انواع چکیده مقاله

در این بخش چکیده یا abstract مقاله ها از نظر ساختار و از نظر محتوا برای مقالات ISI، مقاله های علمی و پژوهشی، مقاله های نمایه شده در اسکوپوس Scopus، ژورنالهای نمایه pubmed برای محققان و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری علاقه مند به مقاله نویسی آموزش داده می شود.

چکیده از نظر ساختار

چکیده مقاله‌ها را از نظر ساختار می‌توان به دو نوع ساخت‌دار Structured و غیرساخت‌دار Non – Structured تقسیم کرد. در چکیده‌های ساخت‌دار که معمولا مخصوص مقاله‌های بلند بویژه مقاله‌های علمی و پژوهش‌نامه‌ها است. چکیده در یک بخش مجزا و با عنوان‌بندی مشخصی تحت عنوان «چکیده» می‌آید و معمولا در یک بخش یا صفحه‌ی جدا از متن اصلی آورده می‌شود. در این حالت، چکیده می‌تواند از چند بند تشکیل شود که هرکدام از آن‌ها به یک عقیده‌ی کلیدی مربوط می‌شوند، نظیر بیان مساله، روش‌شناسی، یافته‌ها و نتیجه‌گیری. در چکیده‌ی غیرساخت‌دار که مخصوص مقاله‌های کوتاه و معمولی است، چکیده در یک بخش مجزا و با عنوان‌بندی مجزا نمی‌آید و معمولا بند اول مقاله به آن اختصاص دارد و حتی می‌تواند در بند اول مقدمه نیز قرار بگیرد. در هر حالت، در این نوع چکیده هم لازم است محتوا و ترتیب مطالب همچون چکیده‌ی ساخت‌دار تنظیم شود و خواننده با خواندن بند اول بتواند محتوای مقاله را حدس بزند.

چکیده از نظر محتوا

چکیده از نظر محتوا را می‌توان به دو نوع توصیفی Descriptive و آگاهی‌دهنده Informative  تقسیم کرد. چکیده‌ی توصیفی بسیار کوتاه است و حتی در مقاله‌های معمولی می‌تواند در قالب جمله‌های اول و بند اول بیاید یک چکیده‌ی توصیفی بیانگر نوع اطلاعاتی است که در کل کار یافت می‌شود. در این نوع چکیده، هیچ قضاوتی درخصوص کار یا کل متن انجام نمی‌گیرد و یافته‌ها و نتایج ارائه نمی‌شود. در این نوع چکیده، کلید واژه‌های موجود در متن با هم ترکیب می‌شوند و ممکن است به هدف، روش، و دامنه کار پرداخت شود. خوانندگان معمولا وقتی چکیده‌ی توصیفی را مطالعه می‌کنند، بیشتر آن را رئوس مطالب متن اصلی در نظر می‌گیرند و نه خلاصه یا چکیده متن. چکیده‌ی توصیفی در مقاله‌ها معمولا در قالب یک بند می‌آید و در اول مقاله قرار می‌گیرد و حتی می‌تواند به صورت غیرساخت‌دار باشد. بطور اساسی، چکیده‌های توصیفی کار موردنظر را توصیف می‌کند ودر آن موارد زیر می‌تواند دیده شود:
- به خواننده می‌گوید که گزارش، کارنوشت، یا مقاله چه اطلاعاتی را در خود دارد.
- در آن هدف، روش، دامنه‌ی گزارش، کارنوشت، یا مقاله گنجانده می‌شود.
- در آن یافته‌ها، نتایج، نتیجه‌گیری‌ها، و توصیه‌ها یا پیشنهادها آورده نمی‌شود.
- بسیار کوتاه است و طول آن معمولا از یک بند یا 100 واژه تجاوز نمی‌کند.
- موضوع را به خوانندگان معرفی می‌کند و به او کمک می‌نماید تا درخصوص مطالعه کل گزارش، کارنوشت، و مقاله تصمیم بگیرد و خودش از متن بتواند یافته‌ها، نتایج نتیجه‌گیری‌ها، و توصیه‌ها یا پیشنهادها را درک کند.
چکیده‌ی آگاهی‌دهنده که معمولا 10 تا 20 درصد متن اصلی است و تعداد صفحه‌های آن از 1 تا 2 صفحه تجاوز نمی‌کند، اطلاعاتی را درخصوص بخش‌های اصلی مقاله یا کارنوشت ارائه می‌دهد، بطوری که خواننده با مطالعه‌ی آن می‌تواند تا حدودی به محتوای متن اصلی پی ببرد. بیشتر چکیده‌ها بویژه در مقاله‌های علمی برآمده از پژوهش از نوع آگاهی‌دهنده هستند. هرچند در این نوع چکیده کل کار ارزیابی یا مورد نقد قرار نمی‌گیرد، اما اطلاعات آن بیشتر از چکیده توصیفی است و حتی می‌تواند به عنوان جایگزین خود کار یا مقاله عمل نماید؛ یعنی، در این نوع چکیده، نویسنده همه استدلال‌ها، نتایج و شواهد مهم موجود در مقاله، کارنوشت یا کتاب را می‌گنجاند.
یک چکیده آگاهی‌دهنده نه تنها شامل اطلاعاتی است که در یک چکیده توصیفی یافت می‌شود (هدف، روش، و دامنه) بلکه یافته‌ها، نتایج، نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌ها یا پیشنهادهای مولف یا نویسنده را نیز در خود دارد. بطور اساسی، چکیده‌ی آگاهی‌دهنده نکات اصلی و عمده متن اصلی را منعکس می‌نماید و در آن موارد زیر می‌تواند دیده شود:
- اطلاعات معینی را از گزارش،  کارنوشت، یا مقاله ارائه می‌دهد.
- در آن هدف، روش و دامنه گزارش، کارنوشت یا مقاله گنجانده می‌شود.
- در آن یافته‌ها، نتایج، نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌ها یا پیشنهادها آورده می‌شود.
- کوتاه است و طول آن معمولا 10 تا 20 درصد کل متن است، اما به ندرت از 1 تا 2 صفحه تجاوز می‌کند. ین نوع چکیده می‌تواند حتی یک بند باشد. بطور کلی طول آن به طول و محتوای کار اصلی بستگی دارد.
- به راحتی به خوانندگان می‌فهماند که چه مطالب عمده یا مهمی در متن وجود دارد و بنابراین ان‌ها به را حتی می‌توانند تصمیم بگیرند که ایا گزارش، کارنوشت یا مقاله را بطور کامل تهیه نمایند و بخوانند و یا نه.
- جمله‌ها معمولا طولانی‌تر از متن معمولی است و هر جمله ممکن است بیش از یک حوزه را پوشش دهد.
- نتایج آماری در آن دیده می‌شود، اما نه به صورت جدولی یا نموداری، بلکه اصل نتایج.
- تعریف‌ها و سایر اطلاعات زمینه‌ای در آن مطرح نمی‌شود.
برای استفاده از خدمات زیر با تلفن های موسسه تماس بگیرید یا در قسمت ثبت سفارش درخواست خودتان را درج کنید.
آموزش نگارش مقاله برای مقالات علمی و پژوهشی، مقالات isi، مقالات scopus، مقالات pubmed
نگارش مقالات مروری، علمی و پژوهشی، ISI و  SCOPUS و ISC
نگارش مقاله و استخراج مقاله از روی پایان نامه
ترجمه تخصصی مقالات
انتخاب مجلات ISI از لیست وزارت علوم و دانشگاه ها
ارسال مقالات و پیگیری اخد اصلاحات داوران
اخذ پذیرش مقاله از مجلات معتبر و مورد تایید دانشگاه ها
پذیرش تضمینی از مجلات ISI

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان