انجام پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد علوم سیاسی

انجام پایان نامه علوم سیاسی، انجام پایان نامه ارشد علوم سیاسی، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، انجام پروپوزال علوم سیاسی، موضوع پایان نامه علوم سیاسی، پذیرش مقاله ISI علوم سیاسی، پذیرش مقالات ISC علوم سیاسی، استخراج مقاله از پایان نامه ارشد علوم سیاسی، چاپ کتاب از پایان نامه علوم سیاسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در موسسه پارس تز ایرانیان.

دپارتمان علوم سیاسی و مطالعات جهان در موسسه پژوهشی پارس تز ایرانیان با جلب همکاری پژوهش گران و دانشجویان دکتری در رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای آماده ارائه خدماتی مانند:ارائه موضوعات جدید برای انجام پایان نامه،تدوین پایان نامه و یا انجام پروپوزال در رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، استخراج مقاله از پایان نامه، نگارش پروپوزال و پایان نامه، نگارش مقالات بین المللی و داخلی، پذیرش مقالات علوم سیاسی در مجلات ISI، حمایت مستمر از دانشجویان در فرآیند انجام پایان نامه و تعهد به انجام تمام اصلاحات تا مرحله دفاع پایان نامه می باشد.

حیطه های مطالعاتی دپارتمان پایان نامه ارشد علوم سیاسی

انجام پایان نامه علوم سياسي روابط بين الملل
انجام پایان نامه علوم سياسي مطالعات منطقه اي
انجام پایان نامه علوم سياسي انديشه سياسي در اسلام
انجام پایان نامه علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی
انجام پایان نامه علوم سیاسی گرایش علوم سیاسی
انجام پایان نامه علوم سیاسی مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات ایران
انجام پایان نامه علوم سياسي ديپلماسي و سازمان هاي بين المللي
انجام پایان نامه علوم سياسي ديپلماسي كنترل تسليحات
انجام پایان نامه علوم سياسي مطالعات کشورهای آلمانی زبان
انجام پایان نامه علوم سیاسی مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اروپایی
انجام پایان نامه علوم سياسي مطالعات آمريكاي لاتين
انجام پایان نامه علوم سياسي مطالعات روسیه و بریتانیا
انجام پایان نامه علوم سياسي مطالعات آمريكاي شمالی
انجام پایان نامه علوم سياسي مطالعات خاورمیانه
انجام پایان نامه مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات خلیج فارس
انجام پایان نامه علوم سیاسی گرایش دیپلماسی و روابط بین الملل
انجام پایان نامه علوم سیاسی مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات دریای خزر

اگر خواهان نمرات مناسب در جلسه دفاع از پایان نامه و پشتیبانی مستمر در فرایند انجام پایان نامه یا پروپوزال هستید با ما تماس بگیرد تا اعتماد شما را جلب کنیم.

انجام پایان نامه علوم سیاسی

اهم خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای گرایش های مختلف رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات جهان چیست؟

ارائه موضوعات جدید به همراه مقاله بیس برای پایان نامه و مقاله به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های اقتصاد
نگارش پروپوزال برای کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای
فرمت گذاری پروپوزال ها طبق ساختار دانشگاه ها
نگارش کلیه فصول پایان نامه های علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای با عقد قرارداد رسمی
انجام کلیه اصلاحات فصول پایان نامه های ارشد و دکتری رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای
جلسات آموزشی حضوری برای تشریح فصول پایان نامه
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه ها
استخراج مقاله از پایان نامه های ارشد و دکتری در رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای برای مجلات علمی پژوهشی، کنفرانسی، ISI، ISC، SCOUPUS
نگارش مقالات ISI، ISC، SCOUPUS در رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای

خدمات زیر برای کارشناسی ارشد و دکتری علوم سیاسی تحت پوشش خدمات موسسه قرار دارد.

نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقاله علمی پژوهشی، ISI و ISC در رشته علوم سیاسی
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقاله علمی پژوهشی، ISI و ISC در رشته روابط بین الملل
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقاله علمی پژوهشی، ISI و ISC در رشته مطالعات منطقه اي
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقاله علمی پژوهشی، ISI و ISC در رشته انديشه سياسي در اسلام
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقاله علمی پژوهشی، ISI و ISC در رشته ديپلماسي و سازمان هاي بين المللي
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقاله علمی پژوهشی، ISI و ISC در رشته ديپلماسي كنترل تسليحات
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقاله علمی پژوهشی، ISI و ISC در رشته مطالعات کشورهای المانی زبان
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقاله علمی پژوهشی، ISI و ISC در رشته مطالعات روسیه و بریتانیا
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقاله علمی پژوهشی، ISI و ISC در رشته مطاعات دریای خزر

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان