تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای PLS ،SPSS، Lisrel، Amos پذیرش تضمینی مقالات Scopus  ،ISI، ISC و Pubmed استخرج مقاله از پایان نامه های ارشد و دکتری مشاوره انجام پروپوزال و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

دپارتمان علوم انسانی در موسسه پارس تز ایرانیاندپارتمان فنی و مهندسی در موسسه پارس تز ایرانیاندپارتمان مقالات در موسسه پارس تز ایرانیاندپارتمان تحلیل آماری در موسسه پارس تز ایرانیان
دپارتمان علوم انسانیدپارتمان فنی و مهندسی دپارتمان مقالات پارس تز ایرانیان دپارتمان تحلیل آماری
پایان نامه مدیریتپایان نامه مهندسی برقپذیرش مقاله ISIانجام تحلیل آماری با Lisrel لیزرل
انجام پایان نامه حسابداریانجام پایان نامه مهندسی صنایع پذیرش مقاله ISC انجام تحلیل آماری با SPSS
انجام پایان نامه اقتصادانجام پایان نامه مهندسی عمرانپذیرش مقاله Scopus انجام تحلیل آماری با Amos
انجام پایان نامه روانشناسی انجام پایان نامه مهندسی شیمی پذیرش مقاله Pubmed انجام تحلیل آماری با SmartPLS
انجام پایان نامه علوم تربیتیانجام پایان نامه مهندسی مکانیک نحوه استخراج مقاله از پایان نامه انجام تحلیل آماری با EViews
انجام پایان نامه علوم اجتماعیانجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر پذیرش مقالات اساتید انجام تحلیل داده های کیفی با NVivo
انجام پایان نامه جغرافیا انجام پایان نامه مهندسی مواد و متالوژیپذیرش مقاله جهت مصاحبه دکتریانجام تحلیل چند سطحی HLM
انجام پایان نامه حقوقانجام پایان نامه مهندسی کشاورزی نحوه نگارش افیلیشن (نشانی نویسندگان)آموزش تحلیل با نرم افزار maxqda
انجام پایان نامه الهیات و عرفانانجام پایان نامه مهندسی معماری شناسایی مجلات جعلیدانلود نرم افزار MAXQDA
انجام پایان نامه ادبیات فارسیدپارتمان علوم پایه مجلات فاقد اعتبار وزارت علومانجام تحلیل روش تاپسیس TOPSIS
انجام پایان نامه تاریخ و زبان شناسیانجام پایان نامه ریاضی ترجمه مقالات ISIپذیرش و چاپ مقاله برای نمره پایان نامه
انجام پایان نامه فلسفهانجام پایان نامه فیزیک ایمپکت فاکتور چیست؟پذیرش مقاله در مجلات تخصصی
انجام پایان نامه علوم سیاسیانجام پایان نامه شیمی شناسایی مجلات و ژورنال های معتبراستخراج مقاله از پایان نامه
انجام پایان نامه هنرانجام پایان نامه زمین شناسی نحوه معرفی داوران به مجلات2 نمره مقاله از پایان نامه
انجام پایان نامه تربیت بدنیانجام پایان نامه زیست شناسی تشخیص ISI بودن ژورنالپذیرش و چاپ فوری مقاله
انجام پایان نامه های علوم انسانیانجام پایان نامه های علوم انسانی موضوعات پایان نامه های علوم انسانی موضوعات پایان نامه های علوم انسانی
انجام پایان نامه مدیریت بازرگانیانجام پایان نامه مدیریت دولتیموضوع پایان نامه مدیریت بازرگانیموضوع پایان نامه اقتصاد
انجام پایان نامه مدیریت مالیانجام پایان نامه مدیریت شهریموضوعات پایان نامه مدیریت مالیموضوع پایان نامه زبانشناسی
انجام پایان نامه مدیریت بازاریابیانجام پایان نامه مدیریت منابع انسانیموضوع پایان نامه مدیریت بازاریابیموضوع پایان نامه کتابداری و اطلاع رسانی
انجام پایان نامه مدیریت بیمهنحوه انتخاب موضوع جدید برای پایان نامهموضوع پایان نامه مدیریت بیمهموضوع پایان نامه رشته هنر
انجام پایان نامه مديريت بازرگانی داخلینحوه نوشتن مقدمه در پروپوزال و پایان نامهموضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلیموضوع پایان نامه مدیریت دولتی
انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی بین المللنحوه نوشتن بیان مسالهموضوع پایان نامه مدیریت بازاریابی بین المللموضوع پایان نامه مدیریت شهری
انجام پایان نامه حسابرسینحوه نوشتن اهمیت و ضرورت تحقیقموضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانیموضوع پایان نامه حسابرسی
انجام پایان نامه مدیریت تحولنحوه نوشتن مبانی نظری و پیشینه تحقیق موضوع پایان نامه حقوق عمومی موضوع پایان نامه حقوق خصوصی
انجام پایان نامه مدیریت تشکیلات و روشهاآیین نامه انتخاب موضوع در دانشگاه آزادموضوع پایان نامه حقوق بین الملل موضوع پایان نامه حقوق تجارت بین الملل
انجام پایان نامه کتابداری و اطلاع رسانینمونه و فرمولهای تعیین حجم نمونه موضوع پایان نامه حقوق بین الملل محیط زیست موضوع پایان نامه حقوق خانواده و زنان
انجام پایان نامه اقتصاد کشاورزیانواع روشهای نمونه گیریموضوع پایان نامه مدیریت تحولموضوع پایان نامه حقوق جرم و جزا
انجام پایان نامه روانشناسی تربیتینحوه انتخاب مقاله بیس پایان نامهموضوع پایان نامه مدیریت تشکیلات و روش هاموضوع پایان نامه ادبیات فارسی
انجام پایان نامه تاریخ (کلیه گرایش ها)انجام پایان نامه روانشناسی کودکان استثنایی موضوع پایان نامه روانشناسی تربیتیموضوع پایان نامه ادبیات کلاسیک
انجام پایان نامه گردشگری و توریسمپایان نامه شناخت ‌نامه اندیشه‌های امام خمینیموضوع پایان نامه روانشناسی کودکانموضوع پایان نامه ادبیات معاصر
انجام پایان نامه جغرافیای سیاسیانجام پایان نامه جغرافیای برنامه ریزی شهریموضوع پایان نامه حسابداری (بخش 1)موضوع پایان نامه حسابداری (بخش 2)
انجام پایان نامه علوم قرآن و حدیث انجام پایان نامه مدیریت امور فرهنگی موضوع پایان نامه تاریخ اسلام موضوع پایان نامه تاریخ انقلاب اسلامی
دانلود نشریات ایرانی ISIانجام پایان نامه برنامه ریزی فرهنگی موضوع پایان نامه تاریخ ایران اسلامی موضوع پایان نامه تاریخ تشیع
دانلود پرسشنامه رایگان
انجام پایان نامه الهیات و معارف اسلامیموضوع پایان نامه برنامه ریزی گردشگری موضوع پایان نامه برنامه ریزی گردشگری
پرسشنامه تعهد سازمانیانجام پایان نامه مدیریت و خدمات بهداشتی موضوع پایان نامه تاریخ مطالعات خلیج فارسموضوع پایان نامه جغرافیای سیاسی
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختیانجام پایان نامه MBA موضوع عرفان اسلامی و اندیشه های امامموضوع پایان نامه برنامه ریزی شهری
پرسشنامه سازمان یادگیرندهموضوع پایان نامه شناخت اندیشه‌های امامموضوع پایان نامه نهج‌البلاغه
پرسشنامه سواد اطلاعاتی داورپناه موضوع پایان نامه الهیات و معارف اسلامیموضوع پایان نامه علوم حدیث
پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد موضوع پایان نامه تربیت بدنیموضوع پایان نامه علوم قرآن
پرسشنامه سلامت سازمانی مدارسموضوع پایان نامه مدیریت امور فرهنگی موضوع پایان نامه برنامه ریزی فرهنگی
پرسشنامه سرمايه اجتماعي سازمانيموضوع الهیات و معارف اسلامیموضوع مدیریت و خدمات بهداشتی
پرسشنامه استرس معلمانموضوع پایان نامه علوم سیاسی موضوع پایان نامه MBA
پرسشنامه شادکامی آکسفورد
پرسشنامه عدالت سازمانی
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

در حال حاضر کلیه رشته های زیر مجموعه گروه های علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر را تحت پوشش خدمات خود داریم. حال حاضر با کمال افتخار موسسه پارس تز ایرانیان (تخصصی ترین مرکز و موسسه مشاوره انجام پایان نامه ارشد, مشاوره انجام و نوشتن مقاله, مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه,مشاوره انجام پروپوزال,مشاوره انجام پروژه های دانشجویی,مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری, پذیرش مقاله isi,پذیرش فوری مقالات isc و علمی و پژوهشی pubmed و scopus, چاپ تضمینی فوری مقاله isi, ترجمه تخصصی مقالات isi, تحلیل آماری پایان نامه, شبیه سازی و کدنویسی مقاله و پایان نامه, چاپ کتاب از پایان نامه, واریز هزینه چاپ ژورنال های از طریق paypal, western union, پرداخت آنلاین,حواله بانکی) اعلام می نماید که تبدیل شدن به جامع ترین و تخصصی ترین مرکز مشاوره پایان نامه و مقالات جز با حمایت بی دریغ، رضایت قلبی و معرفی ما به دیگر متقاضیان ممکن نبود. با این حال رویکرد مدیریتی ما براین است که شما شایستگی بهترین خدمات را دارید و ما ضمن کسب رضایت شما در سالیان اخیر تا رسیدن به هدفهای آرمانی خود باید همواره از پیشنهادات ارزنده شما استفاده کنیم. بنابرین همیشه پذیرای پیشنهادات و انتقادات شما خواهیم بود، این لطف را از ما دریغ نکنید. تخصص، کیفیت و پشتیبانی از شما آرمان ماست. دپارتمان مشاوره انجام پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دپارتمان مشاوره انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ارشد و دکتری در موسسه پژوهشی پارس تز ایرانیان با بهره گیری از خبرگان و پژوهشگران برتر دانشگاهی در سطح کشور به ارائه خدماتی مانند ارائه موضوعات جدید انجام پایان نامه و نگارش و تدوین مقاله، مشاوره نگارش انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ارشد و انجام تحلیل های آماری ، انجام شبیه سازی و انجام کدنویسی در کلیه رشته های علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر می پردازد. دپارتمان مقالات دپارتمان مقالات یکی از قوی ترین دپارتمانهای حاضر در موسسه می باشد. خدمات این دپارتمان تعریف موضوعات جدید مقاله،استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد، استخراج مقاله از پایان نامه دکتری، مقاله از پایان نامه، نگارش مقالات ISI، ترجمه مقاله ISI، اصلاح و ویرایش مقاله ISI، پذیرش اکسپت مقاله ISI، پذیرش فوری مقاله ISI در سریعترین زمان ممکن بصورت تضمینی، چاپ مقاله ISI از پایان نامه ارشد و دکتری در ژورنال های معتبر ISI، ISC، SCOUPUS و PubMed در کلیه رشته ها می باشد. دپارتمان تحلیل های آماری و کد نویسی این دپارتمان آماده ارائه خدماتی مانند: تحلیل های آماری پایان نامه یا مقالات و آموزش نرم افزارهای LISREL، EViews ،AMOS، نرم افزارهای PLS، Minitab، STATA ،SAS، NVivo ، MAXQDA ، Expert choice، Super decision برای رشته های علوم انسانی و علوم پزشکی (AHP فازی-ANP فازی-Topsis فازی-PROMETHEE با نرم افزار GAIA-الکتره) و نرم افزارهای کد نویسی مانند: Matlab، لینگو، گمز،نرم افزاهای تخصصی برای رشته های مهندسی.

هشدار: موسسه پارس تز ایرانیان هیچ نمایندگی دیگری در هیچ نقطه از کشور ندارد. از تماس با موسساتی که خود را نماینده موسسه پارس تز ایرانیان معرفی می کنند، خودداری فرمایید در غیر این صورت هیچ مسئولیتی متوجه موسسه پارس ایرانیان نمی باشد.

آخرین اخبار

نمایه های معتبر بین المللی از ...

در سپتامبر 16, 15

بالاخره وزرات علوم در طی اقدام قابل تحسین لیست نمایه های معتبر را در تاریخ 17 شهریور سال 1394 اعلام نمود. در این لیست...

ادامه مطلب

ضریب تاثیر (ایمپکت فاکتور) IF مج...

در جولای 09, 15

موسسه پارس تز ایرانیان برای حمایت از دانشجویان و محققان کشور لیست Impact Factor مجلات علمی ISI سال 2015 (جدید ترین لیست مجلات و...

ادامه مطلب

سایتی جهت جستجوی مجلات جعلی

در ژوئن 18, 15

برای اطمینان نهایی از عدم جعلی بودن مجله باید به مراجع مختلفی مراجعه کنید. مجلات جعلی یا Fake مجلاتی هستند که اسم و ای...

ادامه مطلب

معرفی سایتهای مهم پژوهشی

در ژوئن 13, 15

معرفی سایتهای مهم پژوهشی بانکهای اطلاعاتی جهت دانلود مقاله سایت های معتبر و عالی جهت دانلود رایگان یا خرید اکانت جهت دانلود مقالات:

ادامه مطلب