پایان نامه تاریخ و زبان شناسی

انجام مقاله و پایان نامه تاریخ و زبان شناسی، انجام پروپوزال تاریخ و زبان شناسی، انجام پایان نامه تاریخ و زبان شناسی، نگارش مقاله ISI تاریخ و زبان شناسی، پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI رشته تاریخ و زبان شناسی در موسسه پارس تز ایرانیان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

موسسه پارس تز ایرانیان این افتخار را دارد که در زمینه‌ی تاریخ‌ ایران باستان، تاریخ ایران پس از اسلام و ایران شناسی و تاریخ اروپا و تاریخ آمریکا و آفریقا و آسیا، و زبانشناسی همگانی و فرهنگ و زبان‌های باستانی از همکاری اساتید و محققان برجسته و کاردانی بهره‌مند است. به دلیل اهمیت و دقت علمی در این نوع رشته‌ها، دپارتمان تاریخ و زبانشناسی این اطمینان را به همه‌ی دانشجویان عزیز می‌دهد که ارائه خدمات مربوط به نگارش طرح پژوهشی، مقاله، پروپوزال و پایان نامه در زمینه‌ی تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران پس از اسلام، تاریخ ایران معاصر،  و زبانشناسی همگانی و فرهنگ و زبان‌های باستانی با کیفیت و دقت مناسب همراه بوده و کلیه اصلاحات مربوط به آنها تا زمان تایید نهایی از سوی استاد راهنما و مشاور به عهده اساتید و محققان این دپارتمان خواهد بود. اعضای این دپارتمان متعهد به ارائه خدمات خود متناسب با انتظارات و خواسته‌های دانشجو و اساتید راهنما و مشاور بوده و در فرایند نگارش نیز روند تعاملی با دانشجو پیش خواهد گرفت. ارائه موضوعات جدید ، نگارش پروپوزال ، حمایت از دانشجو تا تصویب نهایی پروپوزال، انجام اصلاحات پروپوزال، نگارش فصول پایان نامه، فرمت گذاری پایان نامه متناسب با ساختار کلیه دانشگاه ها و انجام اصلاحات و حمایت از دانشجو تا مرحله دفاع  خدمات اجمالی  دپارتمان تاریخ و زبانشناسی  می باشد.
ارائه کلیه خدمات از سوی دپارتمان تاریخ و زبانشناسی با عقد قرارداد رسمی و زمان مشخص شده از سوی دانشجو می باشد. از سویی کلیه حقوق مادی و معنوی پروپوزال و یا پایان نامه تدوین شده متعلق به متقاضی بوده و موسسه به هیچ وجه حق استفاده از آن را ندارد. شرایط پرداخت هزینه‌های خدمات نیز طبق قرار داد به صورت تقسیط شده بوده و مبالغ آن نیز به صورت توافقی خواهد بود. این دپارتمان بعد از عقد قرارداد متعهد به انجام کلیه اصلاحات ارائه شده از سوی استاد راهنما و مشاور بوده و این فرایند را تا زمان تصویب پروپوزال یا اخذ مجوز دفاع انجام خواهد داد.

اهم خدمات دپارتمان پایان نامه تاریخ و پایان نامه زبانشناسی

ارائه مشاوره تلفنی یا حضوری برای آشنایی با موضوعات جدید و نحوه طی کردن فرایند پایان نامه
ارائه موضوعات جدید  در رشته های تاریخ و زباشناسی
عقد قرارداد حضوری و غیر حضوری برای شروع نگارش پایان نامه و یا پروپوزال
نگارش پروپوزال با کیفیت عالی
نگارش فصول پایان نامه
انجام کلیه اصلاحات ارائه شده از سوی استاد راهنما و مشاور در کلیه فصول
حمایت از متقاضی تا مرحله دفاع از پایان نامه
تهیه پاورپوینت  دفاع از پایان نامه
استخراج یک یا دو مقاله ISI،ISC ، علمی پژوهشی و کنفرانسی از پایان نامه

انجام پایان نامه تاریخ و  پایان نامه زبان شناسی

موضوع پایان نامه تاریخ، موضوع پایان نامه ارشد تاریخ، موضوعات جدید پایان نامه تاریخ ، موضوعات جدید پایان نامه ارشد تاریخ ، پیشنهاد موضوع پایان نامه تاریخ ، انتخاب موضوع پایان نامه ارشد تاریخ، انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه تاریخ و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ
در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه تاریخ برای شما دانشجویان ارشد و دکتری تاریخ گرایش های زیر پیشنهاد دهیم:
عناوین موضوعات پایان نامه های رشته تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران پس از اسلام، مشروطیت و ایران معاصر، فرهنگ و زبان‌های باستان

موضوع پایان نامه تاریخ ایران باستان
- هخامنشیان و نظام حکومتی (بررسی نظام سیاسی سلسله‌ی هخامنشیان)
- بررسی نقش‌برجسته‌های دوران هخامنشی (با تکیه بر بنای تخت جمشید)
- روایت هاید ماری کخ و والتر هینتس از الواح مکشوف ایلامی در تخت جمشید (با تکیه بر کتاب از زبان داریوش کخ و دایوش و ایرانیان هینتس)
- بررسی ابنیه‌های حکومتی و کاخ‌ها در ایران باستان (هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان)
- بررسی نمادها و نقش‌های اسطوره‌ای و دینی در نقش برجسته‌های هخامنشی و ساسانی
- بررسی مفهوم اهریمن در ایران باستان
- اسطوره ضحاک و نجات‌بخشی فریدون
- بازشناسی اساطیر ایران (جستاری در باب اسطوره‌ی آب و آتش در ایران)
- بررسی اسطوره‌ی جمشید و ایران و هند
- پیکرشناسی در عصر ساسانیان
- اسطوره و تاریخ در ایران باستان
- بررسی سنت اندرزنامه‌نویسی در دوران ساسانی
- جنگ‌های ایران و روم در عصر ساسانی
- بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران در دوران اشکانیان
- تاثیر هنر و فرهنگ سلوکی بر ایران عصر اشکانی
- بررسی سکه‌ها و مهره‌های عصر ساسانی
- رویکردی تازه به دین مانی و اقدامات کرتیر در برابر آن
- دین مانوی و مفهوم شر (هستی‌شناسی در دین زردشتی و دین مانوی)
- تبارشناسی اهریمن در ایران باستان با تکیه بر متون پهلوی
- بررسی ظهور و سقوط مزدک
- بررسی دینکرد چهارم و پنجم و ششم و هفتم
- زردشت و خدایان پیشازردشتی
- ایران و سنت مغان
- بررسی وضعیت ایران پس از مرگ کوروش (تثبیت ایران در زمان داریوش اول)
- پژوهشی در زمینه‌ی اسطوره‌های نجات‌دهنده‌ی زردشتی (اوشیدر، اوشیدر ماه و سوشیانت)
- بررسی شرایط اجتماعی و سیاسی ایران در زمان حمله ی اعراب

موضوع تاریخ ایران  پس از اسلام

- تحقیقی در باب تاریخ تحلیلی صدر اسلام
- بررسی بنیادهای تاریخی و فلسفی مذهب شیعه
- عوامل تاثیرگذار و مهم در ظهور صفاریان
- دولت صفوی و احیای هویت شیعی
-  داعش: تبارشناسی تروریسم در منطقه خاورمیانه
- حرکت انقلاب اسلامی در عراق
- تبارشناسی حزب بعث در عراق
- بررسی تحلیلی جریان صدر در زمان حمله‌ی آمریکا به عراق
- تصوف و تنثر فارسی در عصر صفوی
- انقلاب اسلامی و جنبش‌های اسلامی در خاورمیانه
- امام خمینی و نظریه‌ حکومت اسلامی
- نظریه ولایت فقیه (پژوهشی در باب آراء متکلمان و فیلسوفان در خصوص نظریه ولایت فقیه)
- فقه و ولایت فقها در فلسفه‌ی شیعی
- هانری کربن و مساله‌ی تاویل متون فلسفی و عرفانی اسلامی
- فاطمیان در مصر
- قیام ابومسلم خراسانی و سقوط بنی‌امیه
- نقش سیاسی و فرهنگی ایرانیان در عصر بنی عباسیان
- جغرافیای سیاسی ایران در زمان قاجاریه

موضوع پایان نامه مشروطیت و ایران معاصر

- جنبش مشروطیت و مفهوم عدالت‌خانه نزد ایرانیان
- پژوهشی پیرامون شکست جنبش مترقی مشروطیت در ایران
- نقش  و تاثیر روحانیون در پدید آمدن جنبش مشروطیت
- روایت‌ تاریخ‌نگاران معاصر از جنبش مشروطیت
- نقش علامه نائینی در استمرار جنبش مشروطیت
- شیخ فضل الله نوری: بررسی روایت‌ها پیرامون نقش شیخ فضل الله نوری در جریان جنبش مشروطیت
- وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران: علل ظهور و سقوط رضا خان
- جنبش ملی نفت: ظهور و سقوط دولت مصدق
- بررسی مطبوعات در دهه‌ی 30 شمسی
- نقش آمریکا و انگلیس در کودتا علیه مصدق
- انقلاب سفید: پژوهشی در باب اقدامات شاه در دهه‌ی 40 شمسی
- نهاد روحانیت و مفهوم حکومت در ایران معاصر
-  بررسی عوامل سقوط محمدرضا شاه و ظهور انقلاب اسلامی
- بررسی عوامل فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در پدید آمدن انقلاب اسلامی سال 1357 شمسی
- جنگ ایران و عراق: پژوهشی در باب عملیات‌های جنگی ایران و عراق
- رابطه‌ی ایران و ترکیه در زمان رضا خان
- علل مخالفت روحانیون با مدرنیته از بالای رضا خان
- بررسی تغییر نظام حقوقی ایران در زمان رضا خان

موضوع پایان نامه فرهنگ و زبان‌های باستان

- اسطوره‌های ایران باستان
- زبان‌های فارسی باستان
- تاریخ زبان‌های میانه‌ی ایرانی
- فلسفه‌ی ایران باستان
- بررسی فعل در زبان پهلوی
- دین در ایران باستان

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان