موضوع پایان نامه مدیریت شهری (بخش 1)

موضوع پایان نامه مدیریت شهری، موضوع پایان نامه ارشد شهری، موضوعات جدید پایان نامه مدیریت شهری، موضوعات جدید پایان نامه ارشد مدیریت شهری، پیشنهاد موضوع پایان نامه مدیریت شهری، انتخاب موضوع پایان نامه ارشد مدیریت شهری، انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری

در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه مدیریت شهری برای شما دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت شهری پیشنهاد دهیم:

تحلیل فضایی تفاوت قیمت زمین و مسکن در نواحی شهری تبریز با استفاده ازتکنیک رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR
طراحي پارك موسيقي تبريز
ارزيابي اجتماعي و فني مبلمان شهري با تاكيد بر عناصر محيطي مورد نياز معلولين در پاركها”
ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم آبیاری مدرن در پارکهای تبریز
ارزیابی پتانسیل تورم خاکها در امتداد خط  مترو تبریز با استفاده از شبکه عصبی
آسيب شناسي و ظرفيت سنجي شبكه معابر شهري با رويكرد مديريت بحران “مطالع موردي شهرك وليعصر تبريز
آموزش شهروندی از طریق طراحی و برنامه ریزی برای سیما و فضای شهری مطالعه موردی: منطقه  شهر تبریز
تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی شهرداریهای کلانشهر تبریز (مطالعه موردی : شهرداری منطقه
تحلیلی بر چالش های حمل و نقل شهری با تأکید بر مفهوم آرام سازی ترافیک شهری
تحلیلی بر چالشهای مدیریت شهری با تأکید بر تأمین منابع مالی
حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي در شمال تبريز
مطالعه تاثیر سیستم حمل و نقل غیر موتوری شهری بر کیفیت زیست محیطی و توسعه پایدار
اثرگذاریگذاری ناكاملي هندسي در رفتار ديوارهاي برشي فولادي
اثرگذاریگذاریات نوع و نسبت بهينه اختلاط مواد زايد حجم زا با لجن فاضلاب شهري بر ديناميك جمعيت
احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده با رویکرد تأمین مسکن (نمونه موردی، محله اهراب تبریز
ارایه الگوی بومی سنجش اثرگذاریگذاریبخشی در سازمان ها و نهادهای فرهنگی
ارائه الگوی سازمانی برای ایجاد صندوق ویژه جهانی برای بحران های طبیعی
ارائه حد آستانه پویا برای روش آبشاری در گرید داده
ارائه راهكارهايي جهت رشد و توسعه گردشگري تبريز
ارائه سيستم مديريت اطلاعات بحران ( CMIS  در خط يك متروي تهران با رويكرد…
ارائه مدل برای ارزیابی عملکرد خدمات شهری شهرداری منطقه یک تبریز با رویکرد رضایتمندی شهروندان
ارائه مدل عرضه تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل و نقل عمومی ترکیبی
ارایه مدل مکانی پیش بینی تقاضای حمل و نقل شهری و تاثیر آن بر کاهش ترافیک (مطالعه موردی: منطقه شهرداری تهران
ارائه مدلی جهت سنجش توسعه پایدار در شهرها
ارزيابي اثرگذاریگذاریات حمل و نقل عمومي(متروبررشدوتوسعه كالبدي شهر
ارزیابی استراتژی ناحیه محوری در شهرداری تهران به روش امتیازی متوازن
ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران، نمونه موردی: منطقه  شهرتبریز
ارزیابی پایداری توسعه نظام حمل و نقل شهری نمونه موردي: شهر تهران
ارزیابی تحقق پذیری سامانه اتوبوسهای تندرو (سات در اهداف و راهبردها (نمونه موردی تبریز
ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ پ‍ذی‍ری‌ طرح‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍اف‍ت‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
ارزيابي تناسب عملكردي پاركهاي بانوان با استفاده از مدل اي اچ پي
ارزیابی تناسب فضائی مکانی پارکهای شهری با استفاده از GIS
ارزیابی جابجایی سلولی شاخص های کالبدی  اجتماعی در مناطق حاشیه نشین(نمونه موردی: مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز
ارزیابی ژئوموفولوژیکی و مکانیکی تالاب های شهری با استفاده از مدل منطق فازی و روش GIS (شمال غرب تهران
ارزیابی طرحهای جامع شهری و میزان تحقق پذیری آنها
ارزیابی طرحهای کالبدی شهرها از منظر برنامه ریزی استراتژیک
ارزیابی عملکرد شورای اسلامی شهر تبریز
ارزیابی عملکرد طرح جامع تبریز در اهداف و راهبردهای
ارزيابي عملکرد و خصوصيات کيفي لگوم هاي علوفه اي تحت سطوح مختلف آبياري
ارزيابي عوامل اجتماعي در توسعه پايدار شهري
ارزيابي فضاهاي عمومي شهري
ارزیابی قابلیت استفاده از انرژی خورشیدی در جهت توسعه شهر سبز
ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارک‍رد ش‍ه‍رداری‌ در ارت‍ق‍اء ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ری‌
ارزیابی کارمندان (منابع انسانی شهرداری منطقه  تبریز
ارزیابی کیفیت دسترسی به فضاهای باز شهری به هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه
ارزیابی گرایشهای نظری مرمت شهری و تدوین نظریه مناسب و کاربرد آن در شهرهای ایران
ارزيابي مغايرتهاي موجود بين كاربريهاي مصوب طرح تفصيلي و كاركردهي فعلي
ارزیابی مکانگزینی مجتمع های مسکونی در تبریز
ارزيابي نحوه استقرار پايانه هاي مسافربري برون شهري
ارزیابی و رتبه بندی فضاهای سبز شهری (مورد مطالعاتی منطقه 0 شهرداری تهران
ارزیابی و مدلسازی توسعه فضاییکالبدی با تاکید بر توسعه میان افزا: نمونه موردی کلانشهر تبریز
استخراج قواعد فازی از داده‌های GIS با استفاده از شبکه عصبی فازی جهت تشخيص بافت‌های فرسوده
استفاده از تئوري خوشه در توسعه گردشگري شهر تبريز
استفاده از نظریه داده گرا برای مدلسازی ترافیک شهر تبریز
آسیب پذیری سکونتگاههای شهری از دیدگاه ژئومورفولوژیک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی : شهرک باغمیشه تبریز
آسیب شناسی الگوهای رایج شهرسازی در ایران با تأکید بر طرحهای توسعه شهری
آسیب شناسی نظام کاربردی زمین و تاثیر آن در تحولات شهری
اقدامات جدید و کم هزینه در مدیریت حمل‌ونقل شهری
اکوتوريسم روستايي و آن در توسعه پايدار
امکان سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساختهای لازم در شهرداری منطقه  تهران
آموزه های دینی(اسلامی در سیما و فضای شهری(مطالعه موردی: بخش مرکزی تبریز
آنالیز دینامیکی تونل خط  متروی تبریز با استفاده از روش عددی
انتظام بخشي فضايي و كالبدي در مراكز قديمي شهرها و طراحي مجدد در راستاي…
انتظام فضایی با محله(نمونه موردی شهر تبریز
انتظام فضايي بافت شهر با تاكيد بر شاخصهاي كالبدي توسعه پايدار
اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP
آينده نگاري توسعه منطقه اي با رويكرد برنامه ريزي بر پايه سناريو
باز آفرینی و ساماندهی پارک شهر با حفظ هویت تاریخی و فرهنگی (پارک شهر تهران
باز زنده سازی محله تربیت در بافت تاریخی شهر تبریز
بررسي اثرگذاریگذاریات بلند مرتبه سازي بر ساختار فضاييكالبدي شهر جديد
بررسي الزامات پياده سازي شهرداري الكترونيك شهر تهران
بررسي تأثیر افزایش تراکم شهری در بافت مسكوني قدیم شهر تبریز (نمونه موردی: منطقه  تبریز
بررسي تاثير توريسم مذهبی – فرهنگي بر توسعه پايدار شهري
بررسي تاثير حكمراني خوب بر ارتقاءمشاركت شهروندان در طرحهاي شهري
بررسي تاثير سرمايه فرهنگي بر تعهد اجتماعي
بررسي تاثير كالبد و كاركرد فضاي ورودي شهر در حس تعلق شهروندان.
بررسي تأثيرات طرح‌هاي توسعه شهري بر بافت تاريخي قزوين
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
بررسي راهكارهاي ارتقاء مشاركت شهروندان در مديريت شهري
بررسي راهكارهايي براي ايجاد مديريت واحد (يكپارچه  شهري
بررسي سير تحول رابطه شوراي شهر با شهردار در نظام حقوقي ايران
بررسي سيستم هاي آمار و كنترل پروژه و بودجه عمراني شهرداريها
بررسي شكاف انتظارات بين مراجع اصلي و مداخله كننده و ساكنين در …
بررسي عوامل موثر بر اعتماد شهروندان نسبت به مديريت شهري
بررسي فعاليتهاي نورفين ساختي و لرزه زمين ساختي منطقه تبريز
بررسي فقهي حقوقي تملك با نگاهي به قوانين شهرداريها
بررسي مبلمان شهري تبريز (منطقه مورد مطالعه شهرك باغميشه
بررسي محدودیت های مالکیت خصوصی در مقررات شهرداری ها
بررسي مخاطرات طبيعي دامنه شمالي تبريزبه منظور مديريت بحرانهاي طبيعي
بررسي مديريت زباله هاي شهري (مورد مطالعه در شهر تبريز
بررسي مديريت شهري در توسعه فيزيكي تبريز
بررسي منابع و محدوديت هاي تحقق حكمروايي خوب شهري در كلانشهر تبريز
بررسي موانع و مشكلات استقرار سامانه بودجه ريزي عملياتي
بررسي موقعيت آژانسهاي تاكسي موجود شهر تبريز و ارايه راهكار مناسب براي مكانيابي بهينه
بررسي ميزان كارايي شبكه هاي ارتباطي در كاهش اثرگذاریگذاریات ناشي از زلزله ،مورد مطالعه مناطق يك و پنج طرح تفصيلي تبريز
بررسي ميزان كاربري فضاي سبز موجود شهر تبريز و تدوين راهكارهاي اثرگذاریگذاری بخش جهت توسعه آن
بررسي نحوه استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي مبتني بر فعاليت در شهرداري كلانشهر تبريز
بررسي نگرش دست اندركاران روزنامه نگاري شهر تبريز نسبت به قوميت گرايي در مطبوعات محلي
بررسي نيازهاي آموزشي كاركنان شهرداري مناطق وو0 تبريز با استفاده از الگوي ماتريس مهارت
بررسي و شناخت عوامل موثر بر ميزان رضايتمندي شهروندان از خدمات شهري منطقه  شهرداري تبريزبا استفاده از مدل كانو و تعيين الويت آنها
برنامه ریزی پارکهای شهری برای کلانشهرهای ایران
برنامه ریزی توریسم و گردشگری در شهرهای بزرگ
برنامه ریزی توسعه توریسم شهری بمنظور توسعه پایدار شهری
برنامه ریزی توسعه صنعت توریسم بمنظور توسعه اقتصادی
برنامه ریزی توسعه صنعت توریسم به منظور توسعه اجتماعی
برنامه ریزی توسعه صنعت توریسم به منظور توسعه فرهنگی
برنامه ریزی توسعه فضایی مسکن (مطالعه موردی شهر تبریز
برنامه ريزي راهبردي پروژه هاي عمراني شهري با تاكيد بر استفاده بهينه از بودجه عمراني شهرداري (مطالع موردي : شهرداري تبريز
برنامه ریزی و طراحی شهری: آیا برنامه ریزی نیازی به طرح دارد
برنامه ریزی و مکان یابی برای تجهیزات سیستمهای حمل و نقل هوشمند(ITS
برنامه‌ریزی تحلیل اثرگذاریگذاری سوی فعالیت‌های صنعتی بر نواحی کارگردی مسکونی (مطالعه موردی: منطقه  شهر تهران
برنامه‌ریزی و مدیریت محیطی در سیستم حمل‌ونقل مادر شهرها
بلند مرتبه سازی در منظر شهری
بهينه سازي شبکه آب شرب شهرک خاوران تبريز توسط نرم افزار واترجيمز ويرايش
پژوهش در تنگناهاي ژيو مورفولوژيك موثر بر توسعه فيزيكي شهر تبريز
پیچیدگی مسائل در برنامه ریزی شهری و رویکردهای مواجهه با آنها
پیش بینی قیمت مسکن در شهرستان
تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بیمارستان بر مقصد گردشگری پزشکی. (مطالعه موردی گردشگران پزشکی از کشور آذربایجان به ایرانتبریز
تاثير پياده سازي سيستم شهر الكترونيك برروي تغييرات كاربري اراضي شهري
تأثیر تجدد در تحول شکل گیری فضاهای شهر ایران(تبریز در دوره پهلوی اول
تاثير سامانه اتوبوسهاي تندرو در افزايش ايمني و رفاه مسافران
تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفی عملکرد شهرداری تبریز
تأثير ورزش بر سلامت جسم و روان پرسنل شهرداري تبريز
تامین مالی زیر ساخت های شهری  اصول قیمت گذاری
تبیین اقتصادی کلان شهر تهران در قدرت م
تجزيه و تحليل حاشيه نشيني و راهكارهاي كنترل و ساماندهي آن
تجلي معاني و مفاهيم زيبا شناسي در شهرسازي اسلامي
تحليل آسيب پذيري ساكن شهري در برابر خطر زلزله
تحلیل الگوهای فضایی حواشی شهری
تحليل الگوي فعاليتي فضايي كودكان در محيط هاي شهري وارائه راهكارهاي ارتقا…
تحلیل رابطه بین مراحل و اجرای برنامه های شهری: اصلاح عملکرد
تحلیل عدالت فضایی و توسعه شهری در ارائه خدمات شهری در مناطق شهرداری تبریز
تحلیل عددی تاثیر شکاف در کاهش آبشستگی موضعی گروه پایه پل به روش حجم محدود
تحليل فرم (فضايكالبدي قلمروهاي عمومي وتقويت حضورپذيري مردم
تحليل فضاهاي شهري
تحلیل فضایی – کالبدی بازار سنتی در شهرهای قدیمی ایران با استفاده از GIS
تحلیل فضایی موقعیت بازار تبریز و ارتباط آن با نواحی پیرامون
تحليل كيفيت فضايي خيابان و تدوين سياست هاي طراحي شهري با تاكيد بر حركت
تحليل محيط كالبدي و تدوين راهكار‌هاي طراحي شهري، جهت ارتقاء كيفيت‌‌هاي…
تحلیل منابع درآمدی شهرداری تبریز
تحليل موقعيت مكاني اسكان موقت و مكان بهينه استقرار در مواجه با زلزله
تحلیل همبستگی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی با درجه توسعه یافتگی شهرها
تحليل و ارزيابي عملكرد حمل و نقل عمومي درون شهري “مورد مطالعه منطقه يك اتوبوسراني تبريز
تحلیلی از روند رشد حاشیه نشینی در کلان شهرها (مطالعه موردی شهر تبریز
تحلیلی بر تأثیر ساختارهای نو در فضاهای با هویت فرهنگی و ارائه راهکار
تحلیلی بر روندهای مهاجرتی گروه های کم درآمد شهری به مناطق روستایی حواشی شهرها
تحليلي بر عملكرد بازار تبريز از منظر شهرسازي ديروزامروزفردا
تحلیلی بر مکان یابی کاربری های آموزشی در شهر تبریز با استفاده از GIS
تحليلي بر موضوع آپارتمان نشيني در شهر تبريز نمونه موردي منطقه دو تبريز
تحلیلی بر موقعیت مکانی تفرجگاه های شهری در ایران با تأکید بر تفرجگاه های شهری تبریز
تحلیلی بر موقعیت مکانی تفرجگاه های شهری در ایران با تأکید بر تفرجگاههای شهری تبریز
تحلیلی برمسائل شهرهای ایران (توسعه شهروندی و مدیریت مشارکت
تحول فرهنگ سیاسی در ایران پس از انقلاب بر اساس تحلیل فیلمهای سینمایی پر مخاطب
تدوین استراتژی بهینه توسعه توریسم در راستای توسعه اقتصادی
تدوین استراتژی توسعه پایدار در مناطق شهری
تدوين راهكارهاي توسعه و توانمند سازي
تدوین معیارهای طراحی محورهای پیاده بر اساس اصول پایه ای محیط
تعیین غلظت برخی فلزات سنگین در آب و رسوب رودخانه آجی چای (تبریز
تهیه ماتریس های خسارت زلزله برای ساختمان های بتنی فولادی و مصالح بنایی تهران
توانمند سازي گردشگري تبريز
توانمند سازی مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی مطالعه موردی: منطقه  شهرداری شهر تبریز
توانمندسازی حیات شهری در بافت فرسوده کلان شهرها از طریق باز زنده سازی مشارکتی
توسعه ميان افزا به سوي راهبرد توسعه مطلوب شهري
جایگاه وظایف و اختیارات شورایاری ها در نظام حقوقی ایران
چهارراه آبرسانی تا تقاطع شهید بهشتی
حاشیه نشینی در تبریز، چالشها و راهکارها
حکمرانی الکترونیک و تاثیر آن بر حکمرانی خوب شهری
رابطه آموزش و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری منطقهتبریز
رابطه رشد جمعیت شهری با متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، اشتغال، تولید ناخالص، سرمایه گذاری و ….
رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه شهری
راب‍طه‌ ظرف‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍اک‍ن‍ان‌ س‍ک‍ون‍ت‌ گ‍اه‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر رس‍م‍ی‌ ب‍ات‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار م‍ح‍ل‍ه‌ ای‌
راب‍طه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ س‍ف‍ر ب‍ا ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍ودروه‍ای‌ ت‍ک‌س‍رن‍ش‍ی‍ن‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
راهبرد آموزش غير رسمي الكترونيكي براي كاركنان شهرداري
راهکارهای مدیریت شهری تبریز در راستای اجرای پیمان کیوتو
ررسي بيمه در مديريت بحران شهري(مورد مطالعه : كاهش اثرگذاریگذاریات زلزله احتمالي…
روشهاي تامين منابع مالي و نوسازي بافتهاي فرسوده در كلانشهر تبريز
ساز و کارهای بهینه یکپارچه بحران آب در شهر ساوه با رویکرد آینده پژوهی
سازماندهی مشاغل شهری با GIS، نمونه موردی (خیابان امام خمینی تبریز
سامان دهی محله مسکونی با رویکرد قلمرو امن سکونت (نمونه موردی: محله صدر تبریز
ساماندهي بافت تاريخيفرهنگي تبريز با رويكرد مديريت بحران زلزله
ساماندهی بافت فرسوده شهری
ساماندهی بافت فرسوده شهری منطقه  شهرداری تهران
ساماندهی ساختار فضایی منطقه تاریخی  فرهنگی تبریز با رویکرد نشانه شناسی
ساماندهي مراكز جمعيتي حوزه آبريز سد ماملو
ساماندهی و بهسازی بافتهای قدیم شهری با رویکرد شهرسازی جدید نمونه موردی محله سرخاب تبریز
سرمایه اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی مطالعه موردی: ضلع شمالی تبریز
سکونت گاه های غیر رسمی در ساختار مدیریت شهری (نمونه موردی: مادر شهر تبریز
سنجش آسیب پذیری شهر تبریز در برابر زلزله با تأکید بر دسترسی به کاربری های ویژه با استفاده از GIS (مورد مطالعه، بافت فرسوده منطقه و  شهرداری تبریز
سنجش تغییرات گسترش فقر در فضاهای شهری تبریز طی سالهای
سنجش کیفیت محیط شهری در منطقه شش شهر تهران
سیر تحول وظایف و اختیارات شوراهای شهر در حقوق ایران و عوامل مؤثر بر آن
سیستم های هوشمند کنترل ترافیک در مدیریت شهری مطالعه موردی:(کلانشهر تبریز
سیمای جمهوری اسلامی در افزایش آگاهی مردم در کاهش آلودگی هوا
شناخت و بررسي هويت متكثر خيابان سي تير و ارتقاكيفيت محيط خيابان
شناخت و تحلیل نظام موجود مدیریت مجموعه های شهری کشور
شناسایی راه کارهای مناسب جهت برنامه ریزی صنعت توریسم
شناسايي عوامل موثر بر رضايت مندي شهروندان از عملكرد شهرداري تبريز
شناسايي قابليت هاي فضايي – كالبدي محورهاي تاريخي شهري
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه توریسم در … با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره
شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه پایدار در ایران
شناسايي واولويت بندي عوامل تأخير پروژه هاي ساخت شهري بزرگ در شهر كرج
شهرداریها و تأمین درآمدی مورد نیاز مدیریت شهری و شوراهای اسلامی در این زمینه (مورد نمونه تبریز
شوراها در مدیریت و برنامه ریزی شهرهای میان اندام در ایران(مطالعه موردی شهر بناب
شیوه های مشارکت شهروندی در فرایند های توسعه شهری
طراحی الگوی توسعه فرهنگی با تاکید بر بهره مندی از فناوریهای نوین ارتباطی در کلانشهر تبریز
طراحي بوستان دانشجو با رويكرد ارتقا تعاملات اجتماعي
طراحی خانه کودکان یونیسف تبریز
طراحی خانه نقاشی معاصر تبریز
طراحي داخلي مجموعه اقامتي و توريستي روستاي كندوان استان آذربايجانشرقي
طراحی ساختمان اداری شهرداری کلانشهر تبریز با رویکرد پایداری
طراحي سيستم هاي كنترل هوشمند ترافيك براي شهر تبريز با هدف كاهش تصادفات
طراحي شهر “سلامت” ضرورتي بر احياء كيفيت زندگي شهري در راستاي توسعه
طراحي شهري در حوزه مهران رود تبريز
طراحی شهری محله با تاکید بر رابطه متقابل ساختار محله و تعاملات اجتماعی نمونه موردی محله ولی عصر تبریز
طراحی مجتمع ورزشهای آبی تبریز
طراحی محیط ومنظر در راستای احیاء وباززنده سازی ارزش های تاریخی–طبیعی مهرانرود در امتداد باغ خلعت پوشان و ورودی شرقی تبریز
طراحی مدل سنجش سرمایه اجتماعی در شهر
طراحی مرکز ساخت و برگزاری جشنواره ی فیلم کودک و نوجوان تبریز
طراحی معماری مجموعه فرهنگی، هنری تبریز ( بازنگری مجموعه بازار تبریز با رویکرد به هزاره سوم
طراحی معماری موزه مستندات مصور بناهای تاریخی تبریز با رویکرد معماری زمینه گرا
طراحی و تعیین شاخصهای اندازه گیری عملکرد بر پایه مفاهیم حکمرانی خوب با رویکرد ارزیابی متوازن
طراحی و ساماندهی مرکز خرید گجیل
طراحي،باغموزه دفاع مقدس تبريز
طرح باززنده سازی بافت تاریخی محله میارمیار تبریز بلوک شهری پاساژ
عنوان مدل سازی دورکاری به عنوان استراتژی مدیریت تقاضای حمل و نقل درون شهری در راستای توسعه
عوامل تکنونیکی بر توسعه فیزیکی کلانشهرهای ایران
عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی در تأمین منابع مالی پروژه هاي شهرداري
عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وری کارکنان شهرداری منطقه تبریز
عوامل مؤثر در توسعه محله ای با تأکید بر پایداری اجتماعی،مطالعه تطبیقی محلات امیرخیز و دامپزشکی شهر تبریز
فرهنگسرای هنر آذربایجان با هدف احیاء هنرهای باستانی
فضا جامعه و امنیت در حاشیه جنوبی کلان شهر تهران
فضاهای تعاملی در تحقق شهرسازی شهروندگرا (مطالعه موردی: میدان قونقا در شهر تبریز
كاربرد روش سيستمي در تحليل ابعاد كمي و كيفي مسكن در سكونتهاي غير رسمي
کاربرد GIS در تعیین مناسبترین مسیر در جاده های بین شهری با رویکرد چند معیاری فازی
الگوهای استفاده از فرهنگسراها و نگارخانه ها در میان جوانان( ساله ها
لزوم احياء بافت هاي فرسوده شهري
مديريت بحران زلزله در نواحي شهري در مرحله قبل از وقوع با استفاده از sdss
مدیریت بهینه رواناب سطحی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره مکانی
مدیریت زیست محیطی طراحی شهری با استفاده از روش SWOT
مدیریت شهری در توسعه فضایی شهر تبریز
مديريت كاهش خطرپذيري كلانشهر تبريز در برابر زلزله
مشارکت مردم در مدیریت مطلوب شهری (نمونه موردی، کلانشهر تبریز
مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله چوخورلار تبریز
مشکلات اجرایی طرح های توسعه شهری شهرهای کوچک اندام
مطالعه اثرگذاریگذاری استراتژی رقابتی، مدیریت دانش و پذیرش تجارت الکترونیک بر عملکرد
مطالعه اثرگذاریگذاری بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت، کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمۀ عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمۀ کارآفرین در شهر تهران
مطالعه اثرگذاریگذاری ناشی از راه اندازی مترو بر شبکه خطوط اتوبوسرانی و ارایه الگوی مناسب (نمونه موردی خطوط اتوبوسرانی متاثرگذاریگذاری از خط یک مترو تبریز
مطالعه اثرگذاریگذاریات بلندمرتبه سازی بر ساختار فضائیکالبدی منطقه ولی عصر تبریز
مطالعه اثرگذاریگذاریات کالبدی فضایی پدیده تفرق سیاسی بر مناطق کلانشهری (نمونه موردی: منطقه کلانشهری تهران
مطالعه اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محلی
مطالعه ارتباط عوامل شغلی و بهداشتی روانی کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز
مطالعه الگوهای مالکیت پارکینگ های محله ای در مناطق شهری
مطالعه الگوی بافت شهری در کاهش آسیب های ناشی از زلزله
مطالعه آلودگی صدای منتشره از ترافیک در بزرگراه اشرفی اصفهانی در شهر تهران با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی
مطالعه آلودگی صوتی بزرگراه صدر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS
مطالعه امكان سنجي جهاني شدن شهر تهران با تأكيد بر شاخص‌هاي مديريت شهري
مطالعه باستان شناختی بازار تاریخی تبریز
مطالعه بخش غیررسمی در کلانشهرهای ایران
مطالعه برنامه ریزی شهری در توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی شهرها
مطالعه تاثیر احداث ساختمانهای بلند مرتبه بر کاربری های شهری نمونه موردی شهرک های رشدیه و یاغچیان از کلانشهر تبریز
مطالعه تأثیر افزایش تراکم شهری در بافت مسکونی قدیم شهر تبریز
مطالعه تاثیر بازاریابی سیاسی بر رفتار رای دهندگان در انتخابات شورای شهر تهران از منظر نخبگان سیاسی
مطالعه تاثیر بلند مرتبه سازی بر کیفیت زندگی و سرزندگی ساکنین مجتمع های  مسکونی تبریز
مطالعه تاثیر تونلهای دوقلو در نشست سطحی زمین و تغییر شکلهای ناشی از آن در زمینهای مجاور(مطالعه موردی: پروژه خط مترو تبریز
مطالعه تأثیر ساختار فضایی، با تأکید بر کاربری اراضی شهری، بر امنیت بافت‌های سکونتی به کمک Space Syntax ؛ نمونه موردی: محله‌های منظریه و بازار شهر تبریز
مطالعه تأثیر شورای اسلامی شهر در نظام بودجه بندی شهرداری تبریز
مطالعه تأثیر فعالیت های ورزشی بر میزان انحرافات اجتماعی جوانان در شهر تبریز در سال 0
مطالعه تأثیر نظام ارزشیابی بر عملکرد کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی شهرداری تبریز
مطالعه تأثیر ویژگی های مدیران بر اعتماد اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی، کارکنان شهرداری تبریز
مطالعه تاثیراحداث سواره روبر مشخصات هندسی و هیدرولیکی جریان رودخانه مهرانه رود با کمک نرم افزار HECRAS
مطالعه تجربي و بررسي انتشار مواد نفتي و گازهاي حاصل از پالايشگاه تبريز در آب ،خاك و هواي شهر تبريز
مطالعه تطبیقی راههای نهادی شده مبارزه با آلودگی هوا در برخی از شهرهای جهان
مطالعه تطبيقي ساختار اجتماعي ايران در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي ايران
مطالعه تطبیقی کیفیت محیط در محلات شهری با رویکرد توسعه پایدار (مورد پژوهشی: محله های خیابان و ائل گلی تبریز
مطالعه تغییرات کاربریهای شهری و رابطه آن با جمعیت و نهادهای اجتماعی (واحد مطالعه، شهر تبریز
مطالعه چارچوب زکمن برای معماری سازمانی سیستم های حمل و نقل هوشمند نمونه موردی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
مطالعه حضور هنرهای تجسمی در فضای شهری تبریز و اطراف آن
مطالعه خصوصیات جمعیت شناختی  و حرفه ای شاغلین بخش حمل و نقل عمومی شهر تبریز
مطالعه دریافتی های غیر مستمر در رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه تبریز
مطالعه رابطه مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی و خلاقیت کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تبریز
مطالعه رفتار لرزه ای سازه های فولادی با مهاربند زیپی در مناطق نزدیک گسل
مطالعه سیستم اتوبوسرانی شهری کشور(مورد نمونه شهر تبریز
مطالعه صنعت در مورفولوژی شهر تبریز
مطالعه علل تداوم فقر شهری در تهران
مطالعه علل تصادفات در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
مطالعه علل و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، محیطی،کالبدی و اقتصادی مهاجرت درون شهری در منطقه آبادانی مسکن کلانشهر تبریز
مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری تهران
مطالعه عوامل اجتماعی و کالبدی موثر بر میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات ارائه شده در پارک های محله ای منطقه دو تبریز
مطالعه عوامل ساختاری و نهادی در پیرایش و تکوین حاشیه نشینی در ایران
مطالعه عوامل کلیدی موفقیت (CSFs سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS (مطالعه موردی، شهرداری تبریز
مطالعه عوامل مؤثر بر بهبود و ارتقاء ساختار سازمانی شهرداری تبریز
مطالعه عوامل مؤثر بر تأخیر در تصویب و اجرا پروژه های عمران شهرداری منطقه یک تبریز
مطالعه عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در فرآیند احیاء بافت فرسوده محله تربیت شهر تبریز
مطالعه عوامل موثر برگرایش مردم به طرح جدید بیمه های Universal Life درتهران
مطالعه عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وری کارکنان شهرداری تبریز
مطالعه عوامل مؤثر در بهبود منابع درآمدی(شهرداری تبریز
مطالعه عوامل مؤثر در رضایت مندی ساکنین محله سیلاب از وضعیت ساماندهی محله
مطالعه فروش تراکم ساختمانی و تاثیر آن بر فضای شهر تبریز (منطقه ولیعصر جنوبی
مطالعه قابلیت ها و میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی : شهر تبریز
مطالعه کاربرد میکروپایل‌ها در پی‌های منفرد به منظور کاهش نشست با استفاده از نرم افزارPlasxis D
مطالعه کاربری اراضی در تولید جزیره گرمایی شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز
مطالعه مدیریت پسماندهای شهری با تأکید بر پسماندهای بیمارستانی در کلانشهر تبریز
مطالعه مشکلات مدیریت شهری در ایران(تبریز
مطالعه مشکلات و نارسایی های مبلمان شهری با تأکید بر مسیرهای عابر پیاده
مطالعه معضلات و مشکلات خدمات مربوط به جمع آوری و حمل و دفع زباله های شهر تبریز
مطالعه موانع و مشکلات استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شعب بیمه ای تهران سازمان تامین اجتماعی
مطالعه میزان تأثیر نظارت مالی شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداریهای تبریز
مطالعه میزان مشارکت اجتماعی شهروندان در سیاستهای شهری کلان شهر تهران و ارایه الگوی مناسب
مطالعه نارسایی ها و مشکلات معابر پیاده با تاکید بر نیازهای معلولین جسمی وحرکتی نمونه موردی: شهر تبریز، خیابان تربیت و ولیعصر
مطالعه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری تبریز
مطالعه نگرش کارکنان عملیاتی سازمان آتش نشانی تبریز در خصوص آموزشهای ضمن خدمت و کارآیی در سال
مطالعه نگرش مردم نسبت به توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی مناطق شهری  و 0 تبریز
مطالعه و ارزیابی مجموعه ی شهری تبریز و ضرورت مدیریت یکپارچه
مطالعه و پهنه بندی اقلیم توریستی استان آذربایجانشرقی
مطالعه و پهنه بندی پتانسیل های ژئوتوریستی استان آذربایجانشرقی و آن در توسعه پایدار ناحیه
مطالعه و تجزیه و تحلیل روند تغییرات فضای سبز منطقه  تبریز با استفاده از RS و GIS و ارائه راهکارهای مدیریتی
مطالعه و تحلیل امنیت اجاره داری زمین(حق تصرف در ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی در ایران نمونه
مطالعه و تحلیل خدمات گردشگری شهری در جذب گردشگران با تأکید بر پارکهای مسافر مطالعه موردی: کلانشهر تبریز
مطالعه و تحلیل نحوه پراکنش مراکز اقامتی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهر تبریز
مطالعه و سنجش استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS در شهرداری تبریز و رتبه بندی عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز آن با استفاده از تکنیک AHP
مطالعه و مطالعه پارکها و فضای سبز شهری
مطالعه ویژگیهای مقاومتی و تغییر شکل مارنهای میوسن شرق تبریز
مكان يابي مسكن مهربارويكردتوسعه درونزادرمجموعه شهري تهران
مکان گزینی اسکان موقت در مواقع بحرانی
مکان يابي پارکينگ هاي عمومي در کلانشهر ها (نمونه موردی منطقه  شهر تهران
مکانیابی بهینه پارکینگ های محله ای با استفاده از GIS
مکانیابی بهینه فضاهای آموزشی دبیرستان با استفاده از GIS
مکانیابی دفن زباله خانگی با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر تبریز
مکانیابی مجدد زمین لرزه های شمالغرب کشور ثبت شده توسط شبکه لرزه نگاری تبریز
موتورسيکلت در حمل و نقل درون شهری و اثرگذاری آن بر ترافيک تهران
نابرابری فضایی در فرآیند گسترش شهر
ناحیه محوری در شهرداری تهران، شورای شهر و تحقق حکمرانی شهری
نظام توزیع مکانی اسکان غیر رسمی در منطقه  شهرداری تهران و عوامل موثر بر ساماندهی آن
نگرشی بر شیوه های خانه سازی تهران عهد قاجار با تأکید بر فضاهای ورودی

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان