پذیرش مقاله Pubmed

نمایه پابمد(PubMed)چیست؟

پایگاه پاب مد پایگاه علمی کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده آمریکا می باشد.  پاب مد مهمترین پایگاه اطلاعات علمی برای مقالات و کتب رشته های مامایی، مراقبت های پزشکی، آموزش بهداشت، پزشکی، زیست شناسی، پرستاری، داروسازی، دندان پزشکی، دامپزشکی،  روانپزشکی و روانشناسی، بیومدیکال می باشد.

دپارتمان پابمد(PubMed) و مدلاین (Medline)چه خدماتی ارائه می دهد؟

این دپارتمان متشکل از پژوهشگران برتر دانشگاهی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی، مامایی، روانپزشکی و زیست شناسی می باشد که دارای تجربه چاپ مقاله در مجلات نمایه پابمد(PubMed) و مدلاین (Medline)هستند.

خدمات دپارتمان پابمد(PubMed) و مدلاین (Medline) عبارتند از:

نگارش مقاله با کیفیت عالی و با تضمین پذیرش در پابمد(PubMed) و مدلاین (Medline)
استخراج حداقل یک یا دو مقاله از پایان نامه  های ارشد و دکتری
بهبود مقالات علمی دانشجویان و ارتقاء محتوای آن
ترجمه تخصصی مقالات استخراج شده و یا ارائه شده از سوی متقاضی
انتخاب مجلات PubMed و Medline مناسب با حیطه مقاله
انتخاب مجلات PubMed و Medline متناسب با زمان متقاضیان
ثابمیت مقالات و پیگیری ارائه کامنت های داوری از سوی مجلات در کمترین زمان ممکن
انجام اصلاحات و یا کامنت های داوری مجلات PubMed و Medline
اخذ پذیرش از مجلات PubMed و Medline
پیگیری چاپ مقالات PubMed و Medline

پذیرش مقاله pubmed

نگارش و استخراج مقاله براي PubMed  و Medline

متخصصان دپارتمان PubMed  و Medline در رشته هاي مختلف آماده ارائه مشاوره هاي لازم براي انتخاب موضوعات به روز  و همچنین نگارش آنها با تضمین چاپ در این مجلات می باشند. در صورت ارائه پایان نامه از سوی متقاضی مراحل مربوط به استخراج، ترجمه و پذیرش آن طی می شود.

نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline) بینایی‌سنجی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)گفتاردرمانی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)میکروب‌شناسی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)ژنتیک، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)زیست سلولی- مولکولی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)بیوشیمی ، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)بیوتکنولوژی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)پزشکی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)دندانپزشکی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)دامپزشکی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)مامایی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)دارو سازی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline) زیست شناسی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)پرستاری، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)روان پزشکی،  نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)ارتوپدی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)پزشکی اطفال، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)مهندسی پزشکی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)ایمنی‌شناسی و آلرژی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)بهداشت عمومی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)عصب‌شناسی، روان‌پزشکی، مهندسی بهداشت حرفه ای، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)رادیولوژی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)میکروب‌شناسی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline) زنان و زایمان، علوم‌آزمایشگاهی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)گوش، حلق و بینی، علوم تشریحی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)انگل‌شناسی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)جراحی اعصاب، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)بیوشیمی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline) ویروس‌شناسی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)بیماری‌های عفونی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)بهداشت عمومی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline) اتاق عمل، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)هوشبری، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)رادیوتراپی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)فیزیوتراپی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)کاردرمانی، نگارش، پذیرش و چاپ مقالات پابمد(PubMed) و مدلاین در رشته (Medline)شنوایی‌شناسی و غیره

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان