نحوه نوشتن مقدمه در پایان نامه و پروپوزال

مقدمه پایان نامه یا پروپوزال شماي كلي يا چكيده‌اي از كل طرح پژوهش است، نگارنده از اين طريق مي‌خواهد خواننده را با مباني و كليات موضوع پژوهش مورد نظر خود آشنا كند. بطور کلی مقدمه پایان نامه ،پروپوزال بالخص مقالات isi، isc و علمی و پژوهشی و همایشی نبايد بيش از حد طولاني باشد و در بر گيرنده مطالب حاشيه‌اي و غير مرتبط باشد به عبارت ديگر مقدمه به تاريخچه كلي پژوهش اشاره مي كند. به‌ طوري‌كه هر كس با خواندن مقدمه بتواند درك كند كه پژوهشگر قصد انجام چه پژوهشي را دارد. بنابراين محقق بهتر است مقدمه را در پايان پژوهش نيز اصلاح نمايد.

در ابتدای هر طرح پژوهشی ذکر مقدمه اختیاری می باشد .اما چهارچوب یک مقدمه مناسب در طرح پژوهش باید دارای مولفه های اصلی زیر باشد.

1- بیان موضوع پژوهش در یک بافت کلی و منظم و حرکت از این بافت کلی تا رسیدن به موضوع مد نظر و در نهایت عنوان مد نظر.
2-رعایت نظم و انسجام در ارائه مطالب طوری که مقدمه با بیان موضوع پژوهش به پایان می رسد.
3- برای مقدمه باید حداقل دو پاراگراف و حداکثر یک صفحه را در نظر گرفت.
4- در مقدمه نباید به نظرات دیگران اسناد یا ارجاع داده شود زیرا مقدمه دورنمای کلی طرح پژوهش است که از زبان پژوهشگر ذکر می گردد.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان