پذیرش مقاله اسکوپوس Scopus

اسکوپوس(Scopus) چیست ؟

پايگاه اسکوپوس(Scopus)  شامل مقالات، کتاب ها و خلاصه کنفرانس هاي علمي است که در رشته هاي مختلف علوم، مهندسی، تکنولوژي، پزشکي، علوم اجتماعي، علوم انساني و هنر به نمايه سازي می پردازد. مجلات Scopus از طرف وزارت علوم به عنوان یکی از پایگاه های معتبر جهت چاپ مقالات دانشجویان ارشد برای نمره مقاله از پایان نامه (چاپ مقاله scopus)، دانشجویان دکتری برای دفاع از رساله دکتری (پذیرش و چاپ مقاله در مجلات scopus)، اساتید برای ارتقای هیات علمی (پذیرش مقاله Scopus، چاپ مقاله Scopus) معرفی شده است. این پایگاه ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﭼﻜﻴﺪه ها و نمایه هایی از  ﻣﺘﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﺖ وب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ که از طرف پایگاه آلمانی الزویر Elsevier  حمایت می شود. نمره Q يا Quartile Score در حقيقت براي رتبه بندي مجلات اسکوپوس به شمار مي رود. بر اساس هر طبق يا category که مجلات در آن قرار دارند امتيازي بين Q1 تا Q4 به آنها تعلق مي گيرد. معنی این امتیازات به شرح زیر است:
Q1= گویای این است  که مجله جزء 25 درصد بالایی مجلات  قرار دارد.
Q2= گویای این است  که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه مياني يعني بين 25 تا 50 درصد یک دسته  قرار دارد.
Q3= گویای این است که مجله بين 50 تا 75 درصد يک طبقه  قرار دارد.
Q4= نشان دهنده اين است که مجله جزء 25 درصد انتهايي يک طبقه  قرار دارد.

پذیرش از مجلات و ژورنال های معتبر اسکوپوس Scopus وزارت علوم چه مزایایی دارد؟

اخذ پذیرش از این پایگاه برای دفاع از پایان نامه های ارشد و دکتری موجب اخذ یک و نیم تا دو نمره از نمرات پایان نامه می شود.
اخذ پذیرش از این پایگاه علی الخصوص در رشته های پزشکی، زیست شناسی، کشاورزی و به طور کلی علوم پایه  برای مصاحبه های دکتری دارای امتیازاتی برابر با مقالات علمی پژوهشی می باشد.
اخذ پذیرش از پایگاه Scopus وزارت علوم برای اعضای هیئت علمی دارای مزایایی چون ارتقاء پایه های سنواتی و مرتبه علمی می شود.

پذیرش مقاله در مجلات و ژورنال های scopus

خدمات دپارتمان اسکوپوس(Scopus) در موسسه پارس تز ایرانیان چیست؟

دپارتمان اسکوپوس(Scopus) متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف می باشد که با تبحر بالا در نگارش، ترجمه و پذیرش آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. اهم خدمات این دپارتمان عبارتند از:

خدمات دپارتمان اسکوپوس(Scopus) شامل:

انتخاب موضوعات جدید برای مقالات در کليه رشته ها
نگارش مقالات با کیفیت و محتوای مناسب
استخراج مقالات با محتوا و ساختار مناسب  از پایان نامه های ارشد و دکتری
ترجمه تخصصي مقالات و ویرایش تخصصی آنها برای ارسال به مجلات Scopus
تشخيص اعتبار مجلات Scopus
ارسال مقاله به مجلات مناسب و پيگري دريافت کامنت هاي داوري
اخذ پذيرش از مجلات معتبر Scopus متناسب با حیطه های تخصصی کلیه رشته ها
چاپ مقاله در مجله معتبر Scopus وزارت علوم و دانشگاه ازاد و وزارت بهداشت و علوم پزشکی

ارسال مقاله به مجله scopus

نگارش مقاله برای مجلات SCOPUS

زمانی که متقاضیان درخواست نگارش مقاله  برای مجلات را داشته باشند متخصصان دپارتمان اسکوپوس اماده ارائه موضوعات جدید، نگارش مقاله در کلیه رشته ها با کیفیت مناسب و اصلاحات ضروری آنها خواهد بود. در صورتی که نگارش مقاله توسط دپارتمان صورت بگیرد پذیرش تضمینی مقاله نیز به عهده دپارتمان خواهد بود.

استخراج مقالاتSCOPUS از پايان نامه

دپارتمان SCOPUS براي متقاضياني که قصد انتشار مقاله از پایان نامه خود را دارند خدمات ارزنده ای را ارائه میکند. در این شرایط پس مشاوره های لازم متقاضیان پایان نامه خود را برای استخراج مقاله، ترجمه تخصصی و ارسال و اخذ پذیرش از مجلات اسکوپوس برای موسسه ارسال می کنند. با بررسی محتوایی پایان نامه امکان استخراج مقالات از پایان نامه به سمع متقاضی رسیده و فرایند استخراج مقاله اغاز می شود. پس از استخراج، مقاله برای ترجمه ارسال شده و در نهایت برای مجلات SCOPUS ارسال می شود. زمانی که اصلاحات لازم  ارسال می شود انجام کلیه اصلاحات تا پذیرش نهایی به عهده دپارتمان خواهد بود.

پذيرش تضميني از مجلات Scopus-وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت و علوم پزشکی

اعضاي دپارتمان SCOPUS داراي تجربه فراوان در مورد نوع مجله، زمان ارائه اصلاحات، کيفيت مجله SCOPUS ، زمان ارائه پذيرش و چاپ مقاله هستند. بهره گيري از چنين تجربه و مهارتي موجب شده که مقاله اي بدون دريافت پذيرش به دپارتمان بازگشت داده نشود. در شرايطي که مقاله متقاضیان به دپارتمان ارسال شده باشد فرايند ترجمه و ويرايش تخصصي توسط مترجمين دپارتمان طي شده و با درج اسامي و  افلیشن Affiliation مقاله به مجلات SCOPUS ارسال شده و مکاتبات بعدي جهت اخذ کامنت هاي داوري و انجام کامنت ها در اسرع وقت صورت مي گيرد. پس از اخذ پذيرش نيز متقاضي در جريان قرار گرفته و زمان چاپ مقاله به ايشان اعلام مي گردد. دپارتمان متعهد می شود کلیه مقالات ارسالی از مجلاتی پذیرش گرفته شود که جزء بلک لیست و جعلي و تقلبي((Hijacked) نبوده و اعتبار آن مورد تایید نهادهای مربوطه باشد. تجربه دپارتمان حاکي از آن است که زمان چاپ مقالات درمجلات SCOPUS بعد از پذيرش حدوداً سه تا پنج ماه مي باشد. البته با پيگيري هاي مستمر مي توان زمان چاپ مقالات را تقليل داد.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان