نحوه سرچ و انتخاب مقاله بیس

انتخاب مقاله بیس، جستجوی مقاله بیس پایان نامه، سفارش مقاله بیس Base، دانلود مقاله بیس پایان نامه، انتخاب موضوع پایان نامه، انتخاب مقاله بیس معتبر برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری (کلیه رشته ها)

فلسفه انتخاب مقاله بیس از آنجا نشات می گیرد که قبل از انتخاب موضوع مقاله پایه ای در نظر گرفته شود که ساختار آن پژوهش را از ابتدا تا انتها مشخص کرده باشد. یک مقاله بیس خوب به دانشجویان کمک می کند تا برای مشخص کردن ساختار و طرح پایان نامه یا مقاله خود از آن استفاده کنند. در واقع یک مقاله بیس مناسب مشکلات احتمالی در هنگام نگارش پروپوزال، پایان نامه یا مقاله را برطرف خواهد کرد. یک مقاله بیس مناسب یک مرجع دست اول به شمار می رود که روند حل یک مسئله را مشخص ساخته و حل یک معما را برای دانشجو راحت تر کرده است. در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه های آزاد، پیام نو و غیر انتفایی دانشجویان در هنگام ارائه موضوعات پایان نامه ملزم به ارائه مقالات بیس یا پایه نیز می باشند.  چراکه مقاله بیس ساختار و نحوه طی فرایند یک پژوهش را مشخص کرده است. اما یکی از مشکلاتی برای دانشجویان در هنگام انتخاب مقاله بیس پدید می آید نداشتن ملاک های دقیق برای انتخاب یک مقاله بیس مناسب است. خبرگان موسسه پارس تز ایرانیان در رشته های مختلف پس از همفکری ملاک هایی را برای کمک به دانشجویان در زمینه انتخاب مقاله بیس ارائه داده اند که قطعا رعایت آنها به دانشجویان برای انتخاب مقالات بیس مناسب و قابل پژوهش در جامعه خودمان کمک های شایانی خواهد کرد.
1-ابتدا به این نکته توجه کنید که مقالاتی را باید انتخاب کنید که از پایگاه های علمی معتبر باشند. اشتباهی که برخی از دانشجویان مرتکب می شوند این است که با مراجعه به گوگل یا وب سایت های غیر معتبر به دنبال مقاله بیس گشته و به سرعت یک مقاله نامطلوب و غیر علمی را به عنوان مقاله پایه انتخاب می کنند. باید به این نکته اشاره کنیم که اساتید و گروه های آموزشی شما به خوبی به پایگاه های معتبر آشنا هستند و در صورتی که مقالات از این پایگاه ها نباشند انها را نخواهند پذیرفت. حتما مقالات بیس خود را از پایگاه های زیر انتخاب کنید:
Science Direct
Elsevier
Springer
Cambridge Journals
Emerald
Highwire Press
JSTOR
IEEE
Scopus
ACM
2-عوان مقاله ای که انتخاب می کنید نباید حد اقل در پژوهش های داخلی به صورت مقاله یا پایان نامه انجام شده و ثبت شده باشد. برای این کار بعد از انتخاب عنوان به سایت ایران داک و حتی گوگل مراجعه کنید و عنوان خود را در آنجا چک کنید تا قبلا کار نشده باشد.
3-حتما به سال مقاله بیس توجه کنید. مقاله ای را انتخاب کنید که حد اقل دوسال پایین تر از سالی باشد که به لحاظ تاریخی در حال سپری کردن آن هستیم. به عبارت دیگر سال مقاله بیس هرچه قدر جدید تر باشد امکان پذیرش آن از سوی استاد راهنما و مشاور بالا خواهد بود.
4-حتما به این نکته توجه کنید که داده های مقاله بیس انتخابی در داخل کشور نیز قابل گرد آوری باشد یا امکان انجام آن در داخل نیز وجود داشته باشد. برای این کار دقت کنید داده های مقاله یا در دسترس می باشد و یا اینکه به لحاظ ساختار امکان انجام آن در ایران وجود داشته باشد.
5-در رشته هایی که گردآوری داده ها با پرسشنامه صورت میگیرد سعی کنید پرسشنامه ها در مقاله ضمیمه شده باشد یا اینکه پرسشنامه های استفاده شده در مقاله بیس از مقالات دیگر قابل استخراج باشد. یعنی به شکلی نباشد که پرسشنامه های مقاله بیس به هیچ وجه یافت نشود.
6-فرایند طی شده در تحقیق یعنی اهداف، مدل مفهومی، نحوه شبیه سازی، نرم افزار استفاده شده و نحوه گردآوری داده ها در مقاله مشخص شده باشد. این کار طی فرایند پژوهش را برای شما اسان خواهد کرد و از مشکلات متعدد رها خواهد ساخت.
خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای انتخاب مقاله بیس در کلیه رشته ها
برای جستجوی مقالات بیس  های  جدید و معتبر در کلیه رشته ها با ما تماس بگیرید و از خدمات ما استفاده کنید.
1-ارائه سه موضوع با مقاله بیس های جدید در کلیه رشته ها
2-استخراج عناوین پزوهش جدید از مقالات بیس
3-توضیح مقالات بیس به دانشجویان
4-پشتیبانی از دانشجویان در صورت عدم قبول مقالات و ارائه مقالات دیگر به دانشجویان
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته  مدیریت بازرگانی داخلی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته  مدیریت بازرگانی بین الملل
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته  حسابرسی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته  حسابداری صنعتی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت دولتی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مدیرت منابع انسانی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته رشته برنامه¬ریزی آموزشی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت بازاریابی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته تشکیلات و روشها
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت شهری
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت مالی و بیمه
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت صنعتی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت هتل داری
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته رشته MBA
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت رسانه
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته علوم ارتباطات
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته کارآفرینی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته اقتصاد
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته حسابداری
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته گردشگری
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت آموزشی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته تحقیقات آموزشی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته برنامه ریزی آموزشی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت آموزش عالی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته روانشناسی کورکان استثنایی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته کتابداری
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته ه علوم ارتباطات
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته روانشناسی صنعتی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته فیزیولوژی ورزشی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت سلامت
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت دارو
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته روانشناسی تربیتی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته روانشناسی بالینی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مشاوره و راهنمایی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته علوم اجتماعی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته زیست شناسی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته مطالعات خانواده
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته تربیت بدنی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته جغرافیا
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته کشاورزی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته پزشکی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته پرستاری
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته توانبخشی
جستجوی و انتخاب مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته کاردرمانی

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان