پذیرش و چاپ مقالات برای نمره مقاله از پایان نامه

پذیرش یا چاپ مقاله از پایان نامه در مجله هاي isi، مقالات پذيرش يا چاپ شده از پایان نامه در مجلات انگليسي زبان معتبرداخلي يا خارجی غیر isi یا isi-listed medline ، scopus ، پذیرش یا چاپ مقاله از پایان نامه در مجلات علمي – پژوهشي، پذیرش یا چاپ مقاله از پایان نامه در مجلات علمي – ترويجي، پذيرش يا چاپ شده از پایان نامه در مجلات علمي دانشگاهي بدون درجه، پذيرش يا چاپ شده از پایان نامه در كنفرانسهاي خارجي، پذیرش یا چاپ مقاله از پایان نامه در كنفرانسهاي داخلي

دو نمره از بیست نمره پایان نامه مطابق بخش نامه های دانشگاه های آزاد به مقاله اختصاص می یابدکه برگرفته از پایان نامه باشد. نحوه نمره دهی برحسب نوع مجله نیز به شکل زیر ارائه می شود.

نوع مقالهحداکثرنمره براي هرمقالهتوضيحات
1پذیرش یا چاپ مقاله در مجله هاي isi2 نمرهحداكثر نمره به مقاله چاپ شده در ژورنال معتبر در رشته مربوطه با if تعلق ميگيرد.
2مقالات پذيرش يا چاپ شده در مجلات انگليسي زبان معتبرداخلي يا خارجی غیر isi1.5 نمرهحداكثر نمره به مقاله ايندكس شده در ساير ليستها نظير medline ، scopus و .. تعلق مي گيرد. مدارك اعتبار مقاله مي بايست توسط دانشجو ارائه گردد در غير اينصورت مجله ايندكس نشده در نظر گرفته مي شود
3مقالات پذيرش يا چاپ شده در مجلات علمي – پژوهشي1.5 نمرهحداكثرنمره به مقالات علمي–پژوهشي و isc تعلق می گیرد. مدارك نمايانگر اعتبار مقاله مي بايست توسط دانشجو ارائه گردد
4مقالات پذيرش یا چاپ شده در مجلات علمي – ترويجي1 نمره-
5مقالات پذيرش ياچاپ شده در مجلات علمي دانشگاهي بدون درجه0.5 نمره
 6نمره چاپ مقاله در كنفرانسهاي خارجي  یا بین المللی1 نمرهحداكثر نمره به كنفرانسهاي معتبر ايندكس شده كه مقاله بصورت شفاهي ارائه شده است تعلق مي گيرد
7نمره چاپ مقاله در كنفرانسهاي داخلي0.5 نمرهحداكثر نمره به مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي بين المللي داخلي بصورت شفاهي تعلق مي گيرد.
8اختراع، اکتشاف، نظریه علمی، مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ کتب علمی مرتبط2 نمرهحداکثر دو نمره بسته به نظر گروه ارزیابی کننده

در ادامه به توضیح هر یک از این دسته ایی که به آنها نمره تعلق میگیرد می پردازیم.

مجلات ISI ای اس ای

مجلات ای اس ای جزء موسسه Institute of Scientific Information می باشد. این مجلات دارای ضریب تاثیر(Impact Factor) یا بدون ضریب تاثیر می باشند. نحوه شناسایی این مجلات نیز از طریق پایگاه تامسون رویترز Thomson Reuters صورت می گیرد. اکنون مجلات این پایگاه در 4 دسته زیر دسته بندی می شوند و تعدان آنان به هزاران مجله می رسد. برای نحوه چک کردن ای اس ای بودن مجله به بخش مربوطه در همین وب سایت مراجعه کنید.
Science Citation Index
Social Sciences Citation Index
Arts and Humanities Citation Index
Zoological Record

مجلات ISC ای اس سی

پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC یک پایگاه نمايه سازي مجلات کشورهاي اسلامي می باشد. اين پايگاه اقدام به پذيرش مجلات داخلی و خارجی کرده است و بر اساس عدم سیاست های روشن دایم لیست مجلات خود را تغییر می دهد . برای دراز مدت نمیتوان روی مجلات این پایگاه حساب کرد چون مجله شما ممکن است دوره در لیست سفید آنها قرار گیرد و دوره ای دیگر خبری از آن در لیست معتبر مجلاتش نباشد.

مجله هاي علمی- ترویجی

مجلاتی هستند كه به ترويج يكي از رشته هاي علوم مي پردازد و در واقع هنوز قادر به اخذ مجلات علمی پژوهشی و تجربی نشده اند. این مجلات نمرات کمی برای پایان نامه و مصاحبه دکتری دارند.

در مجله هاي فارسی زبان نمایه شده ISC

این مجلات در واقع همان مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم و حاضر در لیست مصوب وزارت علوم ، بهداشت می باشد که تنها با تغییر لیست به عنوان isc داخلی نیز شناخته می شوند. پس تمام مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم و بهداشت، جزء مجلات در مجله هاي فارسی زبان نمایه شده ISC به شمار می روند.

کنفرانس هاي معتبر بین المللی و داخلی

این کنفرانسها در حاضر در داخل و خارج از کشور برگزار می شوند. مقالات چاپ شده در کنفرانشس داخلی نیم نمره و کنفرانس خارجی به دلیل خارجی بودن یک نمره برای پایان نامه برای شما دارد.
شما می توانید جهت دریافت نمره پایان نامه خود از خدمات ما استفاده کنید. موسسه پارس تز با شناخت کافی از بخش نامه ها و شرایط داخلی دانشگاه های کشور ارائه خدمات زیر به شما دانشجویان عزیز می باشد:

استخراج مقاله ISI از پايان نامه
استخراج مقاله ISC از پايان نامه
انتخاب مجلات ISI متناسب با کیفیت مقالات
مشاوره به متقاضیان برای تشخیص اعتبار مجلات ISI
اطلاع رسانی در مورد لیست سیاه و یا مجلات جعلی ISI
انتخاب مجلات ISI متناسب با زمان متقاضیان
ثابمیت مقالات و پیگیری ارائه کامنت های داوری از سوی مجلات در کمترین زمان ممکن
انجام اصلاحات و یا کامنت های داوری
اخذ پذیرش تضمینی از مجلات ISI
پیگیری چاپ مقالات در اسرع وقت
مشاوره به متقاضیان برای تشخیص اعتبار مجلات ISC
اطلاع رسانی در مورد لیست سیاه و یا مجلات جعلی ISC
استخراج مقاله کنفرانسی معتبر بین المللی از پایان نامه
استخراج مقاله کنفرانسی معتبر داخلی از پایان نامه
استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه
اخذ پذیرش مقاله استخراجی از پایان نامه از کنفرانس معتبر بین المللی معتبر
اخذ پذیرش مقاله استخراجی از پایان نامه از کنفرانس معتبر داخلی
انتخاب مجلات ISC متناسب با زمان متقاضيان جهت پذيرش سريع مقاله
ارسال مقالات و مکاتبه جهت دريافت اصلاحات داوران در کمترين زمان ممکن
انجام اصلاحات داوران و يا اديتور در کمترين زمان ممکن
اخذ پذيرش تضميني از نشريات اصليISC و فهرست نشريات مصوب شوراي راهبري
انجام مکاتبات لازم جهت چاپ مقالات در اسرع وقت

ثبت سفارش فوری
لینک های مرتبط

بازگشت به صفحه اصلی
پذیرش مقاله ISI
پذیرش مقاله ISC
پذیرش مقاله Scopus
استخراج مقاله از پایان نامه
ترجمه مقاله ISI