لیست مجلات فاقد اعتبار وزارت علوم

آخرین لیست سیاه (مجلات فاقد اعتبار و جعلی) وزارت علوم

جهت مشاهده آخرین لیست می توانید لینک زیر را دانلود نمایید
دانلود لیست مجلات جعلی و فاقد اعتبار (لیست سیاه) وزارت علوم اسفند ۱۳۹۳
دانلود لیست مجلات جعلی و فاقد اعتبار (لیست سیاه) وزارت علوم اردیبهشت 1394

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1391 مجلات فاقد اعتبار را معرفی کرده است و در طول زمان این لیست به روز شده است. تا کنون 209 مجله در لیست مجلات فاقد اعتبار قرار گرفته است. موسسه پارس تز ایرانیان این لیست را در قالب فایل اکسل کم حجم آماده کرده است (دانلود فایل کم حجم لیست سیاه مجلات فاقد اعتبار وزارت علوم). محققان عزیز می توانند این لیست را از اینجا دانلود نمایند. در این نسخه چندین مجله جعلی نیز معرفی شده است. پذیرش و چاپ مقاله در این دسته از ژورنال ها هیچ گونه امتیازی به دانشجویان جهت دریافت نمره، مصاحبه دکتری، و اساتید جهت ارتقا تعلق نخواهد گرفت. بنابراین نیاز است محققان قبل از ارسال مقالات خود به مجله و در مرحله انتخاب مجله به این لیست توجه داشته باشند و ژورنال های مدنظر خود را از مجلاتی انتخاب نمایند که در این لیست وجود ندارند. گروه پژوهشی پارس تز ایرانیان بطور مدارم مجلات فاقد اعتبار را مورد پایش قرار داده و برای پذیرش مقالات ISI متقاضیان محترم تلاس می کند تا مقالات را در ژورنال های معتبر به چاپ برساند. همچنین متقاضیان می توانند در مواردی که در انتخاب مجله ای تردید دارند، عنوان مجله و یا ISSN مجله را برای موسسه ایمیل نمایند تا معتبر بودن مجله در اسرع وقت بصورت رایگان به اطلاع شما رسانده شود.
جهت دریافت فایل لیست مجلات فاقد اعتبار و جعلی وزارت علوم بصورت مستقیم کلیک نمایید

ردیف عنوان مجله ISSN برخی از نمایه های پوشش دهنده تاریخ تصویب
1 Academic Journal of Cancer Research (AJCR) 1995-8943 Scopus 91/12/28
2 Academic Journal of Entomology 1995-8994 WoS 91/12/28
3 Academic Journal of Plant Sciences 1995-8986 Anthropology Abstracts, Index Copernicus 92/4/22
4 ACTA ChirurgiaeOrthopaedicae et TraumatologiaeCechoslovaca 0001-5415 WoS, Scopus 91/12/28
5 ACTA Crystallographica Section E-Structure Reports Online 1600-5368 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
6 ACTA PetrologicaSinica 1000-0569 WoS, Scopus 91/12/28
7 ActaParasitologicaGlobalis 2079-2166 Index Copernicus 92/4/22
8 Advanced Crop Science 2322-4282 _ 92/4/22
9 Advanced Studies In Theoretical Physics 1313-1311 Scopus 91/12/28
10 Advances in Biological Research 1992-0067 Pub-Med, Chemical Abstracts Service (CAS) 92/4/22
11 Advances in Dynamical Systems and Applications [ADSA] 0973-5321 MathSciNet, Zentralblatt MATH 92/4/22
12 Advances in Environmental Biology 1995-0756 Scopus, Zoological Record 93/12/25
13 Advances in natural and applied sciences 1998-1090 Scopus 93/12/25
14 Advances in Theoretical and Applied Mathematics [ATAM] 0973-4554 MathSciNet, Zentralblatt MATH 92/4/22
15 African Journal of Basic & Applied Sciences 2079-2034 Index Copernicus 92/4/22
16 African Journal of Microbiology Research 1996-0808 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
17 African Journal of Pharmacy and Pharmacology 1996-0816 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
18 AGROCHIMICA 0002-1857 Scopus, WoS 93/12/25
19 American Journal of Agricultural and Biological Sciences 1557-4989 Scopus 91/12/28
20 American Journal of Animal and Veterinary Sciences 1557-4555 Scopus 91/12/28
21 American Journal of Applied Sciences 1546-9239 Scopus 91/12/28
22 American Journal of Biochemistry and Biotechnology 1553-3468 Scopus 91/12/28
23 American Journal of Biochemistry and Molecular Biology 2150-4210 Scopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASE 92/4/22
24 American Journal of Drug Discovery and Development 2150-427X Scopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASE 92/4/22
25 American Journal of Environmental Sciences 1553-345X Scopus 91/12/28
26 American Journal of Food Technology 1557-4571 Scopus 91/12/28
27 American Journal of Infectious Diseases 1553-6203 Scopus, Genamics 92/4/22
28 American Journal of Immunology 1553-619 X Scopus 91/12/28
29 American Journal of Pharmacology and Toxicology 1557-4962 Scopus 91/12/28
30 American Journal of Plant Physiology 1557-4539 Scopus 91/12/28
31 American Medical Journal 1949-0070 Chemical Abstract Services (CAS) 92/4/22
32 American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 1818-6769 Zoological Record 92/4/22
33 American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences 2079-2050 Zoological Record, Index Copernicus 92/4/22
34 Anatomical Sciences Education 1935-9772 WoS, Scopus 91/12/28
35 Annals of Biologycal Research 0976-1233 Zoological Record 92/4/22
36 Applied Mathematical Sciences (AMS) 1312-885x Scopus 91/12/28
37 Archives Des Science 1661-464x WoS, Scopus 91/12/28
38 Ariel 0004-1343 Scopus 91/12/28
39 Asian Case Research Journal 0218-9275 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
40 Asian Journal of Agricultural Research 1819-1894 Scopus 91/12/28
41 Asian Journal of Algebra 1994-540x Zentralblatt MATH 92/4/22
42 Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 1683-9919 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
43 Asian Journal of Animal Sciences 1819-1878 Scopus 91/12/28
44 Asian Journal of Applied Sciences 1996-3343 Scopus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG), Chemical Abstracts Services (CAS) 92/4/22
45 Asian Journal of Biochemistry 1815-9923 Scopus 91/12/28
46 Asian Journal of Biotechnology 1996-0700 Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG), Chemical Abstracts Services (CAS) 92/4/22
47 Asian Journal of Cell Biology 1814-0068 Scopus 91/12/28
48 Asian Journal of Clinical Nutrition 1992-1470 Scopus 91/12/28
49 Asian Journal of Crop Science 1994-7879 Scopus 91/12/28
50 Asian Journal of Earth Sciences 1819-1886 Scopus 91/12/28
51 Asian Journal of Epidemiology 1992-1462 Scopus 91/12/28
52 Asian Journal of Plant Pathology 1819-1541 Scopus 91/12/28
53 Asian Journal of Plant Sciences 1682-3974 Scopus 91/12/28
54 Asian Journal of Poultry Science 1819-3609 Scopus 91/12/28
55 Asian Journal of Scientific Research 1992-1454 Scopus 91/12/28
56 Australian Journal of Basic and Applied Sciences 1991-8178 Scopus 91/12/28
57 Bioinorganic Chemistry and Applications 1565-3633 JCR, WoS, Scopus 91/12/28
58 Biotechnology 1682-296x Scopus 91/12/28
59 CADMO (Catalogo italiano dei periodici) English Italian Journal of Experimental Pedagogy) 1122-5165 Scopus, WoS 93/12/25
60 Ciência e Técnica Vitivinícola 0254-0223 Scopus, WoS 93/12/25
61 Collection Building 0160-4953 Scopus 91/12/28
62 Corrosion Reviews 0334-6005 Scopus 91/12/28
63 Current Research in Tuberculosis 1819-3366 Scopus 91/12/28
64 Emergencias 1137-6821 Scopus, WoS 93/12/25
65 European Journal of Applied Sciences 2079-2077 Chemical Abstracts Service (CAS) 92/4/22
66 European Journal of Biological Sciences 2079-2085 Index Copernicus 92/4/22
67 European Journal of Scientific Research 1450-216x , 1450202x Scopus, Zoological Record 92/7/9
68 Global Veterinaria 1992-6197 Scopus 91/12/28
69 Global Journal of Biotechnology & Biochemistry 2078-466 X Index Copernicus 92/4/22
70 Global Journal of Molecular Sciences 1990-9241 Chemical Abstracts Service (CAS) 92/4/22
71 Global Journal of Pharmacology 1992-0075 Scopus, Index Copernicus 92/4/22
72 Global Journal of Pure and Applied Mathematics [GJPAM] 0973-1768 MathSciNet, Zentralblatt MATH 92/4/22
73 Harefuah 0017-7768 Scopus 91/12/28
74 High Temperature Materials and Processes 0334-6455 JCR, WoS, Scopus 91/12/28
75 IEICE Electronics Express 1349-2543 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
76 Indian Journal of Animal Research 0367-6722 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
77 Information Technology Journal 1812-5638 Scopus 91/12/28
78 International Journal of Agricultural and Statistical Sciences 0973-1903 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
79 International Journal of Agricultural Research 1816-4897 Scopus 91/12/28
80 International Journal of Agronomy & Plant Production (IJAPP) 2051-1914 Index Copernicus, 92/4/22
81 International Journal of Applied Chemistry [IJAC] 0973-1792 Scopus, Chemical Abstract Services (CAS) 92/4/22
82 International Journal of Applied Mathematical Sciences [JAMS] 0973-0176 MathSciNet, Zentralblatt MATH 92/4/22
83 International Journal of Applied Mathematics and Mechanics [IJAMM] 0973-0184 Zentralblatt MATH 92/4/22
84 International Journal of Biosciences (IJB) 2220-6655 Scopus 93/12/25
85 International Journal of Biological Chemistry 1819-155x Scopus 91/12/28
86 International Journal of Botany 1811-9700 Scopus 91/12/28
87 International Journal of Cancer Research 1811-9727 Scopus 91/12/28
88 International Journal of Dairy Science 1811-9743 Scopus 91/12/28
89 International Journal of Difference Equations [IJDE] 0973-6069 MathSciNet, Zentralblatt MATH 92/4/22
90 International Journal of Innovative Computing Information and Control 1349-4198 WoS, Scopus 91/12/28
91 International Journal of Management Theory and Applications (IREMAN) 2281-8588 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 92/4/22
92 International Journal of Mathematical Analysis 1312-8876 Scopus 91/12/28
93 International Journal of Microbiological Research 2079-2093 Chemical Abstracts Service (CAS) 92/4/22
94 International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 1565- 1339 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
95 International Journal of Oceans and Oceanography (IJOO) 0973-2667 Scopus 91/12/28
96 International Journal of Pharmacology 1811-7775 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
97 International Journal of soft Computing 1816-9503 Scopus 91/12/28
98 International Journal of Sustainable Agriculture 2079-2107 Index Copernicus 92/4/22
99 International Journal of Turbo & Jet-Engines 0334-0082 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
100 International Journal of Water Resources & Arid Environments 2079-7079 Index Copernicus 92/4/22
101 International Journal on Advanced Materials and Technologies (IREAMT) 2281-6704 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 92/4/22
102 International Journal on Communications Antenna and Propagation (IRECAP) 2039 -5086 Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 92/4/22
103 International Journal on Disability and Human Development 1565-012 X JCR, WoS, 91/12/28
104 International Journal on Energy Conversion (IRECON) 2281-5295 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 92/4/22
105 International Journal on Engineering Applications (IREA) 2281-2881 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 92/4/22
106 International Journal on Heat and Mass Transfer Theory and Applications (IREHEAT) 2281-8537 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 92/4/22
107 International Journal on Information Technology (IREIT) 2281-2911 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 92/4/22
108 International Journal on Numerical and Analytical Methods in Engineering (IRENA) 2281-7026 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 92/4/22
109 International Review of Aerospace Engineering (IREASE) 1973-7459 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 92/4/22
110 International Review of Automatic Control (IREACO) 1974-6059 Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 92/4/22
111 International Review of Biophysical Chemistry (IREBIC) 2038-0321 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 92/4/22
112 International Review of Chemical Engineering (IRECHE) 2035-1755 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 92/4/22
113 International Review of Civil Engineering (IRECE) 2036-9913 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 92/4/22
114 International Review of Electrical Engineering (IREE) 1827- 6660 WoS, Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 91/12/28
115 International Review of Physics (IREPHY) 1971-680X Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG) 92/4/22
116 International Review of Mechanical Engineering 1970-8734 Scopus 91/12/28
117 International Review on Computers and Software 1828-6003 Scopus 91/12/28
118 International Review on Modelling and Simulations 1974-9821 Scopus 91/12/28
119 Iranica Journal of Energy and Environment 2079-2115 Index Copernicus 92/4/22
120 Israel Affairs 1353-7121 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
121 Israel Economic Review 0792-0385 Scopus 91/12/28
122 Israel Exploration Journal 0021-2059 Scopus 91/12/28
123 Israel Journal of Aquaculture-Bamidgeh 0792-156 X JCR, WoS, Scopus 91/11/3
124 Israel Journal of Chemistry 0021-2148 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
125 Israel Journal of Ecology & Evolution 1565-9801 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
126 Israel Journal of Mathematics 0021-2172 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
127 Israel Journal of Plant Sciences 0792-9978 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
128 Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences 0333-7308 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
129 Israel Journal of Veterinary Medicine 0334-9152 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
130 Israel Medical Association Journal 1565-1088 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
131 JCPSP-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 1022-386X JCR, WoS, Scopus 91/11/3
132 Journal of American Science 1545-1003 Zoological Record 92/4/22
133 Journal D AnalyseMathematique 0021-7670 JCR, WoS, Scopus 91/12/28
134 Journal of Animal and Veterinary Advances 1680-5593 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
135 Journal of Basic and Applied Scientific Research 2090-4304 Zoological Record 92/4/22
136 Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology 0792-6855 Scopus 91/12/28
137 Journal of Complementary Medicine 1446-8263 JCR, WoS, 91/11/3
138 Journal of Computer Science 1549-3636 Scopus 91/12/28
139 Journal of Family Studies 1322-9400 WoS, Scopus 91/12/28
140 Journal of Food Agriculture & Environment(International Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE) 1459-0255 JCR, WoS, Scopus 91/1 1/3
141 Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants 2079-2158 Index Copernicus 92/4/22
142 Journal of Intelligent Systems 0334-1860 Scopus 91/12/28
143 Journal of Israeli History 1353-1042 JCR, WoS, Scopus 91/1 1/3
144 Journal of Nano-materials 1687-4110 Scopus 91/12/28
145 Journal of Reproduction and Infertility 2079-2166 Index Copernicus 92/4/22
146 Journal of Rural Co-operation 0377-7480 Scopus 91/12/28
147 Journal of Social Sciences 1549-3652 Genamics 92/4/22
148 Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers 0257-9731 WoS, Scopus 91/12/28
149 Law Library Journal 0023-9283 WoS, Scopus 91/12/28
150 Libyan Agriculture Research Center Journal International 2219-4304 Index Copernicus 92/4/22
151 Magnt Research Report 1444-8939 Zoological Record 93/12/25
152 Mankind Quarterly 0025-2344 WoS, Scopus 91/12/28
153 Medicine and Law 0723-1393 Scopus 91/12/28
154 Middle-East Journal of Scientific Research 1990-9233 Zoological Record, Scopus 92/4/22
155 Mitteilungen Klosterneuburg 0007-5922 WoS, Scopus, BIOSIS Previews 93/12/25
156 Multidisciplinary Respiratory Medicine 1828-695X JCR, WoS, Scopus 91/1 1/3
157 NAUTILUS 0028-1344 WoS, Scopus, Current Contents, Zoological Records, BIOSIS Previews 93/12/25
158 OnLine Journal of Biological Sciences 1608- 4217 Scopus, Chemical Abstract Services (CAS), AGRIS, AGRICOLA 92/4/22
159 Pakistan Journal of Nutrition 1680-5194 Scopus 91/12/28
160 Pediatric Endocrinology Reviews 1565-4753 Scopus 91/12/28
161 Perspectives in Education 0258-2236 WoS, Scopus 91/12/28
162 Philippine Scientist Journal 0079-1466 Zoological Records, BIOSIS Previews 93/12/25
163 Physics International 1948-9803 )ChemicalAbstract Services (CAS 92/4/22
164 Phytoparasitica 0334-2123 JCR, WoS, Scopus 91/12/28
165 Plant Pathology Journal 1812-5387 Scopus 91/12/28
166 PRAEPARATOR 0032-6542 Zoological Record 93/12/25
167 Proceedings of the Romanian Academy Series A-Mathematics physics technical sciences information science 1454-9069 WoS, Scopus 93/12/25
168 Public Health Reviews 0301-0422 Scopus 91/12/28
169 Reef Resources assessment and management technical paper (RRAMT) 1607-7393 Zoological Record 93/12/25
170 RefuatHapehVehashinayim 0792-9935 Scopus 91/12/28
171 Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 2040-7459 Scopus 91/12/28
172 Research Journal of Botany 1816-4919 Scopus 91/12/28
173 Research Journal of Business Management 1819-1932 Scopus 91/12/28
174 Research Journal of Cardiology 1819-3404 Scopus 91/12/28
175 Research Journal of Environmental Toxicology 1819-3420 Scopus 91/12/28
176 Research Journal of Immunology 1994-7909 Scopus 91/12/28
177 Research Journal of Medicinal Plant 1819-3455 Scopus 91/12/28
178 Research Journal of Microbiology 1816-4935 Scopus 91/12/28
179 Research Journal of Obstetrics and Gynecology 1994-7925 Scopus 91/12/28
180 Research Journal of Parasitology 1816-4943 Scopus 91/12/28
181 Research Journal of Phytochemistry 1819-3471 Scopus 91/12/28
182 Research Journal of Seed Science 1819-3552 Scopus 91/12/28
183 Reviews in Analytical Chemistry 0793-0135 JCR, WoS, Scopus 91/11/3
184 RynekEnergii 1425-5960 WoS, Scopus 91/12/28
185 South African Journal on Human Rights 0258-7203 WoS 91/12/28
186 SYLWAN 0039-7660 Scopus, WoS 93/12/25
187 Tekstil Journal 0492-5882 Scopus 93/12/25
188 Texas Journal of Science 0040-4403 Zoological Record, Scopus 92/6/4
189 Trends in Bioinformatics 1994-7941 Scopus 91/12/28
190 Trends in Medical Research 1819-3587 Scopus 91/12/28
191 Vitae Revista de la Facultad de Quimica Farmaceutica 1334-5605 Scopus, WoS 93/12/25
192 World Applied Sciences Journal(WASJ) 1818-4952 Scopus 91/12/28
193 World Engineering & Applied Sciences Journal 2079-2204 Index Copernicus 92/4/22
194 World Journal of Agricultural Sciences 1817-3047 Anthropology Abstracts, Chemical Abstracts Service (CAS), FSTA, Index Copernicus 92/4/22
195 World Journal of Chemistry 1817-3071 Chemical Abstracts Service (CAS), Index Copernicus 92/4/22
196 World Journal of Dairy & Food Sciences 1817-308X Index Copernicus, 92/4/22
197 World Journal of Fish and Marine Sciences 2078-4589 Zoological Record, Index Copernicus 92/4/22
198 World Journal of Fungal and Plant Biology 2219-4312 Index Copernicus 92/4/22
199 World Journal of Medical Sciences 1817-3055 Scopus 91/12/28
200 World Journal of Zoology 1817-3098 Zoological Record, Index Copernicus 92/4/22
201 Wseas Transactions on Applied And Theoretical Mechanics 1991-8747 Scopus 91/12/28
202 WseasTranSactions on Communication 1109-2742 Scopus 91/12/28
203 WseasTranSactions on Computres 1109-2750 Scopus 91/12/28
204 Wseas Transactions on Fluid Mechanics 1790-5087 Scopus 91/12/28
205 Wseas Transactions on Heat And Mass Transfer 1790-5044 Scopus 91/12/28
206 Wseas Transactions on Information Science And Applications 1790-0832 Scopus 91/12/28
207 WseasTranSactions on Mathematics 1109-2769 Scopus 91/12/28
208 Wseas Transactions on Systems 1109-2777 Scopus 91/12/28
209 Wseas Transactions on Systems And Control 1991-8763 Scopus 91/12/28

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان