موضوع پایان نامه حقوق بین الملل محیط زیست

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه حقوق گرایش حقوق بین الملل محیط زیست و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور
در این بخش قصد داریم به ارائه لیستی از موضوعات پایان نامه حقوق بین الملل محیط زیست و تحقیق در زمینه رشته حقوق محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بپردازیم:

جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل
بررسی و تحلیل حقوق بین الملل کیفری محیط زیست
تجارت و حقوق بین المللی محیط زیست
بررسی عوامل تهديد كننده ي حق بر محيط زيست در حقوق بین الملل
بررسی ضمانت اجراي حق بر محيط زيست در حقوق بین الملل
حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار
مطالعه جنبه های حقوقی پروتکل کارتاهینا (ایمنی زیستی) و بررسی امکان اجرای مققرات آن در ایران با توجه به قوانین ملی
مطالعه و بررسی کنوانسیون استکهلم در مورد آلاینده های آلی پایدار مرسوم به POPs و مقایسه معیارهای آن با قوانین داخلی به منظور ارائه چارچوب حقوقی برای کنترل آلاینده های آلی در ایران
ارزیابی قوانین ملی منطقه ای و بین المللی مرتبط با ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر
بررسی جنبه های اقتصادی قوانین زیست محیطی و مقایسه آن با مقررات اتحادیه اروپا و ارائه چارچوب حقوقی مناسب (مورد بررسی: مالیات سبز)
جنبه های حقوقی حفاظت محیط زیست در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای
بررسی جنبه های حقوقی زیست محیطی اهداف توسعه هزاره و تاثیر آن بر سیاست های کلی نظام و قوانین کشور
تحلیل مفهوم و الزامات توسعه پایدار در سند ژوهانسبورگ و تاثیر آن بر قوانین و مقررات زیست محیطی کشور
بررسی اصول و قواعد دستور کار 21 با تاکید بر محور دوم تحت عنوان منابع لازم برای توسعه و تاثیر آن بر حقوق محیط زیست ایران
بررسی کنوانسیون بازل در مورد کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دفع آنها و مقایسه معیارهای آن با قوانین داخلی به منظور ارائه چارچوب حقوقی جهت کنترل نقل و انتقالات موارد زاید خطرناک در ایران
بررسی روند تکامل حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق بشر
تجزیه و تحلیل مقررات و تعهدات بین المللی در خصوص استفاده از سلاح های شیمیایی و اثرات آن بر محیط زیست در ایران
بررسی نحوه حل و فصل اختلافات زیست محیطی ناشی از کنوانسیون ها (معاهدات) و قراردادهای بین المللی
حفاظت و مدیریت مناطق ساحلی دریای خزر از منظر حقوق ملی و بین المللی
بررسی کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع (تخلیه) مواد زاید و دیگر مواد و ارزیابی وضعیت اجرای این کنوانسیون ها در ایران
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات کنترل آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری در ایران و مقایسه آن با مقررات چند کشور
مطالعه تطبیقی حقوق محیط زیست (با تاکید بر آلودگی هوا) در نظام های آنگلوساکسن و ژرمنی رومی
سیاست جنایی تقیینی ایران در مورد حفاظت از منابع آبزی
تحلیل حقوقی مفادکنوانسیون رتردام (Pic) و بررسی امکانات و نحوه اجرای آن در ایران
بررسی مسئولیت بین المللی دولتها در حقوق محیط زیست

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه حقوق بین الملل محیط زیست| بانک موضوعات پایان نامه حقوق بین الملل محیط زیست| موضوع پایان نامه حقوق بین الملل محیط زیست | موضوع جدید پایان نامه حقوق بین الملل محیط زیست | موضوعات پایان نامه حقوق بین الملل محیط زیست| موضوعات جدید پایان نامه حقوق بین الملل محیط زیست| پیشنهاد موضوع پایان نامه حقوق بین الملل محیط زیست| انتخاب موضوع پایان نامه حقوق بین الملل محیط زیست| موضوع پایان نامه ارشد حقوق بین الملل محیط زیست| موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل محیط زیست| موضوعات پایان نامه حقوق| موضوع پایان نامه حقوق|موضوع جدید پایان نامه حقوق|موضوعات جدید پایان نامه حقوق| بانک موضوع پایان نامه حقوق| بانک موضوعات پایان نامه حقوق| حقوق بین الملل محیط زیست

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان