موضوع پایان نامه مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه مديریت تشکیلات و روش ها و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور

در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها برای شما دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت تشکیلات و روش ها پیشنهاد دهیم:
بررسی رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی شناختی با رضایت کارکنان
طراحی الگوی تضمین کیفیت
نیازسنجی مدیران میانی بانک تجارت در زمینه مهارت های سه گانه مدیریتی جهت تدوین برنامه آموزش آنان
بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان
امكان سنجي سيستم بانكداري الكترونيكي درايران
بررسي تأثير تجارت الكترونيكي بر رفتار مصرف كننده
امكان سنجي سيستم اطلاعات مديريت
برسي ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات
برسي عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني
برسي رابطه دولت الكترونيكي وتحقق عدالت اجتماعي
برسي عوامل محتوايي موثر بر موفقيت كسب وكار الكترونيكي
طراحي مدل اثربخشي امنيت عامل انساني سيستم هاي اطلاعاتي
سنجش میزان تاثیر آموزش عالی بر ایجاد قصد کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی دانشگاه علم و صنعت)
انتخاب مدل برنامه جامع فناوری اطلاعات و بکارگیری آن در بخشی از اداره کل فناوری و ارتباطات کتابخانه ملی ایران
طراحی مدل تعالی نگهداری و تعمیرات برای سازمانهای ایرانی با مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه
شناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی
توسعه مدل ترکیبی GRA و BSC به منظور ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان استراتژیک در زنجیره تامین مطالعه موردی یکی از شرکت های خودرو قطعه ساز خودرو
تعیین مدل برنامه جامع فن آوری اطلاعات در صنعت (مطالعه موردی” شرکت فولاد خوزستان)
تعیین استراتژی بازاریابی الکترونیکی مناسب برای شرکت های نرم افزاری کشور (مطالعه موردی شرکت طرفه نگار)
تحلیل صنعت مراکز تلفن خصوصی (PBX) با استفاده از مدل الماس گون پورتر به منظور راهکارهایی برای توسعه این صنعت
بکارگیری مدل سازی فازی در مدیریت منابع پروژه
بررسی و رتبه بندی موانع و تنگناها در توسعه صنعت گردشگری در شهرستان مشهد
بررسی موانع توسعه توریسم در ایران با استفاده از مدل کراچ و ریچی
بررسی متوازن اثر پویای سرمایه اجتماعی بر سازمان مطالعه موردی در دپارتمان کالیبراسیون صنعت تجهیزات پزشکی و نمایشگرهای نوین صنایع الکترواپتیک صاایران)
بررسی عوامل موثر بر نسبت قیمت به سود هر سهم در بازار بورس تهران با استفاده از تجزیه و تحلیل پانل دیتا
بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدارس مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد یادگیری همه جا حاضر (U-Learning)
بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزش کارکنان
بررسی رابطه میان ترفیعات قیمتی فروش و ابعاد ارزش ویژه برند مطالعه موردی شرکت گراد
بررسی ارتباط بین دورکاری و کیفیت زندگی کاری کارکنان بررسی ارتباط بین دورکاریو کیفیت زندگی کاری کارکنان
آسیب شناسی مهاجرت نخبگان و متخصصین در بخش آموزش عالی با استفاده از رویکرد فازی
ارزیابی رضایت شغلی کارکنان شرکت اطلس کوپکو ایران آ.ب
ارائه نقشه راه پیاده سازی مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی علم و صنعت
ارائه مدلی برای زمانبندی تحویل کالا به مشتریان در یک زنجیره تامین با در نظر گرفتن زمانبندی های تحویل و اولویت مشتریان
ارائه الگوی معماری سازمانی فناوری اطلاعات ارائه الگوی معماری سازمانی فناوری اطلاعات
ارایه یک چارچوب کاربردی جهت آنالیز ریسک پروژه های ساخت با استفاده از متدولوژی PMBOK
وزن دهی به پنج نیروی رقابتی پورتر برای تحلیل صنعت داروی ایران- مورد کاوی شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
نقش نظام جبران خدمت در ایجاد رضایت شغلی: مطالعه موردی
نقش سیاست های قیمت گذاری در تدوین استراتژی های بازاریابی برای رایانه های دستی
مدل ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک به روش BSC بهبود اجرای آن در سازمان با رویکرد مدیریت تحول
محاسبه ضریب نفوذ عوامل سازمانی بر سطوح و ابعاد یادگیری سازمان با استفاده از روشهای MADM در شرکت پتروشیمی شیراز
متدولوژی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارایی واحدهای شهری زیرمجموعه شرکت گاز با استفاده از تحلیل پوشی داده ها (مطالعه موردی شرکت گاز مازندران)
الگوی تصمیم گیری راهبردی جهت ورود به کسب و کارهای جدید در بنگاههای پیمانکاری پروژه محور چند کسب و کاره در ایران (مورد مطالعه شرکت نام ایران خودرو)
کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در ارزیابی اقتصادی پروژه های راهسازی مطالعه موردی: پروژه احداث باند دوم محور میانه- تیکمه داش
عوامل موثر در ایجاد یک برند مواد غذایی مهم در بازار جهانی و ایران
طراحی نظام جبران خدمات در شرکت پویش بردار
طراحی مدل جانشی نیروی مدیریتی در یک سازمان پروژه محور مطالعه موردی: سازمان توسعه برق ایران
طراحی مدل بازرسی دوره ای نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسک مطالعه موردی: مجتمع نفتی سروش و نوروز (RBM)
طراحی الگوی ارزیابی مشتریان در تخصیص تسهیلات اعتباری (مطالعه موردی تسهیلات خرید مسکن یکی از شعب بانک پارسیان)
طراحی الگوی ارزیابی پیمانکاران معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای فارس
شناسایی و ارائه عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم کارت امتیازی متوازن BSC) در سازمان و رتبه بندی اهمیت آنها)
شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های ایرانی و رتبه بندی اهمیت و اولویت آنها
شناسایی عوامل موثر بر بهره وری در سازمان های تولیدی و نقش CRM در آن
شناسایی ریسک پروژه های فناوری اطلاعات برای شرکت های مشاور مدیریتی فناوری اطلاعات در ایران، مورد کاوی
شناسایی ابزار و انتخاب مدل مناسب تحلیل کیفی ریسک در پروژه های صنعت آب
رویکرد تئوری محدودیت ها در سیستم های تولید گسسته و سفارشی کوچک
توسعه مدل برنامه ریزی تولید با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی
توسعه مدل ارزیابی رضایت مشتری در صنعت ریلی مطالعه موردی در شرکت رجاء
توسعه متدولوژی کاهش ضایعات با استفاده از مفهوم تولید ناب در صنایع جانبی
توسعه متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر در صنایع نیروگاهی
توسعه راهکارهای مدیریتی برای افزایش اثربخشی عملکرد در صنایع پلاستیک بخش خصوصی
توسعه چهارچوب مفهومی مدیریت دانش شخصی مبتنی بر مدل نانوکا و تاکوچی و با توجه به اقتتضائات روانشناختی افراد
تعیین فاکتورهای کلیدی و بحرانی موفقیت با استفاده از نگاشت ادراکی فازی مورد کاوی: شرکت خدمات انفورماتیک
تعیین ارزش عمر مشتریان بانک ها به صورت پویا
تحلیل نحوه پیاده سازی نظام مدیریت پروژه PMBOK تجهیزات هیدرومکانیک در شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی مطالعه موردی سد خاکی ماملو
تحلیل ارتباط بین رابطین بهداشت با استفاده از معیارهای تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی
پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM در دفتر شرکت United Industreial (Supplies (U.I.S)) در تهران
بهبود شیوه های ارزیابی مدیریت پروژه (مورد مطالعه: پروژه های سخت افزاری و نرم افزاری)
برنامه ریزی استراتژیک و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شرکت ایران ارقام با رویکرد AHP
بررسی نحوه پیاده سازی نظام مدیریت پور تفولیوی پروژه در شرکت های سرمایه گذاری ساختمانی مطالعه موردی هولدینگ سرمایه گذاری ساختمان ایران
بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات در تحقق شهرداری الکترونیکی در شهرداری سنندج در سال 98
بررسی عوامل و متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر تمایل به ترک خدمت و عمل به ترک خدمت کارکنان تولید شرکت هماورد تکلان
بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در صنایع نساجی ایران
بررسی علل افزایش زمان (تاخیرات) پروژه های تونل سازی با استفاده از مدل ها و شاخص های تصمیم گیری مناسب مطالعه موردی (پروژه تونل فاضلابروی شرقی تهران)
بررسی شرایط بکارگیری مدیریت پروژه با توجه به عوامل تاثیرگذار بر آن عوامل اجتماعی و بومی مناطق و مدیریت هزینه و… منطقه مورد مطالعه شهرستان سنندج
بررسی رضایت مندی از خدمات امور فرهنگی و اجتماعی ناحیه 3 شهرداری منطقه 1 با استفاده از ترکیب مدل های کانو و تحلیل
بررسی راههای مختلف انتقال فناوری و انتخاب روش مناسب و موثر انتقال فناوری در ایران مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
بررسی تاثیر کیفیت خدمات درک شده، بر تعهد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی شرکت MSI)
بررسی تاثیر اعتبار کشور مبدا بر تمایل مشتری به خرید محصول خارجی (مطالعه موردی: لوازم برقی خانگی)
بررسی امکان استقرار نظام نوین “مدیریت عملکرد” در حوزه منابع انسانی صنعت گاز
بررسی اثربخشی عوامل دخیل در ترغیب مصرف کنندگان به خرید کالاها و خدمات با شناخت نیاز مشتری مطالعه موردی فروشگاه شهروند
آسیب شناسی سیستم جبران خدمت کارکنان (حقوق و مزایا): مطالعه موردی یک سازمان دولتی در ایران (وزارت بازرگانی)
آثار تحولات جمعیتی کشور بر تقاضا برای ارائه خدمات سالمندی از سوی صندوق تامین اجتماعی با استفاده از مدل Prost
انجام مطالعات مهندسی ارزش در خطوط 400 کیلو ولت تکمداره
استفاده از مدل DEA برای ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت ایران
استفاده از کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک پارسیان
ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری مدیریت دانش بر بهبود عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیاز متوازن
ارزیابی کیفیت ارائه خدمات بانکداری اینترنتی بر اساس شاخص و فعالیت مشتریان (مطالعه موردی بانک پارسیان)
ارزیابی عملکرد علمی ایران در حوزه تحقیق و توسعه در منطقه با رویکرد سند چشم انداز
ارزیابی عملکرد اقتصادی ایران در منطقه با رویکرد سند چشم انداز
ارزیابی شدت تاثیر عوامل موثر بر رضایت مشتری در بیمارستان ها مورد مطالعه بیمارستان لاله
ارزیابی تاثیر تامل میان انسان و کامپیوتر HCI بر افزایش رضایت مشتریان و پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)
ارزیابی تاثیر پیاده سازی نظام مدیریت محیط زیست بر اساس استاندارد ایزو 14001 در صنعت برق کشور
ارزیابی تاثیر پزشکی از راه دور بر اقتصاد سلامت و نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در استان هرمزگان
ارزیابی آمادگی بانک سپه برای پیاده سازی مدیریت دانش و ارائه پیشنهادات مناسب برای بانک سپه
ارزیابی اثربخشی مدل کارت امتیازی متوازن در سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تامین در صنعت خودرو
ارتقاء کیفی وجه کالبدی- رفتاری فضاهای اجتماعی در مجموعه های مسکونی
ارائه یک مدل مدیریتی جهت افزایش کارایی نیروی انسانی در مرکز بارگیری
ارائه یک مدل کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی شرکت پتروشیمی بندرامام
ارائه یک سیستم ارزیابی عملکرد در شرکتهای متوسط صنایع غذایی با مطالعه کاربردی شرکت فرآورده های لبنی رامک
ارائه یک چارچوب ارزیابی عملکرد بر اساس کارت امتیازی و تعیین درجه اهمیت شاخص های ارزیابی متوازن عملکرد (مطالعه موردی شرکت تولیدی پلی اوره نان ایران)
ارائه مدلی جهت تصمیم گیری خرید تسهیلات نوین بندی
ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمانی مرکز آموزشی- پژوهشی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
ارائه مدل فرایند کسب و کار بازاریابی و فروش خودروسازان مبتنی بر مدل OEM-APQC (مطالعه موردی شرکت سایپا)
ارائه مدل تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد در شهرداری تهران با استفاده از تجلیل پوششی داده ها
ارائه مدل ارزیابی همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار با استفاده از مدل لوفتمن از طریق تصمیم گیری گروهی با رویکرد فازی مطالعه موردی شرکت مخابرات استان تهران و اتاق بازرگانی
ارائه مدل ارزیابی میزان ناب بودن شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی (شرکت هیمالیا)
ارائه متدولوژی اجرای مهندسی مجدد در پیاده سازی موفق ERP
ارائه روشی به منظور ارزیابی و مقایسه عملکرد گروه واکنش هماهنگ رخداد- گوهر
ارائه چارچوب و الگویی جهت انتخاب کارکنان برتر مطالعه در ستاد بنیاد مستضفعان انقلاب اسلامی
ارائه الگوی ارزیابی تاثیرات طرح تحول اقتصادی بر روی قیمت تمام شده خودرو در کشور با استفاده از پویایی شناسی سیستم مورد مطالعه ایران خودرو
ارائه الگوریتمی برای برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد مهندسی مجدد فرایندها
مطالعه و بررسی عارضه یابی سازمانی در دانشگاه بر اساس مدل منتخب (مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت)
مطالعه و ارزیابی روش مناسب جهت مدیریت کسب و کار در شرکت های سرمایه گذار مادر
مروری بر مدلسازی و تخمین توابع تولید و نفت و گاز
محاسبه ارزش افزوده ایستگاههای کاری در زنجیره ارزش
طرح ریزی و بررسی اثربخشی استقرار نظام مدیریت استراتژیک متوازن
طراحی نظام پرداخت با استفاده از ارزیابی عملکرد کارکنان به کمک روش ترکیبی کارت های امتیازی متوازن BSC و تحلیل پوشش داده DEA
شناسایی و بررسی عدم قطعیت های پروژه و نحوه مدیریت آن در سازمان های پروژه محور
شناسایی موانع و چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور
بررسی عوامل انگیزش شغلی بر اساس تئوری دو عاملی هرزبرگ و ارائه راهکارهایی جهت افزایش انگیزش
ارائه مدل مفهومی مدیریت ریسک مبتنی بر دانش
ارائه مدل فازی جهت تدوین استراتژی رقابتی
ارائه چارچوب تلفیقی ارزیابی تصمیمات برون سپاری با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و روش الکتر
اثربخشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9000 قبل و بعد از استقرار آن در سازمان
شبیه سازی ایستگاه مانوری راه آهن با استفاده از مفاهیم مدیریت تولید با هدف بهبود
تجاری سازی فناوری نانو در صنعت نساجی و پوشاک ایران
بررسی سطح بلوغ مدیریت پروژه در پروژه های صنایع پتروشیمی بر اساس مدل بررسی سطح بلوغ مدیریت پروژه
توسعه شاخص های نقش سرمایه فکری در پیاده سازی مدیریت دانش
ارزیابی تاثیر خصوصی سازی در عملکرد شرکت های دولتی
تطبیق مدل پاتریک در اجرا و ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
ارزیابی مدیریت دانش در سازمان با روش کارت امتیازی متوازن (BSC)
ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی کارآفرینی
ارائه مدلی جهت معماری دانش سازمانی بر اساس چارچوب زکمن
ارائه مدلی ترکیبی برای تدوین استراتژی های منابع انسانی سازمان ها
ارائه مدلی برای شناخت، جذب و ارتقای کارآفرینان
ارائه چهارچوب مدیریت دانش با رویکرد یکپارچه مدیریت فناوری و مدیریت نوآوری
ارائه الگوی برنامه ریزی نیروی انسانی با رویکرد استراتژیک در سازمانهای دولتی
ارایه مدل ارزیابی مدیریت پروژه های مهندسی معکوس در صنعت قطعات خودرو
استفاده از مدیریت دانش در ارتقاء کیفیت پروژه های ملی
ارائه یک مدل جهت تطابق توانمندی های فارغ التحصیلان رشته مدیریت اجرایی با نیازمندی های حرفه ای
مدل کاربردی ارزیابی درونی در سطح کسب و کار بر اساس زنجیره ارزش پورتر جهت تدوین استراتژی های رقابتی کسب و کار
طراحی الگو جهت ارائه بازاریابی خدمات در سطح کلاس جهانی
طبقه بندی مدل های برنامه ریزی استراتژیک با تمرکز بر نوع سازمان
ارائه یک مدل تعالی سازمانی بر مبنای عدالت
کاربرد راهنای پیکرده دانش مدیریت پروژه در مدیریت پروژه های شش سیگما
طراحی فرایند الگوی مدیریت مذاکره
شناسایی و اولویت بندی موثر بر اثربخشی مدیریت واحدهای R&D و ارزیابی عملکرد آنها در صنایع خودروسازی
تاثیر پیاده سازی سیستم توسعه مسیر شغلی بر کارایی کارشناسان
بررسی میزان اثربخشی مفاهیم اساسی مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر نگرش مدیریتی سازمانهای دارای گواهینامه ISO9000
بررسی تاثیر فرهنگ و گرایش به کار کارکنان بر موفقیت برنامه های بهبود بهره وری در شرکتهای تولیدی
بررسي مييزان تاثير مولفه‌هاي سرمايه اجتماعي بر عملكرد
بررسي تاثير فن‌آوري اطلاعات بر كارايي زنجيره‌ ارزش تعاوني‌هاي توليدي- صنعتي
بررسي اثر بخشي فعاليت‌هاي آموزشي ترويجي در ارتقاء سطح دانش ، مهارت و نگرش
بررسي تطبيقي شاخص‌هاي عملكرد بين شركت‌هاي تعاوني صنعتي و خصوصي
بررسي ميزان موفقيت كارآفريني گروهي و عوامل موثر بر آن و ارائه راهكارهايي براي افزايش كارآفريني
تاثير آميخته بازاريابي بر خريد و ميزان رضايت مندي مشتري
ارزيابي عملكرد اداره كل تعاون استان كردستان از ديدگاه متقاضيان
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و متغيرهاي تقويت كننده آن
بررسي عوامل موثر بر توانمند سازي شركت‌هاي تعاوني
بررسي تاثير شيوه‌هاي آموزش و نحوه اجرا بر توانمندسازي كاركنان
امكان سنجي استقرار سيستمERP
بررسي رابطه بين عوامل درون سازماني و ميزان موفقيت
مطالعه و بررسي شيوه‌هاي جذب سرمايه‌هاي كوچك
بررسي رايطه بين مولفه‌هاي كيفيت خدمات و رضايت مشتريان
بررسي رابطه‌ي كارآفريني شركتي ، توانمندسازها و فرآيندهاي تعالي عملكرد با رويكرد فازي
سنجش تاثير ميزان توانمندسازي منابع انساني بر عملكرد كاركنان با استفاده از تكنيك كارت امتيازي متوازن
بررسي ميزان سرمايه‌ي اجتماعي و نقش آن در پذيرش نوآوري
بررسي رابطه جو سازماني و توانمندي كاركنان
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و عملكرد سازمان
ارائه مدل مناسب تجارت الكترونيك

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه مدیریت تشکیلات و روش ها|بانک موضوعات پایان نامه مدیریت تشکیلات و روشها|موضوع پایان نامه مدیریت تشکیلات و روش ها|موضوع جدید پایان نامه مدیریت تشکیلات و روش ها|موضوعات پایان نامه مدیریت تشکیلات و روش ها|موضوعات جدید پایان نامه مدیریت تشکیلات و روش ها|موضوعات پایان نامه دولتی|موضوع پایان نامه دولتی|موضوع جدید پایان نامه دولتی گرایش تشکیلات و روش ها|موضوعات جدید پایان نامه مدیریت|بانک موضوع پایان نامه مدیریت دولتی|بانک موضوعات پایان نامه مدیریت دولتی|عناوین پایان نامه مدیریت تشکیلات و روش ها|پایان نامه مدیریت تشکیلات و روش ها|عناوین جدید پایان نامه مدیریت تشکیلات و روش ها|مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان

مطالب مرتبط

پایان نامه مدیریت (کلیه گرایش ها)
پایان نامه مدیریت دولتی
موضوع پایان نامه مدیریت دولتی