پذیرش مقاله مصاحبه دکتری

تقویت رزومه با مقالات ISI، ISC، SCOPUS و PubMed برای قبولی در مصاحبه دکتری

برای ورود به دوره دکتری باید رزومه مناسب داشت. رزومه فردی که متقاضی ورود به دوره دکتری می باشد باید شامل بخشهای پژوهشی، آموزشی، سوالات پاسخ داده شده در مصاحبه و نمرات زبان وی باشد. در ادامه هریک از آنها توضیح داده می شود.  تنها کسب رتبه علمی در کنکور دکتری کافی نبوده و تضمین کننده قبولی آنها نخواهد بود و بیشتر توانایی پژوهشی در حیطه مقالات علمی پژوهشی، کنفرانسی، علمی ترویجی، ISI، ISC، SCOPUS و PubMed  حرف اول را خواهد زد. در مصاحبه های آزمون دکتری نیمه متمرکز۱۳۹۴ سراسری ۴۰ درصد نمره به سوابق پژوهشی، ۳۰ درصد به سوابق آموزشی و ۳۰ درصد نیز به ارزیابی های جلسه مصاحبه اختصاص داده شده است.

مقالات علمی پژوهشی، ISI، ISC، SCOPUS و PubMed برای قبولی در مصاحبه دکتری چقدر امتیاز دارد؟

بخش پژوهشی دارای سقف 40 امتیاز می باشد. به عبارت دیگر 40 درصد امتیازات در مصاحبه دکتری بر مبنای امتیازات چاپ مقاله و کتاب می باشد(رجوع شود به جدول 1). امتیازات پژوهشی که به مقالات علمی پژوهشی،  ISI، ISC، SCOPUS طبق تجاربی که از مصاحبه شوندگان داشته ایم بین 5 تا 7 امتیاز است. نمره 7 عموماً به مقالات ISI با ضریب تاثیر تعلق می گیرد. نمره 6 نیز به مقالات ISI  بدون ضریب تاثیر. در اکثر دانشگاه ها به مقالات علمی پژوهشی فارسی و ISC نمره ای بین 4 تا 5 در نظر می گیرند. مقالات پذیرفته شده در مجلات SCOPUS وPubMed  نیز بین 6 تا 7 امتیاز دارند. به هر مقاله علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی نیز تا سقف 3 نمره امتیاز تعلق میگیرد. برای تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی نیز تا 10 امتیاز نیز تعلق می گیرد. بقیه موارد نیز در جدول پایین درج شده است.

جدول ۱- امتیازات پژوهشی حداکثر۴۰ امتیاز(برگرفته از سایت پی اچ دی ازمون)

نوع فعالیتحداکثر امتیازنحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)
1۱-۱- مقالات علمی – پژوهشی ، و یا خارجی اعم از ISI، ISC، SCOPUS
۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
۱-۳- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)
۲۲ امتیاز-  هر مقاله تا ۷ امتیاز- گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز-  برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز
 2 مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی۶ امتیازهر مقاله تا ۳ امتیاز مطابق آیین‌نامه ارتقاء
 3 مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی) ۴ امتیازهر مقاله خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز
 4 تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی۴ امتیاز -
 5 کیفیت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد۴ امتیازعالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز
جمع ۴۰-

موسسه پارس تز ایرانیان برای قبولی در مصاحبه دکتری در بخش پژوهشی چه خدماتی ارائه می دهد؟

ارائه موضوعات به روز در رشته های علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی برای نگارش مقاله
نگارش مقالات علمی پژوهشی، ISI، ISC، SCOPUSو PubMed
نگارش مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی
نگارش و پذیرش مقالات از کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی)
استخراج یک یا دو مقاله از پایان نامه های ارشد و دکتری برای تقویت رزومه مصاحبه
ترجمه تخصصی و اخذ پذیرش مقالات از مجلات ISI معتبر
اخذ پذیرش تضمینی از پایگاه ISC در کمترین زمان
اخذ پذیرش مقالات از مجلات SCOPUS و PubMed

محاسبه امتیازات آموزشی برای برای مصاحبه های دکتری

30 امتیاز مربوط به نمرات مصاحبه مربوط به امتیازات آموزشی می باشد. این موارد به معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی، معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته، طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی و داشتن مدرک زبان معتبر اختصاص می یابد. به جدول 2 نگاه کنید.

 جدول 2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر۳۰ امتیاز) (برگرفته از سایت پی اچ دی ازمون)

نوع فعالیتحداکثر امتیازنحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)
6معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی تا ۶ امتیاز-
7معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوستهتا 5 امتیاز-
8 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 3 امتیاز-
9 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 امتیاز-
10 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی5 امتیازرتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶ ، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز
 11 داشتن مدرک زبان معتبر  8 امتیازطبق جدول شماره ۴
جمع 30-

نحوه نمره دهی به سوالات شفاهی در مصاحبه دکتری

عموما سوالات مصاحبه های دوره دکتری به سه دسته سوالات مربوط مهارت های زبانی انگلیسی متقاضیان، سوالات مربوط به مفاهیم علمی هر رشته (اعم از نظریه ها، مدلهای جدید، متودولوژیهای پژوهشی و نرم افزارهای رشته مربوطه) و سوالات مربوط به بروندادهای علمی دانشجو اعم از مقالات و یا تالیفات متقاضی می شود. علاوه براین وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی، شخصیت، متانت و نحوه تعامل، نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی، توانایی فن بیان و انتقال مطالب و همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه دارای امتیازاتی می باشد که می توانید در جدول 3 ملاحظه کنید.

جدول 3- نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه (حداکثر۳۰ امتیاز) (برگرفته از سایت پی اچ دی ازمون)

شاخص ارزیابیحداکثر امتیازنحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)
12تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات۳ امتیاز-
13وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی۳ امتیاز-
14شخصیت، متانت و نحوه تعامل۳ امتیاز-
15نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی۳ امتیاز-
16توانایی فن بیان و انتقال مطالب۳ امتیاز-
17همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه۱۵ امتیاز-
جمع30-

نحوه محاسبه مدارک زبان در مصاحبه آزمون دکتری

مهات های زبان انگلیسی متقاضیان ورود به دوره دکتری نیز یکی از ملاک های نمره دهی در جلسه مصاحبه دکتری می باشد. متقاضیانی که دارای مدارک TOEFL، IELTS ، MSRT یا حتی تولیمو باشند امتیازاتی به شرح جدول 4 به آنان تعلق می گیرد. اما باید به این نکته توجه کنید که این بخش شرط مسلم نمی باشد چون ممکن است دانشجویی نمره زبان نداشته و یا مدرک زبان قبلی وی منقضی شده باشد. البته بعد از قبولی در دوره دکتری دانشجو موظف است تا مدرک زبان خود در یکی از آزمونهای عنوان شده را تا قبل از مرحله آزمون جامع ارائه کند.

جدول4- همترازی نمرات آزمون‌های ملی و بین‌الملی زبان انگلیسی

 (MCHE (MSRT IELTS EquivalentTOEFL IBT TOEFL Computer TOEFL PAPER+ TOLIMOحداکثر امتیاز
 ۱۰۰-۹۵ ۹/۰-۷/۵ ۱۲۰-۱۱۳ ۳۰۰-۲۶۳ ۶۸۰-۶۲۵ ۸
 ۹۰0.7 ۱۰۰۲۵۰ ۶۰۰۸
 ۸۵ 5.6 ۹۱-۹۰ ۲۳۲ ۵۷۵۷
 80 0.6 ۸۰-۷۹ 213 ۵۵۰ ۶
 75 5.5 ۷۰-۶۹ 196 ۵۲۵5
 70 0.5 ۶۰-۵۶ 173۵۰۰4
 65 5.4 ۵۰-۴۹ 152 475 3
55 0.4 ۴۰-۳۹ 133 450 2
 45 5.3 ۳۰-۲۹ 113 425 1

سوال اساسی: داشتن چند مقاله برای قبولی در مصاحبه دکتری ضروری می باشد؟

طبق نظر متخصصان موسسه پارس تز ایرانیان این امر کاملا بستگی به رقبای شما در جلسه مصاحبه دارد. اگر رقبای شما دارای مقالات متعدد و کتب بیشتری باشند خوب به طبع شما باید با آنها رقابت داشته باشید. با این وجود روند سالهای قبل نشان می دهد که به عبارت دیگر داشتن حداقل دو یا سه مقاله برای علمی پژوهشی، ISI، SCOPUS به همراه یک یا دو مقاله کنفرانسی با ضریب اطمینان 95 درصد قبولی شما در دوره دکتری را تضمین خواهد کرد. البته در صورتی که به سوالات شفاهی اساتید حاضر در جلسه مصاحبه نیز پاسخ خوبی داده باشید.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان