نحوه معرفی داوران به مجلات

نحوه معرفی داوران به مجلات ISI برای داوری مقاله شما

همانطور که می دانید بسیاری از مجلات و ژورنال ها بعد از ارسال مقاله به آنها طی ایمیلی از شما می خواهند تا برای داوری مقاله خودتان سه یا چهار داور در حیطه تخصصی خود معرفی کنید. ادیتور مجله با ارزیابی داوران معرفی شده از سوی شما تصمیم می گیرد که داوری را به آنها بسپارد یا خیر. برای این کار به راه کارهای زیر توجه کنید.
1- سعی کنید هیچ داوری را از کشور خود به ادیتورها معرفی نکنید چراکه به احتمال خیلی زیاد مقاله برای انها ارسال نخواهد شد.
2- در حیطه تخصصی مقاله خودتان به جستجوی مقالات بپردازید. وقتی احساس کردید سطح مقاله معتبری که دریک مجله و ژورنال معتبر چاپ شده است به مقاله شما نزدیکتر است یکی از نویسندگان آن را با مشخصات کامل به ادیتور معرفی کنید.
3- هیچ وقت با داوری که خودتان به ادیتور معرفی کرده اید تماس نگیرید. در این صورت احتمال خبردار شدن ادیتور و عدم بررسی مقاله شما وجود دارد.
4- سعی نکنید که داورانی انتخاب کنید که در حیطه مقاله شما صاحب نظر و دارای مقالات متعدد باشند. این کار موجب می شود فرد سخت گیری را برای داروی مقاله خود انتخاب کنید. در عین حال داوری را انتخاب نکنید که اصلا مقاله معتبری در حیطه کاری شما نداشته و حتی تجربه ای در این زمینه ندارد.
5- همه داوران را از یک کشور یا حتی یک قاره انتخاب نکنید. به انتخاب داوران تنوع دهید تا ادیتور به شما اعتماد کند.
6- مشخصات کامل داوران را برای ادیتور ارسال کنید. .
برای معرفی داوران برای مجلات و ژورنال های علمی و پژوهشی و ISI می توانید از فرم زیر استفاده کنید

رديفنام و نام خانوادگی داورتخصص داورمحل خدمتتلفن ثابت و همراه داورايميل داورآدرس کامل داور
1
2
3
4

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان