لیست مجلات فاقد اعتبار وزارت علوم

آخرین لیست سیاه (مجلات فاقد اعتبار و جعلی) وزارت علوم

جهت مشاهده آخرین لیست می توانید لینک زیر را دانلود نمایید
دانلود لیست مجلات جعلی و فاقد اعتبار (لیست سیاه) وزارت علوم اسفند ۱۳۹۳
دانلود لیست مجلات جعلی و فاقد اعتبار (لیست سیاه) وزارت علوم اردیبهشت 1394

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1391 مجلات فاقد اعتبار را معرفی کرده است و در طول زمان این لیست به روز شده است. تا کنون 209 مجله در لیست مجلات فاقد اعتبار قرار گرفته است. موسسه پارس تز ایرانیان این لیست را در قالب فایل اکسل کم حجم آماده کرده است (دانلود فایل کم حجم لیست سیاه مجلات فاقد اعتبار وزارت علوم). محققان عزیز می توانند این لیست را از اینجا دانلود نمایند. در این نسخه چندین مجله جعلی نیز معرفی شده است. پذیرش و چاپ مقاله در این دسته از ژورنال ها هیچ گونه امتیازی به دانشجویان جهت دریافت نمره، مصاحبه دکتری، و اساتید جهت ارتقا تعلق نخواهد گرفت. بنابراین نیاز است محققان قبل از ارسال مقالات خود به مجله و در مرحله انتخاب مجله به این لیست توجه داشته باشند و ژورنال های مدنظر خود را از مجلاتی انتخاب نمایند که در این لیست وجود ندارند. گروه پژوهشی پارس تز ایرانیان بطور مدارم مجلات فاقد اعتبار را مورد پایش قرار داده و برای پذیرش مقالات ISI متقاضیان محترم تلاس می کند تا مقالات را در ژورنال های معتبر به چاپ برساند. همچنین متقاضیان می توانند در مواردی که در انتخاب مجله ای تردید دارند، عنوان مجله و یا ISSN مجله را برای موسسه ایمیل نمایند تا معتبر بودن مجله در اسرع وقت بصورت رایگان به اطلاع شما رسانده شود.
جهت دریافت فایل لیست مجلات فاقد اعتبار و جعلی وزارت علوم بصورت مستقیم کلیک نمایید

ردیفعنوان مجلهISSNبرخی از نمایه های پوشش دهندهتاریخ تصویب
1Academic Journal of Cancer Research (AJCR)1995-8943Scopus91/12/28
2Academic Journal of Entomology1995-8994WoS91/12/28
3Academic Journal of Plant Sciences1995-8986Anthropology Abstracts, Index Copernicus92/4/22
4ACTA ChirurgiaeOrthopaedicae et TraumatologiaeCechoslovaca0001-5415WoS, Scopus91/12/28
5ACTA Crystallographica Section E-Structure Reports Online1600-5368JCR, WoS, Scopus91/11/3
6ACTA PetrologicaSinica1000-0569WoS, Scopus91/12/28
7ActaParasitologicaGlobalis2079-2166Index Copernicus92/4/22
8Advanced Crop Science2322-4282_92/4/22
9Advanced Studies In Theoretical Physics1313-1311Scopus91/12/28
10Advances in Biological Research1992-0067Pub-Med, Chemical Abstracts Service (CAS)92/4/22
11Advances in Dynamical Systems and Applications [ADSA]0973-5321MathSciNet, Zentralblatt MATH92/4/22
12Advances in Environmental Biology1995-0756Scopus, Zoological Record93/12/25
13Advances in natural and applied sciences1998-1090Scopus93/12/25
14Advances in Theoretical and Applied Mathematics [ATAM]0973-4554MathSciNet, Zentralblatt MATH92/4/22
15African Journal of Basic & Applied Sciences2079-2034Index Copernicus92/4/22
16African Journal of Microbiology Research1996-0808JCR, WoS, Scopus91/11/3
17African Journal of Pharmacy and Pharmacology1996-0816JCR, WoS, Scopus91/11/3
18AGROCHIMICA0002-1857Scopus, WoS93/12/25
19American Journal of Agricultural and Biological Sciences1557-4989Scopus91/12/28
20American Journal of Animal and Veterinary Sciences1557-4555Scopus91/12/28
21American Journal of Applied Sciences1546-9239Scopus91/12/28
22American Journal of Biochemistry and Biotechnology1553-3468Scopus91/12/28
23American Journal of Biochemistry and Molecular Biology2150-4210Scopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASE92/4/22
24American Journal of Drug Discovery and Development2150-427XScopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASE92/4/22
25American Journal of Environmental Sciences1553-345XScopus91/12/28
26American Journal of Food Technology1557-4571Scopus91/12/28
27American Journal of Infectious Diseases1553-6203Scopus, Genamics92/4/22
28American Journal of Immunology1553-619 XScopus91/12/28
29American Journal of Pharmacology and Toxicology1557-4962Scopus91/12/28
30American Journal of Plant Physiology1557-4539Scopus91/12/28
31American Medical Journal1949-0070Chemical Abstract Services (CAS)92/4/22
32American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences1818-6769Zoological Record92/4/22
33American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences2079-2050Zoological Record, Index Copernicus92/4/22
34Anatomical Sciences Education1935-9772WoS, Scopus91/12/28
35Annals of Biologycal Research0976-1233Zoological Record92/4/22
36Applied Mathematical Sciences (AMS)1312-885xScopus91/12/28
37Archives Des Science1661-464xWoS, Scopus91/12/28
38Ariel0004-1343Scopus91/12/28
39Asian Case Research Journal0218-9275JCR, WoS, Scopus91/11/3
40Asian Journal of Agricultural Research1819-1894Scopus91/12/28
41Asian Journal of Algebra1994-540xZentralblatt MATH92/4/22
42Asian Journal of Animal and Veterinary Advances1683-9919JCR, WoS, Scopus91/11/3
43Asian Journal of Animal Sciences1819-1878Scopus91/12/28
44Asian Journal of Applied Sciences1996-3343Scopus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG), Chemical Abstracts Services (CAS)92/4/22
45Asian Journal of Biochemistry1815-9923Scopus91/12/28
46Asian Journal of Biotechnology1996-0700Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG), Chemical Abstracts Services (CAS)92/4/22
47Asian Journal of Cell Biology1814-0068Scopus91/12/28
48Asian Journal of Clinical Nutrition1992-1470Scopus91/12/28
49Asian Journal of Crop Science1994-7879Scopus91/12/28
50Asian Journal of Earth Sciences1819-1886Scopus91/12/28
51Asian Journal of Epidemiology1992-1462Scopus91/12/28
52Asian Journal of Plant Pathology1819-1541Scopus91/12/28
53Asian Journal of Plant Sciences1682-3974Scopus91/12/28
54Asian Journal of Poultry Science1819-3609Scopus91/12/28
55Asian Journal of Scientific Research1992-1454Scopus91/12/28
56Australian Journal of Basic and Applied Sciences1991-8178Scopus91/12/28
57Bioinorganic Chemistry and Applications1565-3633JCR, WoS, Scopus91/12/28
58Biotechnology1682-296xScopus91/12/28
59CADMO (Catalogo italiano dei periodici) English Italian Journal of Experimental Pedagogy)1122-5165Scopus, WoS93/12/25
60Ciência e Técnica Vitivinícola0254-0223Scopus, WoS93/12/25
61Collection Building0160-4953Scopus91/12/28
62Corrosion Reviews0334-6005Scopus91/12/28
63Current Research in Tuberculosis1819-3366Scopus91/12/28
64Emergencias1137-6821Scopus, WoS93/12/25
65European Journal of Applied Sciences2079-2077Chemical Abstracts Service (CAS)92/4/22
66European Journal of Biological Sciences2079-2085Index Copernicus92/4/22
67European Journal of Scientific Research1450-216x , 1450202xScopus, Zoological Record92/7/9
68Global Veterinaria1992-6197Scopus91/12/28
69Global Journal of Biotechnology & Biochemistry2078-466 XIndex Copernicus92/4/22
70Global Journal of Molecular Sciences1990-9241Chemical Abstracts Service (CAS)92/4/22
71Global Journal of Pharmacology1992-0075Scopus, Index Copernicus92/4/22
72Global Journal of Pure and Applied Mathematics [GJPAM]0973-1768MathSciNet, Zentralblatt MATH92/4/22
73Harefuah0017-7768Scopus91/12/28
74High Temperature Materials and Processes0334-6455JCR, WoS, Scopus91/12/28
75IEICE Electronics Express1349-2543JCR, WoS, Scopus91/11/3
76Indian Journal of Animal Research0367-6722JCR, WoS, Scopus91/11/3
77Information Technology Journal1812-5638Scopus91/12/28
78International Journal of Agricultural and Statistical Sciences0973-1903JCR, WoS, Scopus91/11/3
79International Journal of Agricultural Research1816-4897Scopus91/12/28
80International Journal of Agronomy & Plant Production (IJAPP)2051-1914Index Copernicus,92/4/22
81International Journal of Applied Chemistry [IJAC]0973-1792Scopus, Chemical Abstract Services (CAS)92/4/22
82International Journal of Applied Mathematical Sciences [JAMS]0973-0176MathSciNet, Zentralblatt MATH92/4/22
83International Journal of Applied Mathematics and Mechanics [IJAMM]0973-0184Zentralblatt MATH92/4/22
84International Journal of Biosciences (IJB)2220-6655Scopus93/12/25
85International Journal of Biological Chemistry1819-155xScopus91/12/28
86International Journal of Botany1811-9700Scopus91/12/28
87International Journal of Cancer Research1811-9727Scopus91/12/28
88International Journal of Dairy Science1811-9743Scopus91/12/28
89International Journal of Difference Equations [IJDE]0973-6069MathSciNet, Zentralblatt MATH92/4/22
90International Journal of Innovative Computing Information and Control1349-4198WoS, Scopus91/12/28
91International Journal of Management Theory and Applications (IREMAN)2281-8588Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)92/4/22
92International Journal of Mathematical Analysis1312-8876Scopus91/12/28
93International Journal of Microbiological Research2079-2093Chemical Abstracts Service (CAS)92/4/22
94International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation1565- 1339JCR, WoS, Scopus91/11/3
95International Journal of Oceans and Oceanography (IJOO)0973-2667Scopus91/12/28
96International Journal of Pharmacology1811-7775JCR, WoS, Scopus91/11/3
97International Journal of soft Computing1816-9503Scopus91/12/28
98International Journal of Sustainable Agriculture2079-2107Index Copernicus92/4/22
99International Journal of Turbo & Jet-Engines0334-0082JCR, WoS, Scopus91/11/3
100International Journal of Water Resources & Arid Environments2079-7079Index Copernicus92/4/22
101International Journal on Advanced Materials and Technologies (IREAMT)2281-6704Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)92/4/22
102International Journal on Communications Antenna and Propagation (IRECAP)2039 -5086Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)92/4/22
103International Journal on Disability and Human Development1565-012 XJCR, WoS,91/12/28
104International Journal on Energy Conversion (IRECON)2281-5295Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)92/4/22
105International Journal on Engineering Applications (IREA)2281-2881Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)92/4/22
106International Journal on Heat and Mass Transfer Theory and Applications (IREHEAT)2281-8537Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)92/4/22
107International Journal on Information Technology (IREIT)2281-2911Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)92/4/22
108International Journal on Numerical and Analytical Methods in Engineering (IRENA)2281-7026Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)92/4/22
109International Review of Aerospace Engineering (IREASE)1973-7459Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)92/4/22
110International Review of Automatic Control (IREACO)1974-6059Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)92/4/22
111International Review of Biophysical Chemistry (IREBIC)2038-0321Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)92/4/22
112International Review of Chemical Engineering (IRECHE)2035-1755Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)92/4/22
113International Review of Civil Engineering (IRECE)2036-9913Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)92/4/22
114International Review of Electrical Engineering (IREE)1827- 6660WoS, Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)91/12/28
115International Review of Physics (IREPHY)1971-680XIndex Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)92/4/22
116International Review of Mechanical Engineering1970-8734Scopus91/12/28
117International Review on Computers and Software1828-6003Scopus91/12/28
118International Review on Modelling and Simulations1974-9821Scopus91/12/28
119Iranica Journal of Energy and Environment2079-2115Index Copernicus92/4/22
120Israel Affairs1353-7121JCR, WoS, Scopus91/11/3
121Israel Economic Review0792-0385Scopus91/12/28
122Israel Exploration Journal0021-2059Scopus91/12/28
123Israel Journal of Aquaculture-Bamidgeh0792-156 XJCR, WoS, Scopus91/11/3
124Israel Journal of Chemistry0021-2148JCR, WoS, Scopus91/11/3
125Israel Journal of Ecology & Evolution1565-9801JCR, WoS, Scopus91/11/3
126Israel Journal of Mathematics0021-2172JCR, WoS, Scopus91/11/3
127Israel Journal of Plant Sciences0792-9978JCR, WoS, Scopus91/11/3
128Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences0333-7308JCR, WoS, Scopus91/11/3
129Israel Journal of Veterinary Medicine0334-9152JCR, WoS, Scopus91/11/3
130Israel Medical Association Journal1565-1088JCR, WoS, Scopus91/11/3
131JCPSP-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan1022-386XJCR, WoS, Scopus91/11/3
132Journal of American Science1545-1003Zoological Record92/4/22
133Journal D AnalyseMathematique0021-7670JCR, WoS, Scopus91/12/28
134Journal of Animal and Veterinary Advances1680-5593JCR, WoS, Scopus91/11/3
135Journal of Basic and Applied Scientific Research2090-4304Zoological Record92/4/22
136Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology0792-6855Scopus91/12/28
137Journal of Complementary Medicine1446-8263JCR, WoS,91/11/3
138Journal of Computer Science1549-3636Scopus91/12/28
139Journal of Family Studies1322-9400WoS, Scopus91/12/28
140Journal of Food Agriculture & Environment(International Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE)1459-0255JCR, WoS, Scopus91/1 1/3
141Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants2079-2158Index Copernicus92/4/22
142Journal of Intelligent Systems0334-1860Scopus91/12/28
143Journal of Israeli History1353-1042JCR, WoS, Scopus91/1 1/3
144Journal of Nano-materials1687-4110Scopus91/12/28
145Journal of Reproduction and Infertility2079-2166Index Copernicus92/4/22
146Journal of Rural Co-operation0377-7480Scopus91/12/28
147Journal of Social Sciences1549-3652Genamics92/4/22
148Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers0257-9731WoS, Scopus91/12/28
149Law Library Journal0023-9283WoS, Scopus91/12/28
150Libyan Agriculture Research Center Journal International2219-4304Index Copernicus92/4/22
151Magnt Research Report1444-8939Zoological Record93/12/25
152Mankind Quarterly0025-2344WoS, Scopus91/12/28
153Medicine and Law0723-1393Scopus91/12/28
154Middle-East Journal of Scientific Research1990-9233Zoological Record, Scopus92/4/22
155Mitteilungen Klosterneuburg0007-5922WoS, Scopus, BIOSIS Previews93/12/25
156Multidisciplinary Respiratory Medicine1828-695XJCR, WoS, Scopus91/1 1/3
157NAUTILUS0028-1344WoS, Scopus, Current Contents, Zoological Records, BIOSIS Previews93/12/25
158OnLine Journal of Biological Sciences1608- 4217Scopus, Chemical Abstract Services (CAS), AGRIS, AGRICOLA92/4/22
159Pakistan Journal of Nutrition1680-5194Scopus91/12/28
160Pediatric Endocrinology Reviews1565-4753Scopus91/12/28
161Perspectives in Education0258-2236WoS, Scopus91/12/28
162Philippine Scientist Journal0079-1466Zoological Records, BIOSIS Previews93/12/25
163Physics International1948-9803)ChemicalAbstract Services (CAS92/4/22
164Phytoparasitica0334-2123JCR, WoS, Scopus91/12/28
165Plant Pathology Journal1812-5387Scopus91/12/28
166PRAEPARATOR0032-6542Zoological Record93/12/25
167Proceedings of the Romanian Academy Series A-Mathematics physics technical sciences information science1454-9069WoS, Scopus93/12/25
168Public Health Reviews0301-0422Scopus91/12/28
169Reef Resources assessment and management technical paper (RRAMT)1607-7393Zoological Record93/12/25
170RefuatHapehVehashinayim0792-9935Scopus91/12/28
171Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology2040-7459Scopus91/12/28
172Research Journal of Botany1816-4919Scopus91/12/28
173Research Journal of Business Management1819-1932Scopus91/12/28
174Research Journal of Cardiology1819-3404Scopus91/12/28
175Research Journal of Environmental Toxicology1819-3420Scopus91/12/28
176Research Journal of Immunology1994-7909Scopus91/12/28
177Research Journal of Medicinal Plant1819-3455Scopus91/12/28
178Research Journal of Microbiology1816-4935Scopus91/12/28
179Research Journal of Obstetrics and Gynecology1994-7925Scopus91/12/28
180Research Journal of Parasitology1816-4943Scopus91/12/28
181Research Journal of Phytochemistry1819-3471Scopus91/12/28
182Research Journal of Seed Science1819-3552Scopus91/12/28
183Reviews in Analytical Chemistry0793-0135JCR, WoS, Scopus91/11/3
184RynekEnergii1425-5960WoS, Scopus91/12/28
185South African Journal on Human Rights0258-7203WoS91/12/28
186SYLWAN0039-7660Scopus, WoS93/12/25
187Tekstil Journal0492-5882Scopus93/12/25
188Texas Journal of Science0040-4403Zoological Record, Scopus92/6/4
189Trends in Bioinformatics1994-7941Scopus91/12/28
190Trends in Medical Research1819-3587Scopus91/12/28
191Vitae Revista de la Facultad de Quimica Farmaceutica1334-5605Scopus, WoS93/12/25
192World Applied Sciences Journal(WASJ)1818-4952Scopus91/12/28
193World Engineering & Applied Sciences Journal2079-2204Index Copernicus92/4/22
194World Journal of Agricultural Sciences1817-3047Anthropology Abstracts, Chemical Abstracts Service (CAS), FSTA, Index Copernicus92/4/22
195World Journal of Chemistry1817-3071Chemical Abstracts Service (CAS), Index Copernicus92/4/22
196World Journal of Dairy & Food Sciences1817-308XIndex Copernicus,92/4/22
197World Journal of Fish and Marine Sciences2078-4589Zoological Record, Index Copernicus92/4/22
198World Journal of Fungal and Plant Biology2219-4312Index Copernicus92/4/22
199World Journal of Medical Sciences1817-3055Scopus91/12/28
200World Journal of Zoology1817-3098Zoological Record, Index Copernicus92/4/22
201Wseas Transactions on Applied And Theoretical Mechanics1991-8747Scopus91/12/28
202WseasTranSactions on Communication1109-2742Scopus91/12/28
203WseasTranSactions on Computres1109-2750Scopus91/12/28
204Wseas Transactions on Fluid Mechanics1790-5087Scopus91/12/28
205Wseas Transactions on Heat And Mass Transfer1790-5044Scopus91/12/28
206Wseas Transactions on Information Science And Applications1790-0832Scopus91/12/28
207WseasTranSactions on Mathematics1109-2769Scopus91/12/28
208Wseas Transactions on Systems1109-2777Scopus91/12/28
209Wseas Transactions on Systems And Control1991-8763Scopus91/12/28

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان