چگونه از پایان نامه مقاله استخراج کنیم

تدوین یک پایان نامه و استخراج مقاله از پایان نامه (استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد- استخراج مقاله از پایان نامه دکتری) یکی از اصلی ترین تجربه پژوهشی هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شمار می رود. چرا که با صرف وقت و دقت نظر بسیار به دنبال حل مسئله پژوهشی خود بوده و در نهایت طی یک جلسه ای از انجام آن در محضر اساتید داور و راهنما یا مشاور دفاع می کنیم. طی این فرآیند اگر به شکل مناسبی صورت گرفته باشد حتماً انگیزه انتشار یافته های پایان نامه را در قالب یک مقاله (علمی پژوهشی، ISC، ISI و یا SCOPUS و PUBMED) زنده خواهد کرد. چرا که مطلع کردن جامعه پژوهشی از یافته های یک پایان نامه در سطح ملی و بین المللی تنها از طریق انتشار مقاله استخراج شده از پایان نامه امکان پذیر خواهد بود. علاوه براین چاپ مقاله برگرفته از پایان نامه امکان استفاده دیگران از نتایج پژوهشی و افزودن به غنای جامعه علمی هرچند به میزان اندک را تحقق خواهد داد. در نهایت این کار رزومه شما را برای ورود به دوره های تحصیلی بعدی یا ورود به شغل مورد نظر را تقویت خواهد کرد. در این نوشتار سعی خواهیم کرد از تجربیات پژوهشگران پارس تز ایرانیان استفاده کرده و راهکارهایی را به شما دانشجویان و پژوهشگران عزیز جهت اقدام به استخراج مقاله از پایان نامه ارشد یا استخراج مقاله از پایان نامه دکتری، چاپ مقاله از پایان نامه، پذیرش مقاله از پایان نامه پیشنهاد کنیم تا بتوانیم در انتشار یافته های علمی شما سهمی اندک داشته باشیم.

مراحل استخراج مقاله از پایان نامه
آموزش استخراج مقاله از پایان نامه بطور کامل و دقیق
نحوه نوشتن عنوان مقاله

به این نکته توجه کنید که عنوان مقاله لزوما همان عنوان دقیق پایان نامه نیست و شما می توانید عنوان مقاله خود را تغییر داده و یا اگر پایان نامه شما قابلیت استخراج دو یا چند مقاله را دارد عنوان را متناسب با مسئله مورد نظر انتخاب کنید. عنوان مقاله خود را می توانید کمی مختصر تر و موجز تر در نظر بگیرید.

نحوه نوشتن چکیده مقاله در استخراج مقاله از پایان نامه

چکیده مقاله را می توانید از همان چکیده پایان نامه کپی کرده و پیست کنید. منتها اگر قصد استخراج دو مقاله از پایان نامه و یا چاپ مقاله را دارید تنها موارد از چکیده را در مقاله قرار دهید که مربوط به عنوان مقاله است و از ارائه یافته های مربوط به مقاله ای که قرار است بعدا استخراج کنید پرهیز کنید تا چکید مربوط به موضوع باشد. به طور کلی در تدوین چکیده به موارد زیر توجه کنید
معمول ترین تعداد کلمات چکیده بین 250 تا 300 کلمه می باشد.
جمله هاي يک چکيده بايد خبري و به صورت گذشته یا ماضی بعید نوشته شده باشند.
ابتدای چکیده را با ارائه هدف پژوهش و ضرورت آن دريک يا دو جمله شروع کنید.
معرفي موضوع يا ارائه پيش زمينه در يک يا دو جمله
به نحوه انجام یا اجرای پژوهش اعم از نحوه نمونه گیری، نحوه آزمایش یا شبیه سازی، نحوه گرآوری داده ها، ابزارهای پژوهش اشاره کنید.
یافته های اصلی پژوهش را به صورت مختصر بیان کنید
به کاربرد اصلی یافته ها یا Contribution (بهره اصلی پژوهش)پژوهش اشاره کنید.

تعریف کلمات کلیدی در استخراج مقاله از پایان نامه

برای درج کلیدواژه کلماتی را انتخاب کنید که بیشترین و نزدیک ترین رابطۀ معنایی را با محتوای مقاله دارد. به طور معمول بین سه تا شش کلمه را می توانید به عنوان کلید واژه در نظر بگیرید.

نحوه نوشتن مقدمه مقاله در استخراج مقاله از پایان نامه

در مقالات بین المللی منظور از مقدمه همان مسئله اصلی و عوامل به وجود آورنده مسئله و زمینه های ایجاد مسئله است تا خواننده به صورت کامل به مشکل و مسئله اصلی پی ببرد. یک مقدمه خوب تبیین دقیق و روشن از مسئله ای که انگیزۀ اصلی نگارش یک مقاله بوده است را نشان می دهد. برای نگارش مقدمه مناسب شواهدی دال بر وجود مساله عرضه کنید، ابعاد و شرایط دقیق مسئله را بیان کنید، به این مطلب بپردازید که مسئله چه چیزی است، چرا بوجود آمده است، چه شرایطی باعث به وجدآمدن آن شده است. پاراگراف اخر مقدمه یک مقاله را با بیان این که هدف شما از انجام پژوهش چیست و به طور کلی در طی فرایند پژوهش به دنبال چه چیزی هستید و چگونه مقاله را ساختار بندی کرده اید به پایان برسانید. به این نکته توجه کنید که هیچ گاه مقدمه و بیان مسئله در مقالات به خصوص مقالات بین المللی از هم جدا نیستند و منظور از مقدمه همان بیان مسئله می باشد. اگر گاهی در مجلات علمی پژوهشی داخلی به موردی برخوردید که مقدمه و بیان مسئله جدا نوشته شده است زیاد آن مقالات را مبنای کار قرار ندهید. بهتر است یک مقاله از پایگاه های معتبر مانند Elsevier یا Springer را مبنا قرار دهید.

نحوه نوشتن پیشینه تحقیق در استخراج مقاله از پایان نامه

دقت کنید که در این بخش که جزء اصلی مقاله می باشد حتما گذشته نظریه ای یک یا چند متغیر مورد بررسی را بنویسید. می دانیم که هر متغیری دارای نظریه های مختلفی در آن زمینه می باشد. پس بدون درج نظریه های پایه در مورد یک یا چند متغیر یک مقاله کامل نمی شود. مقالات فعلی در سطح بین المللی حتما این بخش از مقاله را در خود جای می دهند. معمولا پیشینه در فصل دوم پایان نامه نوشته شده است منتها شما باید جدیدترین و مرتبط ترین نظریه های بحث شده در فصل دوم را در مقاله به صورت مختصر قرار دهید که ممکن است کار مشکلی باشد. اگر می خواهید مقاله شما در مجلات  ISC, ISI ، SCOPUS و PUBMED پذیرفته شود نظریات و تئوریهای مربوط به موضوع پژوهش را خلاصه کنید، به صاحب نظران اصلی اشاره کنید، متغیرهای پژوهش را با رفرنسهای جدید تعریف کنید و مولفه ها و مفاهیم مرتبط با آن را بررسی کنید و در پایان مبانی نظری پژوهش را جمع بندی بندی کرده و به خلاء به وجود آمده در راستای تکمیل یا تایید نظریه اشاره کنید تا داوران نیز به همراستایی کار شما و نظریه های پیشین پی ببرند. این کار امکان پذیرش مقاله را بالا خواهد برد.

پیشینه پژوهشی مقاله در استخراج مقاله از پایان نامه

در این قسمت با نظرات نقدادانه به پژوهشهای قبلی اشاره کنید. برای این کار حتما پژوهش های جدید را بررسی کنید، پژوهشهای مرتبط را درج کنید، اگر پژوهش مستقیمی وجود نداشت به پژوهشهای نزدیک اشاره کنید، حتما پژوهش ها را نقد کنید چون این کار نیز تصور داوران را به نسبت به پژوهش شما متبت تر خواهد کرد. یکی از اشتباهات ما در داخل کشور درج پشینه های پژوهشی به صورت ترجمه چکیده ها می باشد که نشان از عدم تسلط فرد به نتایج و نقد آن خواهد داشت. از اشکالات دیگر درج پیشینه های قدیمی می باشد که نشان از عدم تسلط پژوهش گر به پژوهش های جدید و نو در دنیای علم دارد. یکی از تکنیک های قوی در این زمینه درج جدول مقایسه ای پیشینه های پژوهشی به ترتیب سال می باشد.

نحوه نوشتن فرضیه ها یا سوالات پژوهش در مقاله مستخرج از پایان نامه

بعد از اتمام پیشینه پژوهشی فورا به درج اهداف و فرضیه های مقاله بپردازید. این قسمت در فصل اول پایان نامه شما و یا در فصل سوم موجود می باشد.
روش پژوهش(جامعه و نمونه و روش نمونه گیری در پژوهش های علوم انسانی و نحوه انجام کاریعنی شبیه سازی یا انجام آزمایش در پژوهش های فنی و علوم پایایه)
در این بخش نحوه انجام کار را شرح دهید. برای این کار در فصل مربوط به روش پژوهش که عموما فصل سوم می باشد مراجعه کرده و آن را خلاصه کنید. اگر کار شما ازمایشی است به نحوه ترتیب آزمایش نوع کنترل و نحوه اخذ داده ها و در نهایت روش تحلیل داده ها اشاره کنید. اگر کار غیر ازمایشی دارید به منبعی که قرار است داده از آنها داده گردآوری کنید و به نحوه اخذ آن اشاره کنید. در این بخش می توانید گامهای اجرای پژوهش بعد از گرآوری ادبیات نظری و پژوهشی بپردازید.

روش تحلیل داده ها در استخراج مقاله از پایان نامه

این بخش نیز عموما در فصل سوم پایان نامه شما موجود است. در این بخش بر کیفی و کمی بودن پژوهش، مقطعی یا طولی بودن پژوهش و نوع نرم افزار و همچنین نوع آزمون یا شبیه سازی یا طرح آزمایشی خود اشاره کنید. البته این بخش را می توانید در بخش روش پژوهش نیز اشاره کنید.

نحوه نوشتن نتایج تحقیق در استخراج مقاله از پایان نامه

این بخش نیز از فصل چهارم یا فصل یافته های پژوهش شما قابل خلاصه و درج می باشد. منتها باید به این امر توجه کنید که تنها بخش مربوط به یافته هایی را درج کنید که مربوط به سوال یا فرضیه پژوهش شما می باشد. برای مقاله از درج یافته ها و جداول جانبی خودداری کنید. مثلا دانشجویان علوم انسانی نباید در مقاله به ارائه کامل یافته های جمعیت شتاختی اقدام کنند و تنها اشاره ای خیلی اندک به آنها کفایت می کند. در این بخش فقط جداولی را کپی کنید که دقیقا مربوط به سوال پژوهشی شما می باشد. اگر قصد استخراج دو مقاله از پایان نامه خود را دارید جداول و یافته هایی که مربوط به سوالات پژوهشی شما نیست را برای مقاله بعدی نگه دارید. گزارش مربوط به یافته ها را خلاصه کنید.

بحث و نتیجه گیری در استخراج مقاله از پایان نامه

این بخش نیز یکی از بخش های مهم مقاله می باشد و بیشتر به هنر نویسندگی پژوهشگر مرتبط است. پرورش یک نتیجه گیری خوب و با قلم فرسایی پژوهشگر کار برای پذیرش مقاله آسانتر خواهد شد. برای این کار به فصل پنجم یا بخش نتیجه گیری مراجعه کنید و به صورت خلاصه و منسجم به نتیجه گیری کار بپردازید. ابتدا به یافته های مربوط به هرسوال و فرضیه پرداخته و به تبیین آن یعنی چگونگی و چرایی یافته بدست آمده بپردازید تا خواننده متوجه شود این یافته شما چه معنایی دارد. این بخش را به طور متوسط با یک تا سه صفحه منسجم به پایان برسانید.

پیشنهادات کاربردی یا پژوهشی در استخراج مقاله از پایان نامه

یکی از بروندادهای اصلی پژوهش شما باید پیشنهاد های کاربردی برای استفاده از یافته های شما در جهت حل مشکلات باشد. شما باید پیشنهادات کاربردی و اجرایی به ذی نفعان پژوهش بدهید تا بتوانند با یک نقشه راه دقیق مسائل پیش امده در راستای موضوع مورد بررسی را حل کنند. در بخش بعدی به پژوهشگران اتی پیشنهادهای جهت ادامه مسیر پژوهش برای شناسایی جوانب پنهان که از دید شما پنهان مانده ارائه دهید. این کار به پژوهشگران دیگر دید کافی جهت کشف های بعدی و تعریف موضوعات بعدی را می دهد.

محدودیت های پژوهش در استخراج مقاله از پایان نامه

اگر در طی اجرای پژوهش با محدودیت های مواجه بودید آن را برای استفاده کنندگان ذکر کنید تا در تفسیر آن دچار اشتباه نشوند. اما توجه کنید که محدودیت ها، مشکلات پژوهش نیست یعنی مواردی مانند نبود منابع یا نبود ابزارهای پژوهش نیست. حتما فقط محدودیت های ذاتی پژوهش را ذکر کنید.

نحوه نوشتن منابع در استخراج مقاله از پایان نامه

در درج منابع به سبک های رفرنس نویسی در مجله مورد نظر توجه کنید چراکه استایل مجله ها با هم متفاوت است و قبل از ارسال مقاله حتما به این امر توجه کنید.

برای استخراج مقاله از پایان نامه ها از خدمات ما استفاده کنید

برای مشاوره استخراج مقاله، انجام استخراج مقالات از پایان نامه های ارشد و استخراج مقاله از پایان نامه دکتری، نحوه مقاله نویسی از پایان نامه، استخراج مقاله از پایان نامه برای پذیرش و چاپ تضمینی در مجلات  ISI و مجلات ISC و مجلات Scopus ، ارسال مقالات استخراجی پایان نامه ها برای ISI و ISC و Scopus با ما تماس بگیرید.

استخراج مقاله از پایان نامه برای ارسال به کنفرانس ها و همایش های علمی
استخراج مقاله از پایان نامه برای ارسال به مجلات علمی و پژوهشی
استخراج مقاله از پایان نامه برای ارسال به مجلات ISI
استخراج مقاله از پایان نامه برای ارسال به مجلات ISC
استخراج مقاله از پایان نامه برای ارسال به مجلات SCOPUS
استخراج مقاله از پایان نامه برای ارسال به مجلات PUBMED
استخراج مقاله و فرمت گذاری مقالات به قالب مجلات علمی پژوهشی
استخراج مقاله و تقویت علمی و روش شناسی مقالات برای پذیرش تضمینی مقالات

تعرفه: هزینه استخراج مقاله از پایان نامه با بهترین کیفیت ممکن جهت چاپ در مجلات علمی معتبر ISI ، مجلات ISC، مجلات اسکوپوس Scopus ، پابمد pubmed برای گروه پزشکی، علمی و پژوهشی و همایشی در گروه موسسه پارس تز ایرانیان برای هر مقاله فقط 200 هزار تومان خواهد بود.

توضیحات مهم برای استخراج مقاله از پایان نامه:

1. عودت کل هزینه دریافتی از متقاضی به علت عدم تحویل مقاله استخراج شده در موعد مقرر
2. ارایه فایل ترجمه مقاله به همراه اصل مقاله استخراج شده از پایان نامه
3. ترجمه تخصصی مقاله مستخرج شده به زبان Native و کاملا تخصصی
4. استفاده از اصطلاحات تخصصی هر رشته در ترجمه مقاله مستخرج شده
5. تضمین پذیرش و چاپ مقاله متسخرج شده در مجلات علمی معتبر وزارت علوم (آخرین بلک لیست وزارت علوم مد نظر خواهد بود)
6. استخراج حداقل دو مقاله از پایان نامه های کارشناسی ارشد و حداقل 4 مقاله از رساله های دکتری با بهترین کیفیت جهت چاپ در ژورنال ها و مجلات ISI و اسکوپوس Scopus معتبر وزارت علوم و دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت و علوم پزشکی
7. ویرایش دقیق مقاله استخراج شده از پایان نامه

در حال حاضر استخراج مقاله از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین پذیرش اکسپت و چاپ تضمینی مقاله  ISI، ISC، اسکوپوس Scopus، پابمد pubmed، کنفرانسی، همایشی، علمی و پژوهشی، ترجمه مقاله برای رشته های زیر در موسسه پارس تز ایرانیان ارایه می شود: مجموعه رشته مدیریت: مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، مدیریت بیمه، مديريت بازرگانی داخلی، بازاریابی بین الملل، مدیریت تحول، انجام پایان نامه مدیریت تشکیلات و روش ها، مدیریت منابع انسانی، مدیریت شهری، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت فناوری اطلاعات، کارآفرینی، MBA، DBA،  مدیریت جهانگردی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مدیریت ورزشی، مدیریت فرهنگی، مدیریت رسانه، مدیریت رفتارسازمانی، مدیریت ایمنی، مدیریت بانکی و بانکداری، مدیریت  بحران، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت استراتژیک؛ حسابداری: حسابداری صنعتی، حسابداری دولتی، حسابرسی، حسابداری گرایش مدیریت مالی، حسابداری بیمه، حسابداری مالی؛ اقتصاد: علوم اقتصادی، اقتصاد انرژی، اقتصاد نفت و گاز، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد بخش عمومی؛ روانشناسی: روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، روانشناسی صنعتی سازمانی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی سلامت، روانشناسی خانواده درمانی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و روانشناسی اسلامی؛ علوم تربیتی؛ علوم اجتماعی؛ جغرافیا: برنامه ريزي شهری، برنامه ریزی توریسم و گردشگری، محیط زیست؛ حقوق: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق خانواده، فقه و حقوق جزا، الهیات و عرفان، ادبیات فارسی، تاریخ و زبان شناسی، فلسفه، علوم سیاسی، هنر، تربیت بدنی، کتابداری و اطلاع رسانی، تاریخ، علوم قرآن و حدیث، مهندسی برق، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی عمران نقشه برداری، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد و متالوژی، مهندسی کشاورزی، مهندسی معماری، مهندسی نفت، مهندسی معدن، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی هوا و فضا، مهندسی منابع طبیعی، مهندسی نساجی، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، مهندسی محیط زیست HSE، مهندسی پلیمر؛ علوم پایه شامل فیزیک، آمار، شیمی، زمین شناسی، علوم کامپیوتر، زیست شناسی؛ مجموعه پزشکی شامل بیوتکنولوژی و داروسازی، انگل شناسی، دامپزشکی، پرستاری، عصب شناسی، کلیوی، دندانپزشکی، بیماری های عفونی، اطفال، جراحی، بیماری های داخلی و غیره

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان

بازگشت به صفحه اصلی
نمره مقاله از پایان نامه