پایان نامه علوم اجتماعی

انجام پروپوزال علوم اجتماعی، انجام پایان نامه علوم اجتماعی، انجام پایان نامه ارشد علوم اجتماعی، انتخاب موضوع پایان نامه علوم اجتماعی، نگارش و چاپ مقاله ISI علوم اجتماعی، پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI رشته علوم اجتماعی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در موسسه پارس تز ایرانیان

دپارتمان علوم اجتماعی از جمله دپارتمانهای حاذق و پر متخصص در موسسه پارس تز ایرانیان می باشد. این دپارتمان هم اکنون بالغ بر 22 فارغ التحصیل یا دانشجو دکتری در رشته های علوم اجتماعی دارد که با تعهد و مسئولیت پذیری بالا آماده ارائه کلیه خدمات مربوط به انتخاب موضوعات علوم اجتماعی به همراه مقاله بیس، نگارش پروپوزال علوم اجتماعی، انجام کلیه اصلاحات احتمالی پروپوزال تا مرحله تصویب، برگزاری جلسات توجیهی بدون دریافت هزینه، انجام اصلاحات پروپوزال، نگارش فصول پنج گانه پایان نامه علوم اجتماعی کارشناسی ارشد و دکتری، انجام تحلیل های آماری کمی و کیفی فصل چهار پایان نامه علوم اجتماعی مقطع کارشناسی ارشد، فرمت گذاری پایان نامه های ارشد و دکتری رشته علوم اجتماعی متناسب با ساختار کلیه دانشگاه ها و انجام اصلاحات و حمایت از دانشجو تا مرحله دفاع، استخراج مقاله از پایان نامه علوم اجتماعی ارشد و دکتری، ترجمه مقاله ISI علوم اجتماعی مقطه کارشناسی ارشد و دکتری، پذیرش مقاله ISI علوم اجتماعی در مجلات معتبر ارائه می دهد. حیطه ها و زمینه های تحقیقاتی در رشته علوم اجتماعی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بسیار گسترده بوده ولی می  توان دسته بندی  های زیر را انجام داد:

انجام پایان نامه علوم اجتماعی پژوهشگری علوم اجتماعی
انجام پایان نامه مطالعات زنان(زن و خانواده)
انجام پایان نامه علوم اجتماعی مردم شناسی
انجام پایان نامه علوم اجتماعی جامعه شناسی
انجام پایان نامه علوم اجتماعی جمعیت شناسی
انجام پایان نامه علوم اجتماعی مردم شناسی
انجام پایان نامه علوم اجتماعی توسعه روستایی
انجام پایان نامه علوم اجتماعی مطالعات زنان
انجام پایان نامه علوم اجتماعی مدیریت خدمات اجتماعی
انجام پایان نامه علوم اجتماعی جامعه شناسی انقلاب اسلامی
انجام پایان نامه علوم اجتماعی برنامه ریزی گردشگری
انجام پایان نامه علوم اجتماعی توسعه روستایی
انجام پایان نامه علوم اجتماعی مدیریت خدمات اجتماعی
انجام پایان نامه علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی
انجام پایان نامه علوم اجتماعی شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی
انجام پایان نامه علوم اجتماعی برنامه ریزی رفاه اجتماعی
انجام پایان نامه علوم اجتماعی مدیریت راهبردی فرهنگ
انجام پایان نامه علوم اجتماعی مطالعات جوانان
انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه منطقه ای
انجام پایان نامه علوم اجتماعی فلسفه علوم اجتماعی

انجام پایان نامه علوم اجتماعی

خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای رشته های علوم اجتماعی:

ارائه مشاوره های رایگان به دانشجویان رشته علوم اجتماعی جهت انتخاب موضوعات جدید
ارائه دو تا سه موضوع جدید برای انتخاب دانشجویان علوم اجتماعی
ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس به دانشجویان
نگارش و تدوین پروپوزال های ارشد و دکتری در کلیه رشته های علوم اجتماعی
استفاده از منابع انگلیسی جدید در پایان نامه و پروپوزال
نگارش پروپوزال طبق فرمت کلیه دانشگاه های کشور
انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور تا مرحله تصویب نهایی پروپوزال
عقد قرارداد رسمی و تحویل فاز به فاز پایان نامه
تنظیم فصول پایان نامه های ارشد و دکتری با کیفیت مناسب و حمایت تا زمان دفاع
تحلیل داده های مصاحبه و دوین سوالات مصاحبه برای تحلیل های کیفی
انجام تحلیل محتوا، مطالعه موردی، تحلیل تصاویر و تحلیل مصاحبه در رشته های علوم اجتماعی
تحلیل داده های کمی با نرم افزارهای: SPSS ، Smart PLS،Minitab ،،AMOS، LSREL
تحلیل داده های کیفی با نرم افزارهای NVivo ، MAXQDA،
برگزاری جلسات آموزشی حضوری و غیر حضوری جهت آشنایی دانشجو با تحلیل ها آماری کیفی و کمی
پاسخ گویی سریع به سوالات دانشجویان در طول انجام پایان نامه
تهیه پاورپوینت جلسه دفاع
استخراج تضمینی مقاله از پایان نامه برای همایش های ملی و بین المللی، مجلات علمی و پژوهشی، ISI، ISC، SCOUPUS در رشته های علوم اجتماعی
پذیرش قطعی مقالات مستخرج از پایان نامه در مجلات ISI، ISC، SCOUPUS

استخراج مقاله از پایان نامه علوم اجتماعی

برای اطمینان دهی به شما دانشجویان عزیز باید بگوییم که پاسخ گویی سریع این دپارتمان، امکان تماس مستقیم با اساتید مجری پایان نامه و جلب رضایت بالای دانشجویان از نکات بارز این دپارتمان می باشد. این دپارتمان به شما اطمینان می دهد بعد از اتمام درخواست های خود حتما این دپارتمان را به دوستان خود نیز معرفی خواهید کرد

خدمات زیر تحت پوشش خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری قرار دارد:

نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته علوم اجتماعی
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته پژوهش علوم اجتماعی
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مطالعات زنان(زن و خانواده)
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مردم شناسی
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته جامعه شناسی
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته جمعیت شناسی
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مردم شناسی
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته توسعه روستایی
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مطالعات زنان
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مدیریت خدمات اجتماعی
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته برنامه ریزی گردشگری
نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUSدر رشته مطالعات فرهنگی

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان


موضوعات جدید پایان نامه علوم اجتماعی