پایان نامه مدیریت شهری

انجام پایان نامه مدیریت شهری، انجام پایان نامه ارشد مدیریت شهری، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری، انجام پروپوزال مدیریت شهری، موضوع پایان نامه مدیریت شهری، انجام پروژه های مدیریت شهری، انجام تحلیل آماری پایان نامه مدیریت شهری، پذیرش مقاله ISI مدیریت شهری، پذیرش مقالات ISC مدیریت شهری، استخراج مقاله از پایان نامه ارشد مدیریت شهری، چاپ کتاب از پایان نامه مدیریت شهری

معرفی رشته مدیریت شهری

هدف از رشته مدیریت شهری عبارت است از تربیت کادر متخصص در حیطه های امنیت ملی، توسعه اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست، شهری، توسعه منطقه ای است که بتواند جهت نگهداری، اداره و توسعه فضاهای شهری فعال بوده و برنامه ریزی های لازم را ارائه دهد.  دانشجویان پس از اتمام این دوره به نوعی برنامه ریزات آینده شهری به شمار می روند چرا که برنامه ریزی جهت ایجاد فضاهای لازم شهری مستلزم مدیریت فضاهای شهری است. محور هایی که دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد مدیریت شهری دنبال خواهند نمود میتواند شامل چگونگی بهبود محیط شهری، راهکارهای برتر در تصمیم گیری محیط شهری، روش های اجرایی استراتژی محیطی و مدیریت شهری، مهارت های مدیریتی برای برنامه ریزی و مدیریت شهر.
واحدهای درسی رشته مدیریت شهری در دانشگاه عبارتند از: نظریه های سازمان مدیریت دیدگاه استراتژیک، برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، اقتصاد شهری، سیستمهای اطلاعات مدیریت، جامعه شناسی شهری و آسیب شناسی شهری، حقوق شهری و قوانین شهرسازی، برنامه ریزی شهری، مدیریت مالی و بودجه شهرداریها، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی، سمینار مدیریت بحران و سوانح طبیعی در شهر، حمل و نقل همگانی، اصول سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی، شناخت و برنامه ریزی محیط زیست، روابط عمومیانجام پایان نامه مدیریت شهری

برای اشتغال در رشته مدیریت شهری به چه مهارت هایی مورد نیاز است؟

علاقه به ایجاد فضاهای بهتر شهری
سابقه کار مرتبط با این رشته
درک درست و دقیقی از فرآیند های شهری
ایجاد زبانی مشترک برای ارتباط با متخصصان برنامه ریزی
توانایی و ظرفیت اجرای برنامه های شهری
مهارت های زبان انگلیسی و کامپیوتری و نرم افزاری

دپارتمان پایان نامه مدیریت شهری در موسسه پارس تز ایرانیان

دپارتمان مدیریت شهری به دلیل تیم تخصصی  متبحر امکان ارائه خدمات با کیفیت به شما دانشجویان عزیز را فراهم کرده است. این دپارتمان در امر ارائه موضوعات جدید پایان نامه در رشته مدیریت شهری، نگارش پروپوزال و پایان نامه در رشته مدیریت شهری، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مدیریت شهری،  نگارش مقاله در رشته مدیریت شهری برای مجلات ISI، ISC و SCOUPUS، اخذ پذیرش و چاپ مقالات در مجلات  ISI، ISC و SCOUPUS در رشته مدیریت شهری آماده ارائه خدمات به دانشجویان می باشد.

تبدیل پایان نامه به کتاب مدیریت شهری

اهم خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای پایان نامه رشته مدیریت شهری چیست؟

ارائه موضوعات جدید به همراه مقاله بیس Base برای پایان نامه و مقاله به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مدیریت شهری بر اساس پایگاه های (Elsevier) Science direct، Springer، Emerald، و ..
ارائه موضوعات جدید و به روز رشته مدیریت شهری
انجام پروپوزال برای کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مدیریت شهری
انجام سمینار مدیریت شهری
استفاده از منابع جدید در نگارش فصول پایان نامه رشته مدیریت شهری
حمایت کامل از دانشجویان تا مرحله دفاع رشته مدیریت شهری
فرمت گذاری پروپوزال ها طبق ساختار دانشگاه ها در رشته مدیریت شهری
نگارش کلیه فصول پایان نامه های رشته مدیریت شهری با عقد قرارداد رسمی
انجام کلیه اصلاحات پایان نامه  مدیریت شهری تا مرحله دفاع
ارائه مشاوره های لازم به دانشجویان جهت انتخاب روش های آماری مناسب برای پایان نامه های رشته مدیریت شهری
جلسات آموزشی حضوری برای تشریح فصول پایان نامه به خصوص فصل چهارم رشته مدیریت شهری
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه های ارشد و دکتری رشته مدیریت شهری با کیفیت مناسب
استخراج مقاله از پایان نامه های ارشد و دکتری در رشته مدیریت شهری برای مجلات علمی پژوهشی، کنفرانسی، ISI،  ISC، SCOUPUS
نگارش مقالات در رشته مدیریت شهری و پذیرش اکسپت فوری تضمینی آنها از مجلات ISI،  ISC، SCOUPUS
چاپ کتاب از پايان نامه هاي رشته مدیریت شهری با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامي
تبديل پايان نامه به کتاب  در رشته مدیریت شهری

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان