نحوه نوشتن مقدمه مقاله

در این بخش با چگونگی نگارش مقدمه مقاله، اصول مقدمه نویسی مقاله علمی و پژوهشی، مقاله isi، مقاله scopus، مقاله isc، مقاله pubmed، مقاله همایشی و کنفرانسی آموزش داده می شود.

چگونگی نگارش مقدمه مقاله

«آنچه که معمولا خواننده را به سوی خود متن می‌کشاند یا از خواندن متن منصرف می‌نماید، مقدمه است. معمولا خوانندگان با مطالعه مقدمه نظری اجمالی درباره محتوای متن یا کارنوشت به دست می‌آورند. پس، متن باید با یک مقدمه خوب، دقیق و موجز و شیوا شروع شود تا خواننده ترغیب به خواندن کل نوشته شود» (میرزایی، 1388). برخی از مردم مقاله‌ای را می‌نویسند بدون اینکه اهمیت مقدمه و نحوه هدایت آن به متن اصلی را بدانند و از آن استفاده نمایند. یک مقدمه خوب علاوه بر این که خواننده را به سوی متن اصلی می‌کشاند، عنوان را نیز تقویت خواهد کرد. پس، یک عنوان قوی زمانی قوی‌تر درک خواهد شد که به دنبال آن مقدمه‌ای در راستای تقویت ان و نیز نحوه گذر از آن و ورود به متن را موجب شود. در اصل، «مقدمه یکی از بخش‌های مهم مقاله است که همچون دریچه‌ای، خواننده را از دنیای بیرون به دنیای درون مقاله شما می‌برد و در حکم نقشه راه برای نوشتن کل مقاله می‌باشد. هدف اصلی از بیان مقدمه پاسخ به این پرسش است که چرا پژوهش انجام شده است» دف اصلی مقدمه هدایت خواننده از بیرون به درون متن است، اما این تنها هدف نیست. شاید بتوان گفت که هدف عمده و مهم مقدمه هدایت متن از عام به خاص باشد. پس، می‌توان گفت هدف از نوشتن مقدمه این است که شرح مختصر اما گویایی از عنوان به خواننده بدهد. شما می‌توانید محتوای متن خود را به خواننده بالقوه‌ی خودتان معرفی کنید و در این راستا بسیار مهم است که کنجکاوی خواننده را چنان برانگیزید که ترغیب به خواندن بقیه متن شما شود. برای این‌که خواننده شما به یکباره با شکافی در متن مواجه نشود، شما می‌بایست او را از یک کل‌نگری حاکم در فکرهایش به خاص و تخصصی‌نگری حاکم بر مقاله‌ی خود ببرید و این کار در راستای هدف مقدمه است. پس، شما می‌بایست ذهن خواننده خود را برای تخصصی‌نگری آماده کنید. برای این منظور، ابتدا یک بینش کلی از موضوع مقاله تان برای او تدارک می‌بیند و در این راستا می‌توانید از ادبیات پژوهش بویژه تاریخچه و مبانی نظری سود ببرید. وقتی خواننده با کل موضوع آشنا شد، او را به سمت نگاه تخصصی خود ببرید و به صورت روشن و صریح بگویید که مقاله شما به چه درد می‌خورد و از آن چه می‌تراود به سخن دیگر به خواننده بالقوه خود بگویید که مقاله شما در پاسخ به چه مساله یا پرسشی مطرح شده و چه گره‌ای را باز خواهد کرد. این بیان شما می‌تواند چنان قوی و بازارگرمانه باشد که خواننده را به سمت متن اصلی بکشاند. در اصل، شما بدون این که به صورت مستقیم دست به بازارگرمی زده باشدی، در مقدمه این هدف را دنبال خواهید کرد. در این راستا، می‌توانید ویژگی‌های خاص مقاله خودتان را بیان نمایید.
وقتی شما خواننده خود را از کل به خاص می‌برید، جایگاه مقاله خودتان را در یک بافت گسترده‌تر نیز مشخص می‌کنید. این امر می‌تواند با ذکر پیشینه‌ی پژوهش و ذکر اهمیت و موجودیت کار شما نسبت به پیشینه مطرح گردد. پس، به خواننده بالقوه خود اطلاعات لازم را درخصوص اهمیت مساله یا موضوع خود و منطق حاکم بر رویکرد مطالعاتی خود را منتقل نمایید. برای نگارش یک مقدمه خوب و مناسبی که بتواند خواننده را به سوی متن اصلی بکشاند. می‌بایست دقت کافی به خرج دهید. برای این امر، لازم است پیش از آغاز نگارش مقدمه به چند پرسش اساسی پاسخ دهید.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان