موضوعات پایان نامه رشته روانشناسی کودکان استثنایی یا عقب مانده ذهنی

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه رشته روانشناسی کودکان استثنایی و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه و تحقیق در زمینه رشته روانشناسی کودکان استثنایی یا عقب مانده ذهنی، انتخاب مقاله بیس base پایان نامه و مقاله isi رشته روانشناسی کودکان استثنایی برای شما دانشجویان ارشد و دکتری پیشنهاد دهیم:

عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت در کودکان خیابانی
تاثیر موسیقی بر اصلاح رفتار کودکان عقب مانده ذهنی با توجه به برابرسازی فرصتها
اثربخشي روش آموزشي كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي در ارتقاي تعامل مادر كودك در مادران دانش آموزان كم توان ذهني
مقايسه استفاده ازيک دست و دو دست و تأثير برتري جانبي در سرعت بريل خواني دانش آموزان نابينا پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي
مقايسه اثربخشي روشهاي چند حسي فرنالد و اورتون بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پايه سوم ابتدايي
تأثير روش يکپارچگي حسي و آموزش مهارت هاي ادراکي-حرکتي بر مشکلات حرکتي کودکان نارساخوان پايه هاي اول تا سوم مقطع ابتدايي
بررسي اثر بخشي روش آموزش پاسخهاي محوري با استفاده از همسالان بر تعاملات اجتماعي و ارتباط کلامي کودکان اتيستيکي مقطع
مقايسه سبكهاي دلبستگي در جوانان داراي نقايص بينايي، شنوايي، عقب‌مانده‌ي ذهني مرزي، تيزهوش و عادي
بررسي اثربخشي آموزش والدين بر ميزان علائم نافرماني در کودکان داراي علائم اختلال نافرماني مقابله‌اي
مقايسه همبستگي بين زبان بياني و دريافتي در دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي مقطع ابتدايي
اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سازگاري اجتماعي و عزت نفس دانش آموزان پسرعقب مانده ذهني مقطع
مقايسه تاثير روش هاي آموزش فرايند و آموزش تكليف – فرايند بر عملكرد املانويسي در دانش آموزان پايه‌هاي سوم و چهارم مقطع
بررسی آگاهی واج شناختی دانش آموزان دو زبانه کم توان ذهنی در زبان سواد آموزی
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی کم توانان ذهنی شدید در منزل و مراکز نگهداری
مقايسه بين تاثير تحريكات همزمان حسي و تكنيكهاي رايج كاردرماني بررشد حركتي كودكان سندرم داون18-6 ماهه
بررسي تاثير روش محدوديت درماني بر الگوهاي اندام فوقاني كودكان فلج مغزي
بررسي تاثيرتحريكات همزمان حس سطحي و عمقي بر بهبود عملكرد اندام فوقاني كودكان فلج مغزي. مقطع كارشناسي ارشد
تاثیر تلفیق محدودیت درمانی با درمان فشرده دو طرفه دست-بازو بر مهارتهای ظریف اندام فوقانی
بررسی روایی و پایایی سیستم طبقه بندی توانایی دستی در کودکان فلج مغزی
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسي پرسشنامه نگرش مراقب و شاخص سلامت زندگي كودك با ناتوانايي شديد رشدي

موضوع پایان نامه رشته روانشناسی کودکان استثنایی یا عقب مانده ذهنی، موضوعات جدید پایان نامه رشته روانشناسی کودکان استثنایی یا عقب مانده ذهنی ، موضوعات جدید پایان نامه ارشد رشته روانشناسی کودکان استثنایی یا عقب مانده ذهنی ، پیشنهاد موضوع پایان نامه رشته روانشناسی کودکان استثنایی یا عقب مانده ذهنی ، انتخاب موضوع پایان نامه ارشد رشته روانشناسی کودکان استثنایی یا عقب مانده ذهنی ، انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی کودکان استثنایی یا عقب مانده ذهنی ،بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه رشته روانشناسی کودکان استثنایی یا عقب مانده ذهنی و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته روانشناسی کودکان استثنایی یا عقب مانده ذهنی، نگارش مقاله در رشته روانشناسی کودکان استثنایی یا عقب مانده ذهنی ، انجام پروپوزال در رشته روانشناسی کودکان استثنایی یا عقب مانده ذهنی ، انجام پایان نامه در رشته روانشناسی کودکان استثنایی یا عقب مانده ذهنی

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان