نحوه نوشتن بیان مسئله در پروپوزال و پایان نامه

بیان مسئله یکی از ارکان مهم و اساسی گزاره های پایان نامه می باشد در این قسمت باید مسئله پایان نامه شناسایی و بیان گردد .

در بيان مسأله پایان نامه و پروپوزال و مقاله ISI , مقاله ISC , مقاله علمی و پژوهشی محقق داراي سه هدف كلي است:

الف- با ارائه شواهدي نشان مي‌دهد كه در جامعه مورد نظر او مسأله وجود دارد و لازم است در زمينه مسأله مورد نظر پژوهش شود. نشانه‌هاي وجود مسأله بايد مستدل باشند. براي مستدل نمودن شواهد مي توان به مراجع مختلف مثل تجارب شخصي و شغلي محقق، نظرات افراد كارشناس و… استناد كرد. در هر صورت شواهد بايد طوري ارائه شود كه هر خواننده‌اي با مطالعه آن بپذيرد كه واقعاً در جامعه مورد تحفيق چنين مسأله‌اي وجود دارد.در بيان شواهد ارائه رفرنس يا منبع خبر اهميت فوق‌العاده دارد.
ب- روشن ساختن مسأله پایان نامه، براي اين كار پژوهشگر مسأله را در قالب سوال پژوهشي مطرح مي‌كند، به‌طوري‌كه هم متغيرهاي مسأله شناسانده مي‌شوند و هم قلمرو پایان نامه معين مي‌شود.
ج- مسأله يا موضوع پایان نامه بايد شامل توضيح روشن، صريح، قاطع و مختصري از آنچه كه پژوهشگر واقعاً قصد انجام، بررسي يا تعيين آن را دارد، باشد و شناختي دقيق و واضح را از زمينه پژوهش ارائه كند. دامنه موضوع پژوهش بايد محدود بوده و حتي المقدور فقط يك مسأله يا مشكل را دربرگيرد و فاقد كمي گويي، ابهام و پيچيدگي باشد

برای انجام بیان مساله در پروپوزال، بیان مساله پایان نامه و مقاله ISI و مقاله ISC باید مراحل زیر بترتیب انجام گیرد.

مرحله اول: تعریف مسئله : در این قسمت باید مسئله پروپوزال یا پایان نامه تعریف گردد و در این قسمت باید از میان تعاریف متعددی که برای مسئله پژوهش وجود دارد حداقل سه تعریف معتبر را با ذکر منبع ارائه نمود.
مرحله دوم: بررسی وضعیت موجود : در این مرحله باید به بررسی وضعیت فعلی مسئله پژوهش در جامعه پرداخته شود آنچه در این مرحله ضروری است بیان وضعیت فعلی مسئله در قالب آمار ، ارقام و اسناد معتبر با ذکر منبع می باشد همچنینی باید دراین قسمت از جدیدترین آمار و ارقام استفاده نمود.
مرحله سوم: بیان یا پیش بینی دور نمای اینده مسئله پایان نامه: در این قسمت باید به پیش بینی وضع آینده جامعه از لحاظ مسئله پژوهش پرداخت ، به عبارتی دیگر در این قسمت باید مشخص نمود که اگر این مسئله مورد شناسایی و بررسی قرار نگیرد روند و و ضعیت آن در آینده چگونه خواهد بود.
مرحله چهارم: بررسی و مروری کلی بر مطالعات نظری و تجربی مسئله پایان نامه
در این قسمت باید به بیان و ذکر مطالعات نظری مرتبط با مسئله پژوهش از قبیل تئوریها و نظریات و همچنین مطالعات تجربی از قبیل پژوهش های انجام شده در باب مسئله پزوهش پرداخت.هدف عمده این قسمت نشان دادن دو مورد اساسی زیر به ارزیابان طرح می باشد:
1- اینکه پژوهشگر در زمینه مطالعات نظری و تجربی انجام شده در باب مسئله آکاهی لازم را دارد.
2- اینکه پزوهشگر با بررسی نظری و تجربی به انتخاب متغیر های پژوهش اقدام نموده است.
مرحله پنجم: بیان مسئله پروپوزال یا پایان نامه: در این قسمت پژوهشگر باید به بیان مسئله موجود در پایان نامه خود بصورت کامل اقذام نماید .لازم به ذکر است که این مرحله آخرین قسمت بیان مسئله می باشد.
پس از بيان مسأله و ارائه آن براساس ملاحظات فوق به منظور بازبيني آن ، مي توان به ارزشيبابي آن براساس موارد زير پرداخت :
- آيا مسأله پژوهش روشن و صريح بيان شده است ؟
- آيا مسأله با عنوان موضوع و محتواي پژوهش همخواني دارد ؟
- آيا مسأله پژوهش رابطه بين پديده ها را مورد بررسي قرار مي دهد ؟

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان