پایان نامه فلسفه

انجام پایان نامه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب، انجام پروپوزال فلسفه، نگارش مقاله ISI فلسفه، پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI رشته فلسفه در مقاطع ارشد و دکتری در موسسه پارس تز ایرانیان

اساتید مجربی که در نگارش پایان‌نامه‌ها، مقالات ISI، ترجمه و پذیرش مقالات ISI و پروپوزال‌های دانشجویی در دپارتمان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب با ما همکاری می‌کنند، تلاش می‌کنند تا با ارائه‌ی موضوعات و ایده‌های تازه در زمینه‌‌های علمی متفاوت، راهگشای خوبی برای دانشجویان باشند. در زمینه‌ی فلسفه اسلامی و فلسفه دین و فلسفه‌ی غرب و رشته‌های مرتبط با آنان، به علت گستردگی موضوعات و حجم بسیار تحقیقات در این دو دهه، به ویژه در زمینه‌ی فلسفه اسلامی، همواره دانشجویان این رشته‌ها را با مشکل انتخاب و گزینش موضوع روبرو می‌کند. ما در این مجموعه سعی کرده‌ایم تا با ارائه‌ی موضوعات نوین و تازه، بخش بزرگی از مشکلات دانشجویان را رفع کنیم.

اهم خدمات پایان نامه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب

ارائه مشاوره تلفنی یا حضوری برای آشنایی با موضوعات جدید و نحوه طی کردن فرایند پایان نامه
ارائه موضوعات جدید و بدیع
عقد قرارداد حضوری و غیر حضوری برای شروع نگارش پایان نامه و یا پروپوزال
نگارش پروپوزال با محتوا و متودولوژی جدید
انجام کلیه اصلاحات ارائه شده از سوی استاد راهنما و مشاور در کلیه فصول
پاسخ گویی به کلیه سوالات دانشجو در فرایند نگارش پروپوزال و یا پایان نامه
قسط بندی پرداخت هزینه های پروپوزال و پایان نامه
برگزاری جلسه آموزشی حضوری برای بالا بردن قدرت دفاع دانشجو از پایان نامه
حمایت از دانشجو تا مرحله دفاع از پایان نامه
تهیه پاورپوینت دفاع از پایان نامه
استخراج یک یا دو مقاله ISI،ISC ، علمی پژوهشی و کنفرانسی از پایان نامه، پذیرش و چاپ تضمینی مقالات در رشته فلسفه و گرایش های آن در مجلات معتبر وزارت علوم، مجلات ISI، مجلات ISC، علمی و پژوهشی

انجام پایان نامه فلسفه

در زیر برخی از زمینه ها و موضوعات اصلی در رشته های فلسفه اسلامی و فلسفه غرب را مشاهده می کنید:

موضوع پایان نامه فلسفه اسلامی

فارابی، فیلسوف معرفت (نگاهی به اندیشه‌ها و زمانه‌ی فارابی)
ابن سینا و فلسفه ارسطو
بررسی فلسفه ابن سینا و مفهوم نفس در آن
فلسفه مشاء (رویکردی تحلیلی به فلسفه مشاء)
حکمت سینوی و مساله‌ی واجب الوجود
وجود و ماهیت در فلسفه ابن سینا
بررسی عقاید فلسفی و مذهبی معتزله و اشاعره
نگرشی تازه بر حکمت الاشراق سهرودی
سهروردی و فلسفه ایران باستان
فرشته‌شناسی در سهروردی
بررسی مفهوم نور در فلسفه اشراق سهروردی
فلسفه نبوت در فلسفه سهروردی و ملاصدرا
تفسیر هانری کربن بر اندیشه‌های شیخ اشراق
حکمت متعالیه (بررسی فلسفه ملاصدرا با تکیه بر آراء وی)
فلسفه میرداماد و تاثیر آن بر حکمت متعالیه ملاصدرا
مفهوم خدا در فلسفه ملاصدرا
برهان صدیقین در ملاصدرا
رابطه عقل و عشق در فلسفه ملاصدرا
ملاصدرا و اصالت وجود
بررسی مفهوم اراده‌ی خداوند در حکمت مشاء و حکمت متعالیه
هانری کربن و فلسفه ایرانی
حکومت و سیاست در اندیشه‌های علامه نائینی
علامه طباطبایی و تفسیر المیزان
نگاهی تازه به دیدگاه‌ه‌ای فلسفی و الاهیاتی علامه طباطبایی بر فلسفه وحدت وجود ملاصدرا
مفهوم خدا و انسان در آیات و روایات (با نگاهی به اندیشه‌های استاد مرتضی مطهری)
تاریخ فلسفه اسلامی نزد اندیشمندان معاصر

موضوع پایان نامه فلسفه غرب

پیش سقراطیان و مساله‌ای به نام خاستگاه (طالس و آناکسیماندر)
سقراط و دولت‌شهر آتن (سقراط و مساله‌ای به نام پرسش فلسفی)
عشق از منظر افلاطون (با تکیه بر رساله مهمانی افلاطون)
افلاطون و مفهومی به نام قانون (بررسی رساله‌ی قوانین افلاطون)
افلاطون و تمثیل غار (ایده از منظر فلسفه افلاطون)
سیاست و حکومت از منظر افلاطون
پژوهشی هرمنوتیکی بر فلسفه یونانی (با نگاهی به آثار افلاطون)
بررسی نظام فلسفی ارسطو
متافیزیک و درک ارسطو از آن
پژوهشی بر فلسفه‌ی نوافلاطونی
فلوطین و مفهوم واحد
بررسی تاسوعات فلوطین و تأثیر آن بر متألهان مسیحی
بررسی و تطبیق فلسفه رواقی و اپیکوری
تاثیر فلسفه یونان بر اندیشه‌های الاهیاتی آباء صدر مسیحی
سنت آگوستین و دین مانوی
الاهیات مسیحی و مفهوم خدا در دین مسیحیت
تاریخ تحلیلی فلسفه صدر مسیحیت
سنت آگوستین و شهر خدا
تاثیر فلسفه حکمای اسلامی بر فلسفه قرون وسطی
توماس آکویناس و بازآفرینی فلسفه مسیحی
تاثیر فلسفه ارسطو بر اندیشه‌های فلسفی-الاهیاتی توماس آکویناس
بررسی براهین پنج‌گانه اثبات وجود خدا از منظر توماس آکویناس
تاثیرپذیری آکویناس از فلسفه ابن سینا
رنه دکارت و مفهوم منِ فلسفی
جسم و روح در اندیشه‌ی دکارت (پژوهشی پیرامون سوژه و ابژه در تفکر دکارت)
خدا و جهان در فلسفه دکارت (هستی‌شناسی فلسفی دکارت)
بررسی «گفتار در روش» رنه دکارت (پژوهشی پیرامون روش‌شناسی فلسفی نزد دکارت)
توماس هابز و امر سیاسی (بررسی مفهوم سیاست در لویاتان)
باروخ اسپینوزا و اصالت عقل
تاثیر فلسفه دوگانه‌انگارانه دکارت بر اسپینوزا
خدا، ایمان و دین در آثار اسپینوزا (بررسی کتاب اخلاق اسپینوزا)
بررسی رساله‌ی الاهی-سیاسی اسپینوزا
گوتفرید لایب‌نیز و مفهوم زمان و مکان
لایب‌نیتز و اصل دلیل کافی
فضا و زمان در اندیشه‌ی لایب‌نیتز و نیوتون (بررسی وضعیت علم و فلسفه در سده ی هجدهم)
مونادشناسی در فلسفه لایب نیتز
زیبایی شناسی نزد ایمانوئل کانت (بررسی نقد قوه حکم)
پژوهشی پیرامون نظام معرفت شناسی کانت
تفاوت نظام معرفت شناسی کانت و تجربه گرایان
خدا و نفس در اندیشه‌های کانت (بررسی برهان اخلاقی کانت)
جان لاک و ریشه‌های لیبرالیسم کلاسیک
بررسی فلسفه سیاسی جان لاک بر اندیشمندان عصر روشنگری
نظریه ارزش و دارایی در فلسفه لاک
آزادی فردی و جمعی در فلسفه‌ی ژان ژاک روسو (بحثی پیرامون قراداد اجتماعی)
تاثیر اندیشه‌های روسو بر انقلاب کبیر فرانسه
برابری و مساوات در فلسفه ژان زاک روسو
جرج بارکلی و مساله‌ای به نام نفی وجود جهان مادی
دیوید هیوم و مکتب تجربه‌گرایی
متافیزیک و دین در اندیشه‌های دیوید هیوم
اومانیسم و فلسفه کانت
فردریش هگل و ایدئالیسم آلمانی
دیاالکتیک به مثابه‌ی یک روش فلسفی (بررسی جایگاه دالکتیک در نظام فلسفی هگل)
تاریخ از منظر هگل
دولت به مثابه‌ی خدای متحقق بر زمین (هگل و مفهومی به نام دولت)
لودویگ فویرباخ و ماتریالیسم
شلایرماخر و هرمنوتیک مدرن (بررسی اندیشه‌های هرمنوتیکی شلایرماخر)
شلایرماخر: پدر الاهیات مدرن پروتستان
کیرکگور و اگزیستانسیالیسم (بررسی فلسفه کیرکگور)
تفسیر کیرکوگور از ایمان ابراهیم (بر اساس کتاب ترس و لرز)
کارل مارکس و فلسفه مارکسیسم
نقد مارکس بر سرمایه‌داری سده‌ی نوزدهم
پژوهشی پیرامون اندیشه‌های اقتصادی و فلسفی کارل مارکس
ویلهلم دیلتای و بنیادهای فلسفی علوم انسانی
پژوهشی پیرامون هرمنوتیک مدرن (شلایرماخر، دیلتای و گادامر)
ادموند هوسرل و پدیدارشناسی
هوسرل و حیث التفاتی
مارتین هایدگر و مفهوم وجود
تاثیرپذیری هایدگر از پدیدارشناسی هوسرل
مارتین هایدگر و پایان متافیزیک (پژوهشی پیرامون نقد تفکر سوژه محور اروپایی نزد هایدگر)
هانس-گئورگ گادامر و هرمنوتیک فلسفی
گادامر و تفسیر هرمنوتیکی از فلسفه یونان
روش و حقیقت (بررسی بنیادهای هرمنوتیک فلسفی گادامر)
ویتگنشتاین و مساله‌ی زبان
فلسفه‌ی زیبایی‌شناسی ویتگنشتاین
الاهیات سیاسیِ کارل اشمیت و مفهوم دوست-دشمن
کارل اشمیت و لیبرالیسم سیاسی (هابز و اسپینوزا به عنوان بنیان‌گذاران لیبرالیسم)
کارل اشمیت و مفهوم امر سیاسی
پژوهشی در باب فلسفه‌ی جان راولز و مفهوم عدالت
درنگی بر فلسفه‌ی آزیایا برلین
میشل فوکو: رابطه‌ی میان قدرت و دانش
فوکو و تبارشناسی دانش
فلسفه‌ی شالوده‌شکنی (پژوهشی در باب اندیشه‌ها و تفکرات ژاک دریدا)
لویی آلتوسر و سازوکار ایدئولوژیک دولت
ژنویو لوید و مذکرسازی اندیشه‌ی دکارتی
آلن بدیو و مفهوم رخداد (پژوهشی در باب فلسفه‌ی آلن بدیو)
تفاوت فلسفه‌ی ژاک رانسیر و لویی آلتوسر
پژوهشی در باب فیلسوفان چپ نو (با تکیه بر تعریف چپ نو از مفهوم فرهنگ)
اسلاوی ژیژک: جستاری در باب فلسفه، روانکاوی، و سینما
مکتب فرانکفورت و مساله‌ی سوژه
والتر بنیامین (بررسی نظرات بنیامین در خصوص تئاتر و سینما)
والتر بنیامین و مفهوم آئورا (هاله)
تئودور آدورنو و دیالکتیک فرد و جامعه (بررسی دیالکتیک روشنگری)
یورگن هابرماس و نظریه‌ی انتقادی
مدرنیسم و فلسفه‌ی ذهن
پیر بوردیو: از جامعه‌شناسی تا نظریه‌ی ادبی
رانسسیر و نظریه سیاست (تزهایی در باب سیاست)

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان