انجام تحلیل آماری داده های پایان نامه با نرم افزار SPSS

اس پی اس اس (SPSS) يك  نرم افزار ساده آماری جهت تحلیل داده های پارامتریک و نا پارامتریک است. متخصصان حاضر در دپارتمان آمار در موسسه پارس تز ایرانیان سابقه برگزاری کارگاه های آموزشی را در زمینه آموزش و تحلیل های آماری دارا می باشند.  این متخصصان در رشته هایی مانند: آمار، روانشناسی، علوم اجتماعی، جغرافیا، اقتصاد و حسابداری، علوم تربیتی، مدیریت، کشاورزی، دامپزشکی، زیست شناسی، پزشکی دارای تحصیلات بالا بوده و خود دارای مقالات بین المللی متعدد در رشته های خود می باشند.

تحلیل آماری داده ها با SPSS

دپارتمان آماری در زمنیه تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)چه خدماتی ارائه می دهد؟

•    مشاوره رایگان در زمینه رفع مشکلات و سوالات متقاضیان
•    ارائه پیشنهادهای لازم متناسب با اهداف، سوالات و فرضیه های پایان نامه های ارشد و دکتری
•    انجام تحلیل های ناپارامتریک و پارامتریک با اس پی اس اس (SPSS)
•    انجام تحلیل های پایان نامه های ارشد و دکتری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)
•    انجام تحلیل های مقالات ISI و علمی پژوهشی با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)
•    گزارش یافته به صورت دقیق با فرمت دانشگاه در کمترین زمان ممکن
•    برگزاری جلسه آموزشی حضوری جهت آموزش تحلیل های صورت گرفته
•    ارائه بروندادهای نرم افزاری به متقاضیان جهت پیوست در پایان نامه
•    انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور تا زمان تایید
•    برگزاری دروه های آموزش نرم افزار لیزرل

مراحل ارائه خدمات تحلیل های آماری با اس پی اس اس (SPSS)

 

مراحل ارائه خدمات تحلیل های آماری با اس پی اس اس (SPSS)

1-تماس با موسسه و ارسال سوالات و فرضیه ها به دپارتمان

در صورت با شماره های موجود در قسمت تماس با ما و یا  ثبت درخواست یا سفارش اطلاعات اولیه به متقاضیان داده می شود. نوع آزمون آماری با استفاده از SPSS (پارامتریک یا نا پارامتریک) به سمع و نظر متقاضی رسانده می شود. در این مرحله زمان لازم برای تحلیل ها و همچنین حجم تحلیل ها و نحوه گزارش دهی یافته ها به اطلاع متقاضی رسانده می شود. اجرای این مرحله موجب می شود تا آزمون آماری مناسب به متقاضی پیشنهاد شود و در صورت انتخاب نادرست آزمون آماری از سوی دانشجویان و یا متقاضیان این امر تصحیح شود.

2-عقد قرارداد رسمی و تعیین شرایط و زمان تحویل پروژه

در صورتی که متقاضیان تمایل استفاده از خدمات تحلیلی دپارتمان را داشته باشند می توانند با عقد قراداد رسمی از خدمات مد نظر استفاده کنند. در این قرارداد قیمت، زمان تحویل، برگزاری جلسه آموزشی و سایر تعهدات طرفین مشخص می شود.

 3-انجام تحلیل های آماری و گزارش یافته ها و برگزاری جلسه آموزشی

 تحلیل آماری متناسب با رشته متقاضیان به متخصص مسلط به SPSS در آن رشته واگذار می شود. یکی از مزیت های دپارتمان تحلیل های آماری همکاری با متخصصان مسلط در زمینه آمار و روش تحقیق می باشد. گزارش یافته ها طبق فرمت های لازم صورت خواهد گرفت که امکان اخذ نمره بالا در پایان نامه و امکان پذیرش مقاله در مجلات داخلی و یا بین المللی بالا رود. پس از تحویل فایل نوبت به  برگزاری جلسه آموزشی می رسد. این امر سبب می شود که متقاضی  در زمان دفاع از پایان نامه کاملا مسلط عمل کرده و در نهایت نمره عالی دریافت کند و همچنین به تحلیل های آماری مقاله خود مسلط باشد.

4-انجام اصلاحات لازم تا تایید کامل

در صورتی که اساتید راهنما یا مشاور و حتی خود متقاضی خواهان انجام اصلاحاتی باشند این کار در کمترین زمان ممکن و تا رضایت کامل متقاضیان به عهده متخصصان خواهد بود.

برخی از آزمون­های پارامتریک(موسسه پژوهشی پارس تز ایرانیان)

آزمون تی تک نمونه ای: از اين آزمون زماني استفاده مي‌شود كه محقق مي‌خواهد بداند، ‌آيا ميانگين يك متغير از حدود خاصي فراتر مي‌رود.

آزمون تی مستقل:اين آزمون تفاوت ميانگين‌هاي دو گروه مستقل را ارزيابي مي‌كند. در اين آزمون هر ركورد بايستي متغير گروه‌بندي و متغير آزمون داده داشته باشد. متغير گروه‌بندي، ركوردها را به دو گروه هر دو ناسازگار يا مقوله‌هايي مانند جنسيت تقسيم مي‌كند،‌ در حاليكه متغير آزمون هر ركورد را بر اساس برخي ابعاد كمي تعريف مي‌كند، از اين آزمون براي ارزيابي اختلاف معني دار بين ميانگين متغير آزمون در يك گروه با ميانگين متغير آزمون در گروه دوم استفاده مي‌شود (با استفاده از آزمون فرضيه).
کاربرد آزمون t با نمونه های مستقل:
1- مطالعات آزمایشی
2- مطالعات نیمه آزمایشی
3- مطالعات میدانی

آزمون تی وابسته: اين آزمون مي‌تواند براي دو نوع مطالعه يعني روش‌ اندازه‌هاي تكراری و روش آزمودني‌های جور شده مورد استفاده قرار گيرد. در روش اندازه‌هاي تكراري، هر آزمودني (شركت‌كننده در آزمون) در دو نوبت يا در دو موقعيت با يك معيار،‌مورد سنجش قرار مي‌گيرد. در روش آزمودني‌هاي جور شده، آزمودني‌ها زوج مي‌باشند و هر كدام از آنها يك بار مورد سنجش قرار مي‌گيرند

تحلیل واریانس (ANOVA): برای معنی دار بودن تفاوت میانگین دو گروه از آزمون t استفاده کردیم ولی اگر تعداد گروهها زیاد باشد در این صورت به همان نسبت تعداد مقایسه های دو به دو زیاد می شود و برای k گروه باید k(k+1)/2  مقایسه را انجام دهیم مثلا  برای 7 گروه 7(7+1)/2=28  مقایسه خواهیم داشت واین تعداد مقایسه هم زمان بر است و هم احتمال خطا را زیاد می کند به همین دلیل روشی ابداع شده است که امکان بررسی و مقایسه میانگین تمام گروهها را به صورت همزمان به ما می دهد این روش توسط سر رونالد فیشر ابداع شده است و آزمون تحلیل واریانس نامیده می شود. روشی است که اغلب موارد برای آزمون تفاوتها بین میانگین های سه گروه یا بیشتر به کار می رود، همچنین می تواند در آزمون تفاوتها بین میانگین های دو گروه بکار رود، دراین حالت، ما، دقیقا همان اطلاعاتی که آزمون t به ما می داد، بدست می آوریم.

تحلیل واریانس چند متغیری: در حالتی که مقایسه بیش از یک متغیر وابسته بین گروه¬ها مدنظر قرار دارد، با توجه به وابستگی بین متغیرهای وابسته از روش های تحلیل چند متغیره استفاده می شود.

آزمون های تعقیبی: بسیاری از آزمون های مقایسه های چندگانه multiple comparisons با هدف آنالیز دلیل رد فرض صفر در آزمون MANOVA و Anova به کار می روند. این آزمونها به طور کلی به آزمونهای  post-hoc معروفند. معروفترین آزمون های post-hoc که در SPSS نیز مورد استفاده قرار میگیرند، عبارتنداز:
• روش کمترین مربعات LSD
• روش بونفرونی Bonferroni
• روش توکی Tukey
• روش شفه Scheffe
• روش نیومن-کلز Newman-Keuls
• روش دانت Dunnett’s Procedure
به کار گیری این روش ها، غالبا به نتایج مشابهی ختم می شود.

ضریب همبستگی (correlation coefficient): پژوهشگران اغلب علاقه مند به بررسی رابطه بین دو یا بیش از دو متغیر هستند. یکی از شاخص های اساسی جهت تعیین وجود ارتباط بین متغیرها و همچنین یکی از آماره های پایه که در تحلیل های آماری پیچیده تر استفاده می شود، ضریب همبستگی است. انواع ضریب همبستگی عبارتند از: ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، کرامر، لاندا، فی، خی دو، کندال. هر کدام از این ضرایب با توجه به نوع مقیاس اندازه گیری کاربردهای خاص خودشان را دارند.

تحلیل رگرسیون: زمانی که بین  دو متغیر همبستگی وجود داشته باشد می توان از طریق رگرسیون مقدار یک متغیر(Y) را از روی یک متغیر دیگر (X) پیش بینی یا برآورد کرد¬، و هر چه همبستگی بین متغیرها بالاتر باشد ، به همان اندازه پیش بینی دقیقتر است.

رگرسیون لوجستیک(logistic regression): در رگرسیون لوجستیک متغیرهای مستقل برای برآورد احتمال اینکه رویداد خاصی رخ خواهد داد یا نه بکار می روند.  یعنی آیا آزمودنی عضوی از گروهی که بوسیله متغیر وابسته مقوله ای تعریف شده است خواهد بود یا خیر؟  به عبارت دیگر هدف پیش بینی عضویت گروهی است. در رگرسیون لوجستیک متغیر وابسته طبقه ای است.

تحلیل تابع تشخیصی (discriminant analysis): تحلیل تشخیصی روشی است که متغیرهای مستقل را برای ایجاد یک متغیر جدید ترکیب می کند که هر یک از پاسخگویان برای آن مقداری به دست می آورند. این متغیر جدید که تابع تشخیص نامیده می شود به گونه ای محاسبه می شود که پاسخگویان را بر حسب مقداری که به دست می آورند در طبقات مختلف متغیر وابسته تفکیک می کند.

تحلیل واریانس و کوواریانس (ANCOVA, MANCOVA): مجموعه‌ای از مدل‌های آماری است که به بررسی میانگین در گروه‌ها و توابع وابسته به آنها (مثل واریانس در یک گروه یا بین چند گروه) می‌پردازد. در واقع آزمون پارامتری می‌باشد که در آن به بررسی واریانس بیش از دو جامعه  پرداخته می‌شود.

تحلیل خوشه بندی (Clustering): تحلیل خوشه ای مجموعه ای از مشاهدات را به دو یا چند گروه نامعلوم و ناسازگار متقابل طبقه بندی می کند، که بر اساس ترکیب های از متغیرهای بازه ای قرار دارند. هدف این تحلیل کشف سیستم مشاهدات سازمانی، که معمولا مردم هستند به گروه است که در آن اعضای گروه در اموال عمومی سهیم اند. در کل از لحاظ شناختی، رفتار با افراد و پیش بینی رفتار یا مالکیت ها بر اساس مشاهدات رفتاری و مالکیت های دیگر دشوار است.

تحلیل اکتشافی (Exploratory factor analysis): تحلیل عاملی اکتشافی برای موقعیت¬هایی که ارتباط بین متغیرهای مکنون و آشکار ناشناخته و نامعلوم است، طراحی شده است. بنابراین هدف تحلیل اکتشافی این است که تعیین کند چگونه و تا چه اندازه متغیرهای آشکار با عامل های زیربنایی شان مرتبط هستند.

رشته هایی که دپارتمان آماده ارائه تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS می باشد:

تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)  برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته گردشگری
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزشی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی بالینی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مشاوره و راهنمایی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)  برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)  برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته زیست شناسی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)  برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی و بیمه
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت هتلداری
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته MBA
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت رسانه
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کارآفرینی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مطالعات خانواده
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تربیت بدنی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته جغرافیا
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کشاورزی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)  برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پزشکی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پرستاری
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)  برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته توانبخشی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته  کاردرمانی

درخواست خدمات پارس تز

برچسب ها: تحلیل آماری، تحلیل داده، تحلیل عاملی، نرم افزار SPSS، فصل چهارم با نرم افزار SPSS