انجام تحلیل آماری داده ها با نرم افزار Lisrel

نرم افزار لیزرل (LISREL) یکی از پرکاربرد ترین نرم افزارها برای مدل سازی معادلات ساختاری و همچنین تحلیل های عاملی تاییدی به شمار می رود. همانطور که می دانیم روشهای تحلیلی پیشرفته به سمت تحلیل روابط تعاملی متغیرهای چند گانه و همچنین تعیین اثرات واسط یا میانجی بین دو یا چند متغیر حرکت کرده اند. نرم افزاری که با قدرت بالا جوابگوی چنین تحلیل هایی می باشد نرم افزار لیزرل می باشد.  این نرم افزار قابلیت انجام تحلیل های مدل معادلات ساختاری (Structural Equation Model)، تحلیل عاملی اکتشافی(Exploratory Factor Analysis)، تحلیل عاملی تاییدی (Confirmatory Factor Analysis) و تحلیل مسیر(Path Analysis) را دارا می باشد. در حال حاضر در تحلیل داده های پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین مقالات رشته های مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، بازاریابی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت آموزشی، روانشناسی بالینی، تربیتی، سلامت، کشاورزی، برنامه ریزی آموزشی، پرستاری، علوم اجتماعی، کارآفرینی محبوبیت بسیاری دارد.

تحلیل داده های آماری با lisrel

دپارتمان آماری در زمنیه تحلیل داده ها  با نرم افزار LISREL چه خدماتی ارائه می دهد؟

اساتیدی که خدمات مربوط به تحلیل داده ها  با نرم افزار لیزرل را ارائه می دهند دارای مدرک دکتری در رشته های مربوطه بوده و سابقه انجام تحلیل های متعدد با این نرم افزار را دارا می باشند. این اساتید به واسطه تسلط بر روش تحقیق و آمار قابلیت ارائه مشاوره های لازم را به متقاضیان دارا بوده و مهارت لازم جهت انجام تحلیل های دقیق و با کیفیت را دارا می باشند. علاوه براین این اساتید آماده ارائه کلاسهای آموزشی نرم افزار را نیز دارا می باشند.
1.    مشاوره رایگان در زمینه رفع مشکلات و سوالات متقاضیان در زمینه تحلیل های ساختاری
2.    ارائه پیشنهادهای لازم متناسب با اهداف، سوالات و فرضیه های پایان نامه های ارشد و دکتری
3.    عقد قرارداد رسمی جهت تقسط هزینه ها و تعیین زمان و شرایط تحویل تحلیل های لیزرل
4.    وارد کردن داده های کمی (Data Entry) به نرم افزارهای آماری
5.    انجام تحلیل های عاملی تاییدی و اکتشافی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با لیزرل
6.    انجام تحلیل های پایان نامه های ارشد و دکتری با نرم افزار لیزرل
7.    انجام تحلیل های مقالات ISI و علمی پژوهشی با نرم افزار لیزرل
8.    گزارش یافته به صورت دقیق با فرمت دانشگاه در کمترین زمان ممکن
9.    برگزاری جلسه آموزشی حضوری جهت آموزش تحلیل های صورت گرفته
10.    ارائه بروندادهای نرم افزاری به متقاضیان جهت پیوست در پایان نامه
11.    انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور تا زمان تایید
12.    برگزاری دروه های آموزش نرم افزار لیزرل

تحلیل داده های آماری با lisrel در موسسه پارس تز

استفاده از خدمات تحلیل داده ها  با نرم افزار LISREL چگونه است؟

1-تماس با موسسه و ارسال سوالات یا فرضیه ها جهت شناسایی نوع و شرایط تحلیل
برای استفاده از خدمات تحلیل های پایان نامه های ارشد و دکتری و مقالات متقاضیان می توانند با شماره های موسسه تماس گرفته و یا با درج سفارش خود در قسمت ثبت سفارش اساتید را را از نوع درخواست خود مطلع کنند. در زمان دریافت اطلاعات اولیه می توانند مستندات خود که شامل سوالات و فرضیه ها می باشد را برای دپارتمان ارسال کرده تا توسط متخصصین مورد بررسی قرار گیرد.
 2-تدوین قرارداد رسمی برای انجام تحلیل ها با نرم افزار لیزرل(LISREL)
در صورت توافق بین متقاضیان و دپارتمان کلیه تعهدات مجری و کارفرما طبق قرارداد رسمی ثبت شده و در آن قرارداد زمان تحویل کار، شرایط تحویل تحلیل ها، نحوه پرداخت هزینه ها، برگزاری جلسه آموزشی و انجام اصلاحات بعد از تحویل مشخص می شود.
3-انجام تحلیل ها با نرم افزار لیزرل (LISREL)  
در این مرحله پس از ورود داده ها تحلیل های معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر برای فصول چهارم پایان نامه های کارشناسی ارشد و یا دکتری و همچنین مقالات علمی به صورت دقیق انجام شده و گزارش نویسی آن نیز مطابق با ساختار پایان نامه های ارشد، دکتری و همچنین مقالات علمی و پژوهشی و آی اس ای صورت می گیرد. جلب رضایت کامل متقاضیان جزء تعهدات اصلی دپارتمان می باشد و این دپارتمان در اسرع وقت پاسخ گوی نیازهای شما دانشجویان و پژوهشگران خواهد بود.
4-ارائه تحلیل ها و تشکیل جلسه آموزشی حضوری
پس از اتمام تحلیلها، فایل مربوطه به متقاضی ارسال شده و در ادامه جلسه آموزشی حضوری برای متقاضی ترتیب داده می شود.  جلسه آموزشی امکان تسلط دانشجویان ارشد و دکتری به تحلیل های لیزرل را فراهم کرده و امکان دفاع مناسب از پایان نامه و همچنین کسب نمره عالی از طرف دانشجو را سبب خواهد شد. علاوه براین تشکیل جلسه آموزشی احاطه متقاضی به تحلیل های انجام شده در مقاله خود را نیز بالا خواهد برد.
5-تهعد به انجام اصلاحات تا  مرحله تایید نهایی تحلیل ها
دپارتمان تعهد می کند که کلیه اصلاحات مربوط به تحلیل ها تا مرحله تایید نهایی از سوی استاد راهنما و مشاور به عهده دپارتمان می باشد. دپارتمان نیز متعهد به انجام کلیه اصلاحات لازم خواهد بود و این مورد نیز به صورت روشن در قرارداد ذکر خواهد شد.

رشته هایی که دپارتمان آماده ارائه تحلیل داده ها با لیزرل(LISREL) می باشند:

1.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در مدیریت آموزش عالی
2.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته تحقیقات آموزشی
3.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته علوم ارتباطات
4.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت رسانه
5.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته روانشناسی تربیتی
6.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در روانشناسی بالینی
7.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در روانشناسی صنعتی
8.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته جغرافیا
9.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته کشاورزی
10.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در پزشکی و پرستاری
11.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت بازرگانی
12.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت دولتی
13.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیرت منابع انسانی
14.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در مدیریت فناوری اطلاعات
15.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت مالی و بیمه
16.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت کارآفرینی
17.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت صنعتی
18.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت آموزشی
19.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته علوم اجتماعی
20.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته زیست شناسی
21.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مطالعات خانواده
22.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته تربیت بدنی
23.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته MBA
24.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته اقتصاد سلامت و انرژی
25.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته گردشگری

درخواست خدمات پارس تز

برچسب ها: تحلیل آماری، تحلیل داده، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی با لیزرل، فصل چهارم با نرم افزار لیزرل، مدل معادلات ساختاری، نرم افزار لیزرل