آموزش مقاله نویسی

در این صفحه چگونگی نوشتن یک مقاله علمی و پژوهشی، مقاله ISI، مقاله Scopus، مقاله همایشی، مقاله ISC، مقاله pubmed برای حوزه پزشکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و محققین علاقه مند به نحوه نوشتن مقاله آموزش داده می شود. شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از آیتم های زیر آموزش تخصصی مربوط به هر یک از بخش های مقاله را مشاهده نمایید.

نحوه نوشتن چکیده مقاله

انواع چکیده مقاله

اصول نگارش چکیده مقاله

ویژگی‌های یک چکیده‌ خوب

نحوه نوشتن عنوان مقاله

نحوه نوشتن مقدمه مقاله

چگونه یک مقدمه مناسب برای مقاله بنویسیم

انواع فرضیه ها در پژوهش

نحوه نوشتن فرضيه های تحقیق

ويژگي های یک فرضيه‏ تحقیق

نحوه نوشتن اهداف تحقیق

نحوه نوشتن تعریف مفهومی تحقیق

نحوه نوشتن تعریف عملیاتی تحقیق

نحوه نوشتن نتایج و یافته‌ های مقاله

نحوه نوشتن بحث و نتیجه گیری در مقاله

نکات مهم برای نوشتن نتیجه گیری مقاله

نحوه نوشتن محدودیت‌ های تحقیق

نحوه نوشتن مقاله‏ فراتحليل

نحوه نوشتن مقاله مروری

نحوه نوشتن مقاله مروری انتقادی

نحوه نوشتن مقاله علمی و پژوهشی