موضوع پایان نامه ادبیات کلاسیک

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه ادبیات کلاسیک و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
در این بخش قصد داریم به ارائه لیستی از موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات کلاسیک در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بپردازیم:

اندوه عارفانه در آثار برجسته شعر فارسی (در اشعار سنایی، عطار، سعدی، مولانا و حافظ)
تطبیق حدیقه سنایی و منطق الطیر عطار و جام‌جم اوحدی
ارتباط افکار حافظ و خواجوی کرمانی
اوضاع اجتماعی و ادبی آذربایجان از قرن سوم هجری تا اواخر قرن هشتم هجری همراه با شرح و سبک دیوان مجیرالدین بیلقانی
تاثیرپذیری اقبال از مولوی
زیبایی‌شناسی شعر صائب تبریزی
دعا و خدا (نيايش )در مثنوي جلال الدين محمد بلخی
امثال و تمثیلات در مثنوی
معاشيق ادب فارسی
بررسی نوع ادبی تراژدی مذیل به نقد تطبیقی کوهولین ( رستم و سهراب ایرلندی) با رستم و سهراب شاهنامه فردوسی
انسان دوستی در آثار سعدی –عطارومثنوی مولانا
مقایسه سوانح احمد غزالی و لوایح منسوب به عین القضاه همدانی
بررسی مکان‌شناسی (توپولوژیک) منطقه‌ی توران در شاهنامه
روشهاي راهبردي جنگي در شاهنامه
بررسی شخصيت و شخصیت‌پردازی در شاهنامه
بازتاب اندیشه‌های رزوانی در دو اثر حماسی: شاهنامه و گرشاسپ نامه
موسیقی شعر در دیوان نزاری قهستانی
شرح احوال، آثار و افکار حکیم نزاری قهستانی
فر فردوسی “ادبیات تعلیمی و حکمت عملی در شاهنامه”
تصحیح گرشاسب‌نامه اسدی توسی
فرهنگ دیوان طالب آملی ( لغات، اصطلاحات، آیات و احادیث)
فنون بلاغی در مناقب شعری نبی اکرم (ص) تا قرن ششم (عروض، بدیع و بیان)
بررسی صور خیال در دیوان ازرقی هروی
شرح دیوان همام تبریزی و تصحیح صحبت‌نامه
آثار و اشعار ادیب الممالک فراهانی و شرح حال وی و تصحیح دیوان او
تصحیح انتقادی دیوان سلمان ساوجی
تصحیح تذکره شعرای مرآت الخیال – تالیف امیرشیرعلی خان لودی سال ‎۱۱۰۲هجری قمری
تصحیح جواهرالتفسیر ملاحسین کاشفی به همراه تعلیقات سبک شناسی بخش سوره حمد
سیر تحول و تاثیر ردیف در سبک خراسانی از نظر ساختار زبانی، بلاغی، موسیقایی و ارتباط آن با زیبا شناسی
گنج افلاک در گنجینه نظامی
سبک عراقی در شعر فارسی
مباحث عرفانی در لمعات، اشعه اللمعات و گلشن راز
بیست و چهار نامه از منشات قائم مقام فراهانی به نثر امروزی به همراه فهرست لغات و تعبیرات
تصحیح و شرح لغات مجموعه گنج شایگان نوشته میرزامحمد جعفری بروجردی متخلص به (ریاض)
تصحیح و توضیح المعجم فی آثار ملوک العجم
آرمان‌های اخلاقی و اندیشه‌های انسانی در شاهنامه فردوسی
اسناد مجازی و تشخیص در شعر مولوی
انعکاس تحولات اجتماعی و سیاسی در آثار ادبی عصر سلجوقی
پژوهشی در اعلام تاریخی، جغرافیایی و اشخاص تاریخ بیهقی
جلوه‌های صوفی مازندرانی و شعر او
تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی
تاریخ بیهقی و دستور زبان فارسی
تصحیح انتقادی دیوان ظهیرالدین فاریابی با تعلیقات
تصحیح انتقادی مثنوی جام‌جم اوحدی مراغه‌ای و تعلیقات بر آن
تصحیح مثنوی سلسله الذهب نورالدین عبدالرحمن جامی با مقدمه حاشیه و تعلیقات
تعلیقات و شرح مشکلات و فرهنگ‌نامه جهانگشای جوینی جلداول (تاریخ مغول)
تفسیر و تحلیل مثنوی تحفه الاحرار
بررسی دیوان جهان ملک خاتون با شرح و تحلیل
سنت‌های ادبی در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری
سیر عرفانی قرآن در ادب فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم
سیری در منظومه‌ها و رسالات عقل و عشق در ادب فارسی
شرح و تحلیل آثار سعدی
شیوه تصویرسازی در شعر نو فارسی
بررسی اشعار طوفان مازندرانی
کیخسرو در منابع اساطیری، متون فارسی تاریخی، حماسه ملی، فلسفه اشراق و متون عرفانی
بیان هنری اسطوره کیومرث در ادبیات پهلوی و شاهنامه
مقایسه دیدگاه‌های ابن عربی در فصوص الحکم و جلال‌الدین مولوی در مثنوی
تاریخ تطور علوم بلاغی
ساختار داستان در ادبیات تمثیلی
شکل شناسی اشعار ناصرخسرو
شکل شناسی قصه‌های مثنوی
بازتاب سیره پیامبر (ص) و خاندان رسالت (ع) در شعر فارسی (از قرن ‎۱۲تا ملک الشعرای بهار)
بررسی سفرنامه ناصر خسرو (تحلیل و تجزیه)
بررسی داستان‌های جوامع الحکایات محمد عوفی
کلام عرفان و اخلاق مولانا در دیوان شمس در قیاس با آراء شش عارف بزرگ
اندیشه‌های اخلاقی و تعلیمی سنایی در حدیقه الحقیقه
موسيقي شعر در غزليّات سنايي
بررسی فرمالیسم در قصاید سعدی
فرمالیسم درشعرخاقانی
نقش اسب درشاهنامه
شکواییه درشعرفارسی
تحول شعرمنثور فارسی
حبسیه در شعر کلاسیک فارسی (بر مبنای حبسیات مسعود سعد سلمان)
بازآفرینی اسطوره‌های کهن در شعر معاصر فارسی
آیین شکار در ادب فارسی
ادبیات آرمان‌شهری در شعر کلاسیک فارسی
جستاری در باب مقالات شمس تبریزی (بررسی جنبه‌های عرفانی و فلسفی مقالات شمس)
نقش دوگانه ی پری در ادبیات مزدیسنی و ادبیات کلاسیک فارسی
اندرزنامه‌های پهلوی دوران ساسانی وتأثیراتش بر شعرکلاسیک فارسی
اسطوره و ادب غنایی (جستاری در باب شاهنامه)
شعر حافظ (جستاری در باب دوگانه‌ی رند-زاهد در شعر حافظ)
بررسیطلبدرمثنویمولانا
فرهنگ موضوعی استشهادات قرآنی دیوان شمس
بررسی شیوه‌های داستان پردازی مولانا در مثنوی
داستان حضرت موسی در آثار مولانا (با تکیه بر مثنوی معنوی)
جایگاه روایت‌های انجیل در مثنوی معنوی (تأثیرپذیری مثنوی از انجیل)
طبقه‌بندی و بررسی شخصیت‌ها و داستان‌های مثنوی معنوی
انعکاس داستان قرآنی یوسف در مثنوی معنوی
پندارهای یونانی در مثنوی مولانا جلال‌الدین محمد
داستان پیامبران در مثنوی معنوی
بررسی سویه‌های روایتی مثنوی معنوی مولانا
شخصیت شناسی مردم کوچه و بازار در مثنوی معنوی مولانا
بررسی نامه‌های منثور در ادب فارسی
رابطه عقل و عشق در آثار سنایی، عطار
فخرالدین عراقی و نظریه‌ی «وحدت وجود»
بررسی وجوه عرفانی و معرفتی رساله قشیریه
تحلیل شیوه‌های تصویرسازی و بررسی عناصر داستانی در تاریخ بیهقی
مصطلحات عرفانی در مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزالدین محمود کاشانی
بررسی شماری از مضامین در کلیات سعدی
نشانه‌شناسی قضه‌های عامیانه در گلستان سعدی
نمادشناسی و سمبولیسم در گلستان سعدی
تاثیر اندرزهای پهلوی بر سنت اندرزنامه نویسی در دوران اسلامی (با تکیه بر قابوس‌نامه و گلستان)
بررسی سنت اندرزنامه‌نویسی در دوران ساسانیان
فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی مرصادالعباد
تحلیل و بررسی سی قصیده از سلمان ساوجی
جامعه شناسی غزل فارسی (از رودکی تا دوره مغول)
نماد و نشانه در شعر معاصر فارسی
تصویرهای نو در شعر سبک عراقی ( غزلیات شمس، سعدی و حافظ)
تجلی معراج در ادب فارسی
شرح و تفسیر اصطلاحات عرفانی الهی‌نامه فریدالدین عطار نیشابوری
شرح و توضیح هزار بیت از مثنوی گل و نوروز خواجوی کرمانی به انضمام نکات ادبی و صناعات بدیعی
تاثیر شاهنامه‌های پیش از فردوسی بر سخن استاد توس
کین و مهر در بخش پهلوانی شاهنامه
هبوط و مباحث مربوط به آن در ادبیات عارفانه مولانا و ادبیات غنایی هفت پیکر
بررسی ارسال المثل، تشبیهات بلیغ و مضامین تازه در شعر نظیری نیشابوری
شرح و تحلیل منظومه وامق و عذرا از میرزا محمدصادق نامی اصفهانی
بررسی آراء و نظرات عرفانی دکتر عبدالحسین زرین‌کوب
تلمیحات شاهنامه‌ای در شعر شاعران معاصر ایران:
شاهنامه و پیوستگی‌های آن با ادبیات فولکلوریک ایران
صائب تبریزی و شاهنامه
تلمیحات شاهنامه‌ای در شعر شاعران سبک عراقی با تاکید بر سروده‌های سعدی، فخرالدین عراقی، سلمان ساوجی، عبید زاکانی، حافظ شیرازی
تلمیحات شاهنامه‌ای بر شعر جامی شامل سروده‌های مندرج در دیوان یا هفت اورنگ
تأثیرات شاهنامه بر غزل سبک هندی با تأکید بر سروده‌های عرفی، صائب، کلیم، طالب آملی
شاهنامه و بیدل دهلوی
تأثیر شاهنامه بر شعر دوره‌ بازگشت ادبی
تأثیر شاهنامه بر کار رباعی‌سرایان پارسی
نبرد و ابزار آلات نبرد در شاهنامه فردوسی
تقابل های خیر و شر در شاهنامهفردوسی
بررسی زبان شناختی نثر مسجع با تاکید برگلستان سعدی
جنبه های معاصر در غزل حافظ (دلایل ماندگاری و فرازمانی) -دکترا
تعهد اجتماعی و تعهد سیاسی در شعر نیما
طبیعت در شعر رمانتیک(با تاکید بر آثار مشیری ، نادرپور و توللی)
زن ستیزی در ادبیات عرفانی(با تاکید بر آثار مولوی و عطار)
بررسی تطبیقی کارکردهای زبانی در غزلیات سعدی و حافظ- دکترا
تقابل های دوگانه (ثنویت گرایی) در غزل عرفانی
تبارشناسی اسطوره های شاهنامه (خاستگاه، ریشه و علل تاریخی اجتماعی واساطیری)-دکترا
بررسی اسطوره ی اسفندیار در شاهنامه
مقایسه‌ نگاه سه عارف بزرگ ایران (سنایی، عطار، مولوی) به زنان و بررسی همانندی‌ها و ناهمانندی‌های نظریات آنان در این موضوع
نقش آرکی تایپ‌ها در ساخت و پرداخت عرفان مولوی
بررسی تأثیر پذیری‌های چهارسویه‌ اقبال لاهوری از فرهنگ‌های هندی، ایرانی، اسلامی، تازی و غربی
مقایسه‌ عرفان رابعه عدویه با عرفان مردان عارف مسلمان
مروت و مدارا و جلوه‌هایشان در شعر عرفانی فارسی با تأکید بر سروده‌های (سنایی، عطار، مولوی، فخرالدین عراقی و حافظ)
شکر و جلوه‌های آن در ادب منظوم عرفانی فارسی
بار امانت چیست؟جلوه‌های آن در شعر عرفانی فارسی کدام است؟
فَراست و تجلیات آن در عرفان ایرانی ـ اسلامی و مقایسه‌ی آن با مدیتیشن
زبان نگاه و علم نظر و تجلیاتشان در شعر شاعران عارف ایران

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه ادبیات کلاسیک| بانک موضوعات پایان نامه ادبیات کلاسیک| موضوع پایان نامه ادبیات کلاسیک| موضوع جدید پایان نامه ادبیات کلاسیک| موضوعات پایان نامه ادبیات کلاسیک| موضوعات جدید پایان نامه ادبیات کلاسیک| پیشنهاد موضوع پایان نامه ادبیات کلاسیک| انتخاب موضوع پایان نامه ادبیات کلاسیک| موضوع پایان نامه ارشد ادبیات کلاسیک| موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات کلاسیک| موضوعات پایان نامه ادبیات کلاسیک| موضوع پایان نامه ادبیات کلاسیک|موضوع جدید پایان نامه ادبیات فارسی گرایش ادبیات کلاسیک|موضوعات جدید پایان نامه ادبیات فارسی گرایش ادبیات کلاسیک| بانک موضوع پایان نامه ادبیات فارسی گرایش ادبیات کلاسیک| بانک موضوعات پایان نامه ادبیات فارسی گرایش ادبیات کلاسیک| ادبیات کلاسیک

ثبت سفارش فوری