موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی

موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی, موضوع پایان نامه مدیریت نیروی انسانی, موضوع پایان نامه ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی, موضوعات جدید پایان نامه مدیریت منابع انسانی, موضوعات جدید پایان نامه ارشد مدیریت منابع انسانی, پیشنهاد موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی, انتخاب موضوع پایان نامه ارشد مدیریت نیروی انسانی, انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

موضوعات پایان نامه منابع انسانی,پذیرش مقاله isi مدیریت منابع انسانی

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه مدیریت منابع انسانی و مدیریت نیروی انسانی و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور. در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه مدیریت منابع انسانی و مدیریت نیروی انسانی برای شما دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت منابع انسانی و مدیریت نیروی انسانی پیشنهاد دهیم:

بررسی رابطه اخلاق حرفه ای با میزان عملکرد و بهره وری کارکنان
.ارزيابي تاثير روحيه كارآفريني بر افزايش سطح نوآوري، ريسك پذيري، اعتماد به نفس و تمركز بر تصميم گيري كاركنان
.بررسي تاثير مهارت درايجاد انگيزش وافزايش عملكرد در افزايش وظايف عملياتي
.بررسي رابطه بين اعتمادسازماني ورفتارشهروندي كاركنان
.تدوين شايستگي هاي رهبري مورد نياز براي ايجاد برنامه جانشين پروري
ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش
ارائه مدلی برای تبیین آموزش ضمن خدمت کارکنان ….
ارائه مدلی برای جانشین پروری در سازمانهای ….
ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی
ارتباط بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران
ارتباط بین جو سازمانی با عملکرد مدیران
ارتباط بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی از دیدگاه
ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
ارتباط هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران
ارتباط هوش عاطفي مديران با جو سازماني و تاثير آن بر پياده سازي فرهنگ سازماني يادگيري
ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان
ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان
ارزیابی عملکرد سازمانبر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی
ارزیابی کیفیت خدمات سازمانهای ….
آسيب شناسي اجراي نظام مشاركت و پيشنهادات
آسيب شناسي طرح تكريم ارباب رجوع رويكرد مديريت عملكرد يا ارزيابي عملكرد
بررسى عوامل مؤثر در اثربخشى منابع ‏انسانى و رتبه بندی آنها در (مطالعه موردي)
بررسي اثار اجراي استراتژي برون سپاري در منطقه عمليات انتقال گاز
بررسي اثربخشي آموزش هاي ايمني بر تغيير نگرش نسبت به رعايت مسائل ايمني و كاهش ميزان استرس شغلي كاركنان
بررسی ارتباط بین سلامت سازمانی و میل به ترک خدمت
بررسي ارتباط بين مديريت مشاركتي و انگيزش شغلي كاركنان
بررسی ارتباط بین میل به ترک خدمت با اثر بخشی سازمانی آنها
بررسی ارتباط بین ویژگیهای شغلی و رفتار شهروندی سازمانی
بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی
بررسی ارتباط رضایت شغلی و عدالت سازمانی با میل به ترک خدمت در بین کارکنان
بررسي ارتباط رفتار شهروندي سازماني با تثبيت درون شغلي، هويت بخشي سازماني و تصميم داوطلبانه نسبت به ترك شغل
بررسي ارتباط سبك مديريت و میل به ترک خدمت در سازمان
بررسي ارتباط سرمايه انساني استراتژيك با بهبود عملكرد مالي
بررسي ارتباط سرمايه انساني استراتژيك با بهبود عملكرد مالي
بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای خدمات انرژی
بررسی ارتباط میان ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان
بررسی ارتباط نظام پيشنهادها بر ارتقاء كارآمدي سازماني و بهبود عملكرد
بررسي امكان استقرارنظام نوين مديريت عملكرددرحوزه منابع انساني
بررسی آموزش كار آفريني و توسعه تعاوني ها بر اشتغالزايي دانش آموختگان كشاورزي در شرايط جهاني شدن اقتصاد در ايران
بررسي تاثير ادراک مشتريان از کارکنان خدماتي در بروز رفتار شهروندي سازماني مشتري
بررسي تأثير ارتباطات اثربخش بر عملكرد سازماني در واحدهاي ستادي شركت
بررسی تاثير تعادل فعاليتهاي زندگي و كاري بر عملكرد سازماني (مطالعه موردی).
بررسی تاثير رويكرد نوين مديريت دانش در فرآيند توسعه منابع انساني (مطالعه موردی).
بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در تسهيل بهره برداري از قابليت هاي مديريت دانش
بررسي تاثير نظام پيشنهادات بر رضايت شغلي كاركنان
بررسی تاثیر نقش مديريت منابع انساني در بهره وری سازمانی
بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی
بررسي تغييرات فاكتورهاي روان شناختي و تأثير آن در عملكرد دانش آموختگان دانشگاهي شاغل به كار در مراكز صنعتي در ابتدا و پس از اشتغال به كار
بررسي چالش هاي اجرايي مديريت دانش در شركت
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و توانمندسازی در میان
بررسي رابطه انواع تطابق با موفقيت كارراهه شغلي وسازگاري كارراهه شغلي وهويت سازماني
بررسی رابطه به کار گیری فن آوری اطلاعات با سرمایه اجتماعی
بررسی رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات و چابکی سازمانی از دیدگاه مدیران
بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و موفقیت استقرار مدل EFQM در حوزه انرژی
بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني با سبك رهبري
بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني با ويژگي هاي شخصيتي كاركنان
بررسي رابطه بين ساختار سازماني و هوش سازماني (لرستان)
بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی در مراکز آموزش عالی
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی، کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی در میان
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کسب مزیت رقابتی
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانها
بررسي رابطه بين عدالت سازماني و سرمايه فكري
بررسی رابطه بین مدیریت زمان و بهره وری نیروی انسانی سازمان
بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی و تعارض کارکنان
بررسي رابطه بين مؤلفه هاي كيفيت زندگي كاري با عملكرد كاركنان (ستاد)
بررسي رابطه بين هوش اجرايي و عملكرد كاركنان
بررسی رابطه پيش بيني كننده هاي سرمايه روانشناختي در میان
بررسي رابطه خشنودي شغلي،مولفه هاي آن واسترس شغلي با عملكرد وظيفه كاركنان
بررسی رابطه رفتارهای مثبت رهبری روی سرمایه روانشناختی و دلبستگی شغلی کارکنان.
بررسي رابطه سرسختي كاركنان با كيفيت گرايي آنان (اردبيل)
بررسی رابطه سرمايه رواشناختي و آموزشهاي ضمن خدمت
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی ، رفتار شهروندی سازمان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با عملكرد شغلی و اشتیاق شغلی كاركنان در یك سازمان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با رفتار سازمانی کارکنان در میان
بررسی رابطه سرمايه روانشناختي مثبت زمينه ساز كارآفريني موفق در میان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و انطباق پذیری شغلی در میان
بررسی رابطه سرمايه روانشناختي و بهره وري مديران در میان
بررسی رابطه سرمايه روانشناختي و تسهيم دانش در میان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و تعهد و شهروندی سازمانی
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و تعهدسازمانی
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و توان انگیزشی و عملکرد کارکنان در میان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و رضایت شغلي در میان
بررسی رابطه سرمايه روانشناختي و رهبري مبادله ای در میان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی در میان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانش اموزان.
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و عملکرد سازمانی
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و فرهنگ سازمانی در میان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختي و کارآفرینی در میان
بررسی رابطه سرمایه و عدالت سازمانی
بررسي رابطه عدالت سازماني،اعتمادورفتارهاي شهروندي سازماني
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني
بررسي رابطه کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی در میان
بررسي رابطه مؤلفه هاي فرهنگ سازماني با كيفيت محتواي اطلاعات مالي (اردبيل)
بررسی رابطه هوش رقابتی و عملکرد کارکنان
بررسی رابطه هوش معنوي سرمايه روانشناختي و سرزندگي.
بررسی رضایت مندی مشتریان بانک رفاه ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک
بررسي سبك تعاملي و كنترل استراتژيك منابع انساني در شركت هاي هلدينگ
بررسي سبك رهبري و فرهنگ سازماني بر كاركرد سازمان يادگيرنده (قم)
بررسي عوامل تاثيرگذار بر عملكرد كاركنان با تاكيد بر نقش يادگيري الكترونيك
بررسي عوامل سازماني مؤثر بر يادگيري سازماني منطقه عمليات انتقال گاز
بررسي عوامل موثر بر اجراي كنترلهاي داخلي مديريت دربخش عمومي در سازمان
بررسي عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني
بررسي عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان گاز خودرو ايران در تهران
بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت شعب بانک در تجهيز منابع مالي
بررسي فرهنگ سازماني براساس مدل دينسون در شركت ملي گاز ايران
بررسي قابليت بكارگيري استاندارد سرمايه گذاري در منابع انساني در يك سازمان
بررسي كيفيت زندگي كاري وتعهد سازماني(
بررسی کارایی مدل FRO بر تعیین سطح وفاداری مشتریان بانکهای تجاری
بررسی مديريت كيفيت فرآيند آموزش در سازمان هاي دولتي
بررسی موانع استقرار E.R.P در صنعت خودرو
بررسي موانع استقرار سازمان هاي مبتني بر توانمندي و ارائه راه کارهايي براي ايجاد آن (مطالعه موردي)
بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی
بررسی میزان ابعادی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای
بررسي ميزان كيفيت گرايي كاركنان و تأثير آن بر اثربخشي سازماني
بررسی نقش استراتژيك توسعه منابع انساني در بهره وری کارکنان
بررسی نقش استراتژیک وجوه هفت گانه عدالت سازمانی در ارتقاء بهره وری نیروی انسانی
بررسی نقش استرس شغلی و فرسودگی شغلی در عملکر ارکنان
بررسی نقش توسعه منابع انساني در تعريف، تعميق و پيشبرد اخلاقيات، ارزش ها و فرهنگ سازماني
بررسي نقش رهبري معنوي در توانمندسازي كاركنان
بررسي نقش سبك مديريت مشاركتي با فرآيند ايجاد دانش
بررسي و ارزيابي سطح بلوغ مديريت سرمايه انساني در (مطالعه موردي)
بررسی و تحلیل ارتباط بین کیفیت زندگی شغلی و بهره وری کارکنان
بررسي و سنجش كيفيت خدمات براساس مدل servqual و رابطه آن با رضايتمندي مشتري
بررسي وضعيت واحدهاي ستادي شركت ملي گاز در شهر تهران به عنوان سازمان يادگيرنده به منظور ارائه مدل مطلوب
برسی ارتباط ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی
برسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده
برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در
تاثير برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات بر سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني
تأثير تفكر سيستمي مديران بر ميزان كاربرد سيستم اطلاعات مديريت
تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی
تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی
تاثير نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در بهبود عملكرد و بهره وري سازماني عملكرد موفق نظام پيشنهادها در سازمان
تأثير يادگيري سازماني بر تعهد سازماني، رضايت شغلي و ترك خدمت پرسنل
تحليل عوامل مؤثر بر رفتار رواني (استرس شغلي) و راهكارهاي مديريت
تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان
تعيين ارتباط ساختاري بين جهت گيري خدمات سازمان با رضايت شغلي كاركنان (مركزي)
تعيين رابطه بين تسهيم دانش وعملكردكاركنان
تعيين عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان شركت گاز استان كهكيلويه و بويراحمد
تعيين مطلوب ترين دوره اقماري در منطقه دو عمليات انتقال گاز
توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها
ثربخشي مشاوره چندوجهي لازاروس بر سازگاري و فرسودگي شغلي
چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخشبا تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج
حسابداري منابع انساني در سازمان هاي مردم نهاد
رابطه شهروندي سازماني بابهره وري كاركنان ستادي
رابطه فرهنگ سازماني و وجدان كاري
رابطه هوش هيجاني و رهبري تحول آفرين
رابطه ويژگي هاي شغلي، بهداشت رواني با تعهد سازماني د رشركت گاز استان كهكيلويه وبويراحمد
رابطه ويژگي هاي فردي، آموزشي و سازماني با سطوح ارزشيابي آموزشي در چارچوب الگوي پيشنهادي ارزشيابي و اثر بخشي آموزشي
رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در
رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه
راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات
راهکارهای پرورش رهبران یاد دهنده بر مبنای مدل تیچی مطالعه موردی
ررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و هوش رقابتی در صنایع
الزامات استقرار نظام ارزيابي عملكرد 360 درجه در منطقه هشت عملياتي انتقال گاز
سبک های رهبری اخلاقی ،حمایتی و ستمگرانه با اثر بخشی سازمانی با سرمایه ی روانشناختی سازمان
سرمایه و بهروزي سازمانی، فضیلت سازمانی، جو مثبت گرا.
سنجش بهره وري عوامل خدماتي (آذربايجان شرقي)
سنجش سرمايه فكري وتعيين رابطه آن با عملكردسازماني
سنجش و تحليل ميزان سرمايه اجتماعی در شرکت
شناسايي حد بهينه فشار عصبي كاركنان در رابطه با عملكرد آنان در شركت
شناسايي عوامل مؤثر بر توانمندسازي كاركنان در شركت
شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در
شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن
شناسایی و اولویت بندی عوامل زمينه ساز و تاثيرگذار بر پياده سازی مديريت استعداد در سازمان
شناسایی و رتبه بندی موانع ترويج فرهنگ مشاركت پذيري، خود باوري و تقويت روحيه تعاوني در سازمانهای ایرانی
طراحي و آزمون مدلي ازپيشامدهاوپيامدهاي ابعاد سه گانه اعتياد به كار
عوامل موثربررضايت شغلي كاركنان بااستفاده ازمدل يابي معادلات ساختاري
عوامل موثربرفرسودگي شغلي كاركنان
مطالعه ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در سازمانها
مطالعه ارتباط استرس با بهره وری مدیران
مطالعه ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه
مطالعه ارتباط بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان
مطالعه ارتباط بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در
مطالعه ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان
مطالعه ارتباط بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی
مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان
مطالعه ارتباط بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس
مطالعه ارتباط بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان
مطالعه ارتباط بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه به منظور ارائه مدل مناسب
مطالعه ارتباط بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان
مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه
مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی مدیران با مهارتهای شغلی آنان
مطالعه ارتباط جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان
مطالعه ارتباط جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان
مطالعه ارتباط رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان
مطالعه ارتباط مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در
مطالعه ارتباط هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنانو ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی
مطالعه ارتباط ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در
مطالعه ارتباط ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران
مطالعه ارتباط ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه
مطالعه تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در
مطالعه تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه
مطالعه تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان
مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان از دیدگاه
مطالعه تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
مطالعه تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین
مطالعه چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری
مطالعه رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان
مطالعه رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران.
مطالعه رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب
مطالعه شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران از دیدگاه
مطالعه عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس
مطالعه عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان
مطالعه عوامل موثر بر ناب بودن سازمان
نقش هوش هيجاني دركارآفريني درون سازماني
تحلیل عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری براساس الگوی تلفیقی پذیرش فناوری و رفتازر برنامه ریزی شده
تحلیل عوامل موثر بر رفتار تسهیم دانش با استفاده از مدل رفتار برنامه ریزی شده در بین کارکنان بانک کشاورزی استان فارس
تعیین تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی رضایت شغلی و قصد ترک خدمت کارکنان
ارزشیابی اثر بخشی برنامه های اموزشی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
بررسی تطبیقی عوامل موثر در خرید خودروهای داخلی و وارداتی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHPمطالعه ی موردی اصفهان
تحلیل عوامل موثر بر فناوری اطلاعات (بانکداری الکترونیکی)توسط مشتریان بانک سپه اصفهان بر اساس مدل پذیرش فن اوری اطلاعات
امکان سنجی پیاده سازی مدیریت ارزش فراگیر
مطالعه عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب
مطالعه کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور
مطالعه موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه
مطالعه مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب
مطالعه میزان کارآمدی اساتید دانشگاه در مدریت کلاس درس
مطالعه نقش اعتقادات فرهنگی مدیران در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری
مطالعه و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان
مطالعه و مطالعه سلامت سازمانی و اثربخشی سازمانی
مطالعه و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در
مطالعه وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در
مطالعه وضعیت خلاقیت مدیران و ارتباط آن با اثر بخشی
مطالعه وضعيت رفتار شهروندي سازماني
مطالعه وضعیت مدارس شهر بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده
تدوين مدل فرايندي شايستگي هاي مديران منابع انساني بخش دولتي با تاكيد بر سياستهاي كلي نظام اداري
ارائه و پياده سازي نرم افزار يك مدل پشتيبان تصميم در انتخاب مشاغل دوركاري
بررسی الزامات و محدودیت های پیاده سازی دورکاری در سازمان های دولتی
شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار دورکاری در حوزه مالیاتی از دیدگاه کارکنان امور مالیاتی

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان