موضوع پایان نامه حقوق جرم و جزا

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه حقوق گرایش حقوق جرم و جزا و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور
در این بخش قصد داریم به ارائه لیستی از موضوعات پایان نامه حقوق جرم، حقوق جزا و تحقیق در زمینه رشته حقوق حقوق جرم و جزا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بپردازیم:

دفاعيات در حقوق کيفري بين المللي
اعتبار قاعده سابقه در مراجع کيفري بين المللي
موارد زندان در اسلام
چرايي جرم انگاري در قلمروي اخلاق زيستي
تاثير خويشاوندي در جرم زنا
پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي
چالش هاي پيشگيري وضعي از جرم
نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم سازمان یافته موسسه پارس تز ایرانیان
استنادپذيري ادله الكترونيكي در حقوق كيفري ايران
بررسي مجازات كلاهبرداري سنتي و رايانه اي در نظام حقوقي ايران
تبیین ابعاد مجازات در حقوق كيفري اسلام
جرایم اقتصادی و پولشویی در تجارت الکترونیک
جرائم شركتي از بعد جرم شناختي
مطالعه ای در خصوص جرايم مخابراتي
بزه ديده در تعيين كيفر و اعمال آن
طبقه بندي مجازات ها در قانون مجازات اسلامي
مطالعه ای پیرامون جرايم خُرد در حقوق كيفري ايران
آسیب شناسی و مزایای متدهای مختلف ارزيابي خسارتهاي درد و رنج و ارائه روش مناسب
جایگاه و ارزش ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر تاثیر علم قاضی
نگاه انتقادی بر نظام عدالت كيفري ايران
جرم و عناصر متشکله آن در فضای مجازی با مطالعه نظام حقوق کیفری ایران
جرایم علیه میراث فرهنگی به عنوان جزیی از میراث مشترک بشریت موسسه پارس تز ایرانیان
تاثیر انگیزه هدف قصد و شخصیت طرفین در ارتکاب قتل در نظام حقوق کیفری ایران
بررسی جرایم رایانه ای، بررسی جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در فضای دیجیتال،
بررسی جرایم ناشی از تخلفات سردفتران،
بررسی جرم زمین خواری در ایران
گرایشات مختلف فقه و حقوق (جرم و جزا، خصوصی، بین الملل، تجارت
بررسي اتا نازی داوطلبانه غیرفعال ازمنظر حقوق
رویکرد اسلام در قبال شبیه سازی انسان
بررسی شیوه های تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات بصورت الکترونیکی
مبنای حقوقی برخورد با بدافزارها و ویروسها
مجازات هاي تعزيري و بازدارنده و تبديل آنها در حقوق كيفري ايران
شناسایی راهكارهاي مقابله با جرایم كلاهبرداري رايانه اي
بررسی تطبیقی جايگاه ديوان محاسبات در نظام حقوقي ايران و فرانسه
جرايم احزاب سياسي در حقوق كيفري ايران
مسؤوليت مبتني بر تقصير و برائت پزشک در قبال بیمار
بررسی حقوقی ماهیت جرم
تحقیقی پیرامون حقوق متهمان در بازجویی های اولیه
حمايت كيفري از علائم تجاري
حقوق و مسئولیت پرستاران
مرگ مغزی وآثارحقوق مترتب برآن مطالعه تطبیقی حقوق بر بیماران
تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آن
مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی
مسئولیت مدنی ناشی از طراحی زیبایی
ماهیت حقوق قرارداد رحم جایگزین
اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباط الکترونیکی آنستیرال
شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق جزا
رویکرد حقوق بین المللی به شبیه سازی انسان
کرامت انسان و پرتو حقوق بین الملل طیست پزشکی
بررسی روش های نوین تولید مثل انسان از دیدکاه فقه و حقوق
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون آلوده در نظام حقوق ایران و فرانسه
اتا نازی تقا ضای بیمار و خود مختاری
سومنا مبولیسم از دیدگاه حقوق کیفری
بررسی فقهی –حقوق قرارداد پیش فروش آپارتمان
مسئولیت کیفری مسلمان نسبت قتل اهل ذمه
قاعده دفع افسد به فاسد و دلالت های حقوقی –جرم شناختی آن
مسئولیت جزایی پزشکان از نظر شرع مقدس
حقوق موضوعه ایران و حقوق بین الملل
هرزه نگاري در حقوق کيفري ايران
جرائم شرکتي از ديدگاه جرم شناختي
مباني جرم انگاري تجهيزات دريافت از ماهواره، نقد و تطبيق آن با معيارهاي جرم انگاري
بررسي راهکارهاي اصولي پيشگيري از جرم در نيروهاي مسلح
دادرسي ترميمي در حقوق کيفري ايران
مديريت و کنترل بزهکاري
اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بين المللي کيفري
گسترش قاچاق مشروبات الکلي و سياست جنايي ايران در پيش گيري و مقابله با آن
جرم انگاري هاي جديد در حقوق کيفري ايران در پرتو جرايم سازمان يافته‌ي فراملي
اصول حاکم بر مجازات هاي بدني
رويکرد نوين نسبت به اموال مجرمين در بزهکاري سازمان يافته يا اقتصادي
نگرشي بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرين در معاهدات بين المللي
عوامل خانوادگي موثر در بزهکاري اطفال و نوجوانان
پيشگيري از بزه ديدگي زنان در برابر سرقت(در شهرستان مشهد )
اثرات كاهش ارزش پول بر كاركرد حقوق جزا
تحليل جرم شناختي سرقت هاي به عنف . با مطالعه موردي شهر شيراز
رويكرد عدالت ترميمي در خصوص جرايم كيفري ارسالي به شوراي حل اختلاف مشهد (سالهاي 88تا 92
جايگاه شخصيت مرتكب جرم در قانون مجازات اسلامي 1392 و لايحه آدك
بررسي بنيان هاي فقهي – حقوقي نظام جزايي در دولت صفويه
سياست جنايي ايران در خصوص نقش قرباني در وقوع و پيشگيري از جرم
مقررات و آداب بازجويي در مرحله پليسي در آيين دادرسي كيفري و فقه اماميه
حاملگي اجباري مصداقي از جنايات بين المللي
چالشهاي ناشي از اختيارات بازپرس در روند دادرسي كيفري ايران و فرانسه
بررسي فقهي و حقوقي سياست جنايي افتراقي نسبت به زنان در بحث قصاص
جايگاه اضطرار در قتل عمد در فقه اماميه و مذاهب اربعه و حقوق موضوعه ايران
بررسي تطبيقي مسئوليت كيفري شهردار در حقوق ايران و انگلستان
بررسي تطبيقي اكراه در خودكشي در قانون مجازات ايران و انگليس و فقه اماميه
حمايت از زنان بزه ديده آدم ربايي در فرآيند كيفري ايران
حقوق بزه ديدگان در فرآيند كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 92و راهكارهاي اجرايي تحقق آن
پيشگيري از جرايم و تخلفات حوزه ورزش با تكيه بر شهر مشهد
بررسي نوآوريها و چالش هاي قانون آيين دادرسي كيفري 93 در قلمرو اجراي احكام كيفري با مقايسه تطبيقي اسناد بين المللي
سياست جنايي ايران در مقابله با رانت اطلاعاتي
بررسی تطبیقی همجنسگرایی در فقه امامیه و فقه حنفی
بررسی جنایات یک و نیم قرن اخیرافغانستان در پرتو جرم نسل کشی
حقوق و تکالیف دولت های عضو دیوان کیفری بین المللی
سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اداری
بررسی فقهی حقوقی حالت خطرناک در تحوّلات حقوق کیفری
جرم ادم ربایی ازمنظرفقه وحقوق
نقش اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی
بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن مجازات در تعزیرات
مبانی فقهی و حقوقی اجرای علنی کیفر
مسؤلیت کیفری مدعیان دروغین مقامات معنوی
مفهوم و ملاک افساد و مصادیق آن در لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90
ارتکاب جنایت در حال خواب از منظر فقه امامیه و ق.م.ا
انعکاس قاعده درء در قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۰)
بررسی تطبیقی حقوق متّهم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بررسی تطبیقی نظام مجازاتها در قانون جزایی حمورابی و آیین یهود و شریعت اسلام
بررسی جرائم رشاء و ارتشاء از منظر فقه و حقوق ایران
بررسی حقوقی، جرم شناختی بزه دسترسی غیر مجاز به اطلاعات فضای مجازی (هک کردن)
بررسی علل خانوادگی بزه کاری اطفال در فقه و جرم شناسی
بررسی فقهی حقوقی تعویق صدور حکم
بررسی فقهی حقوقی جرائم مادی صرف
بررسی فقهی حقوقی قاعده لاقود
بررسی فقهی حقوقی مجازات حبس در جرایم مالی
بررسی قوانین ویژه اطفال و نوجوانان در حقوق ایران
پیشگیری از بزه دیدگی در اماکن مذهبی
پیشگیری از وقوع جرم در قرآن و حقوق ایران
تاثیرخویشاوندی درحقوق کیفری
تأثیر وسائل ارتباط جمعی بر ارتکاب جرائم علیه حیثیت
تحلیل اقتصادی مجازات نقدی
جرم تبانی از منظر حقوقی
حقوق بزه دیده در جرائم بغی و محاربه در مذاهب اسلامی و حقوق ایران
ماهیت و نحوه جبران خسارت معنوی ناشی از جرم
مجازات های تبعی در جرائم قصاص،حدود و دیات
مجازات های تکمیلی از منظر فقه وحقوق جزا
محدودیت های تقنین درتعزیرات حکومتی
نقش کنترل های اجتماعی در پیشگیری جرائم
اصل حداقل بودن حقوق جزا
منابع الهام بخش سیاست جنایی تقنینی ایران
بررسی تحولات حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در مقررات کنونی و لایحه دادرسی
قاچاق مهاجران در کنوانسیون پالرموو ضرورت جرم انگاری آن در حقوق ایران
دام گستری در حقوق کیفری
جایگزین های مجازات در دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون
مطالعه تطبیقی انواع و شیوه های جبران خسارت از بزه دیده در فرآیند دادرسیکیفریایران و اسناد بین المللی
سیاست جنایی ایران در قبال پدیده اعتیاد با نگاهی به حقوق فرانسه
سیاست جنایی ایران در قبال مجازات های سالب حیات با تاکید بر کودکان و نوجوانان معارض با قانون
جرم جاسوسی در فضای سایبر
ارزیابی بازدارندگی مجازاتها در جرایم نظامی
بازپروری بزهکاران در پرتو تعامل جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری
نوآوری های سیاست جنایی در پیش نویس قانون مبارزه با مواد مخدر
اصل فردی کردن قرارهای تامین کیفری و پیامدهای آن بر اتخاذ تصمیم قضایی
جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران
تحقیقات مقدماتی جرائم رایانه ای
راهکارهای ارتقا حقوق زن در نظام کیفری ایران در پرتو فقه اسلامی
مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی و عوامل زوال آن
تحلیل  حقوقی –کیفر شناسی مجازات “مناسب تر به حال متهم “موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال کلاهبرداری رایانه ای ارایه راهکارهی کاهش و بیکاری
جایگاه بزه دیده در پیشگیری از وقوع جرم
بررسی جرم شناختی جرم قتل عمد در استان کرمانشاه
پیشگیری مشارکتی از جرم
حمایت از اطفال در معرض خطر در سیاست جنایی ایران
مطالعه تطبیقی نقش دادستان در ارتباط با دلایل به نفع و ضرر متهم در دادرسی کیفری ایران و
بررسی سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران در مورد آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن
مطالعه تطبیقی ممنوعیت دارندگان اطلاعات نهاتی دررابطه با معاملات اوراق بهادار
بررسی فقهی حقوق جزا انتقال بیماری از طریق تماس جنسی،پیوند اعضا و چالش های حقوق آن –جرم معامله متکی براطلاعات نهانی
مسئولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه
مقایسه تطبیقی جايگاه حقوقي مديران شركت هاي سهامي در حقوق ايران و فرانسه
بررسی فقهی تغییر جنسیت
بررسی فقهی، حقوق تخریب محیط زیست
ماهیت فقهی جعاله در بانکداری

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه حقوق جزا و جرم| بانک موضوعات پایان نامه حقوق جزا و جرم| موضوع پایان نامه حقوق جزا و جرم | موضوع جدید پایان نامه حقوق جزا و جرم | موضوعات پایان نامه حقوق جزا و جرم| موضوعات جدید پایان نامه حقوق جزا و جرم| پیشنهاد موضوع پایان نامه حقوق جزا و جرم| انتخاب موضوع پایان نامه حقوق جزا و جرم| موضوع پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم| موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم| موضوعات پایان نامه حقوق| موضوع پایان نامه حقوق|موضوع جدید پایان نامه حقوق|موضوعات جدید پایان نامه حقوق| بانک موضوع پایان نامه حقوق| بانک موضوعات پایان نامه حقوق| حقوق جزا و جرم

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان