موضوعات پایان نامه حسابداری (بخش دوم)

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه حسابداری و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور
در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه رشته حسابداری برای شما دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری پیشنهاد دهیم:

اهمیت حوزه های انتخابی دانش،‌ مهارت ها و میزان آموزش دانشگاهی برای ورود به حرفه حسابرسی
اهمیت وجود سیستم کنترلهای داخل مناسب در کنترل و بازدهی شرکتهای تولیدی و صنعتی
اهمیت ویژگیهای موسسات حسابرسی در فرآیند انتخاب حسابرس توسعه شرکتها و انگیزه های تغییر حسابرس در میان شرکتهای ایرانی
ایرج خوش خلق – « بررسی رابطه بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت گذاری سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بازدهی شرکتهای بورس اوراق‌ بهادار و ارزیابی بازدهی با فعالیت وسطح‌ قیمت سهام طی سالهای ۷۳ تا۷۷
برازندگی مدل اقلام تعهدی بازنگری شده با متغیر های سرمایه گذاری و ارزش بازار شرکتها
براورد اثر فعالیت های اقلام خارج از ترازنامه بر ریسک و بازدهی بانک ها‏
برخ‍ورد مجامع عمومی شرکتهای دولتی و وابسته به نهادها با گزارش های حسابرسی
بررسى ارتباط بین ساختار سرمایه و ویژگیهای عملکردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسى عوامل موثر ‌در کیفیت سو‌د در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بها‌دار تهران
بررسی آثار بکارگیری همزمان حجم مبنا وحد نوسان سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی آثار تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بانک مسکن بر صورتهای مالی در طی سالهای 78- 70
بررسی آثار تغییر بافت سرمایه بر روی بازده ، خطر و قیمت سهام
بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام بر حجم معاملات و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی آثار مالی احتمالی پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع روغنکشی ایران ( استحصال از دانه های روغنی )
بررسی آثار مالی برون سپاری حسابداری در گروه صنعتی نیکو در دوره زمانی 1387-1380
بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
بررسی آثار و پیامدهای مالی ناشی از خصوصی سازی در شرکت سهامی تجهیزات ایمنی راهها
بررسی آثاراجرای سامانه تسویه ناخالص آنی برمدیریت نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران
بررسی آثاربکارگیری مبنای تعهدی در شناخت درآمد تسهیلات مضاربه وفروش اقساطی بانک ملی(مطالعه موردی شعب استان زنجان)
بررسی اثر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر بخشی استانداردهای مدیریرت فروش در نمایندگیهای مجاز فروش سایپا در سطح کشور
بررسی اثر بخشی حسابرسی داخلی در شرکت ملی نفت ایران
بررسی اثر بیش ارزیابی سهام بر مدیریت سود و ثروت سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ایران
بررسی اثر تامین مالی از بانک و اهداف مالیاتی بر رابطه ی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر تعدیل ‏‎EPS‎‏ پیش بینی شده بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر تغییرات نرخ سود تضمین شده ،نرخ تورم و قیمت طلا بر بازار سهام
بررسی اثر جریان های نقدی منفی بر حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی
بررسی اثر حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر خدمات و میزان حق الزحمه های غیر حسابرسی موسسات حسابرسی، بر استقلال حسابرس
بررسی اثر رشد و رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر روزهای مختلف هفته بر روی بازدهی، نوسان پذیری و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر ساختار مالکیت برعملکرد قیمت سهام در دوره های بحران بازار سهام
بررسی اثر ساختار مالکیتی بر ارزش شرکتها
بررسی اثر شمول جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی تاخیری بر قدرت پیش بینی و توجیه کنندگی مدل جونز و مدل جونز تعدیل شده زمانی
بررسی اثر عدم اطمینان کاری، عدم تمرکز سازمانی و ویژگی های سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد آن سیستم ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر کیفیت اطلاعات حسابداری بر نگهداشت وجه نقد
بررسی اثر کیفیت اقلام تعهدی بر روی بازده سهام
بررسی اثر گزارشهای حسابرسی بر کیفیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی
بررسی اثر مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
بررسی اثر متقابل سطح افشا و هزینه سرمایه، مبتنی بر محافظه‏کاری شرکت برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری در گزارشهای درونی سازمانی بر تصمیم گیری مدیران شرکتهای تولیدی واقع در شرکتهای صنعتی استان اذربایجان شرقی
بررسی اثر مقررات افشا بر محیط اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اث‍ر موارد مطروحه در گزارشات حسابرسان‌ مستق‍لبرتصمیمات مدیران‌ واح‍دهای تجاری ایران‌
بررسی اثر میزان سهامداری نهادی به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر میزان وجه نقد نگهداری شده بر عملکرد آتی شرکت
بررسی اث‍ر ن‍رخ‌ ارز بر روی ارزش‌ ش‍رک‍ت‌ در ایران‌
بررسی اثرات تعامل سیستمهای حسابداری مدیریت و مدیریت فرآیند کیفیت بر کارایی کیفیت محصول در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثرات تورم بر فرسایش سرمایه شرکتها
بررسی اثرات خط مشی تقسیم سود بر ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثرات روشهای تحلیلی، خوش بینی و محافظه کاری حسابرسان بر میزان رسیدگیهای انجام شده در رابطه با برآوردهای حسابداری
بررسی اثرات ریزساختار بازار بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثرات سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن
بررسی اثرات سود باقیمانده (محاسبه شده با روش های ارزش افزوده اقتصادی و حسابداری) و سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثرات کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر روی بازده سهام ؛ شاخص کل سهام و ارزش مبادله شده ای سهام صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثرات کاهش یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی گروه های شغلی ( با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی )
بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای متوسط و کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای متوسط وکوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مشارکت در تهیه بودجه بر عملکرد مدیران شرکت های دولتی ایران
بررسی اثرارائه صورتهای مالی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها بر تصمیمات تحلیل گران مالی بانک ملی ایران
بررسی اثربخشی ارزش افزوده اقتصادی در پیش بینی سود هر سهم
بررسی اثربخشی حسابداری به عنوان جزئی از ساختار کنترلهای داخلی در شرکت ملی نفت ایران
بررسی اثربخشی دروس برنامه مصوب رشته حسابداری در مقطع کارشناسی
بررسی اثربخشی سیستم حسابداری سازمان آموزش و پرورش استان گلستان
بررسی اثربخشی گزارش حسابرس مستقل وتکالیف قانونی مجامع در شفافیت صورتهای مالی بانک صادرات استانها
بررسی ارائه خدمات غیر حسابرسی موسسات حسابرسی بر قابلیت اتکائ صورت های مالی و تمایل به سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه گذاران
بررسی ارائه صورت ارزش افزوده در گزارشگری مالی ایران
بررسی ارائه مطلوب معاملات با اشخاص وابسته از دیدگاه استفاده کنندگان صورتهای مالی
بررسی ارتباط ارزش سهام شرکتها با اطلاعات حسابداری منتشره (در چارچوب مدل دوره عمر شرکتها) در جامعه بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط اقلام کلیدی صورت سود وزیان با شاخصهای بهره وری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط اهرمهای مالی و عملیاتی با ریسک سیستماتیک (بتا)
بررسی ارتباط بین ارزش افزودهی اقتصادی و روند قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی ارتباط بین اطلاعات حسابداری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران83- 80
بررسی ارتباط بین افزایش سود همراه با افزایش درآمد با کیفیت سود و ضریب واکنش سود
بررسی ارتباط بین امنیت شغلی مدیران و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین اهرم مرکب و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
بررسی ارتباط بین بتای حسابداری و بتای بازار و مقایسه توان پیش بینی آنها
بررسی ارتباط بین بهره وری با شاخصهای عملکرد مالی واحدتجاری با تاکید بر روش ارزیابی سریع بهره وری
بررسی ارتباط بین پیچیدگی سیستم بهای تمام شده، اهداف استفاده از آن و اثربخشی سیستم بهای تمام شده
بررسی ارتباط بین تداوم سودآوری با اجزای اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه با تغییرات بازده آتی سهام
بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه و تغییرات اقلام سود و زیان با تغییرات بازده سهام
بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت گردش وجوه نقد و تغییرات سود هر سهم (EPS) و سود تقسیمی هر سهم (DPS) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین تغییرات اهرم های عملیاتی ، مالی و مرکب با تغییرات بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین تغییرات بدهی شرکتها در طول زمان با محافظه کاری حسابداری
بررسی ارتباط بین تغییرات ترکیب ترازنامه و ریسک
بررسی ارتباط بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین جریانهای نقدی و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین چرخش شریک حسابرسی و مؤسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی و تعدیلات سنواتی
بررسی ارتباط بین خطاهای سود پیش بینی شده توسط مدیریت و ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین خطاهای سود پیش‌بینی شده توسط مدیریت و اقلام تعهدی شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار
بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی
بررسی ارتباط بین درآمد حاصل از صادرات با قیمت سهام در شرکتهای صنایع معدن و کانی غیرفلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۷۷ – ‎۱۳۷۳
بررسی ارتباط بین درآمد حاصل از صادرات با قیمت سهام در صنایع تولید فلزات اساسی و ساخت محصولات فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین درآمد صادرات با قیمت سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت غذایی بین سالهای ۷۷ – ‎۱۳۷۳
بررسی ارتباط بین دریافت گواهینامه ایزو9000 و عملکرد مالی و بهره وری کل عوامل تولید
بررسی ارتباط بین دو معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی: عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت
بررسی ارتباط بین روش اختیارات واقعی و افزایش تعهد در بودجه بندی سرمایه ای
بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در شرکت‌های صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۲-‎۷۸
بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت
بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی و نقدی
بررسی ارتباط بین ساختار سود هر سهم و بازده واقعی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه¬کاری مشروط حسابداری
بررسی ارتباط بین سود و سود تقسیمی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین شاخص های سود و زیان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین شاخص‌های مالی شرکت و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر شرکت‌های خودروسازی ایران
بررسی ارتباط بین صادرات و بازده سهام ../
بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین‌ کیفیت سود و بازده آتی سهام
بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‏
بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری و شاخصهای بهره وری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین متغیرهای مالی و حسابداری با میانگین بازده مورد انتظار سهام
بررسی ارتباط بین معیار های ارزیابی عملکرد با سود نقدی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E) با حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین نسبتهای اهرمی و شاخص های بهره وری
بررسی ارتباط بین نسبتهای سودآوری با قیمت سهام گروه شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای ‎۷۵ الی ‎۱۳۷۹
بررسی ارتباط بین هموار بودن سود با بازده و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت بین شرکتهای پذیرفته شده در بروس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و ارزش شرکت با استفاده از مدل تعدیل شده جونز در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین وجه نقد حاصل از عملیات و سود عملیاتی با بازده و ریسک سهام در شرکتهای دو گروه صنایع کانی غیرفلزی و کانی فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۲-‎۱۳۷۸
بررسی ارتباط تغییرات سود تقسیمی و گردش وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی ارتباط درجه اهرم عملیاتی با بازده سهام با استفاده از درجه اهرم عملیاتی پیش بینی نشده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط ریسک سیستماتیک نسبت P/Eبا بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی
بررسی ارتباط سرمایه گذاری، اشتغال و عملکرد مالی شرکت های تعاونی فعال در استان فارس
بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره 18 – استاد راهنما : | دانشجو : | مشاور :
بررسی ارتباط قیمت سهام با روندسودآوری افزایشی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران وشناسایی ویژگیهای این شرکتها
بررسی ارتباط کیفیت افشای اینترنتی بااقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری مشروط در بورس اوراق بهادار تهران.
بررسی ارتباط کیفیت سود وبازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی وکارائی تصمیم گیری های سرمایه گذاری
بررسی ارتباط متقابل میان ثبات مالکیت نهادی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط محافظهکاری با میزان مالیاتها، پایداری و توزیع سود
بررسی ارتباط معیارهای ارزیابی متوازن و معیارهای ارزیابی عملکرد‏
بررسی ارتباط معیارهای عملکرد و حاکمیت شرکتی با کیفیت سهام
بررسی ارتباط معیارهای مختلف عملکرد مبتنی بر سود و جریان نقدی با بازده سهام
بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و سود هر سهم (EPS) در شرکتهای صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1379-1374
بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، سود قبل از بهره و مالیات ، جریان نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط میان ارزش های فرهنگی و حاکمیت شرکتی
بررسی ارتباط میان ارقام حسابداری (سود و جریانات نقدی) با بازده سهام با توجه به ویژگیهای خاص شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۲-‎۷۸
بررسی ارتباط میان تغییرات سود تقسیمی و تغییرات جریانات نقدی
بررسی ارتباط میان محافظه کاری در حسابداری و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط میان مکانیزم های راهبری شرکت و محافظه کاری حسابداری
بررسی ارتباط میان ویژگیهای فردی، حرفهای و شخصیتی با تورشهای رفتاری متداول در میان مدیران سرمایه گذاری و فعالان بازار سرمایه ایران
بررسی ارتباط نسبتهای مالی با بازده شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (1384-1378)
بررسی ارزش اطلاعاتی اجزای نقدی و تعهدی سود و زیان در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی دوره آتی با استفاده از مدل DKW
بررسی ارزش محتوایی اجزاء سود با قیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی استفاده از خدمات حسابرسان مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.مبر میزان مالیات پرداختی
بررسی اعتبار رویکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در تبیین بازده سهام
بررسی افشای اطلاعات مدیریت ریسک در گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
بررسی اقلام غیر مترقبه در گزارشهای مالی ایران
بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات صنعت کفش و دمپایی با استفاده از استراتژیهای رقابتی پورتر
بررسی امکان استفاده از فنون جدید بودجه بندی سرمایه ای در مجتمع فولاد مبارکه
بررسی امکان استفاده از مدکه خانل ژنتیک مالی در ارزیابی قیمت سهام دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی امکان بکارگیری تکنیک ارزیابی متوازن (BSC) برای غلبه بر موانع اجرای استراتژی سازمان تامین اجتماعی استان فارس-بررسی موردی شعبه مرودشت
بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم
بررسی امکان پذیری پیاده سازی سیستمهای فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه سازمانهای خدماتی پروژه-محور
بررسی امکان پیاده نمودن سیستم حسابداری سنجش مسئولیت در صنایع تولیدی(زیر مجموعه صنایع مخابرات صاایران)
بررسی امکان پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها با استفاده از تکنیک های داده کاوی
بررسی امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری…
بررسی امکان سنجی پیاده سازی سیستم کارنامه متوازن در شرکت واگن پارس اراک …
بررسی امکان سنجی طرح تولید چینی بهداشتی در شرکت سپید سار فریمان واقع در مشهد
بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (‏ABC‏) در صنعت تراکتورسازی ایران
بررسی امکانسنجی الگوهای انبارداری نوین در واحد تعمیر و نگهداری دارائیهای ثابت صنعت برق
بررسی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی انطباق اطلاعات تهیه شده توسط سیستمهای حسابداری موجود در صنایع غذایی با نیازهای اطلاعاتی مدیران (با تأکید بر استانهای آذربایجان شرقی و غربی)
بررسی اهم موارد افتراق بین قانون مالیتهای مستقیم و استانداردهای حسابداری ایران بر تصمیم گیری اقتصادی
بررسی اهمیت مراکز هزینه در کنترل هزینهها و برنامهریزی مالی در شرکت مخابرات استان لرستان ؛ استاد راهنما
بررسی اهمیت نسبی عوامل تاثیر گذار بر خطای پیش بینی سود در صنایع منتخب
بررسی بار اطلاعاتی حسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی
بررسی برتری سود و زیان جامع نسبت به سود و زیان خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت و طراحی الگوی ارزیابی براساس صورت سود و زیان جامع
بررسی برخی از عوامل موثر بر قضاوت های اخلاقی از مدیریت سود
بررسی به کارگیری مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا(TDABC) در شرکت های تولیدی، مطالعه موردی: شرکت تولیدی و صنعتی پاسارگاد پلیمر
بررسی بهای تمام شده سه وعده غذای روزانه در شرکت نفت فلات قاره ایران (منطقه نفتی جزیره سیری)
بررسی بهای تمام شده طیور و تولیدات آن در ایران
بررسی بهای تمام شده محصولات در شرکت صنعتی وتولیدی گیوار
بررسی بهترین روش های تامین مالی جهت پروژه های صنعت برق
بررسی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد کرج)
بررسی بین میزان استمرار اقلام تعهدی سود در مقایسه با اقلام نقدی و بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام‏‎
بررسی پایان نامه های مقطع کارشناسی رشته حسابداری از سال‌ ۷۵ الی۷۸
بررسی پایداری اجزاء بخش نقدی سود و ارزشگذاری آن از منظر سرمایه گذاران
بررسی پایداری اجزای نقدی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی پایداری اجزای نقدی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی پایداری تغییرات عادی و تغییرات غیرعادی در وجه نقد و مقایسه آن با پایداری اقلام تعهدی
بررسی پدیده مدیریت سود از راه فعالیتهای موثر بر جریانهای نقدی عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی پراکندگی پیان نامه های تحصیلی حسابداری با تاکید بر الگوهای موجود و کاربرد روشهای تحقیق در آنها
بررسی پیش بینی رشد سود بر پایه متغییرهای حسابداری
بررسی پیوند بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه
بررسی تاثیر اثر تکانه ای بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر اجرای نظام پیشنهادها برعملکرد کارکنان معاونت مالی و اداری شرکت مخابرات ایران
بررسی تاثیر احتساب سود تضمین شده سرمایه بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی
بررسی تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر تصمیم سازی سرمایه گذاری
بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده (مطالعه موردی نام و نشان تجاری ایرانول)
بررسی تاثیر استاندادهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهار‌نظر حسابرسان مستقل
بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر كیفیت اظهار نظر حسابرسان
بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل
بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه و تمایز محصول بر عملکرد مالی بلندمدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر استراتژی های تقسیم سود سهام بر روی ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر استراتژیهای سرمایه در گردش بر بازده سهام
بررسی تاثیر استقرار نظام کیفیت سری 9000 ISO بر ساختار کنترهای داخلی
بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیمگیری مدیران بانکها مطالعه موردی: مدیران بانکهای مرکز استان فارس (شیراز) و استان کهکیلویه و بویراحمد
بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری نقدی و اطلاعات حسابداری تعهدی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار مطالعه موردی صنعت سیمان و صنعت دارو
بررسی تاثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر افشای اطلاعات حسابداری بر مبنای تورم بر روی قیمت سهام
بررسی تاثیر آگاهی و مهارت حسابرسان نسبت به سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر برنامهریزی و اجرای فرایند حسابرسی
بررسی تاثیر آگاهی و مهارت حسابرسان نسبت به سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر برنامه‌ریزی و اجرای فرایند حسابرسی
بررسی تاثیر الزامات کفایت سرمایه بر عملکرد و هزینه های واسطه گری بانکهای ایرانی
بررسی تاثیر الگوهای افزایش سود بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر انحرافات بودجه زمانی حسابرسی بر تغییرات بودجه زمانی حسابرسی در سازمان حسابرسی
بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر اندازه شرکت بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر اندازه نوع صنعت و نسبتهای سرمایه گذاری در پیش بینی توان بازپرداخت تسهیلات از دیدگاه کارشناسان بانک صادرات ایران
بررسی تاثیر اندازه و نسبتهای مالی بر افشای کامل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر اهداف افزایش سرمایه بر روی بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر بخش 340 استاندارد حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت سود پیش بینی شده
بررسی تاثیر برخی از جنبه‌های اصول راهبردی بر محتوای اطلاعاتی، محافظه‌كاری و به موقع بودن سود شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر برنامه های تبلیغاتی سازمان آب در صرفه جویی مصرف آب (سازمان آب منطقه ای تهران)
بررسی تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر افزایش توان رقابتی نظام بانکی کشور(مورد مطالعه بانک سامان)
بررسی تاثیر بکارگیری سیستم حسابرسی رایانه ای در مؤسسات حسابرسی ایران
بررسی تاثیر بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی بر بهبود برنامهریزی در شرکت قطارهای مسافری رجاء
بررسی تاثیر بکارگیری فن آوری اطلاعات بر منابع انسانی در سازمان اقتصادی کوثر
بررسی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات (IT) بر بهرهروری سازمان در سازمان اقتصادی کوثر ( از دیدگاه مدیران )
بررسی تاثیر بودجه¬ریزی بر مبنای عملکرد(عملیاتی) در افزایش مسئولیت پاسخگویی سازمان¬های دولتی
بررسی تاثیر پایداری سود، رشد سود و اندازه شرکت بر رابطه بین سود و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر پذیرش شرکتهای سهامی بورس اوراق بهادار تهران بر نسبتهای مالی آنها
بررسی تاثیر پذیری نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای عملکرد شرکت از اعمال مکانیزم های حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر پس ان‍داز خ‍ان‍وار برسرمایهگذاری و مص‍رف در ق‍البمدل‌ تعادل‌ عمومی ق‍ابل‌ مح‍اسبه در ایران
بررسی تاثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد بنگاه
بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کننده در تصمیم خرید محصولات لوازم خانگی
بررسی تاثیر تجدید نظر استانداردحسابرسی بخش57(تداوم فعالیت)بر روی عملیات حسابرسی مستقل
بررسی تاثیر تجدید نظر دراستاندارد حسابرسی 700 (اظهارنظر و گزارشگری نسبت به صورتهای مالی) بر برداشت حسابرسان از عملیات حسابرسی مستقل
بررسی تاثیر تدوین استانداردهای حسابداری دولتی بر مسئولیت پاسخگویی دستگاههای اجرایی دولت در ایران (مبتنی بر GASB شماره ‎۳۴)
بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران بر استقلال ظاهری حسابرسان
بررسی تاثیر تصمیمات تامین مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تغییر حسابرسان مستقل بر قیمت سهام شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تغییر روش حسابداری از مبنای نقدی به تعهدی در کیفت گزارشگری مالی (درون سازمانی و بروین سازمانی )مورد مطالعه شهرداری تهران
بررسی تاثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود و قیمت سهام
بررسی تاثیر تغییر میزان سهام شناور آزاد بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تغییرات ساختار سرمایه بر سودآوری بانک تجارت
بررسی تاثیر تغییرات ساختار سرمایه بر سودآوری بانک توسعه صادرات ایران
بررسی تاثیر تکانه‌های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تناسب سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکتها
بررسی تاثیر تورم بر افزایش حاشیه سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1385-1388
بررسی تاثیر توقف معاملات در بورس اوراق بهادار ایران
بررسی تاثیر جابجایی تحویلداران بر میزان سپرده های دیداری و غیر دیداری در بانک مسکن
بررسی تاثیر جریانهای ن‍ق‍دی بر تصمیمات مالی شرکتهای گروه ص‍ن‍ایع ل‍وازم خ‍انگی و ماشین‌ آلات پ‍ذیرفته شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران‌
بررسی تاثیر جنسیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی مستقل
بررسی تاثیر جهتگیری اخلاقی و تعهد حرفه‌ای بر رفتار مدیریت سود
بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر کیفیت سود
بررسی تاثیر چرخه‌های عمر شركت بر هزینه سرمایه شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت
بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی (استقراض)
بررسی تاثیر خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی همزمان بر استقلال حسابرس از دیدگاه تحلیل گران بورس اوراق بهادار و دانشگاهیان
بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر درماندگی مالی بر محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده سود تقسیمی و سود انباشته
بررسی تاثیر دو عامل محتوای اطلاعات حسابداری و بیان ویژگی اطلاعات مربوط بر تصمیم های بودجه بندی سرمایه ای
بررسی تاثیر رعایت معیارهای راهبری شرکتی بر سیاست ذخیره وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر روشهای تامین مالی برروی نسبتهای سودآورROLی&ROA& ROE”)
بررسی تاثیر روشهای تامین مالی برروی نسبتهای سودآوری (ROL&ROA& ROE)
بررسی تاثیر ریسک بنیادی بر ارزشگذاری بازار از کیفیت اقلام تعهدی شرکت ها
بررسی تاثیر ریسک غیر سیستماتیک، اندازه شرکت و صرف ریسک بازار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر ساختار بدهی بر ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ‎۷۵ لغایت ‎۷۸
بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت با موقعیتهای رشدی متفاوت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( با تاکید بر نوع صنعت)
بررسی تاثیر ساختار مالكیت بر ساختار سرمایه شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر ساختار مالکیت (نوع دولتی یا غیردولتی) بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر ساختار مالی بر هزینه سرمایه و قیمت بازار سهام شرکتهای خودرو و سیمان پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۱-‎۱۳۷۴
بررسی تاثیر ساز و كارهای حاكمیت شركتی بر هزینه سرمایه و ریسك سیستماتیك شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
بررسی تاثیر سرمایه فكری بر عملكرد مالی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت
بررسی تاثیر سرمایه فکری برروی عملکرد مالی شرکتها، با استفاده از روش پالیک برای سرمایه فکری و استفاده از معیارهای عملکرد
بررسی تاثیر سطح دانش حسابداری بر بکارگیری هزینه های فرصت در تصمیم گیری های مربوط به تخصیص منابع
بررسی تاثیر سهامداران نهادی ومیزان سهام مدیریتی شرکتها برسیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر سودمندی بکارگیری تکنیکهای بودجه بندی سرمایه‌ای بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی مقایسه‌ای صنعت سیمان و داروسازی طی سالهای ۸۵-‎۱۳۸۱
بررسی تاثیر سیستم حسابداری سنجش مسئ‍ولیت در واح‍دهای آموزشی دانشگاه ص‍نعت نفت طی سالهای ۱۳۷۱ ل‍غ‍ایت ۱۳۷۸
بررسی تاثیر سیستمهای پردازش الکترونیکی اطلاعات بر روشهای حسابرسی حسابرسان مستقل
بررسی تاثیر شاخص های مالی و اقتصادی کلیدی بر سودآوری شرکتهای بخش سیمان در ایران
بررسی تاثیر شرکت‌های حذف شده بر سودآوری غیر‌منتظره‌ (آنی) در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر صورتهای مالی تلفیقی بر تصمیمگیری
بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه سود حسابداری و جریانهای نقدی با بازده سهام
بررسی تاثیر عدم قطعیت وظیفه، عدم تمرکز و خصوصیات سیستم اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سیستم اطلاعاتی حسابداری
بررسی تاثیر عوامل B/M و اندازه در سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر عوامل انسانی بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری
بررسی تاثیر فرآیند نا همگن ایجاد اقلام تعهدی بر مدل های تجربی اقلام تعهدی
بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزشهای حسابداری درایران (آزمون تجربی مدل کروی)
بررسی تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل تحت تئوری عدالت نسبی
بررسی تاثیر فعالیت حسابرسان داخلی و بازرسان بانک بر سیستم حسابداری و کنترل داخلی بانک ملی ایران
بررسی تاثیر فقدان استانداردهای حسابداری دولتی بر گزارشهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات (IT ) بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات روی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
بررسی تاثیر کاربرد نرم‌افزارهای حسابرسی بر انجام عملیات حسابرسی در مجموعه شرکت‌ها و مؤسسات آستان قدس رضوی
بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بیش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت پیش بینی کنندگی سود
بررسی تاثیر گزارشگری مالی بر حسب قسمتهای مختلف واحد تجاری (اجرای استاندارد 25 حسابداری) بر روند قیمت سهام و حجم معاملات سهام شرکتهای سهامی عام ایرانی
بررسی تاثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران
بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده آتی سهام و ارائه مدلی جهت پیش بینی بازده آتی سهام
بررسی تاثیر متغیرهای منتخب ارزیابی عملکرد شرکت بر عوامل ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود
بررسی تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود و ضریب قیمت به سود(P/E)
بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر همردیف سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری (در شرکت مخابرات استان مازندران)
بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری شرکت ها (مورد مطالعه : شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران )
بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش برسوداوری شرکت ها و بازده سهام
بررسی تاثیر مدیریت سود بر روی ارزش سودمندی اطلاعات صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی سود و عوامل موثر بر آن
بررسی تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر مدیریت سود بر میزان تقاضا سهام در بازار بورس اوراق بهادار در سالهای 1381-1388
بررسی تاثیر مدیریت سود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر مدیریت شرکتها بر قیمت سهام
بررسی تاثیر مشکلات اجرایی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر کیفیت خروجیهای سیستمهای مذکور در شرکتهای تابعه صنعت نفت
بررسی تاثیر معیارهای اصلی سنجش کیفیت سود بر نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) – استاد راهنما : | دانشجو : | مشاور :
بررسی تاثیر نرخ رشد دارایی ها بر بازده کوتاه مدت و بلند مدت سهام شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر نرخ سرانه کاردانش و فنی و حرفهای بر بهبود کیفیت آموزشی هنرجویان استان کردستان
بررسی تاثیر نسبت بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر نسبت سود نقدی، بازده سود نقدی و فرصت¬های رشد سرمایه¬گذاری بر رشد عایدات آتی
بررسی تاثیر نسبتهای مالی تعدیل شده براساس آثار تورم برتصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات مالی
بررسی تاثیر نظامجدید حسابداری دولتی بر شفافسازی عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در ادارات کل استان اصفهان
بررسی تاثیر نقدینگی دارایی ها روی هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر نوسان جریان های نقدی بر ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
بررسی تاثیر نوع بزرگترین سهامداران بر سیاست تقسیم سود در ایران
بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها
بررسی تاثیر نیروهای متعادل کننده بر روند نسبتهای مالی
بررسی تاثیر هزینه سرمایه بر سیاست تقسیم سود شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر هموارسازی سود بر ارزش شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سود (آگاهی بخشی سود) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر هموارسازی سود بربازده شرکتهای پ‍ذیرفته شده دربورس اوراق‌ بهادار تهران
بررسی تاثیر هموارسازی و کیفیت سود بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر وضع استانداردهای حسابداری بر میزان محافظه کاری و اثر آن بر محتوای اطلاعاتی سود
بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر روی قابلیت مدل های تعهدی ونفدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی
بررسی تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود و تصمیم گیری مدیران گروه بهمن
بررسی تاثیر ویژگیهای هیأت مدیره بر گزارش حسابرسان مستقل در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر مولفه خدمات زنجیره ارزش پورتر در توسعه صنعت آسانسورسازی کشور
بررسی تاثیرات ضعف کنترل داخلی “شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار” بر گزارشهای حسابرس و بازرس قانونی سازمان حسابرسی
بررسی تاثیربودجه سرمایه ای برتوسعه شبکه های مخابراتی در طول برنامه چهارم توسعه در شرکت مخابرات منطقه7تلفن شهر تهران
بررسی تاثیرتاخیری شاخصهای کلان اقتصادی بربازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیرجریانهای نقدی آزاد و مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیتهای واقعی بر مربوط بودن اطلاعات مالی
بررسی تاثیرنرخ تورم بر تسهیلات پرداختی در بخش مسکن
بررسی تاریخ آموزش حسابداری دو طرفه در ایران
بررسی تاریخی ن‍ظام حسابداری و مالی در ایران‌: پیش از اسلام
بررسی تبیین عوامل موثر بر الگوی ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تجربی ارتباط سرمایه فکری با ابعاد مختلف عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تجربی امر به گروشی وجه ن‍ق‍د و تجزیه و تح‍لیل‌ ن‍ق‍دینگیشرکتهای بورسی اوراق‌ بهادار تهران
بررسی تجربی پیرامون پیش بینی سود توسط شرکت ها و عدم تقارن اطلاعات
بررسی تجربی پیرامون همگرایی قیمت و ارزش ذاتی سهام
بررسی تجربی تاثیر نوع مالکیت نهادی و جریان‌های نقدی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تجربی تعدیلات سنواتی و اهمیت صورت‌های مالی تجدیدارائه شده در پیشبینی سودعملیاتی
بررسی تجربی چسبندگی بهایتمام‌شده کالای فروش‌رفته و هزینه‌های عملیاتی با تغییرات سطح فروش
بررسی تجربی رابطه بین موجودیها و اجزاء متشکله آن با عملکرد مالی در شرکتهای تولیدی
بررسی تجربی سازه‌های مؤثر در تعیین پاداش هیئت مدیره شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تجربی سازه‌های مؤثر در شكل‌گیری ساختار هیأت مدیره شركت‌های ایرانی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تجربی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی
بررسی تجربی موانع و مشكلات به‌كارگیری دستاوردهای فناوری اطلاعات: دیدگاه حسابرسان مستقل
بررسی تحلیل بهای تمام شده دام و تولیدات دامی در ایران
بررسی تحلیل تاثیرگزارشهای میان دوره ای برقیمت سهام قبل وبعد ازاعلام رسمی دربورس اوراق بهادارتهران
بررسی تحلیلی اثرات اجرای تکنیکهای کنترل کیفیت بر متغیرهای مالی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
بررسی تحلیلی اثربخشی حسابرسی داخلی در بانکهای ایران
بررسی تحلیلی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکتهای زیر مجموعه سازمان اتکا
بررسی تحلیلی ارتباط اندازه شرکت و سودآوری آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تحلیلی ارتباط بین بازده مازاد سرمایه گذاری با نسبتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت جریان وجوه نقد و تغییرات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۳-‎۱۳۷۸
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت جریانات نقدی با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت حساب سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تحلیلی ارتباط بین سود حسابداری با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تحلیلی ارتباط بین نسبتهای مالی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (قلمرو مورد مطالعه صنایع پتروشیمی)
بررسی تحلیلی ارتباط کیفیت سیستم حسابداری و وضعیت مالیاتی شرکتها
بررسی تح‍لیلی ارزیابی مالی طرحهای سرمایهای در ص‍ن‍ایع استان‌ خ‍راسان‌
بررسی تحلیلی اعمال روشهای حسابداری منابع انسانی با تأکید بر روش انتخابی در شرکتهای پذیرفته شده ‏ در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تحلیلی بهای تمام شده صندلی- کیلومتر قطار در مسیر تهران- مشهد بر مبنای سامانه هزینه یابی ABC در مقایسه با سامانه هزینه یابی سنتی در شرکت قطارهای مسافری رجا
بررسی تح‍لیلی بهای تمام شده فرزن‍دان‌ بیسرپ‍رست سازمان‌ بهزیستی استان‌ تهران‌ طی سالهای ۱۳۷۵ ل‍غ‍ایت ۱۳۷۹
بررسی تحلیلی بهای تمام شده محصولات و خدمات شرکت برق منطقه ای فارسی برمبنای سیستم هزینه یابی ABC در مقایسه با سیستم هزینه یابی سنتی
بررسی تحلیلی بهای تمام شده هر واحد دانشجو در رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
بررسی تحلیلی بیانیه 3 رهنمودهای حسابداری تحت عنوان شناخت درآمد عملیاتی
بررسی تحلیلی تاثیر اجزا نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش بینی سودهای آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تحلیلی تاثیر توانایی پیش بینی اجزای تعهدی و جریانهای نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده‏‎
بررسی تحلیلی تاثیر حسابرسی رعایت در دیوان محاسبات بر کاهش تخلفات مالی در دستگاههای دولتی و اصلاح ساختار مالی آنها (مورد خاص دیوان محاسبات گیلان)
بررسی تحلیلی تاثیر میزان سود سهمی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رویکردی بر تدوین استاندارد حسابداری سود سهمی در ایران
بررسی تحلیلی تغییرات اقلام صورت جریان وجوه نقد با تغییرات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار
بررسی تحلیلی تفاوت در پیش بینی سود با ارائه گزارش های مالی مختلف
بررسی تحلیلی توانایی اجزای نقدی و تعهدی در پیش بینی ارزش بازار سهام و سودهای غیر عادی
بررسی تحلیلی توانایی اجزای نقدی و تعهدی در پیش بینی سودهای غیر عادی و ارزش بازار سهام
بررسی تحلیلی حسابداری بیمه اتکایی در ایران
بررسی تحلیلی حسابداری مدیریت در شرکت مخابرات استان تهران
بررسی تحلیلی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی صورتهای مالی – ارائه مدل برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی
بررسی تحلیلی رساله های کارشناسی ارشد رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
بررسی تحلیلی سری زمانی سود حسابداری و قیمت سهام…
بررسی تحلیلی سیستم بهای تمام شده در صنعت نوشت افزار ایران
بررسی تح‍لیلی سیستم بهای تمام شده میگو برمبن‍ای فعالیت(ABC)‬ [ا.بی.سی.] در طرح‌ های پ‍رورش میگو استان‌ بوشهر
بررسی تحلیلی صورتهای مالی بانک مسکن با استفاده از نسبتها و شاخصهای مالی طی دوره 77- 70
بررسی تح‍لیلی کاربرد سیستمهای مدیریت هزینه در شرکت ایران‌ خ‍ودرو
بررسی تحلیلی مالیات برارزش افزوده اقتصادی و نقش اطلاعات حسابداری در آن
بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات : طراحی مدل پیش بینی بازده سهام(بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات)
بررسي تحليلي معيارهاي مالي بكار گرفته شده در ارزيابي عملكرد مديريت از ديدگاه مديران اجرايي ايران خودرو .
بررسی تحلیلی و تطبیقی عملکرد بانک صادرات ایران و فوجی بانک ژاپن
بررسی تحلیلی وضعیت حسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی در صنایع خودروساز
بررسی تداوم فعالیت شرکتهای دارویی (انسانی) با توجه به محدودیتهای مالی و بازار
بررسی تضاد حرفه ای – سازمانی در حسابداری
بررسی تطبیقی اهمیت درس اصول حسابداری سه از دیدگاه اساتید رشته حسابداری و مدیران مالی واحدهای تجاری
بررسی تطبیقی بین قانون تجارت ایران با استانداردهای بین‌المللی حسابداری
بررسی تطبیقی بین قانون مالیاتهای مستقیم کشور با استانداردهای بین‌المللی حسابداری
بررسی تطبیقی دیدگاه جامعه دانشگاهی و مدیران حرفه ای در مورد آینده و چشم انداز حسابداری مدیریت
بررسی تطبیقی رابطه بین نسبت های مالی و نرخ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و بورس کوالالامپور با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ( CAPM )
بررسی تطبیقی رابطه بین نسبت های مالی و نرخ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و بورس کوالالامپور با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ( CAPM )
بررسی تطبیقی سیستم حسابداری موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت با سیستم حسابداری موسسات آموزشی مشابه به منظور ارائه سیستم مناسب
بررسی تطبیقی سیستم حسابداری و حسابرسی یازده کشور جهان ( به منظور بررسی موانع تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی)
بررسی تطبیقی صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای استاندارد های حسابداری مالی با مبانی نظری گزارشگری مالی در ایران
بررسی تطبیقی صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای استانداردهای حسابداری مالی با مبانی نظری گزارشگری مالی در ایران‏‎
بررسی تطبیقی مدل های پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی شبکه عصبی
بررسی تطبیقی مشکلات اجرایی سیستم حسابداری ارزی بانک صادرات ایران با بانک ملت
بررسی تطبیقی موارد افشا در صورتهای مالی بانکها و موسسات مالی مشابه در ایران با استاندارد بین‌المللی
بررسی تعدیلات سن‍واتی در شرکتهای موفق‌ و ن‍اموفق‌ پ‍ذیرفته شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران‌
بررسی تغییرات فصلی موجودی نقدی بانکهای استان خراسان
بررسی تفاوت حسابرسی مالیاتی انجام شده توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی و ممیزین مالیاتی در تعیین میزان درآمد مشمول
بررسی تمرکز و عدم تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت و ارائه الگوی مطلوب
بررسی تنگناهای اجرایی تهیه صورت های مالی تلفیقی طبق استانداردهای حسابداری 18و 19 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اثر انحراف از این استانداردها برگزارش حسابرس مستقل
بررسی تنگناهای موجود در سیستم قیمت تمام شده قرارداد توسعه و احداث و تعیین راهکارهای موثر بر رفع آنها و ارائه الگوی مناسب، مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق قزوین
بررسی تنگناهای موجود در سیستمهای حسابداری مالی موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق و ارائه راهکارهای مناسب
بررسی توان اطلاعات مالی سالهای گذشته جهت پیش بینی عملکرد سود و زیان آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی توان سود حسابداری در مقایسه با جریانهای نقدی عملیاتی جاری در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی توانایی اقلام تعهدی غیراختیاری در پیش بینی سود و جریانهای نقدی آتی
بررسی توانایی سود جریان های نقدی و اقلام تعهدی عملیاتی میاندوره ای در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی میاندوره ای
بررسی توانایی سود در پیش بینی سودها و جریانات نقدی آتی حاصل از عملیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی توانایی متغیرهای مالی در پیش بینی بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی توانایی مدلهای پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی جایگاه حسابداری من‍ابع انسانی در ایران
بررسی جنبه های مفید صورتهای مالی در اعطای تسهیلات
بررسی چگونگی بکارگیری تکنیکهای متداول بودجهبندی سرمایه‌ای در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار و ارزیابی عوامل عدم استفاده از این تکنیکها
بررسی چگونگی تاثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتها بر وضعیت نقدینگی شرکتها
بررسی چگونگی تدوین چارچوب نظری حسابداری با اتکا به مبانی اسلامی
بررسی چگونگی توزیع آماری نسبت‌های مالی در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی چگونگی رفتار داده های حسابداری با توجه به چرخه های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی حسابداری داراییهای نامشهود در ایران
بررسی حسابداری سرمایه گذاری دراوراق قرضه بین المللی در بانک مرکزی ایران
بررسی حسابداری مالیاتهای شرکتهای در حال تصفیه
بررسی حسابرسی عملکرد مدیریت در دستگاه های اجرایی استان فارس و راهکارهای موجود جهت بهبود آن
بررسی حوزه های مسئولیت حسابرسان مستقل در رابطه با حسابرسی مالی از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی وحسابرسان مستقل
بررسی ح‍وزه های مسئ‍ولیت مستق‍ل‌ در رابطه با حسابرسی مالی ازدیدگاه استفاده کن‍ن‍دگان‌ خ‍دمات حسابرسی و حسابرسان‌ مستق‍ل
بررسی خصوصی سازی و تاثیر آن برعملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی دانش ها و مهارتهای مورد نیاز حرفه حسابداری و فاصله آن با آموزشهای حسابداری فعلی در ایران
بررسی دانش ها و مهارتهای مورد نیاز حرفه حسابداری و فاصله آن با آموزشهای حسابداری فعلی در ایران
بررسی دلایل زیان‌دهی شرکتهای تعاونی زنبورداری استان مازندران
بررسی دلایل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی توسط سرمایه گذاران و بانکهای اعتباری
بررسی دلایل عدم تمایل شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استفاده از ارزشهای بازار در ارزش گذاری سرمایه گذاریهای جاری
بررسی دلایل مشروط بودن گزارشهای حسابرسی بانکها در ایران و ارزیابی پیامدهای گزارشهای مشروط
بررسی دیدگاه حسابداران (استفاده کنندگان صورتهای مالی) در خصوص ضرورت تدوین و ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی
بررسی دیدگاه حسابرسان و مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، نسبت به ضرورت انجام حسابرسی عملیاتی
بررسی دیدگاه مدیران مالی بنگاههای اقتصادی ، مدیران سرمایه گذاری و حسابرسان مستقل راجع به استقلال حسابرس
بررسی دیدگاه مدیران و اساتید دانشگاه نسبت به شیوه تجدید ارزیابی دارایی ها
بررسی دیدگاههای اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی در ارتباط با ایجاد گرایش در رشته حسابداری
بررسی رابطه EVA و نسبتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران
بررسی رابطه اجزای رشد دارایی های عملیاتی در پیش بینی بازده دارایی ها و بازده سهام
بررسی رابطه اجزای صورت جریان وجوه نقد، عامل رشد و عامل ریسک با ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1376 تا 1382 کشاورزی
بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده نقدی (CVA) ، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) با بازده غیر عادی سهام
بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی( EVA ) و خالص سود عملیاتی با بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه ارزش های فرهنگی با هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
بررسی رابطه ارزشهای فرهنگی و افشای مسیولیتهای اجتماعی شرکتها‏
بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده با قیمت سهام و حجم معاملات
بررسی رابطه افشای اطلاعات بودجه ای و نوسان قیمت سهام
بررسی رابطه اقلام تعهدی صورت های مالی با مشخصات رشد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه انحراف از وجه نقد مورد انتظار شرکت با عملکرد عملیاتی و بازده سهام شرکت
بررسی رابطه اندازه شرکت با نواسانات بازدهی سهام در شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه انواع شاخص های نقدینگی با سود آوری و ارزش شرکت
بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد سری زمانی
بررسی رابطه بازده سرمایه گذاریها(ROI)و ارزش افزوده اقتصادی(EVA)) درتبیین بازده سهام(RE) در شرکتهای …
بررسی رابطه بتا -اندازه شرکت – نقدینگی- نوسان پذیری قیمت با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ‏‎(EVA)‎‏ با نسبتهای مالی
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده دارایی ها با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (86-1382)
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ساختار سرمایه
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادیEVA،درآمد سود هرسهمEPS وجریانات نقدی عملیاتیOCFبا بازده سالانه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار و پاداش پرداختی به مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار و نسبت های مالی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ارزش‌افزوده‌اقتصادی (EVA)وارزش‌ افزوده‌ اقتصادی پالایش‌ شده (REVA) با ثروت ایجادشده برای سهامداران (CSV)در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری و ارزش بازارسهام بانکهای خصوصی ایران
بررسی رابطه بین اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر بهای تاریخی واطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر ارزشهای جاری
بررسی رابطه بین اظهارنظر حسابرسان و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
بررسی رابطه بین اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با رفتار مدیریت سود شرکتها (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
بررسی رابطه بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و خطای پیش بینی سود مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیر منتظره و محافظه کاری شرطی
بررسی رابطه بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی
بررسی رابطه بین اهرم و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین بازده سهام عادی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‏‎
بررسی رابطه بین بازده سهام و خطا در ارزیابی اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین به هنگامی گزارش گری مالی سالانه و حاکمیت شرکتی
بررسی رابطه بین ترکیب هیأت مدیره به عنوان یکی از معیارهای راهبری شرکتی، با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین تغییر مدیریت و مدیریت سود
بررسی رابطه بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقد باتغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین تغییرات بازده سهام با تغییرات اقلام صورت سود و زیان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین تغییرات شاخصهای سهام و عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارت
بررسی رابطه بین‌ تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهایمالی در شرکتهای فعال‌ پ‍ذیرفته شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران‌
بررسی رابطه بین تغییرات نماگرهای پیشروی اقتصادی و تغییرات سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین تکنیک استفاده شده در بودجه بندی سرمایه ای با متغیرهای اندازه شرکت، مبلغ سرمایه گذاری، سطح تحصیلات مدیر، نوع فعالیت و عمر مفید سرمایه گذاری
بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکتذو سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين تورم و بازده سهام شركتهاي گروه سيمان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره 77-1370
بررسی رابطه‌ بین‌ ت‍ورم‌ و بازده‌ واق‍عی س‍ه‍ام‌ ( ش‍رک‍ت‍ه‍ای پ‍ذیرف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در بورس‌ ت‍ه‍ران‌ )
بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد وحق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین جریان های نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و تغییرات تقسیم سود سهام

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان