نحوه انتخاب موضوع جدید پایان نامه و مقاله

انتخاب موضوع جدید و به روز پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری یکی از چالشهای اولیه شروع فرآیند نگارش یک پایان نامه می باشد. در واقع انتخاب یک موضوع غیر تکراری و جدید می تواند گام اولیه انجام یک پایان نامه و یا یک مقاله باشد.

هر پژوهشی دارای دامنه خاصی از یک موضوع یا مسئله می باشد.لذا انتخاب موضوع پژوهش و ویژگی های آن در یک کار پژوهش در خور توجه است .در باب منابع انتخاب موضوع پژوهش می توان از سه منبع اصلی زیر استفاده نمود.
1- مطالعات نظری : منظور تئوریها ، نظریات و مباحث نظری است که توسط صاحب نظران یک حیطه خاص و در باب یک موضوع ویژه بیان میگردد.
2- مطالعات تجربی: منظور مطالعات انجام شده توسط پژوهش گران قبلی می باشدودر این منب باید بدنبال تناقضات موجود بین نتایج پژوهشها و یافته های پژوهشگران گشت تا بدین طریق مناسبترین موضوعات پژوهشی شناسایی شوند.

مهمترین ویژگی های یک موضوع پایان نامه و مقاله بشرح زیر می باشند:

1- پژوهشگر نسبت به موضوع پایان نامه و مقاله مد نظر باید دارای علاقه باشد، زیرا امر پژوهش کاری سخت ، زمانبر و طاقت فرساست و بدون علاقه نمی توان مسائل و مشکلات پژوهش را تحمل نمود.
2- پژوهشگر در زمینه موضوع پایان نامه و مقاله باید دارای توانمندی باشد .منظور از توانمندی دو بعد توانمندی علمی و توانمندی اجرایی می باشد.توانمندی علمی به تخصص دانش و آکاهی پژوهشگر در زمینه موضوع پژوهش اشاره دارد و توانمندی اجرایی به توانایی پژوهشگر در مدیریت ، نظارت و اجرای فرایند پژوهش در عمل دارد.
3- موضوع پایان نامه و مقاله باید دارای منابع اطلاعاتی کافی باشد. منابع اطلاعاتی اشاره به میزان دسترسی به منابع ، اطلاعات و نتایج پژوهش های جدیدی در باب موضوع پژوهش می باشد.
4- داده های پژوهش باید دست یافتنی باشد.
5- موضوع پژوهش نباید دارای مفاهیم فلسفی و ارزشی باشد.

انتخاب موضوع پایان نامه

عنوان پایان نامه و مقاله

مسلما” انتخاب موضوع پژوهش اولین قدم در یک کار پژوهشی است اما لازم به ذکر است که موضوع پژوهش دارای دامنه و حیطه وسیعی می باشد لذا باید حیطه موضوع را محدود و مشخص ساخت و این امر از طریق تبدیل موضوع پژوهش به عنوان پژوهش میسر است.عنوان پژوهش بیانگر حیطه و محدوده پژوهش می باشد .
در تبدیل یک موضوع به عنوان باید موارد زیر را در نطر داشت.
1- تعیین نوع بررسی پژوهشی: در امر پژوهش بطور عمده با چهار نوع بررسی سرو کار داریم که عبارتند از :
الف: بررسی توصیفی(هدف این نوع بررسی توصیف یک یا چند ویژگی در یک نمونه یا جامعه می باشد)
ب: بررسی رابطه(هدف این نوع بررسی تعیین رابطه بین یک یا چند متغیر مستقل با یک یا چند متغیر وابسته می باشد).
ج: بررسی تفاوت یا مقایسه(هدف این نوع بررسی تعیین تفاوت ین حداقل دو گروه مستقل در باب یک متغیر یا ویژگی است).
د: بررسی اثر(هدف این نوع بررسی تعیین اثر یک یا چند متغیر مستقل بر یک یا چند متغیر وابسته است).
برای انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله به موارد زیر توجه کنید:
آیا موضوع مدنظر شما در ایران کار شده است؟ برای این کار به سایت ایران داک مراجعه کرده و در قسمت جستجوی منابع اطلاعاتی عنوان کار خود را تایپ کنید. اگر موضوع شما کار شده باشد بهتر است از انجام دوباره آن پرهیز کنید.
آیا موضوع انتخابی شما دارای مقاله بیس انگلیسی می باشد؟. اگر جوابتان مثبت باشد در آینده می توانید جهت طی روند پژوهش از آن استفاده کنید.
آیا سازمان و یا شرکتی را می شناسید که به راحتی بتوانید داده های پژوهش را گرد آوری کرده و یا پژوهش خود را در آن پیاده سازی نمایید؟
آیا سازمان و یا ارگان دولتی هست که از طرح شما حمایت مالی و فکری بکند؟ برای این کار به سازمانهای حامی مالی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری بروید. سازمانهایی مانند: شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری های مناطق شهری و…..
آیا نشریه یا نشریاتی برای چاپ مقالات مستخرج از پایان نامه وجود دارند و سطح علمی این نشریات چگونه است؟
برای انتخاب موضوعات جدید پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با ما تماس بگیرید.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیانموسسه پارس تز ایرانیان آماده ارائه خدمات:
ارائه موضوعات جدید و غیر تکراری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
ارائه مقاله بیس برای موضوعات جدید پایان نامه ها
انتخاب موضوعات جدید و غیر تکراری برای پایان نامه ها
پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه و مقاله در کلیه رشته ها
چک کردن غیر تکراری بودن موضوعات پایان نامه ها در ایران داک Irandoc

انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه به صورت رایگان
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه حسابداری
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مدیریت مالی
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه حسابرسی
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه حسابداری دولتی
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه حسابداری مالیاتی
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مدیریت بازاریابی
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مدیریت بازرکانی
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مدیریت تحول
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه ام بی ای
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه برنامه ریزی درسی
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه بازرگانی داخلی
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مدیریت بازرگانی بین الملل
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مدیریت دولتی
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه حقوق جزا
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه حقوق بین الملل
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه علوم سیاسی
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه روابط بین الملل
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه الهاهیات
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه ادبیات
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه عرفان
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مدیریت آموزشی
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مدیریت بازرگانی
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه برق
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي الکترونيک
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي مخابرات
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي معماري
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي کنترل
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي قدرت پایان نامه
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي مکانيک
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي نرم‌افزار
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي سخت‌افزار
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي عمران
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي عمران سازه
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي آب
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي هوافضا
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي صنايع
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي نفت
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي شيمي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه محيط زيست
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي پزشکي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي مواد
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي معدن
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي هسته‌اي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مديريت دولتي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مديريت منابع انساني
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مديريت دولتي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مديريت مالي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مديرت بازرگاني
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مديريت آموزشي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مديريت رفتارسازماني
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مديريت MBA
انتخاب موضوع جدید برای مديريت فناوري
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مديريت بيمه
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه اقتصاد
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه حسابداري
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه روانشناسي باليني
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه روانشناسي تربيتي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه روانشناسي صنعتي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه علوم اجتماعي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه علوم تربيتي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه کتابداري
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه علوم ارتباطات
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه فلسفه
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه تاريخ
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه برنامه ريزي شهري
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه شهرسازي
انتخاب موضوع جدید برای مهندسي متالوژي
انتخاب موضوع جدید برای رياضيات
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه نجوم
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه پزشکي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه بهداشت حرفه اي
انتخاب موضوع جدید برای صنايع غذايي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه دندان پزشکي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مغز و اعصاب
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه پرستاري
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه سلامتي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه داروشناسي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه داروسازي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه فيزيک
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي کشاورزي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه زيست شناسي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه مهندسي شيمي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه پزشکي به کتاب
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه دندان پزشکي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه پرستاري
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه ژنتيک
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه نانو
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه فيزيک هسته اي
انتخاب موضوع جدید برای پایان نامه فيزيک کوانتوم