مقاله

نمایه های معتبر بین المللی از نگاه وزارت علوم

بالاخره وزرات علوم در طی اقدام قابل تحسین لیست نمایه های معتبر را در تاریخ 17 شهریور سال 1394 اعلام نمود. در این لیست از نمایه های استنادی معتبر بین المللی و نمایه های تخصصی بین المللی معتبر نام برده شده است. این لیست گواه این مطلب است که ممکن است ژورنالی دارای نمایه JCR نباشد اما دارای نمایه هایی از قبیل Chemical Abstract یا INSPEC و یا Proquest و غیره باشد بنابراین بر اساس این فایل که در سایت وزارت علوم (اینجا) اشاره شده است، معتبر می باشد و جزو نمایه های تخصصی معتبر بین المللی به شمار می روند. بنابراین لازم است معاونت های پژوهشی دانشگاه های سراسر کشور و معاونت های پژوهشی دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت نیز از این لیست آگاه شوند. همچنین این لیست نشان می دهد که پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) در لیست نمایه های بین المللی قرار نداشته و صرفا برای کشورها و دانشگاه های جهان اسلام معتبر است. از این رو برای دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشور (اروپا، آمریکا، استرالیا و ..) را دارند می توانند ابتدا مقالات خود را در لیست نمایه های استنادی معتبر بین المللی مانند WOS، JCR و یا Scopus به چاپ برسانند و در غیر اینصورت برای مقالات خود از مجلات دارای نمایه های تخصصي بين المللي معتبر که در زیر آمده است انتخاب نمایند.
الف. نمايه هاي استنادي بين المللي معتبر

1. Web of Science (WoS)
2. Journal Citation Reports (JCR)
3. Scopus

ب. نمايه هاي تخصصي بين المللي معتبر

١. Advanced Polymers Abstracts
٢. Aerospace and High Technology Database
٣. Ageline
٤. Agricola
٥. Agris
٦. Aluminium Industry Abstract
٧. Analytical Abstracts(RSC)
٨. Applied Social Sciences Index and Abstracts(ASSIA)
٩. Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts(ASFA)
١٠. Art &Archaeology Technical Abstract (AATA)
١١. ATLA Religion Database
١٢. Bacteriology Abstracts
١٣. Biological Abstract(BA)
١٤. BIOSIS
١٥. Biotechnology Research Abstracts
١٦. CAB & CABI Abstracts
١٧. Ceramic Abstracts
١٨. Chemical Abstract
١٩. Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts (CEABA)
٢٠. Civil Engineering Abstracts (CEA)
٢١. Computer and Information System Abstracts
٢٢. Crop Science Database
٢٣. Current Index to Statistics
٢٤. Derwent Innovation Index
٢٥. Design and Applied Arts Index (DAAI)
٢٦. Documents in information Science(DoIS)
٢٧. Earthquake Engineering Abstracts(EEA)
٢٨. Ecology Abstracts
٢٩. Econlit
٣٠. Education Resources Information Center(ERIC)
٣١. Educational Research Abstracts (ERA)
٣٢. Educational Technology Abstracts
٣٣. EMBASE
٣٤. Engineered Materials Abstracts
٣٥. Engineering Village
٣٦. Environment Index
٣٧. Environmental Engineering Abstracts
٣٨. Environmental Science Database
٣٩. Environmental Sciences & Pollution Management (ESPM)
٤٠. E-Prints in Library & Information Science (E-LIS)
٤١. Family Index
٤٢. Food Science and Technology Abstracts(FSTA)
٤٣. Health and Safety Sciences Abstracts
٤٤. Index Islamicus
٤٥. Index to Christian Art
٤٦. INSPEC
٤٧. International CONstruction Database (ICONDA)
٤٨. International Index to Music Periodicals (IIMP)
٤٩. International Nuclear Information System (INIS Database)
٥٠. International Pharmecutical Abstracts(IPA)
٥١. Lexis-Nexis
٥٢. Library Literature and Information Science
٥٣. LISA
٥٤. LISTA
٥٥. MathSci.net
٥٦. Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
٥٧. Mechanical Engineering Abstracts
٥٨. MEDLINE
٥٩. Merck Index
٦٠. Metal Abstracts, Metals Abstracts Index and Alloys index (METADEX)
٦١. Meteorological and Geoastrophysical Abstracts
٦٢. Music Index
٦٣. Oceanic Abstracts
٦٤. Philosopher’s Index
٦٥. Physical Education Index
٦٦. Plants database
٦٧. Population Index
٦٨. Psychlit
٦٩. PsycINFO
٧٠. PubMed
٧١. Reaxys
٧٢. Social Services Abstracts
٧٣. Sociological Abstracts
٧٤. Solid State and Superconductivity Abstracts
٧٥. Toxicology Abstracts
٧٦. Toxline
٧٧. Water Resources Abstracts
٧٨. World Wide Political Science Abstracts
٧٩. Zentralblatt math (Z math)

ادامه مطلب

ضریب تاثیر (ایمپکت فاکتور) IF مجلات سال 2015

موسسه پارس تز ایرانیان برای حمایت از دانشجویان و محققان کشور لیست Impact Factor مجلات علمی ISI سال 2015 (جدید ترین لیست مجلات و ژورنال های دارای ضریب تاثیر IF) را در سایت قرار داده است.

دانلود مجلات و ژورنال های دارای ضریب تاثیر ایمپکت فاکتور Impact Factor  سال 2014-2015 (لینک دانلود)

موسسه ISI Thomson تامسون رویترز در خبر جدیدی که در سایت خود ارائه داده است ضریب تاثیر یا ایمپکت فاکتور برخی از مجلات را بروز کرده است. لیست این مجلات در زیر نشان داده شده است.

Full titleJCR AbbreviationJournal Impact Factor
Acta Geologica Sinica-English EditionACTA GEOL SIN-ENGL1.682
Acta Polytechnica HungaricaACTA POLYTECH HUNG0.649
AlgaeALGAE1.361
APL MaterialsAPL MATER2.789
AtmosphereATMOSPHERE-BASEL1.132
Avian Conservation and EcologyAVIAN CONSERV ECOL1.441
ChemistryOpenCHEMISTRYOPEN3.25
Chinese Sociological ReviewCHINESE SOCIOL REV1.212
EndoscopyENDOSCOPY4.843
European Heart Journal SupplementsEUR HEART J SUPPL1
ForktailFORKTAIL0.347
FourragesFOURRAGES0.667
Frontiers in Human NeuroscienceFRONT HUM NEUROSCI3.626
Hematology-American Society of Hematology Education ProgramHEMATOL-AM SOC HEMAT3.137
Hormones & CancerHORM CANCER-US2.153
JNP-Journal for Nurse PractitionersJNP-J NURSE PRACT0.231
Journal of Agricultural ScienceJ AGR SCI-CAMBRIDGE1.149
Journal of Cardiovascular Magnetic ResonanceJ CARDIOVASC MAGN R4.719
Journal of Cosmetic ScienceJ COSMET SCI0.722
Journal of Engineering TechnologyJ ENG TECHNOL1
Journal of Function SpacesJ FUNCT SPACE
Journal of Function Spaces and ApplicationsJ FUNCT SPACE APPL0.587
KasmeraKASMERA0
MicroscopyMICROSCOPY-JPN1.743
MineralsMINERALS-BASEL1
Nature MedicineNAT MED28.223
Neuro-OncologyNEURO-ONCOLOGY6.776
New Zealand Journal of Forestry ScienceNZ J FORESTRY SCI0.529
Oil & Gas JournalOIL GAS J0.074
Psychoanalytic Study of the ChildPSYCHOANAL STUD CHIL0.033
Research Synthesis MethodsRES SYNTH METHODS3.898
Salud Publica de MexicoSALUD PUBLICA MEXICO0.805
South African Journal of GeologyS AFR J GEOL0.83
Steel Research InternationalSTEEL RES INT1.118
Surface Coatings InternationalSURF COAT INT0.118
Trends in HearingTRENDS HEAR0

همچنین برخی از مجلات بسیار معروفی که وابسته با انتشارات الزویر، IEEE، اشپرینگر و سایر پابگاه های معتبر بوده اند، موسسه تامسون به آنها ضریب تاثیر یا IF ی اختصاص نداده است (بدلیل خودارجاعی یا Self citation). البته این مجلات را از لیست ISI خارج نکرده و صرفا جریمه این مجلات را عدم تخصیص ضریب تاثیر در سال 2015 در نظر گرفته است. لیست این دسته از مجلات عبارتند از:

JCR TitleFull TitleType
AMFITEATRU ECONAmfiteatru EconomicSelf
ANAT SCI EDUCAnatomical Sciences EducationSelf
APPL INTELLApplied IntelligenceSelf
ARAB J SCI ENGArabian Journal for Science and EngineeringSelf
ARCH MIN SCIArchives of Mining SciencesSelf
B INDONES ECON STUDBulletin of Indonesian Economic StudiesSelf
BUS LAWYERBusiness LawyerSelf
CENT EUR J CHEMCentral European Journal of ChemistryStack
CYTOJOURNALCytoJournalSelf
ELECTR POW COMPO SYSElectric Power Components and SystemsSelf
EMERG MARK FINANC TREmerging Markets Finance and TradeSelf
ENTERP INF SYST-UKEnterprise Information SystemsStack
FORENSIC TOXICOLForensic ToxicologySelf
GEOTEXT GEOMEMBRANESGeotextiles and GeomembranesSelf
HUM FACTOR ERGON MANHuman Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service IndustriesStack
IEEE T IND INFORMIEEE Transactions on Industrial InformaticsStack
INFORM TECHNOL MANAGInformation Technology & ManagementStack
INT J AGRIC BIOLInternational Journal of Agriculture and BiologyStack
INT J COMMUN SYSTInternational Journal of Communication SystemsSelf
INT J ELEC POWERInternational Journal of Electrical Power & Energy SystemsSelf
INT J MACH LEARN CYBInternational Journal of Machine Learning and CyberneticsSelf
INT J SUST DEV WORLDInternational Journal of Sustainable Development and World EcologySelf
INTERLEND DOC SUPPLYInterlending & Document SupplySelf
J PLANT INTERACTJournal of Plant InteractionsSelf
J REAL ESTATE RESJournal of Real Estate ResearchSelf
J VIB CONTROLJournal of Vibration and ControlStack
JPC-J PLANAR CHROMATJPC-Journal of Planar Chromatography-Modern TLCStack
LANG CULT CURRICLanguage Culture and CurriculumSelf
MICROSURGMicrosurgerySelf
N AM J ECON FINANCNorth American Journal of Economics and FinanceSelf
ORGAN ENVIRONOrganization & EnvironmentSelf
PAK VET JPakistan Veterinary JournalStack
POLYM-PLAST TECHNOLPolymer Plastics Technology and EngineeringSelf
SOILS FOUNDSoils and FoundationsSelf
STAND GENOMIC SCIStandards in Genomic SciencesSelf
SYST RES BEHAV SCISystems Research and Behavioral ScienceStack
T EMERG TELECOMMUN TTransactions on Emerging Telecommunications TechnologiesSelf
TURK J BOTTurkish Journal of BotanySelf
VIDEOSURGERY MINIINVVideosurgery and Other Miniinvasive TechniquesSelf

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان

ادامه مطلب

معرفی سایتهای مهم پژوهشی

معرفی سایتهای مهم پژوهشی بانکهای اطلاعاتی جهت دانلود مقاله

سایت های معتبر و عالی جهت دانلود رایگان یا خرید اکانت جهت دانلود مقالات:

www.daneshyar.net
http://elearnica.ir/
http://freepaper.me/
http://www.paperdl.com/

از بین سایت های بالا، سایت ایلرنیکا یکی از بهترین سایت های رایگان جهت دانلود مقاله و پایان نامه به شمار می رود.

بانک های اطلاعاتی جهت جستجوی مقالات و عناوین موضوعات پایان نامه و مقاله:

www.umi.com/pqdauto
https://www.ebscohost.com/
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
http://onlinelibrary.wiley.com
http://www.tandfonline.com/
http://www.jstor.org/
http://dl.acm.org/
http://www.proquest.com/products-services/pqdt.html
http://www.asce.org/
http://iopscience.iop.org/journals
http://www.researchgate.net

سایت های تعیین اعتبار ژورنال ها در اسکوپوس و ISI تامسون

www.scopus.com
http://webofscience.com/

لازم به ذکر است که پایگاه Scopus وابسته به الزویر بوده و پایگاهی برای جستجوی عناوین مقالات و انتخاب موضوع مقاله یا پایان نامه کمک بسیار شایانی می نماید. البته سایت های بالا نیاز به اکانت دانشگاهی دارند. در صورت تمایل درخواست خود را بصورت ایمیل یا ثبت سفارش در سایت مطرح نمایید

پایان نامه های داخلی و خارجی

www.irandoc.ac.ir
www.umi.com/pgdauto
www.mhrn.net
www.theses.org

http://www.proquest.com/products-services/pqdt.html

دسترسی به 50000 رساله دکتری (رایگان) دانشگاه های هلند:

http://www.narcis.nl/search/coll/publication/genre/doctoralthesis/Language/en

دسترسی رایگان دانلود پایان نامه های ارشد و دکتری دانشگاه NUS سنگاپور:

http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/1

پایگاه های دانلود مقالات فارسی:

www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir

http://noormags.ir/

کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk

دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش

http://eric.ed.gov

فهرست الفبایی مقالات، کتب و متون در زمینه حدیث، قرآن و اخلاق

www.hadith.net/new

پایگاه اطلاعات اسلامی

www.seraj.ir

مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی

www.infolibrarian.com

آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸

www.findarticles.com

کتابخانه الکترونیک

www.digital.library.upenn.edu/books

رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس

www.srco.ir

دانشنامه آزاد اینترنتی

www.wikipedia.org

دایره المعارف بریتانیکا

www.brit

دانشگاه اوهایو:

https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125

دسترسي به متن کامل پايان نامه هاي 435 دانشگاه از24 کشور اروپايي

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه کاليفرنيا

http://escholarship.org

دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه TENNESSEE

http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro…i?help=148

دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي دانشگاهي

http://www.oalib.com

دسترسي به پايان نامه هاي الکترونيکي دانشگاه ناتينگهام

http://etheses.nottingham.ac.uk

دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال هاي سايت In Tech

http://www.intechopen.com

دسترسي رايگان به مقالات علمي — دانشگاه McGill

http://digitool.library.mcgill.ca/R

دسترسي رايگان به مقالات علمي — مقالات 1753 ژورنال— دانشگاه استنفورد

http://highwire.stanford.edu/
Directory of Open Access Journals

http://www.doaj.org

دسترسي به مقالات و متون علمي پايگاهProceeding of the National Academy of Sciences ايالت متحده ي آمريکا

http://www.pnas.org/

جهت دانلود مقالات، مشاوره انتخاب موضوع، دانلود کتاب، دانلود پایان نامه، چاپ کتاب، ترجمه تخصصی مقاله ISI، تحلیل آماری پایان نامه، کدنویسی مقاله خود، شبیه سازی و کدنویسی پایان نامه با نرم افزارهای تخصصی، انجام فوری پایان نامه، تحلیل فصل 4 پایان نامه، پذیرش اکسپت فوری مقاله در مجلات و ژورنال های معتبر ISI و ISC و علمی و پژوهشی با ما تماس بگیرید
کیفیت ما اعتبار ماست (موسسه پژوهشی پارس تز ایرانیان)

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان

ادامه مطلب

نحوه نگارش افیلیشن Affiliation

برای بسیاری از متقاضیان و یا پژوهشگرانی که در ابتدای راه قرار دارند این سوال پیش می آید که نحوه نگارش وابستگی و افلیشن دانشگاهی چگونه است. باید در اهمیت این امر به این نکته اشاره کنیم که نگارش افلیشن به شکل علمی نشان از خبرگی نویسندگان مقاله داشته و خوانندگان مقالات را به  وابستگی های نویسندگان آشنا می کند. گذشته از رعایت اصول آکادمیکی در نگارش افلیشن، برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور شکل خاصی از افلیشن را برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی  در نظر میگیرند.  فلسفه این شکل خاص هماهنگی در نگارش افلیشن و در نتیجه درج امتیازات آن مقاله به حساب آن دانشگاه مطبوع می باشد. از این رو این دانشگاه ها افلیشنی را غیر از افلیشن توصیه شده طبق بخش نامه های خود نمی پذیرند و در نهایت نمره ای را برای دانشجو یا پژوهشگر در نظر نمی گیرند. اهمیت رعایت اصول افلیشن نویسی طبق تاکیدات دانشگاه ها در تخصیص امتیازات باقی مانده از پایان نامه( یک یا دو نمره پایان نامه) یا دریافت کمک های مالی از باشگاه پژوهشگران جوان و یا دیگر ارگانهای مطبوع می باشد. از این رو برآن شدیم تا طبق فرمت دانشگاه های کشور مروری داشته باشیم بر نحوه نگارش و ترتیب اسامی در مقالات و همچنین افلیشن آنها.

نگارش افیلیشن

نحوه درج اسامی و امتیاز دهی در  مقالات ISI  و ISC و علمی پژوهشی و غیره

باید به این نکته اشاره کنیم در در همه مجامع علمی داخلی و یا خارجی نویسنده اول از اهیمت بسیار بالایی برخوردار است. چرا که اگر تصمیم به امتیاز دهی باشد نفر اول مقاله امتیاز صد درصدی را به خود اختصاص خواهد داد. نفر دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب بین هشتاد تا نود، شصت تا هفتاد و چهل تا پنجاه درصد امتیاز یک مقاله را به خود اختصاص خواهد داد. البته در مصاحبه های دکتری اگر نویسنده اول مقاله ای استاد راهنمای نفر دوم ثبت شده در مقاله باشد. نام استاد راهنما حذف شده و نفر دوم به عنوان نویسنده اول در نظر گرفته خواهد شد. از طرفی دیگر نویسنده مسئول نیز از اهیمت حیاتی برخوردار است و عموماً در دانشگاه های سراسری امتیاز بالایی را به خود اختصاص می دهد.

نحوه نوشتن افلیشن نویسندگان یا نشانی نویسندگان در مقالات ISI  و ISC و علمی پژوهشی و غیره

اگر اطلاع داشته باشد نحوه نگارش آدرس به انگلیسی برعکس زبان فارسی می باشد. به عبارت دیگر اگر ما ازاستان، شهر، خیابان و کوچه شروع می کنیم در زبان انگلیسی نگارش آدرس از کوچه، خیابان، شهر و استان شروع می شود. همین قائده را برای نگارش افلیش در نظر بگیرید. معمولا کلمه اول افلیشن با گروه علمی فردشروع می شود. در مرحله بعدی نام دانشکده نویسنده سپش نام دانشگاه و در مرتبه بعدی نام استان و کشور نویسنده درج می شود. همین عمل برای نویسندگان بعدی نیز تکرار می شود.  افلیشن مربوط به هریک از نویسندگان با نماد حرفی و یا عددی شناسایی می شود. زمانی که افلیشن دو نویسنده یک سان باشد از درج مجدد آن پرهیز شده و تنها نماد یکسانی به آن دو نویسنده اختصاص پیدا می کند. شکل زیر را نگاه کنید. همانطور که ملاحضه میکنید نحوه نوشتن افلیشن در شکل زیر رعایت شده است. البته باید به این نکته توجه کنید که اگر گروه و یا دانشکده ای وجود نداشته باشد می توانید از آن صرف نظر کرده و ادامه افلیشن را بنویسید.
توجه کنید اگر وابستگی دو نویسنده کاملا یکسان است با درج نماد یکسانی که کنار اسامی قرار می دهند نماد افلیشن ها را نیز یک سان در نظر می گیرند.
در زمانهایی که وابستگی فرد دانشگاهی نبوده و یا تمایل دارد از افلیشن شرکت و یا موسسه دیگر استفاده کند می تواند از کوچکترین جزء آن اداره و یا شرکتی که مشغول به کار است شروع کرده و به نام شرکت یا موسسه و استان و کشور ختم شود.

نمونه affiliation

نحوه نگارش افلیشن مقاله affiliation یا نشانی نویسندگان مقاله برای اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

مطابق با آیین نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی

Department of …, Faculty of …, … Branch, Islamic Azad University, …, Iran.
Department of Management, Faculty  of Humanities , North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

طبق آیین نامه تشویق مقالات وزارت علوم

Department of …, Faculty of …, University of…., …, Iran.
Department of Management, Faculty of Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran.

نحوه نگارش افلیشن مقاله affiliation یا نشانی نویسندگان برای دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور

طبق آیین نامه تشویق مقالات دانشگاه پیام نور
مرتبه علمی، نام گروه علمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران، ایران

Department of…, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697, Tehran, Iran.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان

ادامه مطلب