انجام مقاله و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت و MBA

انجام پروپوزال مدیریت، انجام پایان نامه مدیریت، انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت، نگارش و چاپ مقاله ISI مدیریت، پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI رشته مدیریت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در موسسه پارس تز ایرانیان

دپارتمان مدیریت در موسسه پارس تز ایرانیان از مجرب ترین دپارتمانهایی است که در زمینه ارائه و انتخاب موضوعات جدید و بروز رشته مدیریت برای پایان نامه های ارشد مدیریت کارشناسی ارشد مدیریت و دکتری مدیریت، نگارش و انجام پروپوزال مدیریت در گرایشهای مختلف مدیریت، نگارش و انجام پایان نامه کارشناسی مدیریت؛ انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با بهترین کیفیت، انجام تحلیل های آماری فصل چهارم پایتن نامه ارشد مدیریت، نگارش و انجام مقاله ISI مدیریت، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت، مقاله از پایان نامه مدیریت، پذیرش مقاله ISI کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت از ژورنال ا و مجلات معتبر آماده ارائه خدمات به دانشجویان و پژوهشگران است. اعضای این دپارتمان متشکل از فارغ التحصیلان دوره دکتری در کلیه رشته های مدیریت می باشد که با تجربه کافی در امر تدوین و نگارش و انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت کلیه گرایش ها، انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت، پذیرش مقاله ISI، ISC کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات می باشند. حمایت مستمر از دانشجویان، امکان مشاوره حضوری در طول انجام پایان نامه مدیریت و یا انجام پروپوزال مدیریت، نگارش و انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مدیریت بدون توسل به کپی پیست، استفاده از منابع انگلیسی جدید در نگارش و انجام پایان نامه مدیریت، پروپوزال و مقاله ارشد مدیریت، پشتیبانی مستمر از دانشجویان در طول انجام پروژه، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری و تعهد به انجام هرگونه اصلاح تا مرحله تایید یا تصویب پایان نامه، استخراج مقاله از پایان نامه رشته مدیریت، پذیرش مقاله ISI رشته مدیریت، چاپ مقاله ISI رشته مدیریت از ویژگی های بارز این دپارتمان می باشد. در این دپارتمان گروه های مختلفی وجود دارد که به کلیه گرایش های پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت خدمات متنوعی ارائه می دهد:

انجام پایان نامه مدیریت صنعتی
انجام پایان نامه مدیریت دولتی
انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی
انجام پایان نامه مدیریت مالی
انجام پایان نامه مدیریت شهری
انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی
انجام پایان نامه مدیریت اجرایی
انجام پایان نامه مدیریت MBA
انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات IT
انجام پایان نامه مدیریت آموزشی
انجام پایان نامه مدیریت ورزشی
انجام پایان نامه مدیریت فرهنگی
انجام پایان نامه مدیریت بیمه
انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی
انجام پایان نامه مدیریت رسانه
انجام پایان نامه مدیریت رفتارسازمانی
انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی
انجام پایان نامه مدیریت کارآفرینی
انجام پایان نامه مدیریت ایمنی
انجام پایان نامه مدیریت بانکی و بانکداری
انجام پایان نامه مدیریت  بحران
انجام پایان نامه مدیریت سیستم و بهره وری
انجام پایان نامه مدیریت ورزشی
انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای رشته های مدیریت بازرگانی و مالی

رشته مدیریت بازرگانی و مالی به گرایش های: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، مدیریت بازرگانی گرایش مالی مدیریت بازرگانی گرایش بیمه، مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی، مدیریت بازرگانی گرایش تحول، تقسیم می شود. این رشته یکی از رشته های پر طرفدار از میان رشته های مدیریت در ایران می باشد. موسسه پارس تز ایرانیان برای این رشته خدمات متنوعی را ارائه می دهد که عبارتند از:
•    ارائه مشاوره های رایگان به دانشجویان ارشد و دکتری جهت انتخاب موضوعات جدید
•    ارائه سه موضوع پایان نامه جدید در کلیه گرایش های مدیریت بازرگانی به همراه مقاله بیس
•    ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس به دانشجویان
•    نگارش پروپوزال های ارشد و دکتری با کیفیت مناسب و متناسب با زمان دانشجویان
•    پرهیز از کپی پیست و استفاده از منابع انگلیسی جدید
•    قالب گذاری پروپوزال های ارشد و دکتری در فرمت نگارشی دانشگاه های کشور
•    انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور تا مرحله تصویب نهایی پروپوزال
•    انجام کلیه فصول پایان نامه های رشته های مدیریت بازرگانی، بازاریابی، بیمه، بین الملل و مالی با عقد قرارداد رسمی
•    تنظیم فصول پایان نامه های ارشد و دکتری با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان
•    نگارش فصل اول تا پنجم پایان نامه های ارشد و دکتری به شرط انجام کلیه اصلاحات تا مرحله دفاع
•    تحلیل داده های فصل چهارم پایان نامه های ارشد و دکتری رشته های مدیریت با نرم افزارهای: SPSS Excel ، Smart PLS،Minitab ،،AMOS، LISREL، EViews، SAS، NVivo ، MAXQDA،
•    انجام تحلیل های کیفی  با نرم افزارهای کیفی مانند:  NVivo ، MAXQDA
•    تنظیم فصول پایان نامه متناسب با فرمت دانشگاه ها
•    برگزاری جلسات آموزشی حضوری و غیر حضوری جهت آشنایی دانشجو با تحلیل ها آماری و محتوای پایان نامه
•    پاسخ گویی به موقع و سریع به سوالات مقتضی دانشجو در طول انجام پایان نامه
•    تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه های ارشد و دکتری در کلیه گرایش های مدیریت
•    حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع
•    استخراج مقاله از پایان نامه های ارشد و دکتری در رشته های مدیریت برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI،  ISC، SCOUPUS
•    پذیرش تضمینی مقالات استخراج شده از مجلات ISI،  ISC، SCOUPUS

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای گرایش های مدیریت دولتی

نگارش پایان نامه، پروپوزال و مقاله در گرایش های مختلف رشته مدیریت دولتی اعم از : رشته مدیریت دولتی  مدیریت مالی دولتی، گرایش مدیریت تحول، گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعات، گرایش تشکیلات و روشها و گرایش مدیریت منابع انسانی به کیفیت و جلب رضایت کامل دانشجویان ارشد و دکتری صورت می گیرد.

•    ارائه موضوعات جدید با مقاله بیس در کلیه گرایش های مالی دولتی، مدیریت تحول، سیستمهای اطلاعات، تشکیلات و روشها و مدیریت منابع انسانی
•    نگارش پروپوزال های کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه گرایش های مالی دولتی، مدیریت تحول، سیستمهای اطلاعات، تشکیلات و روشها و مدیریت منابع انسانی
•    انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور تا مرحله تصویب نهایی پروپوزال
•    انجام کلیه فصول پایان نامه های ارشد و دکتری در کلیه گرایش های مالی دولتی، مدیریت تحول، سیستمهای اطلاعات، تشکیلات و روشها و مدیریت منابع انسانی
•    تحلیل فصل چهارم پایان نامه ها در گرایشهای مدیریت دولتی با نرم افزارهای SPSS ، Smart PLS،AMOS، LISREL
•    تحلیل داده های کیفی پایان نامه های مدیریت دولتی با NVivo  و MAXQDA
•    ارائه جلسات آموزشی حضوری و غیر حضوری برای ارائه سوالات آماری  دانشجویان مدیریت دولتی
•    نظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه های رشته مدیریت دولتی در گرایش های مالی دولتی، مدیریت تحول، سیستمهای اطلاعات، تشکیلات و روشها و مدیریت منابع انسانی
•    امکان استخراج مقالات از پایان نامه های دفاع شده برای مجلات علمی پژوهشی، کنفرانسی، ISI،  ISC
•    پذیرش تضمینی مقالات استخراجی از مجلات بین المللی، کنفرانسی، ISI،  ISC

انجام پایان نامه مدیریت دولتی

خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای گرایش های  رشته مدیریت  تکنولوژی  و فناوری اطلاعات

موسسه پارس تز ایرانیان برای گرایش های مختلف مدیریت فناوری اطلاعات  در گرایش های مدیریت کسب و کار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت دانش در زمینه نگارش پروپوزال، پایان نامه های ارشد و دکتری و همچنین مقالات خدمات متعددی ارائه می دهد.  علاوه براین این موسسه برای  رشته مدیریت تکنولوژی که به گرایش های نوآوری تکنولوژی،  انتقال تکنولوژی،  استراتژیهای توسعه صنعتی و سیاست های تحقیق و توسعه تقسیم می شود  خدماتی مانند : ارائه موضوعات جدید در حیطه های گرایش های نوآوری تکنولوژی،  انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی و سیاست های تحقیق و توسعه به همراه مقالات بیس، نگارش پروپوزال در گرایش های گرایش های نوآوری تکنولوژی،  انتقال تکنولوژی،  استراتژیهای توسعه صنعتی و سیاست های تحقیق و توسعه ، برگزاری جلسات توجیهی بدون دریافت هزینه، حمایت از دانشجو تا تصویب نهایی پروپوزال، انجام اصلاحات پروپوزال، نگارش فصول پنج گانه  پایان نامه، انجام تحلیل های آماری و ریاضی فصل چهار پایان نامه، فرمت گذاری پایان نامه  های ارشد و دکتری متناسب با ساختار کلیه دانشگاه ها و انجام اصلاحات و حمایت از دانشجو تا مرحله دفاع ارائه می دهد.

•    ارائه مشاوره رایگان برای ارائه موضوعات جدید به همراه مقالات بیس در گرایش های مدیریت  تکنولوژی  و فناوری اطلاعات
•    ارائه موضوعات جدید و نو به دانشجویان در کلیه گرایش های مدیریت فناوری اعم از مدیریت کسب و کار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت دانش
•    ارائه موضوعاتی که دارای قدرت استخراج مقالات را داشته باشد.
•    نگارش پروپوزال با استفاده از محتوا و روش شناسی جدید
•    نگارش فصول اول تا پنجم پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری درگرایش های مدیریت  تکنولوژی  و فناوری اطلاعات
•    تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای SPSS ، Smart PLS،AMOS، LISREL
•    انجام کلیه اصلاحات ارائه شده از سوی استاد راهنما و مشاور در فصول پایان نامه به صورت گام به گام
•    پاسخ گویی به کلیه سوالات و پرسشهای دانشجویان در انجام پایان نامه های گرایش های مدیریت  تکنولوژی  و فناوری اطلاعات
•    مرحله بندی پرداخت هزینه های پروپوزال و پایان نامه
•    برگزاری جلسات آموزشی حضوری در صورت تقاضای دانشجو
•    حمایت همه جانبه از دانشجویان تا مرحله دفاع از پایان نامه
•    تهیه پاورپوینت  برای جلسات دفاع  از پایان نامه
•    استخراج و پذیرش مقالات در مجلات ISI،ISC ، علمی پژوهشی و کنفرانسی از پایان نامه های کلیه گرایش های مدیریت فناوری اعم از مدیریت کسب و کار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت دانش

انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی

اهم خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای گرایش های  رشته مدیریت صنعتی و مدیریت جهانگردی

رشته مدیریت صنعتی به گرایشهای  تحقیق در عملیات، گرایش تولید و عملیات، گرایش مالی تقسیم می شود. علاوه براین تقسیم می شود. رشته مدیرت جهانگردی به گرایش های برنامه ریزی توسعه جهانگردی و گرایش بازاریابی جهانگردی تقسیم می شود. همراهی با دانشجویان و پاسخ گویی به سوالات و در نهایت جلب رضایت آنان به عنوان یکی از ارکان موسسه پارس تز ایرانیان می باشد. در این زمینه خدماتی مانند:
•    ارائه موضوعات جدید به همراه مقالات بیس برای گرایش های  رشته مدیریت صنعتی و مدیریت جهانگردی
•    نگارش پروپوزال برای گرایش های  رشته مدیریت صنعتی و مدیریت جهانگردی
•    برگزاری جلسات توجیهی بدون دریافت هزینه
•    حمایت از دانشجو تا تصویب نهایی پروپوزال و  انجام اصلاحات پروپوزال
•    نگارش فصول یک تا پنج پایان نامه برای گرایش های  رشته مدیریت صنعتی و مدیریت جهانگردی
•    انجام تحلیل های آماری و ریاضی فصل چهار پایان نامه برای گرایش های  رشته مدیریت صنعتی و مدیریت جهانگردی
•    فرمت گذاری پایان نامه متناسب با ساختار کلیه دانشگاه ها
•    انجام اصلاحات و حمایت از دانشجو تا مرحله دفاع

انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

اهم خدمات موسسه پارس تز ایرانیان در کلیه گرایش های مدیریت کارآفرینی

رشته مدیریت کارآفرینی نیز به گرایشهای  کسب و کار جدید، گرایش فناوری، گردشگری، بین الملل، توسعه، آموزش و ترویج کارآفرینی، بخش عمومی و  سازمانی تقسیم می شود. متخصصان موسسه پارس تز ایرانیان  در کلیه گرایش های این رشته خدمات زیر را ارائه می دهد:
•    جستجوی موضوعات جدید برای پایان نامه های رشته کارآفرینی
•    نگارش پروپوزال با کیفت مناسب و انجام تصلاحات تا تایید نهایی
•    تحلیل های فصل چهارم پایان نامه های کارآفرینی در مقطع ارشد و دکتری مدیریت کارآفرینی
•    عقد قرارداد برای ارائه کلیه خدمات به دانشجویان و تقسیط هزینه ها
•    انجام اصلاحات و حمایت از دانشجو تا مرحله دفاع
•    استخراج مقاله از پایا نامه های دفاع شده در رشته مدیریت کارآفرینی
•    استخراج و پذیرش مقالات در مجلات ISI،ISC ، علمی پژوهشی و کنفرانسی

انجام پایان نامه کارآفرینی

اهم خدمات موسسه پارس تز ایرانیان در رشته مدیریت اجرایی و مدیریت کسب و کار MBA

متخصصان رشته مدیریت اجرایی و ام بی ای MBA در موسسه پارس تز ایرانیان با قابلیت های بالا و تجربه فراوان در امر ارائه موضوعات جدید به همراه مقالات بیس ، نگارش پروپوزال به شرط تصویب در گروه های آموزشی، نگارش فصول مختلف پایان نامه ، تحلیل داده های آماری رشته های مدیریت اجرایی و ام بی ای MBA و همچنین استخراج و تدوین مقالات ISI و ISC آماده ارائه خدمات مناسب به دانش جویان هستند.

•    جستجو و ارائه موضوعات به روز و جدید در رشته های مدیریت اجرایی و ام بی ای MBA به همراه مقالات بیس از پایگاه های Sciencedirect, Emerald, Taylor and Frances, Springer
•    نگارش پروپوزال در صورت تایید موضوعات پیشنهادی در رشته های مدیریت اجرایی و ام بی ای MBA
•    انجام اصلاحات پروپوزال نگارش شده طبق نظر استاد راهنما و مشاور
•    نگارش فصول پایان نامه رشته های مدیریت اجرایی و ام بی ای MBA
•    فرمت بندی پایان نامه طبق قالب دانشگاه ها
•    تحلیل فصل چهارم پایان نامه ها با نرم افزارهای SPSS ، Smart PLS،AMOS، LISREL
•    ارائه توضیحات ضروری در مورد تحلیل های آماری در جلسه حضوری
•    انجام کلیه اصلاحات پایان نامه تا مرحله دفاع
•    تهیه پاورپونت برای جلسات دفاع
•    استخراج مقالات کنفرانسی، علمی و پژوهشی از پایان نامه های رشته های مدیریت اجرایی و ام بی ای MBA

انجام پایان نامه مدیریت فناوری

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان

رشته های زیر تحت پوشش خدمات موسسه پارس تز ایرانیان قرار دارد:

نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت  بحران
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت  اجرایی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته بازرگانی داخلی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت گرایش جهانگردی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت اجرایی و شهری
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت بازاریابی و صادرات
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت گرایش استراتژیک
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت مالی دولتی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت تحول
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت سیستمهای اطلاعات
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت گرایش تشکیلات و روشها
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت منابع انسانی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته بازاریابی جهانگردی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته برنامه ریزی توسعه جهانگردی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت کسب و کار الکترونیک
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت منابع اطلاعاتی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت دانش
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته نوآوری تکنولوژی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته انتقال تكنولوژي
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته استراتژيهاي توسعه صنعتي
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته سياستهاي تحقيق و توسعه
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت گرایش کسب و کار جدید
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت گرایش فناوری
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت گرایش بخش عمومی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت گرایش کارآفرینی سازمانی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت گرایش های نوآوری تکنولوژی،
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت  انتقال تکنولوژی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت استراتژیهای توسعه صنعتی و سیاست های تحقیق و توسعه
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،  مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت رسانه
پایان نامه و پروپوزال تعهد سازمانی، پایان نامه و پروپوزال مدیریت دانش، پایان نامه و پروپوزال سرمایه فکری، پایان نامه و پروپوزال رضایت شغلی، پایان نامه و پروپوزال نوآوری سازمانی، پایان نامه و پروپوزال یادگیری سازمانی، پایان نامه و پروپوزال رهبری تحول آفرین، پایان نامه و پروپوزال رهبری خدمت گذار، پایان نامه و پروپوزال مدیریت استراتژیک، پایان نامه و پروپوزال برند، پایان نامه و پروپوزال خرید الکترونیکی، پایان نامه و پروپوزال آگاهی از برند، تبلیغات، پایان نامه و پروپوزال فرهنگ سازمانی، پایان نامه و پروپوزال دانش ضمنی، پایان نامه و پروپوزال خدمات، پایان نامه و پروپوزال مدیریت کیفیت،  پایان نامه و پروپوزال اعتماد، پایان نامه و پروپوزال توانمند سازی، پایان نامه و پروپوزال بالندگی سازمانی، پایان نامه و پروپوزال تصمیم گیری، پایان نامه و پروپوزال خصوصی سازی، پایان نامه و پروپوزال عدالت سازمانی، پایان نامه و پروپوزال فرسودگی شغلی، پایان نامه و پروپوزال بهره وری، پایان نامه و پروپوزال منابع انسانی، پایان نامه و پروپوزال خدمات بانکی، پایان نامه و پروپوزال سرمایه اجتماعی، پایان نامه و پروپوزال سبک های رهبری، پایان نامه و پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری، پایان نامه و پروپوزال آمیخته بازاریابی، پایان نامه و پروپوزال مدیریت پروژه، پایان نامه و پروپوزال زنجیره تامین، پایان نامه و پروپوزال کیفیت زندگی کاری، پایان نامه و پروپوزال رضایت مشتری