پذیرش مقالات اساتید

خدمات مربوط به ارتقاء مرتبه علمی و یا ارتقاء پايه سنواتي اعضاء هيات علمي

همانطور که اعضای هیئت علمی  واقف هستند: فعالیتهای پژوهشی وفرهنگی، شرکت درهمایشها وکنفرانسهای علمی داخل و خارجی، انتشار مقالات ISI وISC، کیفیت تدریس وکلاس داری وحضور دربرنامه های جنبی ازجمله ملاکهای ارتقای پایه سنواتی اعضای هیات علمی به شمار می رود. کسب امتیازات لازم امکان فراتر رفتن از مربی به استادیاری، دانشیاری و استادی را فراهم می کند. با این تفاصیل انتشار مقالات کنفرانسی، علمی و پژوهشی، ISI وISC بخش اعظمی از امتیازات اعضای هیئت علمی برای ارتقاء مرتبه علمی و یا ارتقاء پايه سنواتي را به خود اختصاص می دهد.
از طرفی عدم کسب امتیازات لازم از سوی اعضای هیئت علمی گاهاً آنها را با مشکلاتی مواجه می سازد. دپارتمان مقالات ISI وISC در موسسه پارس تز ایرانیان خدمات مناسبی را برای اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و سراسری در نظر گرفته است که با استفاده از این خدمات می توانند بدون دغدغه امتیازات مربوط به مقالات را تدارک دیده و نگرانی های خود را برطرف سازند.

ترجمه و پذیرش مقالات اعضای هیئت علمی در مجلات و ژورنال های معتبر ISI و علمی و پژوهشی

اعضای هیئت علمی در صورت دارا بودن مقالات فارسی می توانند ترجمه و پذیرش مقالات خود از مجلات علمی پژوهشی، کنفرانسی، ISI وISC را به دپارتمان ISI موسسه بسپارند. این دپارتمان مقالات ارسالی را طبق فرمت مجلات مختلف تنظیم کرده  و پذیرش آن را از مجلاتی اخذ می کند که در بلک لیست دانشگاه ها و وزارت علوم قرار نداشته باشد.

پذیرش مقالات اعضای هیئت علمی

در مواقعی که اعضای هیئت علمی تقاضای سفارش نگارش، ترجمه و پذیرش مقاله ای را داشته باشند می توانند از خدمات دپارتمان  ISI موسسه استفاده کنند. در این صورت در کلیه رشته به اعضای هیئت علمی موضوعات جدید پیشنهاد شده و نگارش مقاله طبق عقد قرارداد رسمی ادامه پیدا می کند.
زمانی که اعضای هیئت علمی دارای مقالات انگلیسی باشند دپارتمان  ISI پذیرش مقالات را به صورت تضمینی به عهده می گیرد. کلیه اصلاحات ارائه از سوی داوران مجله به عهده  دپارتمان بوده و این کار به صورت تضمینی صورت خواهد گرفت.

پذیرش مقاله اساتید در مجلات معتبر ISI و علمی و پژوهشی

ترجمه و پذیرش مقاله استخراج شده از طرح های پژوهشی اعضای هیئت علمی در مجلات معتبر ISI، ISC و علمی و پژوهشی

عموماً در بسیاری دانشگاه ها به اعضای هیئت علمی امکان تدوین طرح های  پژوهشی داده می شود که برای تسویه حساب هزینه های این طرح ها استخراج و پذیرش مقاله از طرح مصوب الزامی می باشد. از این رو دپارتمان  ISI امکان استخراج، ترجمه و پذیرش مقالات استخراج شده از طرح های پژوهشی را فراهم آورده است. در این صورت طبق توافق صورت گرفته استخراج مقاله ترجمه و پذیرش آن زیر نظر اعضای هیئت علمی صورت گرفته و پذیرش مقاله از مجلات  ISI وISC به صورت تضمینی اخذ می شود. برای اطلاع دقیق از فرایند ارائه خدمات با دپارتمان ISI وISC تماس بگیرید.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان