تالیف و چاپ فوری کتاب

همانطور که می دانید تالیف کتاب و یا حتی ترجمه کتاب و چاپ کتاب مزایای زیادی برای افراد دارد.  شما با  چاپ کتاب علاوه بر پربار کردن رزومه علمی می توانید یافته های علمی خود را به صورت مدون در اختیار دیگران قرار دهید.  شما به چاپ کتاب  رزومه خود را تقویت کرده و از مصاحبه های دکتری با موفقیت عبور کنید. علاوه براین می توانید در مصاحبه های شغلی خود نیز سربلند بیرون بیایید.

تالیف و چاپ کتاب برای دانشجویان

1- دانشجویان می توانند کتب تالیفی خود را برای چاپ در اختیار ما قرار دهند تا با  اخذ مجوز چاپ از وزارت ارشاد وشماره شابک ISBN و نیز فیپا از کتابخانه ملی آنها را در کمترین زمان ممکن و با تیراژ دلخواه به چاپ برسانیم.
2- در صورتی که دانشجویان در مورد موضوعی تخصصی دارای مطالب گردآوری شده باشند می توانند با ارائه آن به اعضای دپارتمانهای علمی در موسسه پارس تز ایرانیان از همکاری این اعضاء استفاده کنند و کتاب خود را به صورت مدون کامل کنند. برای این کار محتوای جدید و به روز از سوی موسسه به مطالب ارسالی دانشجویان اضافه شده و در ادامه دوباره مورد بازبینی علمی قرار میگیرد. پس از اتمام آن می توان برای اخذ مجوز و چاپ آن اقدام کرد.
3- دانشجویان می توانند سفارش نگارش کتاب را به اعضای دپارتمان های علمی در رشته های مختلف بدهند تا برای آنها  کتب مد نظر نگارش شود. برای این کار نیاز به هم فکری و همکاری چندین نفر از اعضای دپارتمانهای مختلف خواهد بود که کلیه این فرایند از سوی موسسه و اعضای خبره آن قابل انجام است.

تالیف و چاپ کتاب برای اعضای هیئت علمی

1- اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و سراسری می توانند کتب تالیفی خود را برای چاپ در اختیار ما قرار دهند تا با  اخذ مجوز چاپ از وزارت ارشاد وشماره شابک ISBN و نیز فیپا از کتابخانه ملی آنها را در کمترین زمان ممکن، با صفحه ارایی و طراحی جلد مناسب و با تیراژ دلخواه به چاپ برسانیم.
2- در صورتی که اعضای هیئت علمی در مورد موضوعی تخصصی دارای مطالب و محتوی نگارش شده باشند می توانند با ارائه آن به اعضای دپارتمانهای علمی تکمیل و تدوین کتاب مورد نظر خود را با همفکری اعضای خبره دپارتمانهای تخصصی ما به سرانجام برسانند.
3- اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و سراسری می توانند سفارش نگارش کتب تخصصی را به اعضای دپارتمان های علمی در رشته های مختلف بدهند تا برای آنها  کتب مد نظر نگارش شود. این کار زیر نظر اعضای هیئت علمی انجام شده و کلیه اصلاحات و نقطه نظرات آنها اعمال خواهد شد.

تالیف تهیه و تدوین کتاب

برای استفاده از هریک از خدمات زیر با ما تماس بگیرید:

نگارش کتاب در کلیه رشته های تخصصی زیر نظر متقاضیان
ترجمه کتب در رشته های تخصصی با کیفیت و سطح علمی مناسب
چاپ تضمینی کتب تالیفی و ترجمه شده دانشجویان و اعضای هیئت علمی از انتشارات معتبر
تبدیل پایان نامه های دوره ارشد و دکتری به کتاب  با اخذ مجوز چاپ از وزارت ارشاد وشماره شابک ISBN و نیز فیپا از کتابخانه ملی
چاپ کتاب از پایان نامه ها با تقویت محتوا و ساختار انها
ویراستاری ادبی پایان نامه ها برای چاپ کتاب
صفحه آرایی کتب استخراجی از پایان نامه های ارشد و دکتری
طراحی جلد با سلیقه نویسندگان کتاب
طراحی جلد در قطع های مختلف
اخذ شابک و فیپا به صورت قانونی و معتبر
اخذ مجوز چاپ کتاب از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

تماس برای چاپ کتاب