موضوعات جدید پایان نامه رشته DBA

موضوع پایان نامه DBA، انتخاب موضوع پایان نامه DBA، موضوع پایان نامه دی بی ای DBA، موضوع پایان نامه مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA، موضوع جدید پایان نامه DBA، عناوین جدید پایان نامه DBA، موضوعات جدید پایان نامه مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA، پیشنهاد موضوع پایان نامه DBA، انتخاب موضوع پایان نامه دکتری حرفه ای DBA

در این قسمت فهرستی از موضوعات پایان نامه رشته DBA ، موضوعات و عناوین جدید DBA، موضوعات به روز پایان نامه رشته مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA که در سالهای اخیر در دانشگاه های معتبر دفاع شده اند، برای شما محققین در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری گردآوری شده اند. این لیست موضوعات DBA میتواند توسط دانشجویان و اساتید برای انتخاب موضوع پایان نامه رشته DBA مورد استفاده قرار گیرد و یا توسط دانشجو با به روز کردن موضوع به استاد راهنما پیشنهاد گردد. محققین و دانشجویان رشته دی بی ای DBA می توانند با بررسی دقیق موضوعات پایان نامه های دکتری حرفه ای کسب و کار DBA، موضوعاتی را انتخاب نمایند که با سلیقه و علایق آنها همخوانی داشته و یا به نوعی با شغل و محل کار خود متناسب باشد.
در صورتی که دانشجویان رشته مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA وقت ارائه موضوع پایان نامه DBA و یا مقاله بیس پایان نامه DBA را نداشته باشند، متخصصین و اساتید مجرب رشته DBA وابسته به موسسه پارس تز ایرانیان بصورت رایگان این کار را برای شما انجام خواهند داد. اساتید رشته DBA ، عناوین پایان نامه های رشته DBA را چه توسط شما یا استاد خودتان یا موضوعاتی را خودشان برای پایان نامه ارشد DBA به شما پیشنهاد دهند، برای انجام پروپوزال رشته DBA هزینه ثابت و مشخصی را دریافت می کنند و برای انتخاب موضوع و مقاله بیس پایان نامه DBA هیچ هزینه ای را دریافت نخواهند کرد. لازم است برای سفارش موضوع روی لینک ثبت سفارش کلیک نمایید یا با شماره های موسسه تماس بگیرید.

بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر نوآوری سازمانی
بررسی تاثیر استراتژی، فناوری اطلاعاتی و یادگیری سازمانی بر نو آوری سازمانی
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه با تاکید بر نقش واسطه ای مدیریت دانش
بررسی رابطه ساختاری بین کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان و عملکرد مالی شرکت های
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر جهت گیری استراتژیک، نوآوری سازمانی و عملکرد مالی شرکت های بررسی نقش رهبری تحول افرین، نوآوری سازمانی بر عملکرد عملیاتی و مالی شرکت ها
نقش نوآوری مشتری و ریسک ادراک شده استفاده از بانکداری آنلاین
بررسی تاثیر اعتماد و ریسک ادراک شده در استفاده از بانکداری آنلاین
بررسی تاثیر ریسک ادراک شده و مزیت ادراک شده بر استفاده از بانکداری اینترنتی
بررسی تاثیر رفتارهای توانمندساز رهبری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر رضایت مشتریان
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر فرهنگ نوآوری با استفاده از مدل معادلات ساختاری
بررسی نقش رهبری تحول افرین، نوآوری سازمانی بر عملکرد عملیاتی و مالی شرکت ها
بررسی تاثیر ساختاری سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش بر عملکرد شرکت
بررسی تاثیر ساختار، فرهنگ و جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای مدیریت دانش
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر جهت گیری استراتژیک، نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی
بررسی تاثیر سرمایه فکری، نوآوری سازمانی و هوش سازمانی بر عملکرد صادراتی
رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان: نقش واسطه ای افزایش تمرکز و درگیر شدن در فرآیند خلاق
بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و درگیری در کار با تأکید بر نقش واسطه ای معنا در کار
بررسی رابطه رهبری مشارکتی و تعهد سازمانی با تأکید بر نقش واسطه ای اعتماد
الگوی ساختاری رابطه رهبری تحول آفرین، توانمندسازی روانشناختی و رضایت شغلی
بررسی تاثیر ساختاری سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش بر عملکرد
بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی و عدم امنیت شغلی بین هوش هیجانی و رضایت شغلی
تاثیر رهبری دانش محور بر فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
نقش واسطه ای فرسودگی شغلی بین هوش عاطفی، خود کارآمدی، رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی
بررسی نقش تعدیل کننده نوآوری بین فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی
بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری با تاکید بر نقش میانجی تغییر فرهنگی
بررسی تاثیر قابلیت های فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی ، نوآوری سازمانی و توانمندسازی بر عملکرد شرکت
بررسی تأثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت با تأکید بر نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین
بررسی تأثیر شایستگی فناوری اطلاعات بر موفقیت در نوآوری(گروه امور اداری و مدیریت22).
بررسی رابطه بین شایستگی فناوری اطلاعات و فرآیندهای مدیریت دانش با تأکید بر نقش سازمان باز و توانمندسازی
بررسی تأثیر فناری اطلاعات بر موفقیت پروژه با تأکید بر نقش واسطه ای مدیریت دانش
بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر قابلیت جذب دانش بین المللی، قابلیت های انطباق پذیری و عملکرد صادرات
ارائه مدل برای شناسایی تاثیر قابلیت های یادگیری، قابیلت های نوآوری و کارآفرینی بر عملکرد صادرات
بررسی تاثیر قابلیت های مدیریتی بر قابلیت های یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری در تولید
اندازه گیری قابلیت های نوآوری در شرکت های صادراتی ….
تاثیر فعالیت های مدیریت دانش بر قابلیت های های پویایی مدیریت دانش و عملکرد صادراتی ….
تاثیر جهت گیری کارآفرینانه بر قابلیت یادگیری سازمانی، عملکرد نوآوری و حجم صادرات
نقش تسهیم دانش ضمنی در موفقیت بازاریابی شرکت های صادر کننده……….
بررسی رابطه ساختاری بین کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان و عملکرد مالی شرکت های…..
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر جهت گیری استراتژیک، نوآوری سازمانی و عملکرد مالی شرکت های ….
بررسی نقش رهبری تحول افرین، نوآوری سازمانی بر عملکرد عملیاتی و مالی شرکت ها
بررسی نقش مدیریت دانش، کیفیت و سرعت نوآوری بر بهبود عملکرد اجرایی و مالی شرکت های تولید کننده نرم افزار
بررسی تاثیر کارآفرینی خدماتی، نوآوری تعاملی و حمایتی بر مزیت رقابتی شرکت های تامین کننده خدمات اینترنتی
بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر قصد خرید مشتریان با تاکید بر نقش واسطه ای رضایت ، اعتماد و تعهد مشتریان شرکت های بیمه
بررسی تاثیر آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند و تمایل به خرید در میان مشتریان شرکت های بیمه
تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نقش واسطه ای ارزش ادراک شده و اعتبار شرکت های بیمه
اثرات افزایش قیمت، ارزش ادراک شده و رضایت بر تصمیمات آینده
ارزش ادراک شده، هزینه های داد و ستد و قصد خرید مجدد
اشتراک ادارک شده هزینه ها و درآمدها، عدالت توزیعی ادراک شده و رضایت تأمین کنندگان
بررسی رابطه هزینه تغییر، رهبری خدمات، ارزش ویژه برند و وفاداری
نقش رضایت قیمت در مدیریت ارتباط با مشتری
تأثیر کیفیت خدمات ادراک شده، قیمت نسبی و ریسک بر ارزش مشتری و تمایل به خرید
اثرات افزایش قیمت، ارزش ادراک شده و رضایت بر تصمیمات آینده
تأثیر کیفیت خدمات ادراک شده، قیمت نسبی و ریسک بر ارزش مشتری و تمایل به خرید
بررسی تاثیر هزینه تغییر، سفارشی سازی، رهبری خدمات و رهبری فناوری بر ارزش ویژه برند و فاداری مشتریان
جهت گیری کارآفرینانه و شدت صادرات: بررسی نقش واسطه ای نوآوری و یادگیری سازمانی
محیط بیرونی و عملکرد صادرات: نقش تعدیل گر جهت گیری بازار صادرات
نقش نوآوری مشتری و ریسک ادراک شده استفاده از بانکداری آنلاین
بررسی تاثیر اعتماد و ریسک ادراک شده در استفاده از بانکداری آنلاین
بررسی تاثیر ریسک ادراک شده و مزیت ادراک شده بر استفاده از بانکداری اینترنتی
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش ویژه برند با تاکید برنقش واسطه ای ارزش ادراک شده و اعتبار شرکت….
بررسی تاثیر کیفیت بروندادی، کیفیت تعاملی و کیفیت دوجانبه بر رضایت مشتریان….
بررسی تاثیر اثربخشی ایزو 9001 بر عملکرد شرکت های …..
بررسی رابطه ساختاری بین کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان….
برسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر نوآوری سازمانی
بررسی تاثیر استراتژی، فناوری اطلاعاتی و یادگیری سازمانی بر نو آوری سازمانی
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه با تاکید بر نقش واسطه ای مدیریت دانش
جهت گیری کارآفرینانه و شدت صادرات: بررسی نقش واسطه ای نوآوری و یادگیری سازمانی
محیط بیرونی و عملکرد صادرات: نقش تعدیل گر جهت گیری بازار صادرات
جهت گیری بازار صادرات، روابط مدیریتی و عملکرد
بررسی عوامل موثر بر تمایل کاربران به خرید(استفاده) اپلیکشهای پزشکی
تاثیرکیفیت خدمات پزشکی، رضایت مشتریان، اعتماد به کادر سازمانی و کلینیک بر تمایل مشتریان به استفاده مجدد از خدمات پزشکی
بررسی عوامل موثر بر پذیرش خدمات الکترونیکی بیمارستانها

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان


پایان نامه DBA
پایان نامه مدیریت
پایان نامه مدیریت MBA
موضوع پایان نامه mba