استخراج مقاله از پایان نامه -دو نمره پایان نامه

اخذ نمرات پایان نامه با استخراج مقاله, استخراج مقاله از پایان نامه, ترجمه مقاله ISI، پذیرش و اکسپت فوری مقاله از مجلات ISI، ISC و SCOPUS/Pubmed

می دانیم که در دانشگاهای آزاد دو نمره از بیست نمره پایان نامه منوط به استخراج  مقاله از پایان نامه و اخذ پذیرش مقاله از پایان نامه و پذیرش آن از مجلات ای اس ای و ای اس سی می باشد. این میزان در دانشگاه های سراسری در دوره ارشد و دکتری از یک تا دو نمره بسته به نظر دانشگاه ها متفاوت خواهد بود. قسمتی از نمره مقاله مستخرج شده از پایان نامه به داشتن پذیرش یا چاپ در مجلاتی ISI و یا ISC می باشد. در شرایط فعلی و بنابه بخشنامه های تدوین شده البته حداکثر نمره ای که در جلسه دفاع توسط اعضاء هیات داوری برای دانشجو تعیین می شود 18 از 20 می باشد . بنابراین نمرات باقی مانده به استخراج مقاله از پایان نامه اختصاص دارد که پس از ارائه مدارک مربوطه یعنی پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج شده از پایان نامه به شورای پژوهشی دانشگاه ها به دانشجو تعلق خواهد گرفت.

زمان ارائه مدارک پذیرش یا چاپ مقاله استخراج شده شده از پایان نامه چقدر خواهد بود؟

به طور متوسط دانشجو بعد از دفاع از پایان نامه شش ماه فرصت برای ارائه مدارک پذیرش یا چاپ مقاله استخراج شده از پایان نامه خواهد داشت. در صورت انقضاء این تاریخ شورای پژوهشی مجاز خواهد بود دانشجو را به عنوان دانشجوی انصرافی از نمره مقاله در نظر گرفته و نمره ای لحاظ نکند. علاوه براین خود دانشجو نیز می تواند از نمره مقاله از پایان نامه  انصراف دهد و به دنبال کارهای تسویه حساب از دانشگاه برود.

مزایای استخراج مقاله از پایان نامه به غیر از نمره پایان نامه در چیست؟

باید به این نکته توجه کنیم که استخراج  مقاله از پایان نامه به غیر از نمره پایان نامه دارای مزایای زیادی می باشد.  با انتشار مقاله در عرصه بین المللی دانشجویان  رزومه علمی خود را نیز بهبود بخشیده  و مسیر را برای  پذیرش در مصاحبه های ورود به دوره دکتری وحتی احراز مشاغل اینده هموار می کنند. در واقع آنها استفاده دوجانبه می برند چراکه از یک طرف نمره کامل پایان نامه را اخذ کرده و از طرفی دیگر امتیازات لازم را برای ورود به دوره دکتری جمع آوری میکنند. از طرفی دیگر اگر مقاله از پایان نامه استخراج نشود به مرور موضوع پایان نامه تکراری شده و احتمال پذیرش آن به دلیل قدیمی بودن از بین می رود. در این صورت دانشجویان در صورت نیاز به مقاله در آینده باید تلاش های خود را از نو آغاز کنند.

میزان نمره دهی به مقالات ISI و ISC  استخراج شده از پایان نامه چقدر خواهد بود؟

میزان نمره دهی به مقالات از پایگاه های مختلف متفاوت خواهد بود. این میزان بنا به نظر شورای پژوهشی دانشگاه ها به شکل جدول زیر خواهد بود. به طور معمول به مقالات ISI دو نمره و به مقالات علمی پژوهشی یا ای اس سی یک و نیم نمره تعلق می گیرد.

نوع مقالهحداکثر نمره برای هر مقاله
الف)نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات ISI 2 نمره
ب)نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC1.5 نمره
پ)نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی 1 نمره
ت)نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی – ترویجی1 نمره
ث)نمره چاپ مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی داخل و خارج1 نمره
ج)نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی دانشگاهی بدون درجه 0.5 نمره
چ)نمره چاپ مقاله در کنفرانسهای داخلی 0.5 نمره
ح)اختراع، اکتشاف، نظریه علمی، مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ کتب علمی مرتبط حداکثر دو نمره بسته به نظر گروه ارزیابی کننده

مزایای استخراج مقالات از پایان نامه به غیر از نمره پایان نامه در چیست؟

باید به این نکته توجه کنیم که استخراج مقالات از پایان نامه به غیر از نمره پایان نامه دارای مزایای زیادی می باشد. با انتشار مقاله در عرصه بین المللی دانشجویان رزومه علمی خود را نیز بهبود بخشیده و مسیر را برای پذیرش در مصاحبه های ورود به دوره دکتری وحتی احراز مشاغل اینده هموار می کنند. در واقع آنها استفاده دوجانبه می برند چراکه از یک طرف نمره کامل پایان نامه را اخذ کرده و از طرفی دیگر امتیازات لازم را برای ورود به دوره دکتری جمع آوری میکنند. از طرفی دیگر اگر مقاله از پایان نامه استخراج نشود به مرور موضوع پایان نامه تکراری شده و احتمال پذیرش آن به دلیل قدیمی بودن از بین می رود. در این صورت دانشجویان در صورت نیاز به مقاله در آینده باید تلاش های خود را از نو آغاز کنند.

استخراج مقاله از پایان نامه, نمره پایان نامه

خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای اخذ 2 نمره پایان نامه, استخراج مقاله از پایان نامه چیست؟

اعضای دپارتمان های مقالات در  موسسه پارس تز ایرانیان با اشراف کامل به بخش نامه های دانشگاه ها اماده ارائه مشاوره های رایگان به دانشجویان عزیز می باشند. روند ارائه خدمات به این شکل است که  فایل پایان نامه توسط دپارتمان دریافت شده و به بررسی ساختار و محتوای آن توسط متخصصان رشته مربوطه پرداخته می شود. ذکر این نکته ضروری است که پایان نامه آنها به صورت امانت نزد موسسه بوده و موسسه طبق تعهد اخلاقی حق استفاده از آن را به هیچ وجه نخواهد داشت و سایقه چند ساله موسسه نیز گویای ایم امر می باشد. در صورت دارا بودن کیفیت مناسب پایان نامه متخصصان به استخراج  مقاله همت کرده و در ادامه برای ترجمه تخصصی و پذیرش از مجلات ارسال می کنند. در صورت قابلیت بالای پایان نامه امکان استخراج دو مقاله نیز وجود خواهد داشت.

بنابراین خدمات ما برای استخراج مقاله از پایان نامه عبارتند از:

اخذ پایان نامه دانشجوی و بررسی محتوای تخصصی آن برای استخراج مقاله از پایان نامه
رعایت امانتداری و تعهد اخلاقی به دانشجو از طرف موسسه
استخراج مقاله از پایان نامه با کیفیت و قابلیت مناسب
ارائه پیشنهادات لازم برای  استخراج مقالات بیشتر از پایان نامه در صورت داشتن قابلیت
تقویت محتوایی و متودولوژیکی مقاله از پایان نامه در صورت نیاز بدون دریافت هزینه ای اضافی
انجام اصلاحات لازم بنا به نظر متقاضی برای استخراج مقاله از پایان نامه
ترجمه و ویرایش تخصصی مقالات استخراج شده از پایان نامه
انتخاب مجلات ISI، ISC و SCOPUS/Pubmed متناسب با کیفیت مقالات استخراج شده از پایان نامه و همچنین زمان متقاضیان
مشاوره به متقاضیان برای تشخیص اعتبار مجلات ISI، ISC و SCOPUS/Pubmed
ارائه اطلاعات لازم در مورد لیست سیاه، فاقد اعتبار و جعلی وزارت علوم و دانشگاه آزاد
ثابمیت مقالات مستخرج شده از پایان نامه و پیگیری اصلاحات
انجام اصلاحات داوران و ادیتور مجلات تا زمان اخذ پذیرش نهایی
اخذ پذیرش، اکسپت و چاپ تضمینی مقالات استخراج شده از پایان نامه  از مجلات ISI، ISC وSCOPUS/Pubmed
پیگیری چاپ مقالات مستخرج شده از پایان نامه و اخذ زمان آن از ادیتور

آموزش نحوه و شیوه استخراج مقاله از پایان نامه، مقاله از پایان نامه، استخراج مقاله از پایان نامه

هزینه استخراج مقاله از پایان نامه

هزینه استخراج مقاله از پایان نامه 200 هزار تومان خواهد بود (البته بسته به نوع نگارش پایان نامه و یا نوع مقاله درخواستی ممکن است تغییر نماید). نحوه استخراج مقاله از پایان نامه و شیوه استخراج مقاله ISI از پایان نامه نیز آموزش داده می شود.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان

بازگشت به صفحه اصلی
نحوه استخراج مقاله از پایان نامه