موضوع پایان نامه حقوق تجارت بین الملل

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه حقوق گرایش حقوق تجارت بین الملل و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور
در این بخش قصد داریم به ارائه لیستی از موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته حقوق تجارت بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بپردازیم:

بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و نظام بین الملل
تعهدات طرفین در بیع بین المللی: مطالعه تطبیقی
تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی
اختلاف قانون حاکم در حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی
قانون حاکم بر اختلافات ناشی از تعهدات غیر قراردادی
دادگاه صالح برای حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات غیرقراردادی
شیوه های پرداخت در معاملات تجاری بین الملل با تکیه  بر اعتبارات اسنادی
تحلیل ماهیت حقوقی تضمینات در پرداخت های بین المللی
موارد رافع مسئولیت قراردادی در بیع بین المللی کالا
قواعد حاکم بر انواع نمایندگی در بیع بین المللی کالا
انتقال مالکیت و ریسک (خطر) در معاملات بین الملل و رابطه آندو با هم
نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین الملل
شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری بین الملل
بررسی قوانین حاکم در داوری تجاری بین الملل
سقوط مصونیت دولت در اثر توافق نامه داوری تجاری بین الملل
بررسی تحلیلی اصطلاحات تجاری
تحلیل قراردادهای حمل و نقل کالا از طریق دریا
آثار حقوقی الحاق به سازمان تجارت جهانی
شناسایی موانع حقوقی سرمايه گذاران خارجي
ابعاد حقوقی و چالش های بين المللي شدن بورس ها
حقوق بين الملل انرژي، آثار و چالش ها
الزامات حقوقي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت
بررسی حقوقي آزادسازي تجاری در ايران
مطالعه تطبیقی اثر انتقالي تجديد نظرخواهي (حقوق ايران و فرانسه)
بررسی نقش و ارزیابی عملکرد آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل
مقایسه تطبیقی حق فسخ قرارداد با وجود امكان الزام به اجرا در حقوق ايران و فرانسه
بررسی تطبیقیاعتبار صحت ظاهري در حقوق تجارت (ایران و فرانسه)
مولفه هاي حقوقي و قضايي امنيت اقتصادي
ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي در حقوق تجارت بين الملل موسسه پارس تز ایرانیان
تنظيم قراردادهاي دولتي در حقوق تجارت بين الملل و بررسی نقاط ضعف و ارائه پیشنهادات جهت مرتفع نمودن آنها
بررسی مبانی و بعد حقوقی حمایت از علامت تجاری بعنوان یکی از شاخص های سرمایه فکری
مطالعه تطبیقی قانون تجارت الکترونیک در ایران و كنوانسيون فروش بين المللي كالا
مبانی حقوقی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی بین الملل

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه حقوق تجارت بین الملل| بانک موضوعات پایان نامه حقوق تجارت بین الملل| موضوع پایان نامه حقوق تجارت بین الملل | موضوع جدید پایان نامه حقوق تجارت بین الملل | موضوعات پایان نامه حقوق تجارت بین الملل| موضوعات جدید پایان نامه حقوق تجارت بین الملل| پیشنهاد موضوع پایان نامه حقوق تجارت بین الملل| انتخاب موضوع پایان نامه حقوق تجارت بین الملل| موضوع پایان نامه ارشد حقوق تجارت بین الملل| موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل| موضوعات پایان نامه حقوق| موضوع پایان نامه حقوق|موضوع جدید پایان نامه حقوق|موضوعات جدید پایان نامه حقوق| بانک موضوع پایان نامه حقوق| بانک موضوعات پایان نامه حقوق| حقوق تجارت بین الملل

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان