انجام پایان نامه برنامه ریزی فرهنگی

انجام پروپوزال برنامه ریزی فرهنگی، انجام پایان نامه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی، انتخاب موضوع پایان نامه برنامه ریزی فرهنگی، ارایه مقاله بیس پایان نامه برنامه ریزی فرهنگی، پذیرش اکسپت و چاپ مقاله ISI در ژورنال ها و مجلات معتبر برنامه ریزی فرهنگی، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی، انجام تحليل هاي فصل چهار پايان نامه رشته برنامه ریزی فرهنگی، نگارش مقالات علمي و پژوهشي در رشته برنامه ریزی فرهنگی، نگارش مقالات اي اس اي ISI در رشته برنامه ریزی فرهنگی، نگارش مقاله ISC در رشته برنامه ریزی فرهنگی، پذيرش و اکسپت مقالات مدیریت برنامه ریزی فرهنگی از مجلات ISI معتبر، چاپ کتاب از پايان نامه در رشته برنامه ریزی فرهنگی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در موسسه پارس تز ایرانیان.

رشته برنامه ریزی فرهنگی چیست؟

هدف اصلی رشته برنامه ریزی فرهنگی که یکی از گرایش های رشته مدیریت امور فرهنگی می باشد کشف کاربرد و توسعه دانش تخصصی در حیطه برنامه ریزی امور فرهنگی از سطح موسسات و سازمانهای کوچک و متوسط غیر دولتی تا سطح ملی به منظور اعتلای امور فرهنگی می باشد. این رشته جز گرایش های امور فرهنگی می باشد که هم اکنون در مقطع ارشد و دکتری و همچنین کارشناسی دانشجویان پذیرفته شده و پس از گذراندن دروس تخصصی و عمومی فارق التحصیل می شوند.

اهداف رشته برنامه ریزی فرهنگی

هدف این رشته ارتقا کیفی برنامه ریزی های فرهنگی، تربیت نیروهای متخصص برای مدیریت موسسات فرهنگی برنامه ریزی و ارزشیابی فعالیت های فرهنگی به شکل بهتر، بهبود و گسترش پژوهشهای نظری و تجربی. لیست دروس کارشناسی ارشد و دکتری در رشته برنامه ریزی فرهنگی یا امور فرهنگی عبارتند از: تاریخ سینما و تئاتر، روش تحقیق، آمار و فنون مقاله نویسی، نظریه های فرهنگی، زبان تخصصی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، اصولو مبانی مدیریت، آشنایی با تاریخ فرهنگ و هنر ایران و جهان، زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، برنامه ریزی فرهنگی امور ایران، اقتصاد و فرهنگ، افکار عمومی، اصول بودجه، روش تحقیق، مسایل فرهنگی جهان معاصر، اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی، تاریخ تفکر معاصر، جامعه شناسی فرهنگی، جامعه شناسی توسعه، پایان نامه برنامه ریزی فرهنگی.

دپارتمان رشته امور فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی در موسسه پارس تز ایرانیان

دپارتمان رشته امور فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی به واسطه دارا بودن اعضایی متبحر امکان ارائه خدمات با کیفیت به شما دانشجویان عزیز را فراهم کرده است. این دپارتمان در امر انجام پایان نامه در رشته امور فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی، ارائه موضوعات جدید پایان نامه در رشته امور فرهنگی، انجام پایان نامه و یا پروپوزال در رشته امور فرهنگی، ارایه مقاله بیس پایان نامه رشته برنامه ریزی فرهنگی، نگارش پروپوزال و پایان نامه در رشته امور فرهنگی ، نگارش پروپوزال و مقاله در رشته امور فرهنگی، تحلیل داده های فصل چهارم برای رشته امور فرهنگی و حمایت مستمر از دانشجویان در فرآیند انجام پروژه، تعهد به انجام تمام اصلاحات تا مرحله تایید یا تصویب پایان نامه و همچنین نگارش مقالات ISI,ISC اماده ارائه خدمات به دانش جویان می باشد.

اهم خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای رشته امور فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی چیست؟

ارائه موضوعات جدید به همراه مقاله بیس برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته برنامه ریزی فرهنگی
ارایه مقاله بیس پایان نامه برنامه ریزی فرهنگی
ارائه موضوعات جدید برای پایان نامه های رشته رشته برنامه ریزی فرهنگی
ارائه مقالات بیس جدید از پایگاه¬های علمی معتبر از قبیل Science direct, Emerald, Taylor and Frances, Springer،
نگارش پروپوزال برای کارشناسی ارشد و دکتری در رشته برنامه ریزی فرهنگی
انجام پایان نامه و پروپوزال در رشته برنامه ریزی فرهنگی
استفاده از منابع جدید در نگارش فصول پایان نامه رشته برنامه ریزی فرهنگی
حمایت کامل از دانشجویان تا مرحله دفاع
فرمت گذاری پایان نامه های رشته برنامه ریزی فرهنگی طبق ساختار دانشگاه ها
استخراج مقاله علمی و پژوهشی از پایان نامه های رشته برنامه ریزی فرهنگی
نگارش کلیه فصول پایان نامه های رشته برنامه ریزی فرهنگی
تحلیل داده های پایان نامه ها و انجام فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SPSS Excel، AMOS، LSREL، ، Smart PLS، SAS، MAXQDA،
انجام کلیه اصلاحات فصول پایان نامه های ارشد و دکتری رشته برنامه ریزی فرهنگی
جلسات آموزشی حضوری برای تشریح فصول پایان نامه به خصوص تحلیل¬های آماری
تهیه پاورپوینت رشته برنامه ریزی فرهنگی برای پایان نامه ها با کیفیت مناسب
استخراج مقاله از پایان نامه های رشته برنامه ریزی فرهنگی برای مجلات علمی پژوهشی، کنفرانسی، ISI، ISC، SCOUPUS
نگارش مقالات در رشته رشته برنامه ریزی فرهنگی و پذیرش تضمینی آنها از مجلات ISI، ISC، SCOUPUS
نگارش کتاب در رشته برنامه ریزی فرهنگی
تبدیل پایان نامه های رشته برنامه ریزی فرهنگی به کتاب با مجوز وزارت ارشاد اسلامی
چاپ کتاب از پایان نامه های رشته برنامه ریزی فرهنگی
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در حیطه های برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در کارکردهای فرهنگ
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در تکثرگرایی فرهنگی
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در وحدت و کثرت فرهنگی
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در متفاوت تصدی گری فرهنگی و تولی گری فرهنگی
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در پنج شرط اساسی گوردن و ماندی برای برنامه ریزی فرهنگی
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در موارد و ویژگی های برنامه ریزی فرهنگی
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در نقاط ضعف برنامه ریزی فرهنگی
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در چالش و تهدیدات فراروی برنامه ریزی فرهنگی
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در پیامدهای فرهنگی جهانی شدن
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در آسیب شناسی فرهنگی
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در سرپرستي مراكز فرهنگي
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در سازمان‌ها و مراكز فرهنگي
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در فرهنگ و رفتار اجتماعي
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در رسانه شناسي فرهنگی
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در فعاليت‌هاي فرهنگي
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در حقوق فرهنگی
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در مديريت بازاريابي فرهنگي
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در توسعه فرهنگي
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در تشكيلات و سازماندهي
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در مديريت سازمان‌هاي فرهنگي
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در برنامه‌ريزي امور فرهنگي
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در مسائل فرهنگي جهان معاصر
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در روابط فرهنگي بين‌الملل
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در مديريت گردشگري فرهنگی
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در ارتباط بين فرهنگ‌ها
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در حقوق فرهنگ
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در تكنولوژي و فرهنگ
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در دولت و فرهنگ
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در اقتصاد و فرهنگ
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در صنايع فرهنگي
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در نظريه‌هاي ارتباط جمعي
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در جهاني شدن و فرهنگ
انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله در نظريه‌هاي فرهنگي


درخواست خدمات پارس تز ایرانیان


بازگشت به صفحه اصلی
موضوع پایان نامه برنامه ریزی  فرهنگی
انتخاب مقاله بیس پایان نامه