موضوع پایان نامه مدیریت دولتی

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت دولتی، انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله بیس base کلیه گرایش های مدیریت دولتی، موضوع پایان نامه توسعه منابع انسانی، موضوع پایان نامه طراحی سازمانهای دولتی، موضوع پایان نامه بودجه و مالی عمومی، موضوع پایان نامه خط مشی گذاری عمومی، موضوع پایان نامه مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی، موضوع پایان نامه مدیریت تحول و مدیریت رفتار سازمانی، موضوعات جدید پایان نامه مدیریت دولتی، موضوعات جدید پایان نامه مدیریت دولتی، موضوعات جدید پایان نامه ارشد مدیریت دولتی، پیشنهاد موضوع پایان نامه مدیریت دولتی، انتخاب موضوع پایان نامه ارشد مدیریت دولتی، انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، انتخاب مقاله بیس Base پایان نامه و مقاله Isi مدیریت دولتی

بانک عناوين و فهرست موضوعات جديد پايان نامه مديریت دولتی و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت دولتی

موضوع پایان نامه مدیریت دولتی

در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه مدیریت دولتی و انجام پایان نامه مدیریت دولتی را برای شما دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت دولتی پیشنهاد دهیم:

ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش
ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی
ارتباط بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران
ارتباط بین جو سازمانی با عملکرد مدیران
ارتباط بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی از دیدگاه
ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
ارتباط هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران
ارتباط هوش عاطفي مديران با جو سازماني و تاثير آن بر پياده سازي فرهنگ سازماني يادگيري
ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان
ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان
ارزیابی عملکرد سازمانبر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی
آسيب شناسي طرح تكريم ارباب رجوع رويكرد مديريت عملكرد يا ارزيابي عملكرد
بررسی ارتباط بین سلامت سازمانی و میل به ترک خدمت
بررسي ارتباط بين مديريت مشاركتي و انگيزش شغلي كاركنان
بررسی ارتباط بین میل به ترک خدمت با اثر بخشی سازمانی آنها
بررسی ارتباط رضایت شغلی و عدالت سازمانی با میل به ترک خدمت در بین کارکنان
بررسي ارتباط رفتار شهروندي سازماني با تثبيت درون شغلي، هويت بخشي سازماني و تصميم داوطلبانه نسبت به ترك شغل
بررسي ارتباط سبك مديريت و میل به ترک خدمت در سازمان
بررسي ارتباط سرمايه انساني استراتژيك با بهبود عملكرد مالي
بررسي ارتباط سرمايه انساني استراتژيك با بهبود عملكرد مالي
بررسی ارتباط میان ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان
بررسی ارتباط نظام پيشنهادها بر ارتقاء كارآمدي سازماني و بهبود عملكرد
بررسی آموزش كار آفريني و توسعه تعاوني ها بر اشتغالزايي دانش آموختگان كشاورزي در شرايط جهاني شدن اقتصاد در ايران
بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در تسهيل بهره برداري از قابليت هاي مديريت دانش
بررسی رابطه  سرمایه روانشناختی و توانمندسازی در میان
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی، کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی در میان
بررسی رابطه پيش بيني كننده هاي سرمايه روانشناختي در میان
بررسی رابطه رفتارهای مثبت رهبری روی سرمایه روانشناختی و دلبستگی شغلی کارکنان.
بررسی رابطه سرمايه رواشناختي و آموزشهاي ضمن خدمت
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی ، رفتار شهروندی سازمان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با  عملكرد شغلی و اشتیاق شغلی كاركنان در یك سازمان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با رفتار سازمانی کارکنان در میان
بررسی رابطه سرمايه روانشناختي مثبت زمينه ساز كارآفريني موفق در میان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و انطباق پذیری شغلی در میان
مطالعه ارتباط بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان
مطالعه ارتباط بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه به منظور ارائه مدل مناسب
مطالعه ارتباط بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان
مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه
مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی مدیران با مهارتهای شغلی آنان
مطالعه ارتباط جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان
مطالعه ارتباط جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان
مطالعه ارتباط رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان
مطالعه ارتباط مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در
مطالعه ارتباط هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنانو ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی
مطالعه ارتباط ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در
مطالعه ارتباط ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران
مطالعه ارتباط ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه
مطالعه تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در
مطالعه تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه
مطالعه تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان
مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان از دیدگاه
بررسی رابطه سرمايه روانشناختي و بهره وري مديران در میان
بررسی رابطه سرمايه روانشناختي و تسهيم دانش در میان
بررسي رابطه کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی در میان
بررسی رابطه هوش معنوي سرمايه روانشناختي و سرزندگي.
بررسي سبك تعاملي و كنترل استراتژيك منابع انساني در شركت هاي هلدينگ
بررسي عوامل تاثيرگذار بر عملكرد كاركنان با تاكيد بر نقش يادگيري الكترونيك
بررسي عوامل موثر بر اجراي كنترلهاي داخلي مديريت دربخش عمومي در سازمان
بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت شعب بانک در تجهيز منابع مالي
بررسي قابليت بكارگيري استاندارد سرمايه گذاري در منابع انساني در يك سازمان
بررسی مديريت كيفيت فرآيند آموزش در سازمان هاي دولتي
بررسی نقش استراتژیک وجوه هفت گانه عدالت سازمانی در ارتقاء بهره وری نیروی انسانی
بررسی نقش توسعه منابع انساني در تعريف، تعميق و پيشبرد اخلاقيات، ارزش ها و فرهنگ سازماني
بررسي نقش رهبري معنوي در توانمندسازي كاركنان
بررسی و تحلیل ارتباط بین کیفیت زندگی شغلی و بهره وری کارکنان
برسی ارتباط ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی
برسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده
برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در
تاثير برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات بر سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني
تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی
تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی
تاثير نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در بهبود عملكرد و بهره وري سازماني عملكرد موفق نظام پيشنهادها در سازمان
تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان
توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها
چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخشبا تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج
رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در
رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه
راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات
راهکارهای پرورش رهبران یاد دهنده بر مبنای مدل تیچی مطالعه موردی
سبک های رهبری اخلاقی ،حمایتی و ستمگرانه با اثر بخشی سازمانی با سرمایه ی روانشناختی سازمان
سرمایه و بهروزي سازمانی، فضیلت سازمانی، جو مثبت گرا.
شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در
شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن
شناسایی و رتبه بندی موانع ترويج فرهنگ مشاركت پذيري، خود باوري و تقويت روحيه تعاوني در سازمانهای ایرانی
مطالعه ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در سازمانها
مطالعه ارتباط استرس با بهره وری مدیران
مطالعه ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه
مطالعه ارتباط بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان
مطالعه ارتباط بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و تعهد و شهروندی سازمانی
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و تعهدسازمانی
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و توان انگیزشی و عملکرد  کارکنان در میان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و رضایت شغلي در میان
بررسی رابطه سرمايه روانشناختي و رهبري مبادله ای در میان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی در میان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانش اموزان.
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و عملکرد سازمانی
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و فرهنگ سازمانی در میان
بررسی رابطه سرمایه روانشناختي و کارآفرینی در میان
بررسی رابطه سرمایه و عدالت سازمانی
مطالعه ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان
مطالعه ارتباط بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی
مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان
مطالعه ارتباط بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس
مطالعه تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
مطالعه تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین
مطالعه چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری
مطالعه رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان
مطالعه رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران.
مطالعه رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب
مطالعه شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران از دیدگاه
مطالعه عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس
مطالعه عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان
مطالعه عوامل موثر بر ناب بودن سازمان
مطالعه عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب
مطالعه کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور
مطالعه موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه
مطالعه مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب
مطالعه میزان کارآمدی اساتید دانشگاه در مدریت کلاس درس
مطالعه نقش اعتقادات فرهنگی مدیران در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری
مطالعه و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان
مطالعه و مطالعه سلامت سازمانی و اثربخشی سازمانی
مطالعه و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در
مطالعه وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در
مطالعه وضعیت خلاقیت مدیران و ارتباط آن با اثر بخشی
مطالعه وضعیت مدارس شهر بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده
مطالعه ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در
مطالعه ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در
مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان
مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری
مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان
مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان
میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت دانش در سازمان
میزان کاربرد مؤلفه های یادگیری سازمانی در سازمان
نقش توانمندسازي كاركنان در پياده سازي موفق مديريت دانش
نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازماناز دیگاه مدیران و کارشناسان

کلمات کلیدی: موضوع پایان نامه مدیریت دولتی، موضوع پایان نامه ارشد دولتی، موضوعات جدید پایان نامه مدیریت دولتی، موضوعات جدید پایان نامه ارشد مدیریت دولتی، پیشنهاد موضوع پایان نامه مدیریت دولتی، انتخاب موضوع پایان نامه ارشد مدیریت دولتی، انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان