نحوه نوشتن اهمیت و ضرورت تحقیق در پروپوزال و پایان نامه

محقق بايد تعيين كند كه مطالعه مسأله مدنظر وي از چه اهميتي (از لحاظ تئوريک يا کاربردي و يا هر دوي آن) برخوردار مي‌باشد. يعني انجام پروپوزال و پایان نامه و مقاله ISI و مقاله ISC و مقاله علمی و پژوهشی مورد نظر كدام مشكل را حل خواهد كرد و اگر پژوهش انجام نگيرد چه صدمه‌اي متوجه جامعه يا بخشي از جامعه (مثلاً وزارت علوم يا وزارت صنايع و معادن) خواهد شد و چه كساني از نتايج پژوهش استفاده خواهند كرد و چه استفاده‌اي خواهد شد و اگر اين پژوهش به انجام نرسد، چه كساني زيان خواهند ديد و چه زياني متوجه آنان مي‌باشد. در اين بند دلايل پرداختن به چنين پژوهشي يا اهميت موضوع آن با توجه به معيارهايي نظير توسعه وپيشرفت كشور، صرفه‌جويي در هزينه‌ها، گسترش دانش، بهبود روشها، حل مشكلات كشور و نظاير آن بايد به اثبات رسد.

در این قسمت  پژوهشگر باید اهمیت و ضرورت  مسئله پژوهشی ر ا در قالب دو بعد اساسی :الف: اهمیت نظری مسئله و ب : اهمیت کاربردی مسئله مشخص نماید.

الف: اهمیت نظری مسئله پروپوزال و پایان نامه: در این قسمت پژوهشگر باید با بررسی نظریات و تئوریهای موجود در باب مسئله پژوهش اهمیت مسئله را در میان مسائل موجود در نظریات مختلف با اسناد معتبر مشخص نماید .در واقع در این قسمت پژوهشگر اهمیت مسئله را از بعد نظری و کنکاش در نظریات و تئوریها مطرح می نماید.
ب: اهمیت کاربردی  انجام پروپوزال و پایان نامه: در این قسمت پزوهشگر باید از طریق بررسی جوانب اساسی مسئله پزوهش  در عمل به بیان فواید و ننایج کاربردی حاصل از انجام پزوهش در باب مسئله مد نظر بپردازد .لازم به ذکر است در این قسمت پژوهشگر باید اثرات مثبت  از انجام شدن پزوهش و اثرات منفی حاصل از عدم انجام پژوهش را با در نظر گرفتن حیطه و چارچوب نظری و عملی پژوهش مطرح نماید.
پس از بيان اهمیت و ضرورت مسئله و ارائه آن براساس ملاحظات فوق به منظور بازبيني آن ، مي توان به ارزشيبابي آن براساس موارد زير پرداخت
1- چرا انجام آن پژوهش ضرورت دارد؟
2- انجام اين پژوهش داراي چه ارزشي است؟
3- نتايج حاصل از آن به چه کار مي آيد؟

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان